AJUNTAMENT D’ ?· ajuntament d’alaior revisiÓ del pla general d’ordenaciÓ urbana memÒria justificativa.…

Download AJUNTAMENT D’ ?· ajuntament d’alaior revisiÓ del pla general d’ordenaciÓ urbana memÒria justificativa.…

Post on 12-Sep-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GABINET dANLISI AMBIENTAL i TERRITORIAL

  Carrer Capit Salom 2, Escala A, 1r-B. E-07004 Palma de Mallorca.Illes Balears

  Tel. 971461 708 Fax 971468052 empresa@gaat.es - www.gaat.es

  AJUNTAMENT DALAIOR

  REVISI DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANA

  MEMRIA JUSTIFICATIVA. APROVACI INICIAL

  Gabinet dAnlisi Ambiental i Territorial. GAAT

  Febrer 2008

  F7C4B8116EB184CCFC7A6AA22CE727F167B8DA41

  19.02.2008 12/00091/08

 • AJUNTAMENT DALAIOR REVISI DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANA

  MEMRIA JUSTIFICATIVA. Aprovaci inicial. Gener 2008 1

  MEMRIA JUSTIFICATIVA

  TAULA DE CONTINGUTS

  1. INTRODUCCI 4 1.1 ASPECTES GENERALS 4 1.2 ANTECEDENTS I CONCEPTE 6 1.3 UNA ADAPTACI NECESSRIA, CONVENIENT I OPORTUNA 8 1.4 REVISI I MODIFICACI SEGONS LES PREVISIONS DEL PROPI PLA 9 1.5 INCIDNCIA DE LA NORMATIVA SUPRAMUNICIPAL 10 1.6 CONTINGUT TEMTIC DE LADAPTACI 13 1.7 CONTINGUT DOCUMENTAL I CRITERIS DE LORDENACI PROJECTADA 14

  1.7.1 Documentaci del Pla 14 1.7.2 Tcniques de regulaci 18

  1.8 NATURALESA, VIGNCIA I EFECTES DEL PLA GENERAL 21 1.8.1 Naturalesa i marc jurdic del Pla General 21 1.8.2 Vigncia i revisi del Pla General 21 1.8.3 Desenvolupament del Pla General 22

  1.9 TRAMITACI ADMINISTRATIVA DEL PLA 23 1.10 AUTORIA TCNICA 23

  2. OBJECTIUS I CRITERIS ESTRATGICS DE LA REVISI. 24 2.1 OBJECTIUS I CRITERIS DE LES DOT 25 2.2 OBJECTIUS I CRITERIS DEL PTI 26 2.3 OBJECTIUS I CRITERIS DE LAGENDA LOCAL 27 2.4 OBJECTIUS I CRITERIS DE LA REVISI. 28

  3. ADAPTACI A LES DOT 32 3.1 DISPOSICIONS DAPLICACI IMMEDIATA I DIRECTA. 32 3.2 ARTICLES QUE INCIDEIXEN EN LADAPTACI. 37

  4. ADAPTACI AL PTI 42 4.1 TTOL III. DETERMINACIONS DISPOSITIVES SOBRE DESTINACI DEL SL PER A

  EQUIPAMENTS, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PBLICS GENERALS I AUTONMICS. 43

  4.2 TTOL IV. DETERMINACIONS DISPOSITIVES SOBRE DESTINACI DEL SL PER A EQUIPAMENTS, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS INSULARS. 44

  4.3 TTOL V. DETERMINACIONS DISPOSITIVES QUE DEFINEIXEN EL MARC DELS PLANS GENERALS MUNICIPALS DORDENACI URBANSTICA 45

  4.4 CREIXEMENT RESIDENCIAL I TURSTIC I PROGRAMACI DEL PROCS DEDIFICACI I DS DEL SL. 68

  4.5 TTOL VII. NUCLIS TRADICIONALS 73 4.6 TTOL VIII. ZONES TURSTIQUES 75 4.7 TTOL IX. SL RSTIC 82 4.8 TTOL X. DETERMINACIONS DISPOSITIVES SOBRE LA PRESERVACI, LA MILLORA I

