2016– 3 laivamaa ilkka, fm, matematiikan ja tietotekniikan opettaja, sijaisena 17.5. saakka...

Download 2016– 3 Laivamaa Ilkka, FM, matematiikan ja tietotekniikan opettaja, sijaisena 17.5. saakka Lohi Antero,

Post on 19-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2016–2017

 • Rehtorin katsaus 1 Toimintakertomus vuodelta 2016 2 Oppiaineet ja opintopisteet 5 Opiskelijat 6 Tuloslaskelma 10 Tase 11 Tilintarkastuskertomus 12 Kurssitoiminta 13

  Julkaisun ulkoasu ja taitto: Anni Hintsala Valokuvat: vsk:n 2016-2017 opiskelijat ja henkilökunta sekä opiston kokoelmat Kannen kuvat ovat vuoden 2016 opistoseuroista, syksyn 2016 eräretkeltä ja kevään 2017 lumiveistospäivästä.

  Ranuan kr. kansanopisto 2016-2017 30. työkausi

  Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry

  KeRtomus vuodelta 2016

  sIsÄllYs

  Yläkuva: Opiston kuoro esiintyi musiikkimatineassa. Alakuva: Lumiveistospäivä hioi solujen yhteistyötaitoja.

  Yläkuva: Rakennustaidon opiskelijat tekevät sakastirakennusta. Alakuva: Opistoseurajärjestäjät kokoontuivat helmikuussa 2017.

 • 1

  Rehtorin katsaus

  Perusoppijakso 2016–2017 on takana. Samalla on päättynyt ensimmäinen lukuvuoteni Ranuan opis- ton rehtorina. Vuosi on ollut eloisa, myönteinen ja työntäyteinen.

  Nuoret opiskelijat antoivat opistovuodestaan hy- vän arvion: 95 prosenttia perusoppijakson opiskeli- joista koki opistovuoden hyödyllisenä omaa tulevai- suuttaan ajatellen.

  Opiskelijat saavuttivat arvosanoissa ja numeroissa mitattavia tuloksia: peruskoulun arvosanaa saatiin korotettua 32 ja lukiokursseja suoritettiin 211. Sa- moin suoritettiin 41 hygieniapassia ja 22 YK:n maail- mankansalaisen tutkintoa.

  Opistovuoden erityistä antia olivat elämäntai- dolliset ja hengelliset eväät, joita lukuvuosi antoi nuorten elämään. Sosiaaliset valmiudet olivat jo lähtökohtaisesti hyvät, kun nuoret muotoilivat heti opistovuoden alkaessa teemakseen Avoimin mielin yhteisellä polulla. Hyvän yhteishengen myötä teema konkretisoitui monin mukavin tavoin.

  Lyhytkursseilla on ollut hyvin kävijöitä. Monina syksyn ja kevään viikonloppuina opiston tilat ovat olleet täynnä. Kursseja on pidetty niin tutuista vuo- tuisista aiheista kuin toiveiden mukaan tulleista harvinaisemmistakin teemoista. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi kaikille avoin yksinlaulukurssi sekä Suo- mi 100 vuotta –historiakurssien sarja, joka jatkuu syksyllä 2017.

  Jumala siunasi kesän 2016 opistoseurat niin hengel- lisesti kuin ajallisestikin. Oppilaitoksen talouteen seuroilla oli huomattava merkitys, sillä tuki valtion taholta pieneni edelleen.

  Perusoppijakson aikana tehtiin jo töitä tulevien opistoseurojen eteen. Mittavat maansiirtotalkoot syksyllä ja keväällä valmistivat kesän 2017 opisto- seuroihin. Syksyllä peltoja muokkasivat Maanraken- nusliike Ohtamaan ja keväällä Äijälän ammattilaiset sekä ranualaiset talkoolaiset.

  Järeillä työkoneilla saatiin muutamassa päivässä aikaan ratkaisevia parannuksia opistoseurojen ma- joitusalueille. Tällaisia olivat muun muassa useiden avo-ojien salaojitukset ja pintamaiden muokkaami- nen paremmin leiriytymiseen sopiviksi.

  Opistoseurojen puitteita parannettiin myös aloit- tamalla kiinteän sakastirakennuksen tekeminen. Rakentajina ovat olleet rakennustaidon opiskelijat. Rakennuksen materiaalit on saatu pääosin lahjoi- tuksina.

