autohtone i regionalne sorte vinove loze...7. Žilavka 8. furmint (moslavac) 9. kujunđuša 10....

of 108 /108
AUTOHTONE I REGIONALNE SORTE VINOVE LOZE Darko Jakšić Centar za vinogradarstvo i vinarstvo

Author: others

Post on 27-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AUTOHTONE I REGIONALNE SORTE VINOVE LOZE

  Darko Jakšić

  Centar za vinogradarstvo i vinarstvo

 • Proizvodnja vina; OIV; 2014-2018

  SVETSKA PROIZVODNJA VINA

  Ukupna svetska proizvodnja:

  292.000.000 hl

  Proizvodnja u Srbiji: 301.400 hl

 • Proizvodnja vina, OIV; 2014-2018

  SVETSKA POTROŠNJA VINA

  Ukupna svetska potrošnja (2014-

  2018): 224 miliona hl

  Potrošnja vina po domaćinstvu

  (2014-2018): 7,84 l

 • U periodu od 2015-2018. godine u hl

  GLAVNE ZEMLJE ZA IZVOZ SRPSKOG VINA

 • U periodu od 2015-2018. godine u hl

  GLAVNE ZEMLJE IZ KOJIH SE UVOZI VINO U SRBIJU

 • KONKURENTNOST

  50,000

  45,000

  40,000

  35,000

  30,000

  25,000

  20,000

  15,000

  10,000

  5,000

  0

  *Popis poljoprivrede; 2012. godina

  Da li proizvođači grožđa mogu biti konkurentni inostranim vinogradarima?

 • VINARI SA MALIM KAPACITETIMA

  Maksimalno mogući kapaciteti proizvodnje vina (l)

  Kako do profita?

 • KAKO TO DA CENA VINSKOG GROŽĐA RASTE?

  Raste cena vinskog grožđa:

  o Kvalitet grožđa i vina

  o Autohtone i regionalne sorte

  vinove loze

 • RAST CENE VINSKOG GROŽĐA

  Da li smo konkurentniji?

  Koliko tu lokalne sorte imaju

  ulogu?

  o Rastu prosečne cene domaćeg vina

  o Vino je u prvih 10 najkonkurentnijih

  poljoprivredno-prehrambenih

  proizvoda (SEEDEV)0

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Belo vino (EUR/l) Crveno vino (EUR/l)

  Linear (Belo vino (EUR/l)) Linear (Crveno vino (EUR/l))

  0.5

  1

  1.5

  2.5

  2

 • ŠTA SE VIŠE ISPLATI?

  Grožđe

  Cena

  (RSD/%)

  Cena

  (RSD/kg)

  Cena

  (RSD)

  Prinos 8 t

  Cena

  (RSD)

  Prinos 10 t

  Cene

  (RSD)

  Prinos 15 t

  Belo vinsko 1,6 32 256.000 320.000 480.000

  Crno vinsko 1,8 36 288.000 360.000 540.000

  Tamjanika 60 – 100 (80) 640.000 800.000

  Prokupac 50 – 100 (75) 600.000 750.000

  *Proles Pontica (convarietas Pontica), subconvarietas Balcanica

 • LOKACIJE AUTOHTONIH I REGIONALNIH SORTI

  VINOVE LOZE

  Površina Broj vinogradasa sortom Grašac

  (Graševina)

 • PROSTIRANJE AUTOHTONIH I REGIONALNIH

  SORTI VINOVE LOZE

  bez sorte Grašac

  (Graševina)

  Površina Broj vinograda

 • LOKALNE SORTE U LOKALNIM USLOVIMA

  Lokalne sorte su najprilagođenije lokalnim ekološkim uslovima

  Vinogradski rejoni se

  pretežno prostiru na

  umereno niskim i umereno

  višim nadmorskim visinama.