  LS SOSTENIBLE DEL PATRIMONI HISTRICO-ARTSTIC I CULTURAL 95 4.9 TTOL XI. DETERMINACIONS ESPECFIQUES SOBRE EL LITORAL 96 4.10 DISPOSICIONS TRANSITRIES I FINALS 97 4.11 ANNEXOS DE MATRIUS 98

  5. LES CLAUS DEL PLA. 99 5.1 GRANS ASSUMPTES URBANSTICS. 99 5.2 LES LNIES MESTRES DEL PLA. 106 5.3 ELS SISTEMES NATURALS I AGRARIS 107 5.4 CREIXEMENT RESIDENCIAL 109 5.5 CREIXEMENT INDUSTRIAL 113 5.6 EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES PBLICS 115 5.7 REES DE RECONVERSI TERRITORIAL. 117

  F7C4B8116EB184CCFC7A6AA22CE727F167B8DA41

  19.02.2008 12/00091/08

 • AJUNTAMENT DALAIOR REVISI DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANA

  MEMRIA JUSTIFICATIVA. Aprovaci inicial. Gener 2008 2

  5.8 NUCLIS RURALS. 123 5.9 MILLORES URBANES 125

  6. ESTRUCTURA GENERAL MUNICIPAL. 127 6.1 MODEL TERRITORIAL 127

  6.1.1 Model vigent 127 6.1.2 Model proposat 128

  6.2 LA CLASSIFICACI DEL SL 130 6.3 TRACTAMENT DEL SL RSTIC 132 6.4 TRACTAMENT DEL SL URB 137 6.5 TRACTAMENT DEL SL URBANITZABLE 147 6.6 ESPAIS LLIURES PBLICS 155 6.7 EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES 161 6.8 PATRIMONI HISTRIC 164

  7. JUSTIFICACI DELS CANVIS INTRODUITS 166 7.1 CANVIS A LA NORMATIVA 166 7.2 CANVIS A LES DETERMINACIONS GRFIQUES 176

  7.2.1 Canvis per nuclis 176 7.2.2 Canvis al sl rstic 183 7.2.3 Canvis a tots tipus de sl 184

  7.3 LES UNITATS DACTUACI 185 7.4 ELS SECTORS URBANITZABLES 206 7.5 LES REES DE RECONVERSI TERRITORIAL 219

  8. LA CAPACITAT DEL PLA 220 8.1 CLCUL DE LA CAPACITAT DE POBLACI, SEGONS EL DECRET 2/1996 220

  8.1.1 Lndex de capacitat de poblaci 221 8.1.2 Nucli tradicional dAlaior 225 8.1.3 Els altres nuclis tradicionals 228 8.1.4 Les zones turstiques 229 8.1.5 Capacitat de poblaci del municipi 230 8.1.6 Sistema General dEspais Lliures per habitant 231

  8.2 CREIXEMENT MXIM SEGONS EL PTI 232 8.3 CAPACITAT DE CRREGA 234

  8.3.1 Sector Urbanitzable URB-01 235 8.3.2 Sector Urbanitzable URB-02 240 8.3.3 Sector Urbanitzable URB-03 244 8.3.4 Sector Urbanitzable URB-05 248 8.3.5 Sector Urbanitzable URB-08 253 8.3.6 Conclusions del sl urbanitzable 258 8.3.7 Sl Urb 261

  9. ADAPTACI ALS PLANS DIRECTORS SECTORIALS 266 9.1 P. D. S. DE PEDRERES 266 9.2 P. D. S. DEQUIPAMENTS COMERCIALS 267 9.3 P. D. S. ENERGTIC DE LES ILLES BALEARS 270 9.4 P. D. S. DE TELECOMUNICACIONS DE LES ILLES BALEARS 271 9.5 P. D. S. PER A LA GESTI DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 273 9.6 PLA HIDROLGIC DE LES ILLES BALEARS 275