  Koen kiitollisuutta Jumalan suuresta siunaukses- ta opistotyötä kohtaan. Ajattelen lämmöllä Teitä opiston ystäviä, jotka olette omalla merkittävällä tavallanne olleet tukemassa opiston toimintaa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

  Rehtori Harri Isopahkala

 • 2

  toImINtaKeRtomus vuodelta 2016

  1. Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry:n hallinto

  1.1 Yhdistyksen jäsenet ja varsinaiset kokoukset Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry:ssä oli vuoden 2016 keväällä 2860 henkilöjäsentä ja 76 yh- distystä, yhteensä 2936 (vuonna 2015 luku oli 2960). Yhdistyksen kokous pidettiin 16.3.2016.

  1.2 Johtokunta Yhdistyksen johtokuntaan vuonna 2016 ovat kuulu- neet varsinaisina jäseninä:

  Paananen Antti, opetusneuvos, Rovaniemi, puheenjohtaja Tölli Pekka, rehtori, Sotkamo, varapuheenjohtaja Hautamäki Aimo, rovasti, Siikajoki, 17.3. saakka Heikkilä Anitta, luokanopettaja, KT, Rovaniemi Hiltunen Veikko, linja-autonkuljettaja, Kittilä Hintikka Jouni, opettaja, Liminka, 17.3. alkaen Hämäläinen Henrik, avainasiakaspäällikkö, Oulunsalo Kaikkonen Lauri, peruskoulunopettaja, Ranua Kallioranta Niilo, luokanopettaja, Tornio, 17.3. saakka Kantola Pekka, palvelujohtaja, Kuusamo Koukkari Marja, yliopettaja, Oulu Kuha Pertti, yksikönjohtaja, Tyrnävä Kukkonen Risto, toimitusjohtaja, Ranua Mäenpää Aapo, ympäristönsuojelusihteeri, Keminmaa Ojanaho Esko, lehtori, Taivalkoski Perttunen Erkki, mittaaja, Utajärvi Vuokila Kalervo, yrittäjä, Tervola, 17.3. alkaen

  Johtokunnan varajäseninä ovat olleet: Gustafsson Sakke, toimitusjohtaja, Oulu, Karila Pentti, maanmittausteknikko, Kemijärvi Kinnunen Matti, kappalainen, Ii Kukko Tapio, toimialajohtaja, TM, Kiiminki Littow Satu, kotiäiti, Haukipudas Pätsi Salla, kotiäiti, Posio

  Johtokunnan esittelijänä on toiminut heinäkuun loppuun saakka rehtori Eero Nuolioja ja elokuun alusta rehtori Harri Isopahkala. Sihteerinä on ollut vararehtori Antero Lohi. Henkilökuntaa on edusta- nut johtokunnassa kotitalousopettaja Pia Ervasti.

  Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana viisi ker- taa. Johtoryhmä on valmistellut hallinnon kokouk- set rehtorin kanssa yhteistyössä. Ryhmään on kuulu- nut rehtori puheenjohtajana, Antti Paananen, Pekka Kantola, Pekka Tölli, Vesa Jurmu (keväällä), Sirkka Illikainen (syksyllä), Antero Lohi, Saila Sääskilahti ja Jouni Tiirola. Vararehtori on toiminut sihteerinä. Joh- toryhmän kokoontumisia on ollut neljä kertaa.

  Yhdistyksen tilintarkastajina ovat Hilkka Ojala, HT, JHT ja talouspäällikkö Kari Jaakkola. Varatilintarkasta- jia ovat toimitusjohtaja Arto Pelttari ja pankinjohtaja Olavi Myllylä. Kansanopistoyhdistyksen johtokunta on toiminut myös yhdistyksen ylläpitämän ja omis- taman Ranuan kr. kansanopiston johtokuntana.

  2. Opiston henkilökunta 2016

  2.1 toistaiseksi palkattu opetushenkilökunta Isopahkala Harri, TM, rehtori, uskonto ja psykologia, 1.8. alkaen Hintsala Tuuli, FM, kirjallinen ja suullinen viestintä, radiotyö Ervasti Pia, KM, kotitalous Laivamaa Sauli, koristepuuseppä, tekninen työ Lohi Jouni, FM, matematiikka, tietotekniikka, vapaalla 25.7. saakka Lohi Saara, KM, tekstiilityö, vapaalla 31.7. saakka, työaika 80% 1.8. alkaen Nuolioja Eero, TK, rehtori, uskonto, psykologia, 31.7. saakka Toljamo Maija-Leena, sosionomi (AMK), erityislinjan ohjaus, liikunta Waaraniemi Dan, B.E., englanti, kansainvälisyystieto Österberg Eero, TaM: taideaineet, vapaalla 28.6. saakka.

