Autodesk AutoCAD: Certified User i 2015 Certified Professional ?· AutoCAD, a następnie wpisania odpowiedzi…

Download Autodesk AutoCAD: Certified User i 2015 Certified Professional ?· AutoCAD, a następnie wpisania odpowiedzi…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Autodesk AutoCAD: Certified User i 2015 Certified Professional</p> <p>Plan przygotowa do egzaminu</p> <p>Stanowi dowd wiedzy i umiejtnoci. Sprzyjaj szybszemu rozwojowi zawodowemu, zwikszaj produktywno i wiarygodno. </p> <p>Ogromne znaczenie dla sukcesu ma przygotowanie do egzaminu. Zarezerwuj czas na opracowanie i sprawdzenie planu przygotowa, we udzia w kursie w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Autodesk (ATC), a uczc si, korzystaj z oficjalnych materiaw. Rwnie wane jest dowiadczenie praktyczne.</p> <p>Dostpne poziomy certyfikatw</p> <p>Egzamin AutoCAD Certified User obejmuje zarwno wymagania edukacyjne jak i branowe opracowane tak, aby uytkownicy oprogramowania Autodesk AutoCAD mogli szczyci si umiejtnociami niezbdnymi do kontynuowania kariery w projektowaniu czy uczszczaj na studia, rozpoczynaj prac, czy chc uzyska certyfikat branowy. Wicej informacji znajduje si na stronie www.certiport.com/autodesk.</p> <p>Szkoy mog zosta Autoryzowanymi Centrami Certiport (Certiport Authorized Center) i organizowa w swoich salach egzaminy na poziomie Autodesk Certified User. Aby uzyska wicej informacji, naley skontaktowa si z Certiport za porednictwem witryny www.certiport.com.</p> <p>Egzamin AutoCAD 2015 Certified Professional ma sprawdza wiedz uytkownikw profesjonalnych w zakresie narzdzi, funkcji i typowych zada wykonywanych w oprogramowaniu AutoCAD 2015. Znajd Autoryzowane Centrum Certyfikacji Autodesk na stronie autodesk.starttest.com.</p> <p>Kursy prowadzone przez instruktorw w ATC</p> <p>W programie ATC dostpna jest globalna sie specjalistw ds. szkole oferujcych wiele rnych materiaw szkoleniowych. Autodesk zaleca osobom przystpujcym do egzaminw, aby wzili udzia w kursach przygotowujcych do certyfikacji lub z zakresu obsugi wybranych produktw. Wyszukiwarka ATC znajduje si na stronie www.autodesk.com/atc.</p> <p>Oficjalne materiay edukacyjne</p> <p>Oficjalne materiay uatwiajce przygotowanie si do egzaminw certyfikacyjnych Autodesk s publikowane przez ASCENT (oficjalne podrczniki szkoleniowe Autodesk) i Wiley (oficjalne wydawnictwo Autodesk). Powysze podrczniki obejmuj tematy, podtematy i cele wymienione w tym planie przygotowa do egzaminu. Korzystaj z nich ATC i mona je kupi w rnych formatach na stronach www.ascented.com i www.wiley.com/go/autodeskofficialpress.</p> <p>Spoeczno akademicka Autodesk</p> <p>Spoeczno akademicka Autodesk oferuje studentom i nauczycielom bezpatne oprogramowanie, materiay i pomoce naukowe. Wicej informacji znajduje si na stronie students.autodesk.com.</p> <p>Zalecane poziomy dowiadczenia</p> <p>W przygotowaniach do egzaminu ogromne znaczenie ma dowiadczenie praktyczne. Naley powici czas na nauk obsugi produktu i stosowanie wyuczonych umiejtnoci.</p> <p>Egzamin na poziomie Certified User:</p> <p>Kurs AutoCAD 20112015 (lub rwnowany) oraz 50 godzin zaj praktycznych</p> <p>Egzamin na poziomie Certified Professional:</p> <p>Kurs AutoCAD 2015 (lub rwnowany) oraz 400 godzin zaj praktycznych</p> <p>Do kadego egzaminu certyfikacyjnego mona przystpi trzy razy w cigu 12 miesicy</p> <p>Wicej informacji o programie certyfikacji Autodesk znajduje si na stronie www.autodesk.com/certification.</p> <p>Certyfikaty Autodesk</p> <p>Certyfikaty Autodesk to powszechnie uznawane w brany wiadectwa umiejtnoci, ktre mog pomc w osiganiu sukcesw w karierze projektanta.</p> <p>http://www.certiport.com/autodeskhttp://www.certiport.com/http://autodesk.starttest.comhttp://http://www.autodesk.pl/adsk/servlet/partner/search?siteID=553660&amp;id=15873737http://www.ascented.comhttp://www.wiley.com/go/autodeskofficialpresshttp://students.autodesk.comhttp://www.autodesk.com/certification</p> <p>Tematy i cele egzaminwZalecamy przejrzenie tematw i celw w trakcie przygotowa do certyfikacji. Naley pamita, e niektre cele mog nie by sprawdzane podczas egzaminu certyfikacyjnego.