akumuliatorių pasaulis - batrema.lt · 5 akumuliatorius -tai elektrocheminis energijos vertimo...

of 55/55
1 Akumuliatorių pasaulis

Post on 05-Jun-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Akumuliatori pasaulis

 • 2

  Akumuliatoriaus konstrukcija

  Teigiamos grotels

  Teigiama ploktel

  dta vok

  Neigiamos grotels

  Neigiama ploktel

  + grup

  - grup Sekcija

  Labirintas

  Ugnies gaudytuvai

  Duj votuvas

 • 3

 • 4

  Chemin sudtis

  Teigiamos grotels - vinas (Pb) su sidabro (Ag), stibio (Sb) arba

  kalcio (Ca) priedais

  Aktyvi mas - vino oksidas (PbO2)

  Neigiamos grotels - vinas (Pb) su kalcio (Ca) priedais

  Aktyvi mas - vinas

  Elektrolitas - 30% sieros rgties (H2SO4) ir vandens (H2O) tirpalas

  kurio lyginamasis svoris (tankis) yra 1.28 kg/l

 • 5

  Akumuliatorius -tai elektrocheminis energijos

  vertimo prietaisas

  kraunant akumuliatori elektros energija veriama chemin energij

  Ikraunant akumuliatori chemin energija veriama elektros energij

 • 6

  krauto ektrocheminio elemento tampa

  Vienas elektrocheminis elementas (sekcija) sukuria 2.12 V

  tamp, kai temperatra yra 25 C, o elektrolito tankis 1.28 kg/l

  2.12 V

  H2SO4 (1.28 kg/l)

  PbO2 Pb

 • 7

  Elektrocheminiai procesai - ikrova

  Pb-2e-+H2SO4=>PbSO4+2H+

  PbO2+2e-+H2SO4=>PbSO4+

  2O2- + 2H+

  Elektrolite

  2O2- + 4H+ => 2H2O

  2 SO4 (2-)

  Pb

  elektronai

  2 H (+)

  2 H (+)

  2 O (2-)

  PbSO4 PbSO4 2 H2O

  2H2SO4

  PbO2

  Bendra ikrovos lygtis

  Pb+ PbO2+ 2H2SO4=>2PbSO4+ 2H2O

 • 8

  Ikrovos pasekms Ant teigiam ir neigiam akumuliatoriaus plokteli formuojasi vino sulfato

  PbSO4 sluoksnis. Kuo gilesn ikrova, tuo didesn sulfatacija.

  Elektrolite maja sieros rgties H2SO4 ir daugja vandens H2O.

  Krinta elektrolito tankis.

  Pilnai krovus akumuliatori aktyvi mediaga PbO2 ir Pb sulfatuojasi, o

  elektrolitas virsta vandeniu.

  H2O (1.00 kg/l)

  PbSO4 PbSO4

  U = 0 V

 • 9

  Elektrocheminiai procesai - krova

  Pb

  elektronai

  2 H (+) 2 H (+)

  SO4 (2-) PbSO4 PbSO4

  2 H2O

  2 H2SO4

  PbO2

  2.35 V

  SO4 (2-)

  2O (2-)

  PbSO4 +2e- => Pb + SO4

  2-

  PbSO4 -2e-+ 2H2O=>PbO2+

  4H+ + SO4 2-

  Elektrolite

  4H+ + 2SO4 2- => 2H2SO4

  Bendra krovos lygtis

  2PbSO4 + 2H2O => Pb+ PbO2+ 2H2SO4

 • 1

  0

  krovos rezultatai

  Suskaidomas ant teigiam ir neigiam akumuliatoriaus plokteli esantis

  netirpus vino sulfato PbSO4 sluoksnis. Neigiam plokteli paviiuje lieka

  vinas Pb, teigiam - vino oksidas PbO2.

  Elektrolite maja vandens H2O ir daugja sieros rgties H2SO4.

  Kyla elektrolito tankis.

  Pilnai krovus akumuliatori sulfatai suskaidomi ir paveriami aktyvia

  mediaga, o vanduo virsta elektrolitu.

