2. predromanička arhitektura i

Download 2. Predromanička Arhitektura I

Post on 26-Jan-2016

41 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predromanička Arhitektura, umjetnost kasne antike

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET

  ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTIPREDIPLOMSKI STUDIJ

  KOLEGIJ: UMJETNOST PREDROMANIKE I ROMANIKE

  TEMA: Predromanika arhitektura u Hrvatskoj

 • Karakteristikepredromanikearhitekture(premaT.Marasoviu)

  1.nepodudarnostuorganizacijiprostoraikompozicijifasada 2.postojanjeskrivenihprostoratosenepokazujunavanjtini 3.prostornidiskontinuitetuzrokovanuskimprolazima 4.pleterniornamentnaunutranjemnamjetaju,vratima,prozorima 5.pojava(aliinastavakodkasnoantikogadoba)plitkihnianafasada

  uokvirenihobinimilidvostrukimlukom,arasporedpodsjeanahorrorvacuisvojstvenpredromanikojpleternojskulpturi

  6.kontinuitetstarokranskogarhitravazasjeenognakrajevimanetopovienimdovratnicima

  7.oblikovanjelukovanadvratimaiprozorimaupotrebommanjegpriklesanogkamenja

  8.karakteristinatehnikagradnjeupotrebompriklesanihlomljenacavezanihobilnombukom

 • Razdobljaiutjecaji Postantiko razdoblje Od7.st.iruenjakasnoantikihgradovadopojavedravehrvatskihknezovau9.st.,

  tadasenegradipuno,najeeseadaptirajukasnoantikeistarokranskegraevine

  9i10.st. veibrojcrkava,sigurnodatiraneonepovezaneshrvatskimvladarimai

  velikodostojnicima

  11.st. brojnegraevine,internacionalnairegionalnaranaromanika(premaM.

  Jurkoviu)

  Utjecaji: Karolinki,bizantski,benediktinski

 • MorfolokaklasifikacijapredromanikearhitekturepremaMarasoviu

  Centralnegraevine

  Jedinstvenikruniilipravokutniprostor

  okokojegaseradijalnoniuapside

  Jednobrodnicentralnitip(krunai

  pravokutnainaica)

  Krinoetverokonhnitip

  esterokonhnitip(inaicepeterolisti

  osmerolist)

  Ralanjenicentralnitip

 • Longitudinalnegraevine

  Jednobrodnitipovi

  Neralanjenijednobrodnitip

  Jednobrodnitipsralanjenomunutranjou

  Jednobrodnecrkvesralanjenimunutarnjimi

  vanjskimzidovima

  Dvobrodnidvoapsidnitip Trobrodnitipovi

  Trobrodnecrkvesjednomapsidom

  Trobrodnecrkvestriapside

 • Longitudinalnegraevineskupolom

  Crkvesupisanim

  transeptom

  Jednobrodnikupolnitip

  Neralanjenevanjtine

  Ralanjenevanjtine

  Trobrodnebazilikeskupolom

 • Adaptacijeantikihgraevina

  TlocrtmemorijenaMajsanu,stanjeirekonstrukcija

 • Crkvicasv.Martina,Split

 • Sv.ViktornaDugomOtoku

 • Tlocrtipresjekizvornogoblika

 • Krinoetverokonhni tipOvajtipsejavljautriosnovnevarijante:

  Trolist:sv.Krevan kodGlavotoka naKrkuisv.NikolakodNina

  Pravietverolist:krstionicauNinuisv.PetaruMuu novijimistraivanjimaovihlokalitetaovajoblikjedovedenupitanje

  (etverolistublizaktipsadvanasuprotnakvadratnaprostora)sv.DonatnaKrku

  Krinotroapsidna varijanta:Sv.KriuNinu

 • PresjekitlocrtcrkvesveKrevana naKrku

 • Crkvasv.NikoleuPrahuljama kodNina

 • Presjekitlocrtsv.Nikole

 • Uzduni,poprenipresjekitlocrt,ranoromanikacrkvica

 • Sv.KriuNinu,9.st.