  Nadmorska visina

  Distribucija nadmorske visine

  Prosečna nadmorska visina:

  247,1 m

 • NADMORSKA VISINA (SVE SORTE)

  Površina Broj vinograda

  o Najveći procenat čine površine vinograda koji se nalaze na nadmorskim visinama od 100-

  200 m (39,04%)

  o Površine iznad 300 m nadmorske visine čine 26,6%

 • NADMORSKA VISINA (AUTOHTONE I

  REGIONALNE SORTE)

  Površina Broj vinograda

  Najveće površine vinograda su iznad 300 m (44%)

  Najveći broj vinograda je iznad 300 m (55,7%)

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene?

 • NADMORSKA VISINA (AUTOHTONE I

  REGIONALNE SORTE VINOVE LOZE)

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene?

  Površina

 • NEGIB TERENADa li su autohtone vrste ugrožene?

  Dominantni su

  tereni sa blagim ili

  srednjim nagibima

  NAGIB TERENA

  Distribucija nagiba terana

  Prosečan nagib terena: 8,087% (4,6°)

 • NAGIB TERENA (SVE SORTE)

  Površina Broj vinograda

  Najveće površine vinograda su na nagibima od 0 do 5% (3,75% iznad 10%)

  Najveći broj vinograda je na nagibima terena od 5 do 10%

 • NAGIB TERENA (AUTOHTONE I REGIONALNE

  SORTE VINOVE LOZE)

  Površina Broj vinograda

  Površine vinograda sa nagibom terena iznad 10% iznose 6,52%

  Broj vinograda sa nagibom terena iznad 10% iznosi 13,58%

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene?

 • NAGIB TERENA (AUTOHTONE I REGIONALNE

  SORTE VINOVE LOZE)

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene?

  Površina

 • EKSPOZICIJA TERENA

  Distribucija ekspozicije terena S-I, I, J-I, J, J-Z, Z

 • EKSPOZICIJA TERENA (SVE SORTE)

  Površina Broj vinograda

  Najveće površine vinograda su sa jugo-zapadnim ekspozicijama

 • NAGIB TERENA (AUTOHTONE I REGIONALNE

  SORTE VINOVE LOZE)

  Površina Broj vinograda

  Najveće površine vinograda su sa južnim ekspozicijama terena

  Najveći broj vinograda je sa južnim ekspozicijama terena

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene?

 • EROZIONA UGROŽENOST ZEMLJIŠTA

  Primer Niškog vinogradarskog rejona

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene? Prosečan gubitak zemljišta

 • STAROST VINOGRADA (SVE SORTE VINOVE LOZE)

  Površina Broj vinograda

 • STAROST VINOGRADA (AUTOHTONE I

  REGIONALNE SORTE VINOVE LOZE)

  Površina Broj vinograda

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene?

 • STAROST VINOGRADA (AUTOHTONE I

  REGIONALNE SORTE VINOVE LOZE)

  Da li su autohtone (lokalne) sorte ugrožene?

  Površina Broj vinograda

  Prosečna starost

  proizvođača grožđa

  (fizičkih lica) koji imaju

  autohtone i regionalne

  sorte vinove loze je

  62,9 godina.

 • POVRŠINE VINOGRADA (ha)

  Sve sorte vinove loze Autohtone i regionalne sorte vinove loze

 • SORTNA STRUKTURA VINOGRADA SRBIJE

  Površina Broj vinograda

  200 sorti vinove loze

 • DOPRINOS NAUKE

  • U svetu ima između 5.000 i 8.000 sorti vinove loze, gaje se sa 14.000 do 24.000 sinonima

  (Schneider et al., 2001)

  • Samo 300 do 400 sorti ima veliku komercijalnu važnost.