  H2SO4 (1.28 kg/l)

  PbO2 Pb

  U = 2.12 V

 • 1

  1

  Pb + PbO2+ 2H2SO4

  2PbSO4 + 2H2O

 • 1

  2

  tampa

  Pilnai krauto elemento tampa esant 25 C - 2.12 V

  Akumuliatoriaus tampa 2.12 X 6 = 12.72 V

  Optimali vieno elemento krovimo tampa 2.35 V

  Akumuliatoriaus krovimo tampa 2.35 X 6 = 14.10 V

  Leistinos krovimo tampos ribos 13.9 - 14.5 V

 • 1

  3

  krovimo tampa 13.9 - 14.5 V

  U>14.5 V

  Akumuliatorius labai kaista

  Intensyviai garuoja vanduo

  Isiskiria daug vandenilio duj

  U< 13.9 V

  krovimo lygis max 50%

 • 1

  4

  Ryys tarp tankio (k) ir tampos (U)

  Nykio taisykl

  U = k + 0.84

  galima naudotis ia taisykle, jeigu akumuliatorius 2 valandas

  nebuvo kraunamas ar ikraunamas.

  1.16 + 0,84 = 2,00 x 6 = 12,00V 1.18 + 0,84 = 2,02 x 6 = 12,12V 1.20 + 0,84 = 2,04 x 6 = 12,24V 1.24 + 0,84 = 2,08 x 6 = 12,48V 1.26 + 0,84 = 2,10 x 6 = 12,60V 1.28 + 0,84 = 2,12 x 6 = 12,72V

 • 1

  5

  Akumuliatoriaus krovos lygio vertinimas

  t = 25 C

  krovos

  lygis

  Ikrovos

  Elektrolito tankis

  tampa

  100% 0% 1,28 12,72 80% 20% 1,245 12,51 70% 30% 1,23 12,42 60% 40% 1,215 12,33 50% 50% 1,20 12,24 40% 60% 1,175 12,09 20% 80% 1,14 11,88

  10% 90% 1,10 11,64

  lygis

 • 1

  6

  tampa / krova

  10

  10,5

  11

  11,5

  12

  12,5

  13

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  tam

  pa a

  nt

  gn

  yb

  t [V]

  krovos lygis %

 • 1

  7

  tampa ir akumuliatoriaus stovis

  12,7V Labai gerai

  12,5V Gerai

  12,4V Patenkinamai, reikia krauti

  12,3V Reikia krauti nedelsiant

  12,2V

  12,1VPrasideda spartus sulfatacijos procesas

  12,0V

  11,7V

 • 1

  8 Aplinkos

  temperatra

  tampos

  pataisa

  Tankio

  pataisa C V kg/l

  +40 +0.06 +0.010

  +35 +0.04 +0.006

  +30 +0.02 +0.003

  +25 0 0

  +20 -0.02 -0.003

  +15 -0.03 -0.005

  +10 -0.06 -0.010

  +5 -0.09 -0.015

  0 -0.12 -0.020

  -5 -0.13 -0.022

  -10 -0.15 -0.025

  -15 -0.17 -0.280

  -20 -0.18 -0.030

  Temperatrins

  pataisos

 • 1

  9

  12.2

  12.25

  12.3

  12.35

  12.4

  12.45

  12.5

  12.55

  12.6

  +4

  0

  +3

  5

  +3

  0

  +2

  5

  +2

  0

  +1

  5

  +1

  0

  +5 0 -5

  -10

  -15

  -20

  t (C)

  U (V) Pamatuota tampa tampa su pataisa (t=25 C)

  Temperatrins pataisos

 • 2

  0

  Talpumas

  Matuojamas ampervalandmis - Ah

  Akumuliatorius yra ikraunamas 20 valand maksimalia

  pastovaus dydio srove Ic, tol kol tampa nenukris iki 10.5 V.

