Affiches nlp

Download Affiches nlp

Post on 07-Jul-2015

789 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Affiches NLP, basisveronderstellingen NLP, basisvooronderstellingen NLP

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. First Act NLPFirst Act NLPGeefjezelfwatjenodighebtFirst Act NLP</li></ul> <p> 2. De kaartDe kaartDe kaartDe kaartisisisisnietnietnietniethet gebiedhet gebiedhet gebiedhet gebiedFirstActNLP 3. De betekenisvan jecommunicatieis de responsdie je krijgtFirstActNLP 4. Ieder mens heeftalle hulpbronnentot zijn beschikkingom ieder gewenstresultaat tekunnen bereikenFirstActNLP 5. ElkElkElkElkgedraggedraggedraggedragheeft in de basis eenheeft in de basis eenheeft in de basis eenheeft in de basis eenpositieve intentiepositieve intentiepositieve intentiepositieve intentieFirstActNLP 6. Weerstand bijeen ander mensis een teken vangebrek aanrapportFirstActNLP 7. Er isgeen mislukking,enkel feedbackFirstActNLP 8. De persoonmet het meestflexibele (energie)gedrag is dekatalysator van hetsysteemFirstActNLP 9. You canbe thechangeyou wantto see inthe worldMahatma GandhiFirstActNLP 10. FirstActNLP 11. ElkElkElkElkgedraggedraggedraggedragis waardevolis waardevolis waardevolis waardevolbinnen eenbinnen eenbinnen eenbinnen eenbepaaldebepaaldebepaaldebepaaldecontextcontextcontextcontextFirstActNLP 12. Er zijnGEENonwillige mensen;alleeninflexibelecommunicatorenFirstActNLP 13. Elk resultaat,elk gedrag,Het is een prestatie,of het nuwel of nietje doel wasFirstActNLP 14. First Act NLP 15. Mensenzijn niethungedragFirstActNLP</p>