2012 disseny d'un projecte pedagògic

Download 2012 Disseny d'un projecte pedagògic

Post on 05-Jul-2015

280 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaci a l'equip docent del Collegi del projecte "La millora de la prctica docent a les nostres aules"

TRANSCRIPT

  • 1. La millorade la prctica docent a les nostres aules Josep Llus Campillo Zaragoza. Claret Barcelona Escola de Directius 2011-12, EdD 13. Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia iCincies de lEducaci i de lEsport Blanquerna.Presentaci a lEquip Docent del Claret de Barcelona 3 doctubre de 2012http://www.youtube.com/watch?v=LCjHAFzE39ohttp://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc

2. Qu he aprs aquest / S any / S? 3. JO PUCTracte alalumneEmocionsIllusions Don venim?PassionsAcompanyament.Comunicaci Segle XXI Mentalitat positiva iguanyadoraProfessionalitat 4. El ms important de lescola sn elsalumnes Eduquem per canviar el mn Cal saber on volem anar (VISI) Cal tenir uns referents professionals,vitals 5. Tots hemdaportar unapartCal treballar Ens calen eines ,coordinats recursos,projectes 6. s necessari un canvi? 7. Innovar s una moda? 8. Quines competncies ha de tenirlalumnat que sincorporaral mn laboral del 2020? 9. Projecte: La millora de la prctica docent a les nostres aules Millorar la nostra prctica com a docents Com podem millorar la nostra prctica docent? Com podem ser millors docents? Qu fem a laula? 10. Laula s lespai on ms tempsestan els nostres alumnes 11. En qu consisteix el Projecte:Dissenyar el procsi com ha de ser el CANVI 12. Com aprenem? Com ensenyem? Com avaluem? Qu ensenyem? Com ens emocionem? Com innovem? 13. Referents, exemples, teories, informes 14. ConstructivismeAprenentatge significatiuIntelligncies mltiplesNeurocincia 15. Competncies 16. El cervell que no semociona i no es mou no apren 17. Informes PISAInforme Delors 1996Infome Mckinsey 18. QESTIONARILALUMNE LACCI DOCENT PROGRAMACI PROCS AVALUACIPLANIFICACIDENSENYAMENT- APRENENTATGE 19. EL DISSENY DUN PROJECTE PEDAGGIC 20. Reduir esforos Ser ms eficients Potenciar el paper actiu delalumne.Innovacidocent 21. Com puc reduir esforos i ser ms eficient? Utilitzant materials de les Recursos de la XarxaEditorials Treballant en equip Tutorials, films, documentals 22. ConixerConixer Marcar-se Marcar-se lentorn i ilalentorn laobjectiusobjectiussituaci situaciQualitatdocentAvaluar els Avaluar els EstablirEstablir resultats i ielresultats el mesures mesuresprocs procs 23. 3.Capacitat de treballar cooperativament.4.Capacitat destablir relacions interpersonals satisfactries y de resoldre conflictes.Capacitat dutilitzar las noves tecnologies de la educaci.Autoconcepte positiu y sincer.Autoavaluaci constant de les prpies accions. Capacitat de planificaci y organitzaci del propitreball. Capacitat de comunicaci. Capacitat de treballar cooperativament.Rol del Capacitat destablir relacions interpersonalssatisfactries y de resoldre conflictes.docent Capacitat dutilitzar las noves tecnologies de laeducaci. Autoconcepte positiu y sincer. Autoavaluaci constant de les prpies accions. 24. Un bon docent. una bona formaci en la matria una bona formaci professionalde cara a la docncia una bona capacitat per transferirinters i entusiasme alalumnatenvers la matria 25. mbits dactuaci per a la millora del model pedaggic 26. Fase inicialAvaluaciCoordinaci pedaggica 27. mbits dactuaci per a la millora del model pedaggic 28. Eficcia a curt termini Influncia directa en elsaltres mbits 29. Coordinacipedaggica Prioritzar all que considerem important. Seguiment i formaci del professorat en elseu desenvolupament. Equips docents treballant conjuntament. 30. Quina s la finalitat de lavaluaci? Qu volem avaluar? Reflexionar lalumne sobre el seuaprenentatge? Lavaluaci s motivadora perlalumnat? Si volem avaluar lassoliment decompetncies hem de fer exmens detotes les matries? 31. Avaluaci deAvaluaci perlaprenentatgecomptabilitzar /qualificarAvaluaci Examen / AutoevaluaciPortfoli Rbriques ExposicionsTest entre iguals 32. avaluacicentrada enlaprenentatgepaper actiude lalumnerecursosdidcticsMetodologia publicats o elaborats per les editorials 33. MetodologiaActivitat o estratgia didcticaAvaluacia) Aprenentatge basat en problemes a)Mapa mentalb) Aprenentatge-servei b)Mapa conceptualc) Treball per racons i tallers c)Mapa geogrficd) Treball per projectes d)Mapa histrice) Exposici A. Inicial e)Lmina / dibuixf) (docent, conferncia, vdeo, msica.B. Formativa f)Problema matemtic udio)C. Sumativa g)Qestionarig) Discussi h)Diarih) Dilemes alternatius i)Articlei) Treball cooperatiuA. Prova escrita j)Forumj) Recerca (guiada, semidirigida o B. Prova oral k)Grfic autnoma) C. Exposici l)Imatgek) Mtode de cas o descobrimentD. Treball m)Comentari de textl) Role-playingE. Autoavaluaci n)(comentari, lectura,m) Simulaci F. Coavaluaci exposici)n) Prctica de laboratoriG. Reflexi o)Dossiero) Treball dun procedimentH. Utilitzaci de p)Llibretap) s de la llengua (descripci, explicaci,rbriques q)Portfoli justificaci, interpretaci, r)Joc argumentaci) s)Llistatq) Visita cultural t)Webquestr) s de les TIC 34. Qui t la clau del canvi.? 35. Moltes grcies per la vostraatenci

Recommended

View more >