  K20 = Ic X 20h

  Pvz. jeigu 20 valand, 3 A srove ikraunamas akumuliatorius ir jo tampa

  per 20 h nenukrenta emiau 10.5 V tai jo talpumas yra:

  20 Ah X 3 A = 60 Ah

 • 2

  1

  Tempe

  ratra

  Liks

  talpumas

  C %

  +25 100

  +20 95

  +15 90

  +10 86

  +5 82

  0 78

  -5 74

  -10 70

  -15 67

  -20 64

  -25 61

  -30 58

  -35 55

  -40 52

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  +25 +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

  Temperatra C

  Lik

  s t

  alp

  um

  as %

  Temperatros taka talpumui Temperatrai sumajus 1 laipsniu, talpumas sumaja 1 % nuo likutinio talpumo

 • 2

  2

  krovos laiko taka talpumui

  3.56.5

  11.8

  17.7

  24

  43

  72

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  20 10 5 3 2 1 0.5

  Laikas h

  Ah Igautas talpumas

  Ikrovos srov A

 • 2

  3

  Kam reikalingas talpumas

 • 2

  4

  ranga Didelis

  automobilis

  Maas

  automobilis

  Degimas 5 4

  purkimas 13 12

  viesos 13 10

  Galinio stiklo ildymas 25 18

  Veidrodli ildymas 7 5

  AC 30 22

  Radija + CD 10 10

  Valytuvai 5 4

  Stabdi viesos 3 3

  Poski viesos 8 8

  ildoma sdyn 12 12

  Ventiliatoriai 20 14

  Salono apvietimas 4 2

  Viso 155 124

  Generatoriaus srov 120 90

  Balansas -35 -34

  Naudojama srov AAkumuliatoriaus talpumas yra

  skirtas aprpinti srove elektros

  prietaisus tais kritiniais atvejais,

  kai generatoriaus tiekiamos

  srovs neutenka.

  Kuo daugiau elektros rangos

  automobilyje, tuo didesnio talpumo

  akumuliatoriaus reikia.

 • 2

  5

  Startin srov

  Matuojama amperais - A

  Tai maksimali pastovaus dydio srov, atatinkanti tokias slygas:

  Pagal DIN (Vokietijos pramoninis standartas)

  t=-18 C Pilnai krautas akumuliatorius ikraunamas startine

  srove. Po 30 s tampa t.b. ne maesn u 9 V, o po 150 s - 6 V.

  Pagal EN (Europos standartas)

  t=-18 C Pilnai krautas akumuliatorius ikraunamas startine

  srove. Po 10 s tampa t.b. ne maesn u 7.5 V, o po 90 s - 6 V.

 • 2

  6

  Temperatra ir startin srov

  Startin srov reikalinga

  varikliui uvesti

  Akumuliatoriaus

  startin srov

  Temperatra 62Ah/480A Starterio

  srov srov

  C A A

  +25 480 100

  0 380 150

  -20 240 200

 • 2

  7

  A = paviriaus plotas Ah = mas

  15kg

  88Ah 500A

  - +

  88Ah 680A

  Storos ploktels Daug plon plokteli

  - + - + - +

  Pb

 • 2

  8

  Imlumas srovei

  Kokybin charakteristika nustatoma bandymais.

  36 Ah akumuliatorius

  ikrautas 50% U= 12.24 V

  kraunamas 50 A srove, tampa 14.4 V

  Nustatomas laikas per kur atsistato

  iki pradinio krovimo lygio.

  Praktikoje naudojama tokia svoka: kiek laiko turi dirbti variklis,

  kad, esant -18 C temperatrai, akumuliatorius atgaut vis

  energij atiduot variklio uvedimui. (15-40 min.)

 • 2

  9

  Neaptarnaujamas akumuliatorius

  Maintenance free

  Turi tenkinti tokius reikalavimus:

  Aplinkos temperatra 40 C

  krovimo tampa 14.4 V

  krovimo laikas 504 h (21 para)

  Per vis laikotarp vandens sunaudojimas neturi viryti 6 g/Ah.

  Pvz. 74 Ah neaptarnaujamo akumuliatoriaus svoris testo metu

  neturi sumati daugiau kaip

  74 Ah X 6 g/Ah = 444 g

 • 3

  0 Gamintojo rekomendacijos

  VW Golf III 1.6

  - akumuliatori

  gamintojo

  rekomendacijos

  skirtingoms

  klimato zonoms

  64Ah 640A

  45Ah 360A

  36Ah 300A

 • 3

  1

  Daugiau talpumo ir startins srovs

  Gersn apsauga nuo korozijos

  Techniniai reikalavimai

 • 3

  2

  Tankis (kg/l)

  Temperatra (

  C)