  2.2 tuntiopettajat ja sijaiset (yli 1 kk) Alanko Mirjami, KM, kielten opettaja 80%, 25.8. alkaen Haapalahti Mirjami, KM, tekstiilityö, sijaisena 30.6. saakka Heikkilä Arto, diplomiurkuri, musiikki Hintsala Jari, arkkitehti, rakennustaito, äänityö Karvonen Kristiina, FM, kielten tuntiopettaja 28.4. saakka Kinnunen Mirjami, FM, taideaineet, sijaisena 28.6. saakka

 • 3

  Laivamaa Ilkka, FM, matematiikan ja tietotekniikan opettaja, sijaisena 17.5. saakka Lohi Antero, KM, vararehtori, liikunta, tekninen työ, matematiikka, työaika 80 % 1.9. alkaen Virrankari Kaija, restonomi, opinto-ohjaaja Vuolteenaho-Sivula Salla, medianomi, viestinnän opettaja, sijaisena 15.3.–14.5.

  2.3 muu toistaiseksi palkattu henkilökunta Heikkinen Sirpa, kanslisti Illikainen Asko, vapaa-ajanohjaaja Illikainen Sirkka, koulutussuunnittelija, vapaalla 31.5. saakka ja 1.10.–31.11. Jurmu Vesa, koulutussuunnittelija, 1.1.–31.5. ja 29.9.–31.11. Juutinen Terhi, siivoustyönohjaaja, vapaalla 31.12. saakka Laivamaa Sanna, kuraattori, työaika 80% 15.5. saakka, vapaalla 25.7.–14.8. Mikkola Jaakko, asuntolanhoitaja, vapaalla koko vuoden Pasanen Elina, suurtalouskokki Puominen Jorma, kiinteistönhoitaja Puurunen Sari, suurtalouskokki Sääskilahti Saila, ravitsemustyön esimies Toljamo Ulla-Maija, suurtalouskokki

  2.4 muu tilapäinen henkilökunta ja sijaiset (yli 1 kk) Illikainen Miia, siivoustyön ohjaaja, sijainen 31.12. saakka Hanhisuanto Liisa, erityislinjan vapaa-ajanohjaaja ja asuntolanhoitaja, 17.5. saakka ja 29.8.–17.12. Hökkä Hanna, psykologinen sairaanhoitaja, keskus- teluja opiskelijoiden kanssa keväällä Kuha Mervi, koulunkäynninohjaaja, 17.5. saakka ja 21.8. alkaen Karttunen Hanna, siivooja, työaika 80 % tammi- maaliskuussa sekä 78,6 % loka-joulukuussa Saari Outi, suurtalouskokki-siivooja, 1.9. alkaen

  3. Opetustoiminta

  3.1 Perustyökauden opetus Opiston perustyökauden opetusta on annettu vii- dellä linjalla: kädentaitojenlinjalla, kielilinjalla, kuva- taidelinjalla ja viestintälinjalla sekä erityislinjalla.

  3.2 vierailuluennot Eri alojen asiantuntijat ovat pitäneet perustyökau- den opiskelijoille vierailuluentoja nuorille ajankoh- taisista aiheista, kuten sosiaalisesta mediasta ja seu- rustelusta.

  3.3 Kurssitoiminta Vuonna 2016 pidettiin 81 (edellisvuonna 66) valtion- avun alaista kurssia, joilla oli opiskelijoita yhteensä 2476 henkeä (edellisvuonna 2589). Opiskelijaviik- koja kertyi kurssitoiminnasta 1545,6 (edellisvuonna 1667). Kursseilla toimi opiston opettajien lisäksi 130 tuntiopettajaa.

  4. Muu toiminta Perinteiset talvipäivät pidettiin 13.–14. helmikuu- ta. Aiheena oli Pidä usko ja hyvä omatunto (1. Tim. 1:19). Lauantai-iltana seuravieraita oli 1160 henkeä. Opistoseurat pidettiin 29.–31. heinäkuuta. Seurojen tunnuksena oli Usko on luja luottamus (Hepr. 11:1). Järjestelyvastuussa olivat Oulun, Pateniemen, Ma- dekosken ja Pikkaralan rauhanyhdistykset. Seuravie- raita oli lauantai-iltana (k

Recommended

View more >