</p> <p>Egzamin na poziomie Autodesk Certified User skada si z 30 pyta z odpowiedziami wielokrotnego wyboru, wymagajcych odpowiedniego dopasowania elementw, wskazywania i klikania (hot-spot) oraz z zada praktycznych, ktrych celem jest okrelenie, czy uczniowie rozumiej zasady dziaania oprogramowania AutoCAD i potrafi si nim efektywnie posugiwa. Egzamin trwa 50 minut. Wicej informacji znajduje si na stronie www.certiport.com/autodesk.</p> <p>Egzamin na poziomie Autodesk Certified Professional skada si z 35 pyta, z ktrych wikszo wymaga utworzenia lub zmodyfikowania pliku danych w oprogramowaniu AutoCAD, a nastpnie wpisania odpowiedzi we waciwym polu. Do innych typw nale pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru, wymagajce dopasowania odpowiednich elementw oraz wskazywania i klikania. Egzamin trwa 2 godziny (w niektrych krajach moe zosta przeduony). Znajd Autoryzowane Centrum Certyfikacji Autodesk na stronie autodesk.starttest.com.</p> <p>Autodesk, AutoCAD, the Autodesk logo, and ATC are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. 2014 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.</p> <p>Certyfikaty Autodesk</p> <p>Wicej informacji: www.autodesk.com/certification</p> <p>Aby przystpi do egzaminu na poziomie Certified User, naley zapozna si z dodatkowymi informacjami w witrynie Certiport: www.certiport.com/autodesk</p> <p>Aby przystpi do egzaminu na poziomie Certified Professional, naley znale Centrum Certyfikacji Autodesk: autodesk.starttest.com</p> <p>User Professional</p> <p>STOSOWANIE PODSTAWOWYCH UMIEJTNOCI RYSOWANIA</p> <p>Tworzenie, otwieranie i publikowanie plikw</p> <p>Rysowanie okrgw, ukw i wieloktw</p> <p>Rysowanie linii i prostoktw</p> <p>Linie zaokrglenia i fazowania</p> <p>Wybieranie obiektw</p> <p>Uywanie ukadw wsprzdnych</p> <p>Uywanie menu wprowadzania dynamicznego, bezporedniej odlegoci i skrtw</p> <p>Uywanie polece paska narzdzi Zapytania</p> <p>KORZYSTANIE Z POMOCY PRZY RYSOWANIU</p> <p>Uywanie ledzenia lokalizacji wzgldem obiektu</p> <p>Uywanie trybu ortogonalnego i ledzenia biegunowego</p> <p>Uywanie skokw biegunowych</p> <p>Uywanie staych trybw lokalizacji wzgldem obiektu</p> <p>Praca z siatk i lokalizacj wzgldem obiektu</p> <p>EDYTOWANIE ELEMENTW</p> <p>Tworzenie i uywanie szykw</p> <p>Tworzenie zbiorw wskaza</p> <p>Rozciganie obiektw</p> <p>Edytowanie za pomoc uchwytw</p> <p>Przenoszenie i kopiowanie</p> <p>Uywanie funkcji odsunicia i lustra</p> <p>Obracanie i skalowanie</p> <p>Przycinanie i wyduanie</p> <p>PRACA Z KRZYWYMI</p> <p>czenie obiektw zawierajcych splajny</p> <p>Rysowanie i edytowanie polilinii dopasowanych do krzywej</p> <p>User ProfessionalKONTROLOWANIE WIDOCZNOCI I WYGLDU OBIEKTW</p> <p>Zmiana przypisania warstw obiektw</p> <p>Przypisywanie waciwoci wg obiektu lub warstwy</p> <p>Zmiana waciwoci obiektw</p> <p>Kontrolowanie widocznoci warstw</p> <p>Zarzdzanie waciwociami warstw</p> <p>UYWANIE BLOKW I ODNONIKW</p> <p>Definiowanie blokw</p> <p>Odniesienia do zewntrznych rysunkw i obrazw</p> <p>Praca z blokami globalnymi</p> <p>UYWANIE KRESKOWANIA I GRADIENTW</p> <p>Stosowanie wzorw kreskowania</p> <p>TWORZENIE I EDYTOWANIE TEKSTU</p> <p>Tworzenie stylw tekstu</p> <p>Pisanie tekstu w wierszach</p> <p>WYMIAROWANIETworzenie i stosowanie stylw wymiarowania</p> <p>Uywanie wielolinii odniesienia</p> <p>UKADY I OBIEKTY OPISOWE</p> <p>Tworzenie stylw i obiektw opisowych</p> <p>Tworzenie ukadw</p> <p>Uywanie polecenia Okno</p> <p>Uywanie rzutni</p> <p>DRUKOWANIE (DRUKARKI I PLOTERY)</p> <p>Ustawianie opcji drukowania (drukarki i plotery)</p> <p>http://www.certiport.com/autodeskhttp://autodesk.starttest.comhttp://www.autodesk.pl/adsk/servlet/index?siteID=553660&amp;id=15715721http://www.certiport.com/autodeskhttp://autodesk.starttest.com</p>