  +50

  -50

  +40

  +30

  +20

  +10

  0

  -10

  -20

  -30

  -40

  0 25 50 75 100

  1,0 1,1 1,2 1,3

  Skystas

  elektrolitas

  Uals elektrolitas

  krovimo lygis %

  Elektrolito ualimo kreiv

 • 3

  3

  ymjimas

  ETN European Type Number (EN 60 095)

  560 091 060 Grup A Grup B Grup C

  Grup A: Akumuliatoriaus tampa ir talpumas 1 skaiius - TAMPA 1-4 6 V

  5-7 12 V

  8 Specialus akumuliatorius

  9 Semi-traction akumuliatorius

  6 V akumuliatoriams 3 skaiiai reikia talpum (Ah).

  001..499 = 1Ah..499Ah

  12 V akumuliatoriams 3 skaiiai reikia talpum (Ah), plius 500.

  501.799 = 1Ah..299Ah

  Grup B: Fizins charakteristikos (korpuso dydis, poli padtis, dangio tipas, tvirtinimas, rankena)

  Grup C: Startin srov ( pagal EN standart)

  3 skaiiai reikia akumuliatoriaus startins srovs deimtadal.

  Pvz. 060 = 600 A

  036 = 360 A

 • 3

  4

  1. krovimo sistema

  2. Parazitin apkrova

  3. Startin srov

  4. Akumuliatorius

  Automobilio ir akumuliatoriaus

  tikrinimas

 • 3

  5

  Patalpos turi bti gerai vdinamos.

  Atidarius automobilio kapot palaukite keliolik sekundi prie

  jungdami prietaisus prie akumuliatoriaus. Per t laik isisklaidys

  vandenilio dujos, jei jos buvo susikaupusios po kapotu.

  Nerukykite ir nenaudokite ugnies prie kraunamo akumuliatoriaus.

  Su metaliniais rankiais neutrumpinkite akumulatoriaus gnybt.

  Nordami nuvalyti akumuliatori, pirmiausia naudojamu skuduru

  perbraukite akumuliatori kuo ariau jo dugno. Tik po to valykite

  dangt. Stenkits nenaudoti sintetini skudur.

  Saugumo

  reikalavimai

 • 3

  6

  Gili ikrova

  19%

  Perkrova

  4%

  Gamyklinis

  brokas

  7%

  Kitos prieastys

  1%

  Vartotojo

  klaidos

  2%

  ema krovimo tampa

  50%

  Akumuliatorius

  yra geras

  5%

  Labai gili ikrova

  12%

  Tikrinimo rezultat statistika

 • 3

  7

  Utertas elektrolitas

  emas krovos lygis

  Per aukta krovimo

  tampa

  emas elektrolito lygis

  Naudojimas ne pagal paskirt Neteisingas saugojimas

  Blogi poli kontaktai

  Mechaniniai smgiai

  Kas trumpina akumuliatoriaus ami

 • 3

  8

  Pirmin apira

  Pirmiausia patikrinkite akivaizdius dalykus:

  akumuliatorius atatinka gamintojo rekomendacijas;

  pakankamai temptas generatoriaus direlis;

  elektrolitas apsemia 1 -1.5 cm vino plokteles

  ("aptarnaujamuose'' akumuliatoriuose) ;

  akumuliatoriaus poliai, laidai ir gnybtai nepaeisti ir

  nesurdij;

  sujungimai ir pritvirtinimai yra geri ;

  pats akumuliatorius gerai pritvirtintas savo vietoje;

  akumuliatoriaus korpusas varus ir sveikas.

 • 3

  9

  krovimo sistema

  Pilnai krauto elemento tampa esant 25 C - 2.12 V

  Akumuliatoriaus tampa 2.12 X 6 = 12.72 V

  Optimali vieno elemento krovimo tampa 2.35 V

  Akumuliatoriaus krovimo tampa 2.35 X 6 = 14.10 V

  Leistinos krovimo tampos ribos 13.9 - 14.5 V

 • 4

  0

  U14.5 V

  Akumuliatorius kraunamas max 50-

  60% (Ubatt~12.3 V)

