adobe after effects cs5. oficjalny podręcznik - pdf.· adobe after effects to jedyny w swoim...

Download Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik - pdf.· Adobe After Effects to jedyny w swoim rodzaju program, pozwalający na przygotowanie zapierającego dech w piersiach materiału

Post on 31-Jan-2018

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Id do

  Spis treci Przykadowy rozdzia

  Katalog online

  Dodaj do koszyka

  Zamw cennik

  Zamw informacjeo nowociach

  Fragmenty ksiekonline

  Helion SAul. Kociuszki 1c44-100 Gliwicetel. 32 230 98 63e-mail: helion@helion.pl Helion 19912011

  Katalog ksiek

  Twj koszyk

  Cennik i informacje

  Czytelnia

  Kontakt

  Zamw drukowanykatalog

  Adobe After Effects CS5.Oficjalny podrcznikAutor: Adobe Creative TeamTumaczenie: Joanna PasekISBN: 978-83-246-2936-7Tytu oryginau: Adobe After Effects CS5 Classroom in a BookFormat: B5, stron: 400

  Przygotuj materia wideo najwyszej jakoci! Jak rozpocz przygod z Adobe After Effects CS5? Jak przygotowa menu dla pyty DVD? Jak opublikowa materia wynikowy na potrzeby telewizji?

  Adobe After Effects to jedyny w swoim rodzaju program, pozwalajcy na przygotowanie zapierajcego dech w piersiach materiau wideo. Dziki niemu moesz do Twojego filmu doda efekty specjalne, animacje, teksty, grafiki lub cokolwiek innego. Cokolwiek, gdy otwarta budowa aplikacji pozwala na tworzenie wtyczek dostarczajcych nowe funkcjonalnoci. Program ten zdoby uznanie wrd profesjonalistw, ktrzy wykorzystuj go do postprodukcji filmowej i telewizyjnej. Dziki swojemu intuicyjnemu interfejsowi i jasnym zasadom dziaania Adobe After Effects sprawdzi si rwniew rkach amatora. Filmy z uroczystoci rodzinnych czy wakacji ju nigdy nie bd nudne!

  Niniejsza ksika to dzieo najlepszych specjalistw firmy Adobe. Dziki niej poznasz program After Effects od podszewki. Nauk rozpoczniesz od poznania zasad pracy z narzdziem oraz dostosowania rodowiska pracy do swoich potrzeb. W kolejnych rozdziaach zajmiesz si tworzeniem prostych animacji, wykorzystaniem warstw oraz ich animowaniem, a take animowaniem prezentacji multimedialnych. Ponadto nauczysz si korzysta z masek, korygowa kolory oraz budowa trjwymiarowe obiekty. W kocu autorzy przedstawi Ci zaawansowane techniki edycji oraz metody publikacji efektw Twojej pracy. Jeeli chcesz rozpocz przygod z Adobe After Effects lub program ten jest Twoim codziennym narzdziem pracy, ksika ta powinna obowizkowo znale si na Twojej pce!

  Zobacz, jak atwo opracowa film i ten z wakacji, i ten profesjonalny na potrzeby telewizji!

  http://helion.plhttp://helion.pl/zamow_katalog.htmhttp://helion.pl/katalog.htmhttp://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=aecs5ohttp://helion.pl/emaile.cgihttp://helion.pl/cennik.htmhttp://helion.pl/online.htmmailto:helion@helion.plhttp://helion.pl/ksiazki/aecs5o.htmhttp://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0321704495/helion-20http://helion.pl/autorzy/tecrad.htm

 • 4 SPIS TRECI

  SpiS treCi

  WproWadzenie 11

  OOfi cjalnym podrczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Warunki wstpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Instalacja After Eff ects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Optymalizacja wydajnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Przywracanie domylnych preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Kopiowanie plikw zlekcjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Jak korzysta zlekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Dodatkowe zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Certyfi katy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  1 poznaWanie SChematu praCy 20

  Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Tworzenie projektu iimportowanie materiaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Tworzenie kompozycji irozmieszczanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Dodawanie efektw izmienianiewaciwoci warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Animowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  Podgld wykonanej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Optymalizacja dziaania After Eff ects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Renderowanie ieksportowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Dostosowywanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Zmienianie jasnoci interfejsu uytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Dodatkowe rda informacji oAfter Eff ects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  AECS5 Book.indb 4 2011-01-18 12:21:58

 • AdobE AfTER EffECTS CS5. ofICjAlny PodRCznIk 5

  2 tWorzenie proSteJ animaCJi zapomoC efeKtW iSzaBLonW 52

  Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  Importowanie materiaw zapomoc Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  Tworzenie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Praca zzaimportowanymiwarstwami Adobe Illustratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Dodawanie efektw dowarstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Dodawanie szablonu animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Podgld dziaania efektw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Dodawanie przezroczystoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Renderowanie kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  3 animoWanie teKStu 74

  Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  Warstwy tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Tworzenie iformatowanie tekstu punktowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

  Korzystanie zszablonu animacji tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  Animowanie zapomoc kluczy skalowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Animowanie zapomoc relacji dziedziczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

  Animowanie tekstu zaimportowanegozPhotoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  Animowanie ruchu pociece zapomoc szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

  Animowanie odlegoci midzy literami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

  Animowanie przezroczystoci tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

  Korzystanie zgrupy animatorw tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  Poprawianie animacji ruchu pociece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  Animowanie ruchu pociece warstwy zobrazem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  Dodawanie rozmycia wruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  Eksportowanie doAdobe Flash Professional CS5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

  AECS5 Book.indb 5 2011-01-18 12:21:59

 • 6 SPIS TRECI

  4 WarStWy KSztatu 106

  Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

  Tworzenie warstwy ksztatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  Tworzenie wasnych ksztatw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  Tworzenie gwiazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  Doczanie warstw zobrazemwideoidwikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

  Tworzenie kreskwki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  Dodawanie paska tytuowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

  Eksperymentowanie zfunkcj Brainstorm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

  5 animoWanie prezentaCJi muLtimediaLneJ 134

  Rozpoczynamy prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

  Animowanie krajobrazu przyuyci