anonim irketi ve ba ortak konsolide finansal tablolara

33
Anonim i rketi ve Ba Ortak sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtil medik e T rk Lira (TL)) 6 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - dur. - 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir.

Upload: others

Post on 17-May-2022

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

6

1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu

o

- dur.

-

09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu

en

dir.

Page 2: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

7

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar

lan

Finansal tablolar, tarihi

i olan ve

17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Page 3: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

8

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

sahip olunan

ve

Etkin

sahip olunan

Etkin

99,00 99,00 99,00 99,00

ni tek ntrol eterli

Page 4: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

9

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

lmayan paylara aittir. Kontrol e

konsolidasyonda elimine edilir.

mayan eden acak

re

Page 5: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

10

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

TFRS 10, 11, TMS 27 1

1

1

Muhasebesinin 1

TFRS Yorum 21 1

2

1 2

r

Page 6: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

11

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

TFRS Yorum 21

r.

TMS 21

H

TFRS 9 Finansal

1

2010-

TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 39 1

2011-

TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1

2

TMS 16 ve TMS 41 TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40

2

2

1

2

Page 7: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

12

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

TFRS 9 Finansal

Ekim ilgili

KGK t

2010-

TFRS 2:

TFRS 3:

TFRS 8: ncak

TFRS 13:

TMS 16 ve TMS 38:

TMS 24:

2011-

TFRS 3:

TFRS 13:

TMS 40:

Page 8: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

13

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

ortisman

klar

nemden fazla

da belirtilmektedir.

T

Grup, tedir.

Page 9: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

14

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

durumunda.

halinde.

i

Komisyon Gelirleri:

n elde

ettirilir. Kira geliri:

Page 10: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

15

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar - Stoklar Stoklar,

er,

kleri

.

mana

addi duran vbelirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir.

Page 11: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

16

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

Kiralama - kiralayan durumunda Grup

nsal

Kiralama -

kar veya zarar

vikler

em ile kar veya zarar kar veya zarar

sman

l

Page 12: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

17

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

Maddi

-

kar veya zarar tablosuna ve bir

ektedir.

n beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bi

ile

si

irimin,

ya da nakit yaratan birim

r

umunda

iptali,

Page 13: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

18

etkin gelirler etkin faiz

klar, (b) olarak

Kar veya zarar tablosuna

e r, kar veya zarar tablosuna

Krediler ve alacaklar

Nakit ve nakit benzerleri

ha sa

Page 14: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

19

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

an ve kon

nmekte

er

K

i kayda

Konsolide kar veya zarar

bu

Page 15: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

20

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

.

,

i dur

maya e

gereke

Garantiler

ygun

Durdurulan Faaliyetler

e nakit

Page 16: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

21

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

Devlet

r makul

gelecekte herhangi bir maliyet gerektirmeksizin acil

ak

gakar veya

zarar tablosuna dahil edilirler.

ar

kar veya zarar tablosuna dahil edilir.

izlenen

tarihtean

Page 17: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

22

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

Cari vergi

vergilendirilebilir ya da vergiden inkar veya zarar

vergi

ticari ya da mali k

aki paylar

konusu farklardan yarar

erli

yla

da durumunda mahsup edilir.

edilir.

Page 18: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

23

2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar -

a

r

Nakit Tablosu

M

Grup,

ve, ,

Page 19: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

24

3. B mlere re raporlama

lerini;

4. Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri a a daki gibidir (TL) :

31.12.2014 31.12.2013

Nakit 47.659 97.417 Bankadaki mevduatlar

- Vadesiz mevduatlar 5.327.783 501.862 TL 110.607 111.124 USD 5.217.176 390.738 - Vadeli mevduatlar 3.216.000 44.891.356 TL 3.216.000 2.330.000 USD - 42.561.332 EUR - - GBP - 24

Toplam 8.591.442 45.490.635 Blokeli mevduat (*) - (44.891.356)

8.591.442 599.279

2014 tarihi tarihi itibariyle vadeli mvadesi 1 ile 4 dir.