  Sorte

  InstitucijaUkupno

  Poljoprivredni

  fakultet, Univerzitet u

  Beogradu

  Poljoprivredni

  fakultet, Univerzitet u

  Novom Sadu

  Centar za

  vinogradarstvo i

  vinarstvo

  Vinske 10 21 2 33

  Stone 18 2 - 20

  Klonovi 12 18 - 30

  Ukupno 40 33 2 83

 • ŠEMA SERTIFIKACIJE

  • Prokupac – 12 + 3 *

  • Seduša – 5

  • Grašac (Graševina) – 9

  • Župljanka – novostvorena sorta vinove loze – 4

  PROBLEM: NEPOSTOJANJE SADNOG MATERIJALA (ISTOVREMENA

  GENETSKA I FITOSANITARNA SELEKCIJA)

 • 19 belih vinskih sorti vinove loze (komercijalni vinogradi)

  1. Grašac (Graševina)

  2. Tamjanika (Grupa Tamjanika)

  3. Smederevka

  4. Muskat Krokan

  5. Kreaca

  6. Ružica (Kevidinka)

  7. Žilavka

  8. Furmint (Moslavac)

  9. Kujunđuša

  10. Buvije

  11. Sremska Zelenika

  12. Medenac beli

  13. Bagrina

  14. Bakator beli

  15. Slankamenka bela

  16. Ezerjo

  17. Lipolist (Lipovina)

  18. Bela Dinka (Bela Ružica) – rasprostranjena samo u mešovitim zasadima

  19. Bela Skadarka – rasprostranjena samo u mešovitim zasadima

  Nismo prebogati, ali ima

  dosta lokalnih sorti!

  Možda ima neistraženog

  bogatstva?

 • Crne (obojene) vinske sorte rasprostranjene u

  komercijalnim vinogradima:

  1. Prokupac

  2. Frankovka

  3. Vranac

  4. Slankamenka (Grupa Plovdina)

  5. Tamjanika crna (Grupa Crnih i Crvenih Tamjanika)

  6. Kavčina (Žametovka)

  7. Skadarka

  8. Portugizer

  9. Začinak

  10. Blatina

  11. Seduša

  12. Kratošija

  Nismo prebogati, ali ima

  dosta lokalnih sorti!

  Možda ima neistraženog

  bogatstva?

 • 31 AUTOHTONA I REGIONALNA SORTA VINOVE LOZE

  Smederevka Tamjanika Kreaca Skadarka

  Prokupac Tamjanika crna Slankamenka Frankovka

 • POTENCIJAL ZA KLONSKU SELEKCIJU

  Parameter Ukupno

  Autohtone i

  regionalne sorte

  vinove loze

  Broj sorti 200 31 (30)

  Površina (ha) 6.845 2,120 (1.215)

  Broj vinograda 20.140 9,442 (8.277)

  • Iskrčenih 100.000 ha u prethodnom periodu

  • Ako je bilo pola sa autohtonim i regionalnim sortama:

  50.000 : 0,33 ha (prosečna površina vinograda) = 151.515 vinograda (izvor za klonsku selekciju)

 • Župa

 • PRIORITETI KLONSKE SELEKCIJE

  Dva cilja:

  • Očuvanje genetskih resursa

  • Individualna pozitivna klonska

  selekcija

  • Prokupac

  • Smederevka

  • Tamjanika

  • Plovdina

  • Kavčina (Žametovka)

  • Vranac

  • 108 selekcionisanih

  genotipova

 • SAMO GENETSKA ILI I FITOSANITARNA SELEKCIJA?

  • Kvalitet

  • Morfološki opis

  • Fitosanitarno

  stanje

  • Determinacija

  genetskih profila

  (12 mikrosatelita)

 • UBRZANJE PROCEDURA

  Mikrovinifikacije

  • Mehanički sastav grozdova

  • Parametri kvaliteta šire

  • Parametri kvaliteta vina

 • PROKUPAC

  37 izdvojenih biotipova

 • PROKUPAC

 • PRILAGOĐAVANJE SORTI VINOVE LOZE

  KLIMATSKIM PROMENAMA

 • BOLJA VALORIZACIJA

  LOKALNIH SORTI VINOVE LOZE

 • VINSKO NASLEĐE SRBIJE

  Vinski podrum u Crvenki

  Poljane

  Pivnice

  Čuvati autohtone

  regionalne sorte

  znači čuvati tradiciju!

