awal masuknya islam mazhab syiah ke awal masuknya islam ke nusantara. aceh merupakan pintu gerbang...

Download AWAL MASUKNYA ISLAM MAZHAB SYIAH KE awal masuknya Islam ke Nusantara. Aceh merupakan pintu gerbang masuknya

Post on 02-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AWAL MASUKNYA MAZHAB SYIAH KE INDONESIA

OLEH: Dr. NURBAITI, M.Pd

I.PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG MASALAH

Daerah Pertama Masuknya Islam ke Indonesia

Waktu datangnya Islam ke Indonesia :

Pembawa Islam ke Nusantara : Gujarat (?), Arab (?), Persia (?)

Mazhab Pertama : Suni (?), Syiah (?)

Peninggalan Islam di Aceh.

ACEH

- letak Aceh yang sangat strategis : di perairan

semenanjung tanah melayu, maka Aceh dinyatakan

daerah awal masuknya Islam ke Nusantara. Aceh

merupakan pintu gerbang masuknya para pelaut ke

Nusantara,.

7/8 M (1 H) atau abad ke 12 M ( 7 H )

II.ACEH SEBELUM MASUKNYA ISLAM

Sebelum masuknya Islam pemeluk animism, dinamisme dan

agama Hindu,

Bukti sejarah :

Tepung Tawar/Peusejuk

Kenduri

Masjid Indrapuri

A. Tepung Tawar dan Kenduri

Tepung Tawar/peusejeuk

Acara ritual yang bertujuan untuk memberikan kesejukandalam diri seseorang

Tujuan : untuk memberikan berkah dan keselamatan (Pinan,2003)

Pelaksanaan : Pelantikan Pejabat, Perkawinan, masuk kerumah baru, kendaraan, dll.

Bahan : daun-daunan (dedingin, batang teguh,bebesi,pucukni kul), wih sejuk (air dingin) dan oros (beras).

Yadnya : seorang pemuka Hindu memercikkan air sucikepada umatnya dengan tujuan memperoleh keberkahan.

Tepung Tawar pada Upacara Perkawinan

Tepung Tawar Pada Pelantikan Pejabat

B. Kenduri

Kenduri : merupakan upacara mengirimkan

doa kepada arwah yang sudah meninggal

dunia.

1. Sesajen

Telur, Bertih,

Pisang dan Kue Serabi

2. DUPA

C. Masjid Indrapuri

Masjid yang terletak di desa Indrapuri, Jalan Aceh-

Medan, kec. Indrapuri, Aceh Besar, NAD.

Wawacara dengan Nara Sumber dan hasil observasipenulis sejak 9 s/d 23 Juli 2015,

tentang Tepung Tawar dan Kenduri.

Jawahir (Takengon, Aceh, 2015) : Tepung tawar merupakanpeninggalan Budaya Hindu

Inen Ray (Jamur Atu, Aceh, 2015) dalam acara kenduri perludisediakan : Dupa dan sesajen (bertih, buah pisang dan kueserabi), sebagai media penyampai doa.

Mayak dan Fauzan : adanya sesajen dalam acara kenduri sudahada sejak turun temurun, sehingga tidak tahu alasannya.

Inen Yuni : kenduri masih dilakukan hanya oleh sebagianpenduduk saja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan :

Sebelum masuknya agama Islam, penduduk

Aceh merupakan pemeluk agama Hindu

iii. MASUKNYA ISLAM KE INDONESIA

1. Daerah Pertama dan Waktu Masuknya Islam ke Nusantara :

Arnold dan Hamka : Sumatera Barat

Islam pertama kali datang ke Nusantara pada abad ke 7 M (1H) ke daerah

Sumatera Barat

Pembawa Islam langsung dari Saudi Arabia ke wilayah Sumatera Barat.

Pada abad ke 12( 7 H)

1. Arnold :

2. Hamka (Teori Mekkah) :

A. Aceh Daerah Pertama Masuknya Islam di Nusantara

Pendapat yang Berbeda dengan kedua teori tersebut.

Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke 1 H atau

sekitar 7/8M langsung ke Aceh melalui pesisir Sumatera (Peurlak)

2. Seminar tentang masuknya Islam ke Nusantara di Medan pada

tanggal 17-20 Maret 1963.

1. Bahri

Sebagian Sejarawan berpendapat Masuknya Islam ke Nusantara

melalui Aceh pada abad ke 7 M atau abad ke 1 H

3. Marcopolo : Islam pertama kali datang ke Aceh pada abad ke 7 M dan

pertama kali datang ke Peurlak (Aceh Timur). Hal ini disebabkan pada saat

Marcopolo datang di Peurlak (Aceh Timur) pada tahun 1292, Aceh

dipimpin oleh penguasa muslim.

Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui Aceh pada

abad 7/8. Alasan :

1. Aceh terletak di wilayah strategis, yaitu di wilayah bagian

barat wilayah kepulauan nusantara.

Kesimpulan

1. Aceh dikenal sebagai jalur sutera (jalur perdaganganbenang dan kain sutera).

2. A. Hasymi : berdasarkan Terdapat kapal asing yangdatang dari Gujarat berlabuh di Bandar Perlak padatahun 789 Masehi, kapal ini membawa saudagarmuslim dari Arab, Persia dan India atau Gujarat, yangdipimpin oleh nakhoda khalifah.

4. Aboe Bakar Atjeh : Aceh merupakan pelabuhanpertama kapal-kapal yang akan memasuki wilayahnusantara, sehingga daerah daerah pertama masuknyaIslam ke wilayah Nusantara adalahAceh.

5. Suhaimi Bin Haji Ishak : Aceh daerah pertamamasuknya Islam.

6. Masjid Asal atau masjid Penampaan, masjid pertama yang terletak di desa

Penampaan, Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues, Aceh. pada tahun 1412 M.

Pendiri masjid tersebut : Muyang Kute.

II. ACEH PERTAMA MASUKNYA ISLAM KE INDONESIAA. Pembawa Ajaran Islam di Indonesia dan mazhab

pertama di indonesia

Prof. Buya Hamka

TEORI PERSIATEORI GUJARAT TEORI MAKKAH

Islam yang di Indoesia

berasal langsung dari

Mekkah. Alasan : sudah

terbuka jalur

perdagangan dan

mazhab terbesar

mazhab syafii, sama dg.

Mazhab masyarakat

Mekkah pada waktu itu.

Islam yang ada di

nusantara mulai

disebarkan pada abad

ke 12 dan berasal dari

gujarat, Alasan :

Islam yang ada di

nusantara berbau

mistis.

Islam yang ada di

Indonesia berasal dari

Persia bermazhab

syiah, adanya

kebudayaan syiah di

nusantara.

TEORI ISLAMISASI NUSANTARA

Husein Djajanegara, lebih

kepada kebudayaan

Pijnapel pada abad

ke 19 danSnouck

Hungronje

B. pembawa islam ke aceh dan waktu kedatangan islam di aceh.

Gujarat : ---- Gujarat, Mistisisme yang dipraktekkan oleh muslimIndiaSelatan, dipraktekkan juga di Indonesia.

Mekkah : Pembawa Islam ke Aceh : Arab

Persia : Pembawa Islam Ke Aceh : Arab/ Persia

Kesimpulan Peneliti :

Islam telah datang pertama kali dibawa oleh bangsa Arab dan Persia. Kewilayah timur Aceh pada abad ke 7 M,

Bukti Sejarah :

1. Penemuan Marcopolo tentang kerajaan Islam dan perkampungan muslimyang ada di Aceh.

2. pada abad ke 8 telah berdiri kerajaan Peurlak. Kerajaan ini didirikan olehbangsa Arab/Persi bermazhab syiah.

3. Pembawa Islam pertama ke Aceh adalah bangsa Arab dan Persiabermazhab syiah pada abad ke 7 M.

Mazhab Pertama di Indonesia

1. Rakhmat : Syiah sudah masuk sejak awal masuknya Islam ke

Indonesia.