Page 20: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

25

5. Finansal bor ar

K sa vadeli finansal bo lar a a daki gibidir (TL):

31.12.2014 31.12.2013 9.543.824 46.986.496

1.034.614 - 10.578.438 46.986.496

Uzun vadeli finansal bo lar a a daki gibidir (TL):

31.12.2014 31.12.2013 2.372.913 -

Toplam uzun vadeli banka kredileri 2.372.913 -

vermektedir. 31.12.2014 20.684.740

ve tarihleri itibariyle 31.12.2014

ortalama

Para birimi etkin faiz

11,0856% 9.543.824

11,4000% 1.034.614 2016 11,4000% 1.169.964 2017 11,4000% 1.202.949

12.951.351

Page 21: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

26

5. Finansal bor ar -

31.12.2013

ortalama

Para birimi etkin faiz

TL 8,25-8,50% 4.000.000 USD 0,93% 42.986.496 46.986.496

31.12.2014 31.12.2013

- 29.602.515 USD - 29.602.515 Toplam - 29.602.515

6.

a)

31.12.2014 31.12.2013 Verilen Avanslar 20.684.740 13.937.329 Gelecek Aylara Ait Giderler 52.422 51.234

175.984 107.554 1.578.266 506.433

Toplam 22.491.412 14.602.550 b)

31.12.2014 31.12.2013 2.578.751 2.040.146

Toplam 2.578.751 2.040.146

Page 22: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

27

7. Ticari alacaklar ve bor ar a) Ticari Alacaklar

31.12.2014 31.12.2013 Ticari alacaklar 420.950.218 553.775.722

1.484.681 11.771.470 (1.263.455) (509.434)

720.146 4.283.327 Toplam Ticari Alacaklar 421.891.590 569.321.085

Ticari

transfer etmektedi

31.12.2013 31.12.2013

(509.434) (509.434) (754.021) -

Toplam (1.263.455) (509.434)

b)

rin ta

31.12.2014 31.12.2013 473.873.492 607.146.538

796.723 3.112.083 231.088 -

474.901.303 610.258.621

Page 23: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

28

8. Stoklar

31.12.2014 31.12.2013 Ticari mallar 23.977.806 27.587.451 Toplam 23.977.806 27.587.451

9. Maddi duran var klar

tarihi itibariyle maddi duran varl klar a a aki gibidir (TL): 01.01.2014 - 31.12.2014 Binalar Toplam Maliyet

bakiyesi - 40.006 260.722 300.728 3.055.562 - - 3.055.562

3.055.562 40.006 260.722 3.356.290

- (37.410) (148.064) (185.474) (6.697) (2.596) (34.911) (44.204)

(6.697) (40.006) (182.975) (229.678)

3.048.865 - 77.747 3.126.612

01.01.2013 - 31.12.2013 Toplam Maliyet

40.006 257.481 297.487 - 3.241 3.241

40.006 260.722 300.728

(29.374) (112.066) (141.440) (8.036) (35.998) (44.034)

(37.410) (148.064) (185.474)

2.596 112.658 115.254

Page 24: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

29

10. Maddi olmayan duran var klar

31 tarihi itibariyle maddi olmayan duran varl klar a a daki gibidir (TL): 01.01.2013 - 31.12.2013 Lisans Toplam Maliyet

35.077 35.077 - -

35.077 35.077

(30.629) (30.629) (3.333) (3.333)

(33.962) (33.962)

1.115 1.115

01.01.2013 - 31.12.2013 Lisans Toplam Maliyet

35.077 35.077 - -

35.077 35.077

(27.296) (27.296) (3.333) (3.333)

(30.629) (30.629)

4.448 4.448

Page 25: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

30

11.

31.12.2014 31.12.2013

Verilen Depozito ve Teminatlar 73.840 25.877

73.840 25.877

31.12.2014 31.12.2013

1.206.133 2.511.133 80.319 -

1.286.452 2.511.133

12.

31.12.2014 31.12.2013

33.021.879 24.784.532 Devreden KDV 171.500 - 33.193.379 24.784.532

Page 26: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

31

13.