  Prasideda plokteli sulfatacija ir

  erozija

  Akumuliatorius greitai susidvi

  Akumuliatorius kaista

  I elektrolito garuoja vanduo

  aplink isiskiria vandenilis

  Neapsemtos plokteli dalys tampa

  neaktyvios

  Suaktyvja korozija ir akumuliatorius

  ypa greitai dvisi

  krovus akumuliatori lieka didelis

  elektrolito tanki skirtumas tarp

  sekcij

  Rudas elektrolitas

  Akumuliatorius greitai susidvi

  Sumaja talpumas ir startin srov

  Ypa didelis sprogimo pavojus

  Rudas elektrolitas

  Akumuliatorius greitai susidvi

 • 4

  1

 • 4

  2

  Parazitin apkrova

  Tai srov, kuri naudoja automobilio elektros ranga tuomet,

  kai automobilis nenaudojamas

  Parazitin apkrova vidutiniuose automobiliuose Ip0.125A

  Pagrindiniai vartotojai: signalizacija, kompiuteris, laikrodis.

  Signalizacija budjimo reime naudoja 0.08 0.10 A srov.

  Per par sunaudojamas talpumas: 0.09 A X 24 h = 2.16 Ah

  Per 2 savaites sunaudojamas talpumas: 2.16 Ah X 14 = 30.24 Ah

  Auktos klass automobiliuose dl elektronins rangos gausumo, parazitin

  apkrova gali siekti 0.3 0.5 A.

  0.5 A X 24 h = 12 Ah X 7 = 84 Ah

 • 4

  3

 • 4

  4

 • 4

  5

  Starterio srovs tikrinimas

  Starterio

  galia kW

  Starterio

  naudojama

  srov A

  Vidutini automobili 1 ~150

  Dideli automobili 1.4 ~200

  Diesel 2 ~250

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  9 8 7 6 5 4 3 2 1V

  A

  starterio srov

  akum. srov

  Pagrindins prieastys

  o Netvarkingi kontaktai

  o Oksidacija

  o Kabeli korozija

  o Sutrkinjusi izoliacija

  o Susidvj starterio angliniai

  epetliai

  o Paeista starterio apvij

  izoliacija

 • 4

  6

  Akumuliatoriaus tampos tikrinimas

  tampa ant

  gnybt

  U>12.50V

  U12.50V

  Apkrovos

  testas (EN)

  I=5XC20;t=10s

  Ua>9.5V

  Ua

 • 4

  7

  U=10.5 V 5 sekcijos X 2,1V 1 sekcijoje trumpas jungimas 0V

  U=10.5 V 6 sekcijos X 1,75V Ikrautas akumuliatorius

  Kodl reikia krauti akumuliatori prie j patikrinant

 • 4

  8

  Giliai ikrauto akumuliatoriaus (U

 • 4

  9 Jeigu geras, bet ikrautas akumuliatorius (U

 • 5

  0

 • 5

  1

 • 5

  2

  Akumuliatoriaus elektrolito tikrinimas

  TAMPA

  Sekcijos Nr. + 1 2 3 4 5 6 -

  Elektrolito

  tankis 1.26 1.12 1.24 1.11 1.22 1.26

  Be apkrovos 12.25

  Su apkrova 2.00

  Didelis tanki skirtumas (0.04 kg/l)

  Akumuliatorius sugadintas.

  Jei rudas elektrolitas - gili ilgalaik ikrova, ema krovimo tampa

  Jei trksta elektrolito - per didel krovimo tampa

 • 5

  3

  TAMPA

  Sekcijos Nr. + 1 2 3 4 5 6 -

  Elektrolito

  tankis 1.27 1.27 1.27 1.19 1.20 1.27

  Be apkrovos 12.51

  Su apkrova 6.00

  Dvejose gretimose sekcijose elektrolito tankis emesnis

  Tkusi pertvara tarp 4 ir 5 sekcij

 • 5

  4

  TAMPA

  Sekcijos Nr. + 1 2 3 4 5 6 -

  Elektrolito

  tankis 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27

  Be apkrovos 12.66

  Su apkrova 0.00

  Udjus apkrov tampa dingsta

  Tkusi vidin akumuliatoriaus grandin

 • 5

  5

  TAMPA

  Sekcijos Nr. + 1 2 3 4 5 6 -

  Elektrolito

  tankis 1.27 1.27 1.13 1.27 1.27 1.27

  Be apkrovos 12.52

  Su apkrova 3.00

  Vienoje sekcijoje emesnis tankis, nelaiko apkrovos

  3 sekcijoje 'trumpas jungimas'