  10. ANNEX FITXES NUCLIS RURALS 278 10.1 LLUMENA 278 10.2 BINIAGUARDA 282

  F7C4B8116EB184CCFC7A6AA22CE727F167B8DA41

  19.02.2008 12/00091/08

 • AJUNTAMENT DALAIOR REVISI DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANA

  MEMRIA JUSTIFICATIVA. Aprovaci inicial. Gener 2008 3

  ABREVIATURES EMPRADES EN AQUEST DOCUMENT AANP rees dAlt Nivell de Protecci AENA Aeroports Espanyols i Navegaci Aria AIA rea dInters agrari o Avaluaci dImpacte Ambiental AIP rea dInters Paisatgstic ANEI rees Naturals dEspecial Inters ANIT rees Naturals dInters Territorial ARIP rea Rural dInters Paisatgstic APT rea de Protecci Territorial APR rea de Prevenci de Riscos. ART rees de Reconversi Territorial AT rees de Transici BIC B dInters Cultural BOIB Butllet Oficial de les Illes Balears CAIB Comunitat Autnoma de les Illes Balears CIME Consell Insular de Menorca DOT Llei 6/1999, de 3 dabril, de les Directrius dOrdenaci Territorial de les Illes Balears i de

  mesures tributries. EDAR Estaci Depuradora dAiges Residuals. ERE Edificacions en rgim especial IMD Intensitat Mitjana Diria de Trnsit. LEFO Llei 8/1988, d1 de juny, dedificis i installacions fora dordenaci. LEN Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de rgim urbanstic de les rees d'especial

  protecci de les illes Balears. LIC Lloc dImportncia Comunitria LGT Llei 2/1999 de 24 de mar, general turstica de les Illes Balears. LS/76 Real Decret 1346/1976, de 9 dabril, per el que saprova el Text Refs de la Llei sobre el

  Rgim del Sl i Ordenaci Urbana LS/92 Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel que saprova el Text Refs de la Llei sobre

  Rgim del Sl i Ordenaci Urbana LSR Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sl rstic. MUSR Matrius ds del Sl Rstic (PTI). MOSR Matriu dOrdenaci del Sl Rstic (DOT). NIDPA Norma Immediata Directa de Plena Aplicaci NR Nucli Rural NS Normes Subsidiries. PDS Pla Director Sectorial PEP Pla Especial de Protecci PERI Pla Especial de Reforma Interior PHIB Pla Hidrolgic de les Illes Balears. PPO Pla Parcial dOrdenaci. PTI Pla Territorial Insular (25 dabril 2003). RD Reial Decret RDL Reial Decret Llei SRC Sl Rstic Com SRP Sl Rstic Protegit UA Unitat dActuaci ZEPA Zona dEspecial Protecci per a les Aus ZMT Zona Maritimoterrestre

  F7C4B8116EB184CCFC7A6AA22CE727F167B8DA41

  19.02.2008 12/00091/08

 • AJUNTAMENT DALAIOR REVISI DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANA

  MEMRIA JUSTIFICATIVA. Aprovaci inicial. Gener 2008 4

  1. INTRODUCCI

  1.1 ASPECTES GENERALS

  El terme municipal dAlaior sobre al mar cap al migjorn, i limita a lest amb Ma, al nord-oest amb es Mercadal i a loest amb es Migjorn Gran. Amb 8.671 habitants (revisi del padr de 1 de gener de 2005), s el tercer municipi amb ms poblaci de Menorca, precedit de Ma i Ciutadella, que compten, cadascun, amb uns 27.000 habitants. En volum econmic i en aparell productiu constitueix tamb la tercera poblaci de lilla (just darrere Ma i Ciutadella), com posen de manifest els indicadors dactivitat econmica (Anuari Econmic dEspanya, 2004).