-

31.12.2014 31.12.2013 Ortaklar Tutar % Tutar %

1.363.394 18,18 1.363.394 18,18 618.267 8,24 618.267 8,24

336.538 4,49 336.538 4,49

190.145 2,54 190.145 2,54

156.251 2,08 156.251 2,08 726 0,01 726 0,01

4 0,00 4 0,00 Ahmet Akcan 255.000 3,40 320.000 4,27

275.000 3,67 275.000 3,67 293.000 3,91 293.000 3,91

258.182 3,44 258.182 3,44 80.000 1,07 120.000 2,27

240.030 3,18 240.030 4,00 124.000 1,65 134.000 4,85

134.812 1,80 333.544 4,45 200.000 2,67 - -

2.974.651 39,66 2.860.919 33,61 7.500.000 100% 7.500.000 100%

Page 27: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

32

14. anlara s faydalar

r. Bu

3.254,44 4 tarihli finansal

31.12.2014 31.12.2013

%8,00 %7,50

Tahmin edilen %5,50 %3,50

l anlara sa lanan faydalar k em tazmina kar l ndan olu makta olup a a aki gibidir

(TL):

31.12.2014 31.12.2013 42.949 41.457

Faiz maliyeti 3.435 3.109 4.337 1.978

Hizmet Maliyeti 19.710 15.190 - (18.785)

70.433 42.949

Net 01.01.2012 12.846 (2.569) 10.277 01.01.2013 - 31.12.2013 1.979 (396) 1.583 31.12.2013 14.825 (2.965) 11.860 01.01.2014 - 31.12.2014 4.338 (868) 3.470 31.12.2014 19.163 (3.833) 15.330

Page 28: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

33

15. S lar ve s lar maliyeti

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2013 - 31.12.2013

Komisyon Geliri 6.640.009 4.465.019 - 591.385

- (541.911) Toplam 6.640.009 4.514.493

ihracat ve KDV iadesi

fatural

iadeleri tahsi

2014

16.

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2013 - 31.12.2013

(340.264) (279.929) Personel giderleri (1.671.596) (1.702.604) Kira giderleri (358.070) (335.851)

(968.782) (599.958) (3.338.712) (2.918.342)

17. Finansal gelir ve giderler

Finansal Gelirler

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2013 - 31.12.2013

Faiz Gelirleri - 474.215 511.329 4.199.541

Toplam 511.329 4.673.756 Finansal Giderler

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2013 - 31.12.2013

Faiz Giderleri (681.823) (1.211.825)

- (3.294.101) (206.203) (184.881)

(3.558) (158.105) Toplam (891.084) (4.848.912)

Page 29: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

34

17. Finansal gelir ve giderler Gelir Giderler -

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2013 - 31.12.2013

227.321 77.902 Toplam 227.321 77.902

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2013 - 31.12.2013

Komisyon Giderleri - (1.189)

(209.281) (375.000) (1.311) (3.056)

Toplam (210.592) (379.245)

18. Vergiler

a) Kurumlar vergisi ;

T rkiye de kurumlar vergisi 2013 ve 2012 y ll i in %20 dir. Bu oran, kuruml ticari kazanc na vergi yasal g ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasal nda yer alan istisna ve indirimlerin d lmesi sonucu bulunacak vergi m na uygulan

Kapsaml gelir tablosunda yer alan vergi gelir ve giderleri a a zetlenmi tir (TL):

01.01.2014 - 31.12.2014

01.01.2013 - 31.12.2013

(922.420) (431.104) 274.345 182.792

Toplam vergi geliri / (gideri) (648.075) (248.312)

Page 30: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

35

18. Vergiler -

b) Ertelenmi vergi varl k ve y k ml l kleri ;

Ertelenmi vergi varl kl y k ml l kleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmi vergi hesaplamal ge ici farklar a a daki gibidir (TL):

31.12.2014 31.12.2013

etkisi 15.569 5.530

(10.254) (5.625) (3.833) (2.965)

(371.839) (241.938) (574.595) (424.291)

(944.501) (669.289)

Ertelenmi vergi varl kl a a daki gibidir (TL):

31.12.2014 31.12.2013

669.289 486.102 274.345 182.792

867 395 944.501 669.289

19. Hisse ba na kazan

Hisse ba na kazan /(zarar) aki gibi hesaplanm :