 • Hvala na pažnji!

 • VALORIZACIJA LOKALNIH SORTI VINOVE LOZE:

  PRIMER REGIONA APULIJA (ITALIJA)Pjerfederiko La Note (Pierfederico La Notte)

  Italijanski Nacionalni savet za istraživanje (CNR)

  Institut za održivu zaštitu bilja, organizaciona jedinica u Bariju

  Centar za istraživanje, eksperimentaciju i obrazovanje u poljoprivredi

  „Bazile Karamia“

 • • 405 oznaka geografskog porekla, od čega 73 DOCG oznaka

  i 332 DOC oznaka

  • 118 IGT oznaka

  • Preko 700 sortnih vina

  2007: registrovano 819 sorti i 1539 klonova

 • Sinonimi u južnoj Italiji i na

  Balkanskom poluostrvu

 • *Prema podacima iz Schneider et al. (2014)

 • Očuvanje i valorizacija domaćeg

  genetskog materijala

  (domaćih vodećih i sporednih, tradicionalnih i

  novostvorenih sorti vinove loze)

 • ŠTA TO PODRAZUMEVA?

  • Moralnu obavezu da se budućim generacijama ostavi jedinstveno nasledstvo/blago

  • Jasnu priliku za privredu cele zemlje (poljoprivredu i turizam)

  • Nove proizvode sa većom profitabilnošću i manjom konkurencijom na tržištu

  • Novu nadu za poljoprivrednike

 • • Zvanično utvrđivanje i registracija sorti i klonova

  • Novi tipični i jedinstveni proizvodi

  • Dostupnost zdravog sertifikovanog sadnog materijala na nivou rasadnika

  • Ponovno uvođenje u uzgoj (raspodela biljnog materijala)

  • Dostupnost istorijskih informacija o plasmanu i registraciji proizvoda sa PDO i PGI

  oznakama

  • Sticanje novih znanja i povećanje tražnje za proizvodima na tržištu

  KORISNI ELEMENTI ZA VALORIZACIJU

 • Projekat popisivanja genetskog

  materijala vinove loze „Re.Ge.Vi.P.“

 • • Nosilac aktivnosti: Centar „Bazile Karamia“

  • 19 partnera: istraživači, udruženja

  proizvođača, uprave, poljoprivredna

  gazdinstva

  • Glavni naučnik: dr P. La Note (Pierfederico

  La Notte)

 • ISTRAŽIVANJE DOKUMENTARNIH IZVORA U

  BIBLIOTEKAMA I ARHIVAMA

 • SLIKE, STARE KNJIGE, USMENI OPISI I PREDANJA O

  LOKALNIM SORTAMA

 • OTKRIVANJE GENETSKOG MATERIJALA NA

  TERITORIJI OBUHVAĆENOJ ISTRAŽIVANJEM

  70 sastanaka sa poljoprivrednicima u ovom regionu

 • POTRAGA ZA GENETSKIM MATERIJALOM VINOVE

  LOZE NA OVOJ TERITORIJI I NJEGOVO

  PRIKUPLJANJE

  • 205 odrednica na spisku naziva koji nedostaju

  • Popisano 47 sorti sa spiska naziva koji nedostaju

  • Na terenu identifikovano 112 naziva koji prethodno

  nisu bili popisani

  • 101 nov naziv utvrđen bibliografskim istraživanjem

  • 24 nova genotipa

  FG BT BA BR TA LE Ukupno

  Br. identifikovanih, georeferenciranih i popisanih sorti 149 154 197 64 40 59 663