 • Primjeriraznogtumaenjatlocrta:krini,trolisni,etverolatini

 • CrkvaSv.Trojice,Split

 • CharlesLoius Clerissau,Sv.MarijaTrogir

 • Stomorica,Zadar

 • Tlocrtsv.DonatauZadru slobodnostojearotonda oko 800

 • Aksijalniprikazkatedralnogsklopaspoetka20.st.

 • Sv.Mihovilnaobali,78.st.

 • Neralanjenijednobrodnitip

 • Tlocrtcrkvesv.MartinanaPamanu

  Sv.Mihovilnaipanu

 • Jednobrodnitipsralanjenomunutranjou

  Prepostavljeni tlocrtsv.IzidorauSplitu

 • Crkvasv.PetranaLopudu

 • CrkvenaotokuBrau

  Sv.Kuzma iDamjan

 • Sv.Nedjelja

 • Sv.MartinkodBobovia,presjekitlocrt

 • Presjekitlocrtsv.MihovilanaBrau

 • Presjekitlocrtsv.IlijekodDonjegHumca

 • Sv.Klement kodPranica

 • Sv.JurajuPonikvama

 • Sv.MihoviluIgranima

 • Presjeciitlocrt

 • Tlocrtsv.LukenaLastovu

 • Tlocrtsv.Jurja uRadunu kodKatelStarog

 • Sv.JurajkodNereia naBrau,tlocrtipresjek

 • Crteglavnogproeljasv.Kuzme iDamjanakrajBlatanaKoruli

 • Sv.LukauUzdolju kodKnina

 • 9.st.

 • Sv.SpasnavreluCetine,oko890.

 • Maketasv.SpasauMHASu,pretpostavljenoizvornostanje

 • Sv.Spastlocrtprizemljaikatawestwerka

 • Sv.Spasuzdunipresjek,pogledpremajugu

 • Sv.PetarStari,Zadar,adaptacija

 • Pogledpremaistoku

 • Pogledpremazapadu

 • 9.st.

 • Sv.PetaruPrikomkodOmia,prviputasespominjeu11.st.najkasnijesredina12.st.

 • Sv.Mihajlo,Ston,oko1077.

 • Sv.CecilijauBiskupiji,890.

 • Sv.Stjepannaotoku,Solin,prije976.

  Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Karakteristike predromanike arhitekture (prema T. Marasoviu)Razdoblja i utjecajiMorfoloka klasifikacija predromanike arhitekture prema MarasoviuSlide Number 7Slide Number 8Adaptacije antikih graevinaSlide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Krino-etverokonhni tip Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Slide Number 50Slide Number 51Slide Number 52Slide Number 53Slide Number 54Slide Number 55Slide Number 56Slide Number 57Neralanjeni jednobrodni tipSlide Number 59Slide Number 60Slide Number 61Slide Number 62Jednobrodni tip s ralanjenom unutranjouSlide Number 64Slide Number 65Slide Number 66Slide Number 67Crkve na otoku BrauSlide Number 69Slide Number 70Slide Number 71Slide Number 72Slide Number 73Slide Number 74Slide Number 75Slide Number 76Slide Number 77Slide Number 78Slide Number 79Slide Number 80Slide Number 81Slide Number 82Slide Number 83Slide Number 84Slide Number 85Slide Number 86Slide Number 87Slide Number 88Slide Number 89Slide Number 90Slide Number 91Slide Number 92Slide Number 93Slide Number 94Slide Number 95Slide Number 96Slide Number 97Slide Number 98Slide Number 99Slide Number 100Slide Number 101Slide Number 102Slide Number 103Slide Number 104Slide Number 105Slide Number 106Slide Number 107Slide Number 108Slide Number 109Slide Number 110Slide Number 111Slide Number 112Slide Number 113Slide Number 114Slide Number 115Slide Number 116Slide Number 117Slide Number 118Slide Number 119Slide Number 120Slide Number 121Slide Number 122Slide Number 123Slide Number 124Slide Number 125Slide Number 126Slide Number 127Slide Number 128Slide Number 129Slide Number 130Slide Number 131Slide Number 132Slide Number 133