01.01.2014 -

31.12.2014 01.01.2013 -

31.12.2013 2.290.196 871.340

7.500.000 7.500.000 0,306140 0,116370

Page 31: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

36

20. kili taraf klamalar

i. li kili taraflardan ticari alacaklar a a aki gibidir (TL) :

31.12.2014 31.12.2013

Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan

- - 321.302 -

- 974 - 300.973

Toplam - 974 321.302 300.973

ii. li kili taraflara ticari bo lar daki gibidir (TL) :

31.12.2014 31.12.2013

Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan

178.131 - 321.173 -

- - - -

Toplam 178.131 - 321.173 -

iii. ve 2013 tarihlerinde sona eren d nemlerde ili kili taraflardan ya lan mal ve hizmet al l a a daki gibidir (TL) :

1.035

vii. 4 ve 2013 tarihlerinde sona eren d nemlerde Y netim Kurulu ba kan ve yeleriyle, genel

m d genel koordina genel m d y mc l ibi st zey y eticilere cari d nemde sa anan cret ve benzeri menfaatler toplam 648.000 TL dir ( TL).

Page 32: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

37

21. Finansal ara ardan kaynaklanan risklerin niteli ve d eyi

i. Y para riski

Yabanc para riski rket'in varl klara ve y k ml l klere sahip olmas dan kaynaklanmaktad

Ana Ortakl ve Ba l Ortakl ayr ca yapt i emlerden do an yabanc para riski v r. Bu riskler rket'in de erleme para birimi daki para birimi cinsinden mal al m ve sat m yapmas ve yabanc para cinsinden banka kredisi kullanmas dan kaynaklanmaktad

rket do al bir riskten korunma y ntemi olan yabanc para cinsinden varl kl ve bo lar engede tutarak

ve de fiyat politikas kur de i imlerine g re ayarlayarak ve bunlara ek olarak yabanc para pozisyonunu analiz ederek kontrol etmekte ve s rlan rmaktad Ana Ortakl k ve Ba l Ortakl ve 31 Aral 2012 tarihlerindeki net yabanc ara pozisyonu a a da detaylan lm

EURO GBP Toplam 31.12.2014

Nakit ve nakit benzerleri 5.217.176 - - 5.217.176

avanslar - 822.809 - 822.809

Banka kredileri - - - -

pozisyonu 5.217.176 822.809 - 6.039.985

EURO GBP Toplam 31.12.2013

Nakit ve nakit benzerleri 42.952.070 - 24 42.952.094

avanslar - 1.029.938 165.913 1.195.851

Banka kredileri (42.986.496) - - (42.986.496)

pozisyonu 34.426 1.029.938 165.937 1.161.449

Page 33: Anonim irketi ve Ba Ortak Konsolide finansal tablolara

Anonim irketi ve Ba Ortak

sona eren ait Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

38

21. Finansal ara ardan kaynaklanan risklerin niteli ve d eyi (dev

sonundaki

EURO etkisi GBP etkisi 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

(zarar) 521.717 3.443 82.281 10.299 - 14.328

ii. Sermaye y mi

Sermayeyi y netirken Ana Ortakl ve Ba Ortakl hedefleri, ortakl getiri, di er hissedarlara fayda sa lamak ve sermaye maliyetini azaltmak amac yla en uygun sermaye yap s s mek i in Ana Ortakl ve Ba Ortakl faaliyetlerinin devam sa ayabilmektir.

Sek ki di er irketlerle paralel olarak Ana Ortakl k ve Ba l Ortakl sermaye y etiminde bor sermaye oran izlemektedir. Bu oran, net borcun toplam sermayeye b l nmesiyle bulunur. Net bor , nakit ve nakit benzeri de erlerinin toplam bor (finansal durum tablosunda belirtilen k sa vadeli ve uzun vadeli y k ml l kler toplam tut an d lmesiyle hesaplan

Toplam sermaye, finansal durum tablosunda belirtilen zkaynaklar n toplam r.

31.12.2014 31.12.2013

18.945.483 3.112.083

Nakit ve Nakit Benzerleri (8.591.442) (599.279)

10.354.041 9.851.340 21.980.250 20.696.816

47,10% 47,59%

---/----