  Br. popisanih poznatih sorti 61 75 122 40 14 25 337

  Br. popisanih potencijalno novih sorti 60 53 42 20 24 29 228

  Br. popisanih neidentifikovanih sorti bez naziva 28 26 33 4 2 5 98

  Identifikovane i georeferencirane 663

  domaće sorte vinove loze, od kojih su

  228 potencijalno nove sorte

 • GARGANO I DAUNIJA

  Chiapparone Dolciolo Uva rossa A Nocella Bell’Italia

  Sacra rs. Tuccanese Nera tosta Nardobello S. Francesco

 • Terrizuolo Porcinaro Palumbo Sabellone Sagrone

  Pedicinaro Varietà Ignota Sant’Anna Rizzola

 • NEPOZNATI KULTIVARI – KANDIDATI ZA

  IDENTIFIKACIJU

  Bitonto 1 Bitonto 2 Mattinata 1 Mattinata 2 Biccari

  Manfredonia 1 Manfredonia 2 Vico del Gargano Borgagne

 • KONZERVACIJA VAN MESTA POREKLA

  Genetska banka CRSFA

  • 8 polja sa sada već preko 2.400 sadnica 541 varijeteta

 • PROVERA, IDENTIFIKACIJA I MORFOLOŠKO

  OPISIVANJE

 • SANITACIJA I FITOSANITARNO ISPITIVANJE

  In vitro termoterapija In vitro kultura meristema izdanaka

  Sekvenciranje „nove generacije“ (NSG)

  radi definisanja „apsolutnog“ sanitarnog

  statusa 22 klona vinove loze

 • KONTROLA / FITOSANITARNA INSPEKCIJA

  Izbor i priprema

  primarnih izvora Zvanična registracija sorti / klonova

  Konzervacija radi premultiplikacije

  Premultiplikacija in vivo ili in vitro Multiplikacija

  KONTROLAFitosanitarna inspekcija

 • STONE SORTE VINOVE LOZE

  Region Apulija (Pulja, ital. Puglia)

  • 96 klonova od 65 sorti

  (januar 2020)

 • Za najznačajnije sorte

  kao što su Primitivo

  (odnosno Kratošija)

 • SANITARNI STATUS GROŽĐA RODA 2005.

 • USPEŠAN PRIMER VALORIZACIJE

  MINUTOLO

  Za 10 godina od

  eksperimentalnog do komercijalnog vina

 • Spumante

  bianco brut

  IGT PUGLIA-BIO

  Spumante

  brut bianco

  MACCONE

  Spumante

  bianco met.

  Classico

  Millesimato

  IGT SALENTO

 • INFORMISANJE O JEDINSTVENIM ASPEKTIMA I

  OSOBINAMA LOKALNIH PROIZVODA

  • Kvalitet i autentičnost

  • Istorija i tradicija

  • Povezanost sa regionom

  Istorija

  Region

  Predeo

  Poljoprivredni

  proizvodi

  Potrošač

 • SINERGIJA IZMEĐU SEKTORA POLJOPRIVREDE I

  TURIZMA

  • Procenjena vrednost vinskog turizma je 2007.

  godine iznosila 2 milijarde evra, a broj turista je

  oko 4,5 miliona godišnje

  • Poljoprivredni turizam, vansezonski tematski

  turizam, direktna prodaja, 0 km, zelene pijace

 • MOVIMENTO TURISMO VINO („POKRET ZA VINSKI

  TURIZAM“)

  Udruženje osnovano 1993. godine i broji 900 odabranih vinarija

 • NEGIB TERENADa li su autohtone vrste ugrožene?

  POPULARNA EDUKACIJA POTROŠAČA

  Osnovano 1965. godine, filijale u

  svakom regionu Italije, 35.000

  registrovanih članovaOsnovano 1951. godine, danas

  ima preko 80 filijala i preko

  50.000 edukovanih polaznika

 • NEGIB TERENADa li su autohtone vrste ugrožene?