  Municipi Poblaci Nivell

  econmic ndexs

  Industrial Comercial Restauraci Turstic Activitat econmica

  Alaior 8308 8 21 17 18 165 19 Es Castell 7066 7 7 7 10 30 8 Ciutadella 26073 7 39 53 53 736 52 Ferreries 4338 7 9 7 7 32 7 Ma 26536 8 57 83 61 58 106 Es Mercadal

  3844 8 9 7 11 99 10

  Es Migjorn 1300 7 3 1 4 55 3 Sant Llus 5407 8 12 8 11 176 12

  TAULA I. Indicadors dactivitat econmica i poblaci (2004). Font: Anuari Econmic dEspanya.

  La base econmica local del municipi es fonamenta en el sector terciari i en el sector de la construcci, molt lligat a les activitats turstiques. Un 73 % de lactivitat es concentra al nucli principal, on es localitza la prctica totalitat de les activitats industrials. Daquestes es poden destacar els transformats lctics, la fabricaci de calat, mobles, frontisses i bijuteria. Un 7 % de les 576 empreses del municipi es localitzen al polgon industrial la Trotxa, el qual concentra activitats industrials, logstiques i de distribuci. Finalment es pot destacar la importncia del sector extractiu, concretament de les pedreres de mars.

  En superfcie s el quart municipi ms extens (109,7 km2 ), desprs des Mercadal, Ciutadella i Ma.

  Els habitants es concentren, majoritriament, al nucli dAlaior, on viu el 88% de la poblaci resident. Hi ha, a ms, 3 petits nuclis de poblaci considerats pel Pla Territoria Insular (PTI) nuclis tradicionals a ligual que el nucli dAlaior. Es tracta de lArgentina, Son Vitamina i de Calescoves - Lloc Nou.

  Per la seva banda les zones turstiques sn quatre. Tres sn properes a larenal de Son Bou: Son Bou, Sant Jaume i Torre-sol. La quarta zona est allada de la resta, a prop del lmit amb el municipi de Ma: Cala en Porter.

  Alaior compta amb 6.416 places dallotjament turstic distribudes en 34 establiments (Conselleria de Turisme, any 2003). El 39 % de les places corresponen a apartaments i el 61 % corresponen a places hoteleres.

  Un percentatge elevat del terme municipal conserva una gran riquesa natural i paisatgstica. Al municipi pertanyen part dels ANEIs Me-11 (de Biniparratx a Llucalari) i Me-12 (Son Bou i Barranc de Sa Vall) que protegeixen terrenys de linterior i del litoral i

  F7C4B8116EB184CCFC7A6AA22CE727F167B8DA41

  19.02.2008 12/00091/08

 • AJUNTAMENT DALAIOR REVISI DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANA

  MEMRIA JUSTIFICATIVA. Aprovaci inicial. Gener 2008 5

  lANEI Me-19 (Penyes dEgipte) que protegeix terrenys de linterior, al vrtex nord-est del terme. Cal destacar el fet qu tot el front litoral del municipi, uns 10,5 km en lnia recta, est qualificada com rea natural despecial inters -ANEI- amb la sola excepci de la zona turstica de cala en Porter.

  s especialment remarcable la presncia de la zona humida del Prat de Son Bou, la segona ms important de Menorca, desprs de lAlbufera des Grau. Tamb forma part del terme part de larenal ms important de Menorca, constitut per les platges de Son Bou, Sant Toms i Binigaus (aquestes dues darreres pertanyen al municipi des Migjorn).