2. Aboe Bakar Atjeh : Daerah pertama datangnya Islam ke

Indonesia adalah Aceh dan Mazhab pertama di Aceh : syiah,

sehingga mazhab pertama di Indonesia adalah mazhab syiah.

3. Kerajaan Perlak di Aceh Timur didirikan oleh muslim

bermazhab syiah.

4. Tradisi dan kebudayaan Syiah yang berkembang d Aceh sejak

masa kerajaan Perlak.

MAZHAB SYIAH

Peninggalan syiah di Aceh

1. Kerajaan Peurlak (Aceh Timur)

2. Penghormatan Terhadap Ahl-Bayt

Bagi masyarakat Aceh menghormati Rasulullah dan keluarga

Rasulullah (Ahl al-Bayt)merupakan suatu keharusan.

3. Tradisi Syiah di Aceh.

Peringatan 10 Muharram atau peristiwa Asyura, masyarakat Aceh

memperingatinya sebagai bulan berduka, bulan ratapan (Shahr al-

Nihaayah) atas kematian Imam Husein bin Ali bin Abi Thalib).

Husin : bulan Asan Usen

Pada tanggal 10 Muharram membuat bubur ashura (Minarsih,

Kasmiati, Ashari)

4. 3. Lagu Pujian Terhadap Ahl Bayt.

4. Tari Saman

1. Suhaimi Bin H. Ishak : Penyebaran Islam di Aceh terjadi dengan cara damaioleh pedagang dan ulama yang berasal dari timur tengah.

2. Ghofur : Pembawa agama Islam ke Nusantara : Pedagang, ulama dan sufi.

Penyebar Islam pertama di Nusantara: Pedagang, Ulama dan Sufi Bermazhabsyiah. Sehingga mazhab yang pertama kali di Aceh : Mazhab Syiah.

Cara Penyebaran Islam di Aceh :

a. Perdagangan (Azra, Ibrahim).

b. Perkawinan

c. Tasawuf T}ari>qat.

d. Pendidikan (Mendirikan pesantren2 yang dilakukan oleh para ulama ; HamzahFansuri, Nurudin Al-Sumatrani dan Syekh Abd. Rauf al- Singkili)

e. Kesenian

f. Politik

PENYEBARAN ISLAM DI ACEH

IV. Syiah di Aceh1. Syiah di Aceh pada Awal Masuknya Islam

Faham syiah sudah ada di Indonesia sejak awal kedatangan Islam keAceh, berdasarkan beberapa kebudayaan (kesenian), kebiasaan dankerajaan Islam pertama di Peurlak (Aceh Timur).

Budaya : Penghormatan terhadap Ahlal-Bayt, ritual-ritual keagamaan(peringatan hari Karbala pada tanggal 10 Muharram dan Sastra MelayuKlasik)

Kesenian : Tari Saman

2. Faham /MazhabMasyarakat Aceh Saat ini

Faham / Mazhab Suni- Terlihat dari acara mereka melaksanakanIbadah

Tari saman

Tari Saman Merupakan Peninggalan BudayaSyiah

Tari saman merupakan tarian yang berasal dariGayo Lues, Aceh.

1. Pencipta Tari Saman

Tarian ini terinspirasi dari tarekat Samaniyah danpenciptanya adalah ulama berasal dari pasai dengantujuan untuk berdakwah.

2. Gerakan

Saad : gerakan dalam tari saman berupa menepukdada mirip dengan gerakan dalam peristiwa karalam(maktam)

.

Ulama penyebar islam di aceh

1. Hamzah Fansuri (1588 1604)

Penyebar faham Wujudiyah, yang menyatakan bahwa alam adalah penampakantuhan.

berperan penting dalam membentuk pemikiran dan praktek keagamaan padaabad ke 17.

2. Syamsuddin Al-Sumatrani

Merupakan murid dari Hamzah Fansuri dan penyebar faham wujudiyah.

3. Nuruddin Ar-Raniri

Penganut faham Wujudiyah yang bertolak pada faham syariat dan fiqih.(menentang teori HamzahFansuri da