  ORGANIZACIJA DOGAĐAJA

 • NEGIB TERENASTRATEGIJA KOMERCIJALIZACIJE

  Karakteristična, distinktivna vina + …

  Jedna ili više strategija komercijalizacije?

  Različiti alati se mogu

  prilagođavati ali je osnovni

  element GENETSKI MATERIJAL

 • NEGIB TERENADa li su autohtone vrste ugrožene?VINOGRADARSKA PODRUČJA

  CRNE GORE

 • NEGIB TERENADa li su autohtone vrste ugrožene?

  Ampelografska baština najvećih zemalja

  proizvođača

  Proizvodi PDO/IGP/TSG najvećih zemalja proizvođača vina

  registrovani u EU

  Najbolje destinacije za vinski turizam (izvor: Wine Enthusiast 2012-2015)

  Izveštaj iz 2015. godine

 • NEGIB TERENADa li su autohtone vrste ugrožene?

  USPEŠNE VINSKE PRIČE I VAN EVROPE

  • Jedinstvene ili različite strategije

  • Sorte (autohtone, tradicionalne, stare, manje poznate,

  odomaćene)

  • Novostvorene srpske sorte

  • Sovinjon Blan na Novom Zelandu

  • Malbek u Argentini

  • Zinfandel u Kaliforniji

  • Širaz u Australiji

  • Primitivo u Pulji

  Šta predstavlja dodatu vrednost?

  Srpska tradicija i istorija su održive

 • NEGIB TERENADa li su autohtone vrste ugrožene?

  ALATI

  • Pravni okvir / politička volja / sistem PDO/PGI („piramida kvaliteta“) / ljudski resursi,

  zaštićene robne marke, novi proizvodi za nove životne stilove

  • Kvalitet i distinktivnost vina (dobar odnos cene i kvaliteta), priča, veza sa predelom ili

  emocijom (distinktivnost genetskog materijala)

  • Glavne i sporedne sorte (moguće značajnije korišćenje određenih vina, kvalitet i cena,

  prilagodljivost, različiti resursi unutar varijeteta), značajno ostvarenje sinergije

  • Tržište: različita tržišta diferencirana na osnovu potreba potrošača, dostupnosti novca,

  mesta konzumacije (kod kuće, u restoranu, putnici, turisti)

  • Ljudski faktori (tehnički i ekonomski kapaciteti i veštine; enolozi; mladi i nove investicije)

  • Istorija i teritorija (zoniranje na osnovu znanja)

 • Hvala na pažnji!

 • TERROIR - VINO PROKUPAC

  prof. dr Slavica Todić

  Poljoprivredni fakultet Beograd

 • ŠTA ČINI TERROIR

  • Klimatske specifičnosti

  • Zemljište

  • Interakcija: sorta-klima, sorta-zemljište

  • Čovek

 • ČOVEK – DEO TERROIRA

  • Izbor sorte - sorta mora biti prilagođena lokalnoj klimi (vreme sazrevanja?)

  • Menadžment vinograda

 • SORTA

  Potencijal sorte:

  • Nemaju sve sorte isti potencijal

  • Sorte imaju različite zahteve u pogledu toplotnih uslova za postizanje pune

  zrelosti (aromatske i fenolne)

  • Izbor sorti vršiti u odnosu na lokalne klimatske uslove (primeri

  evropskih apelacija)

 • KAKO ISTAKNUTI TERROIR

  Izbor sorti poznog sazrevanja u toplim klimatima

  Birati hladnija područja za sorte ranijeg sazrevanja:

  • Carneros (Ca)

  Chardonnay i Pinot noir

  • Marlborough (NZ)

  Sauvignon blanc

  • Central Otago (NZ)

  Pinot noir

 • VINOGRADARSKA PRAKSA USKLAĐENA SA

  SORTOM, KLIMOM I ZEMLJIŠTEM

  • Snažno vegetativno rastenje - bujnost

  • Visoka rodnost

  • Pozno sazrevanje

 • IZRAŽENA ENERGIJA PUPOLJAKA I

  SNAŽNI VEGETATIVNI PORAST

 • LAČENJE

 • PROKUPAC

 • TANKI, PROZRAČNI ŠPALIRI

  30-40 cm

 • UKLANJANJE LISTOVA IZ ZONE GROZDOVA

  Dva tehnička pitanja:

  • Kada?