  El patrimoni cultural, histric i arqueolgic s molt notable, essent especialment destacables la baslica paleocristiana de Son Bou, el recinte prehistric de Torralba den Salort, el poblat talaitic de la Torre den Galms, el conjunt talaitic de So na Caana i la necrpolis talaitica de Calescoves. Respecte als monuments urbans sn destacables lesglsia de Santa Eullia, lesglsia de Sant Diego, lermita de Sant Pere Nou i la capella de Grcia pel que fa a larquitectura religiosa. Dintre de larquitectura civil destaquen la casa consistorial, Can Salort i lescola des Ramal. Altres elements del patrimoni sn lermita de Binixems, els molins, els colls de pou...

  Finalment introduir que lurbanisme del municipi es regula mitjanant un Pla General dOrdenaci Urbana aprovat definitivament el 24 de mar de 1994).

  F7C4B8116EB184CCFC7A6AA22CE727F167B8DA41

  19.02.2008 12/00091/08

 • AJUNTAMENT DALAIOR REVISI DEL PLA GENERAL DORDENACI URBANA

  MEMRIA JUSTIFICATIVA. Aprovaci inicial. Gener 2008 6

  1.2 ANTECEDENTS I CONCEPTE

  Antecedents.

  El PGOU actual fou aprovat definitivament per la Comissi Provincial dUrbanisme en sessi de 7 de novembre de 1989, per no va ser fins el 24 de mar de 1994 que saprov el Text Refs, que ara est en vigor. Amb posterioritat shan aprovat les segents modificacions puntuals del planejament general:

  Descripci Data aprovaci definitiva

  Art 123 PGOU 28/05/1991 Reclassificaci del sl no urbanitzable per equipament esportiu Pa 3.4 18/06/1992 I-1 variant de la Travessera dAlaior 16/06/1993 PPO Polgon II 24/02/1997 Articles 168 i 185 i disposicions transitries 3 i 4 de les NS 25/01/1999 Unitats dexecuci UB -1.2, UB 1.3 del casc urb dAlaior 27/03/2000 Sector Cala en Porter parcella 216 i 232 27/03/2000

  NC: adaptaci PGOU a la norma autonmica sobre regulaci capacitats de poblaci

  27/03/2000

  Desclassificaci sectors Pa 3.3, Pa 3.4, Pb 3.4 i Np 3.1 (Llucalari i Torre-sol) 27/03/2000

  Reclassificaci de sl rstic en sl industrial 08/05/2000

  Unitat dActuaci Uc.1-9 per crear una nova rea dequipament pblic escolar 19/05/2003

  Requalificaci del terreny de lmbit de la pedrera de Santa Brbara com a sl extractiu i adequaci al PDS de pedreres

  20/12/2004

  Requalificaci del sl per a s extractiu en lmbit de la pedrera de Loreto 28/02/2005

  Compatibilitat dels usos turstics amb els residencials per habitatges unifamiliars aix com la modificaci del sistema dexecuci de la unitat urbanstica UC-2.2 de Cala en Porter

  26/09/2005

  Adaptaci del sl urb de Son Vitaminia al PTI 28/04/2006

  Sector Torre-sol Nou Pb-3.1 per a la seva adaptaci al PTI 26/06/2006

  TAULA II. Modificacions del planejament del terme municipal dAlaior El temps transcorregut recomana tamb, a part de venir obligat per la legislaci i normativa de rang superior, una actualitzaci de les determinacions i de la terminologia del planejament urbanstic municipal.

  Amb posterioritat a laprovaci del PGOU shan aprovat dues normes bsiques per a lordenaci territorial de les Illes Balears. Es tracta de les Directrius dOrdenaci Territorial (DOT) i del Pla Territorial Insular de Menorca (PTI). Ambds instruments es regulen a la Llei 14/2000 de 21 de desembre, dOrdenaci Territorial (LOT).

  Les Directrius dOrdenaci Territorial de Balears de les Illes Balears i de mesures tributries (DOT) foren aprovades definitivament com a Llei 6/1999, de 3 dabril i han estat modificades en tres ocasion...

Recommended

View more >