archiv.poruba.skarchiv.poruba.sk/wp-content/uploads/2011/03/img019.pdf · 2. v Ölánku ill. sa bod...

2

Upload: others

Post on 31-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: archiv.poruba.skarchiv.poruba.sk/wp-content/uploads/2011/03/img019.pdf · 2. V Ölánku Ill. sa bod 4 mení nasledovne: Kupujúci" zo svojich finanëných prostriedkov zaplatí „predávajúcemu"
Page 2: archiv.poruba.skarchiv.poruba.sk/wp-content/uploads/2011/03/img019.pdf · 2. V Ölánku Ill. sa bod 4 mení nasledovne: Kupujúci" zo svojich finanëných prostriedkov zaplatí „predávajúcemu"