  • Koliko?

  Menja mikroklimu u zoni grozdova.

  Menja strukturu bobice: veličinu i hemijsku strukturu - tanini, antocijani,

  aromatična jedinjenja.

 • RANA DEFOLIJACIJA – DELIMIČNA DO POTPUNA

  (KRUPNOĆA I STRUKTURA BOBICE)

  Posle zametanja, smanjuje

  se veličina bobice (trajno)

 • DEFOLIJACIJA U FENOFAZI „ŠARKA” I

  PROREĐIVANJE GROZDOVA

  Kada?

  U početnoj fazi šarka menja

  mikroklimu u zoni grozdova.

 • ISKUSTVA – PROKUPAC

  Orijentacija redova sever-jug:

  • U toku lačenja ukloniti po neki list

  • Rano uklanjanje listova iz zone grozdova (4-6) samo sa jedne strane

  špalira – istočne

  • U fazi šarka – istočna strana i delimično zapadna (procena)

 • PROREĐIVANJE GROZDOVA

  Vreme: pre šarka ili u vreme šarka?

  Cilj: održavanje optimalnog prinosa i uklanjaje nedovoljno zrelih grozdova.

  Mladi čokoti, čokoti pod stresom (suša) i slabo bujni čokoti – obaviti ranije

  proređivanje.

  U fenofazi šarka - uklanjaju se grozdovi koji su zeleni.

  Kasnije, kad se bobice oboje, nemoguće je razlikovati grozdove koji kasne u

  sazrevanju.

 • PROREĐIVANJE GROZDOVA

  Kada?

 • Srednje skeletno, dominira

  kvarcni skelet

  Formirano na jezerskim

  sedimentima, dominiraju kristalasti

  škriljci (šistovi)

 • TERROIR TOPLICA – PROKUPAC

  Vodni status biljke – umeren vodni deficit:

  • Povoljna struktura bobice i visok sadržaj fenola i arome

  • Zemljišta su siromašna u organskoj materiji – kontrolisana bujnost,

  potpuno sazrevanje

  • Nadmorska visina 480 m

  • Izražene temperaturne razlike (dan-noć) u vreme sazrevanja grožđa od

  izuzetnog su značaja za sintezu antocijana i bogat aromatski kompleks

 • Lepota vina potiče od sorte i terroir-a.

  Autentičnost grožđa treba očuvati u boci.

 • Klimatski podaci (1961-2011) i meteorološki podaci (2019), Meteorološka stanica Prokuplje

  Vineyard and Winery Management

  *Master thesis, Mina Todić

  KLIMATSKE PROMENE

 • • Fiziološki procesi

  • Ubrzana fenologija

  • Kvalitet i stil vina

  Adaptacije:

  • Veće nadmorske visine

  • Lozne podloge

  • Visina stabla

  • Navodnjavanje

  • Vreme rezidbe

  • Promena sortimenta – sorte poznijeg sazrevanja, potencijal u starim autohtonim sortama

  KLIMATSKE PROMENE

 • MODEL SAZREVANJA SORTI – BORDEAUX

  Sorta 1951-1980 1981-2010 2050

  Sauvignon Blanc 29. septembar 07. septembar 29. avgust

  Cabernet Franc 04. oktobar 21. septembar 11. septembar

  Merlot 07. oktobar 18. septembar 08. septembar

  Cabernet Sauvignon 14. oktobar 28. septembar 18. septembar

  source: Cornelis Van Luuwen, 2019. Agronomy

 • STARA SORTA – VELIKA HETEROGENOST

 • Hvala na pažnji!