1. entrance: pag-aalaala purihin ang panginoon 2. g c/g b4 b7 am7 d7 g g7 bayan muling magtipon,

Download 1. ENTRANCE: PAG-AALAALA PURIHIN ANG PANGINOON 2. G C/G B4 B7 Am7 D7 G G7 Bayan muling magtipon,

Post on 24-Jan-2019

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. ENTRANCE: PAG-AALAALA

  PURIHIN ANG PANGINOON

  2. KYRIE / ANTIPON: PANGINOON MAAWA KA

  3. GLORY / GLORIA: PAPURI SA DIYOS 4. RESPONSORIAL PSALM: PSALM 23-ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL

  5. GOSPEL ACCLAMATION: ALELUYA, WIKAIN MO

  6. OFFERTORY: TAKE AND RECEIVE

  PAGHAHANDOG NG SARILI

  7. HOLY, HOLY: SANTO 8. MEMORIAL ACC: SI KRISTO AY GUNITAIN 9. GREAT AMEN: AMEN 10. OUR FATHER: AMA NAMIN 11. DOXOLOGY: SAPAGKAT SA IYO NAGMUMULA 12. LAMB OF GOD: KORDERO NG DIYOS 13. COMMUNION: AWIT NG PAGHAHANGAD ANG TANGING ALAY KO

  PAG-AALAY NG PUSO NARITO AKO PANALANGING MAGING BUKAS-PALAD PINTONG MAHIWAGA SA YO LAMANG I SEEK YOU FOR I THIRST 14. REFLECTION: ANIMA CHRISTI HESUS IN HIM ALONE STELLA MARIS TANGING YAMAN 15. RECESSIONAL: I WILL SING FOREVER HUMAYOT IHAYAG

 • 1. PAG-AALAALA M. Francisco, SJ Intro: G-C-G-C Koro:

  G C/G B4 B7 Am7 D7 G G7 Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. CM7 D Bm7 Em Am Am7/G D4 D7 Sa piging sariwain: Pagliligtas N'ya sa atin.

  CM7 D B7 Em A7 Am7 D G G7 Bayan, ating alalahanin,panahong tayo'y inalipin CM7 D B7 Em A7 Nang ngalan N'ya'y ating sambitin. Am7 Am/G D D7 Paanong di tayo lingapin? (koro) Bayan, walang sawang purihin, ang Poon nating mahabagin Bayan isayaw ang damdamin, kandili N'ya'y ating awitin. (Koro at Koda) Koda: CM7 D Bm7 Em Am D7 G- C/G- G- C/G Sa piging sariwain, pagliligtas Niya sa atin. 1. PURIHIN ANG PANGINOON

  Refrain: D A7 Bm D7 G B7 Em Purihin ang Panginoon, Umawit ng kagalakan G A7 D Bm Em A7 F#7 B7 At tugtugin ang gitara, At ang kaaya-ayang lira Em A7 Hipan ninyo ang trumpeta

  Am7 D7 G Em Am7 D7 G Sa ating pagkabagabag, Sa Diyos tayo'y tumawag Bb C7 F Dm Gm A4 A A9 A7 Sa ating mga kaaway, Tayo ay kanyang i ni lig tas Am7 D7 G Em Am7 D7 G Ang pasaning mabigat, Sa 'ting mga balikat Bb C7 F Dm Gm A4 A A9 A7 Pinagaan ng lubusan ng Diyos na tagapagligtas Am7 D7 G Em Am7 D7 G Kaya't Panginoo'y dinggin, Ang landas Niya'y tahakin Bb C7 F Dm Gm A4 A A9 A7 Habang buhay ay purihin, kagandahang loob Niya sa'tin

 • 2. PANGINOON MAAWA KA Em Am B7 Em Em Am B7 Em

  Panginoon maawa ka, Panginoon maawa ka

  Am Em B7 Em

  Panginoon maawa ka

  B7 Em B7 Em

  Kristo maawa ka, Kristo maawa ka

  E7 Am B7

  Kristo, Kristo maawa ka

  Em Am B7 Em Em Am B7 Em

  Panginoon maawa ka, Panginoon maawa ka

  Am D7 G Am Em B7 Em

  Panginoon maawa ka, Panginoon maawa ka.....

 • 3. PAPURI SA DIYOS Eduardo Hontiveros G C D G Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos G C D7 G Papuri sa Diyos sa kaitaasan D G D G At sa lupa'y kapayapaan, At sa lupa'y kapayapaan C Am D7 G Sa mga taong kinalulugdan Niya D G D G Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin Bm Em A D Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin G C A D Pinasasalamatan Ka namin G C D7 G Sa 'Yong dakilang angking kapurihan G C A D Panginoong Diyos, Hari ng langit Bm Em Am D Diyos Amang makapangyarihan sa lahat G C A D Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak G C Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos D7 G Anak ng Ama G (GM7) C A D Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan G Em Bm C Am D Maawa Ka , maawa Ka sa amin G (GM7) C A D Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan G Em Tanggapin Mo ang aming kahilingan Bm C Tanggapin Mo ang aming kahilingan Am G Em Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama Am D G Maawa ka, Maawa ka sa amin D G D G Sapagkat Ikaw lamang ang Banal at ang Kataastaasan C G Am D7 G Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon D G D G Kasama ng Espiritu Santo, Sa kadakilaan Am D G Am D G ng Diyos Ama, Amen, ng Diyos Ama, Amen, G C D G Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos G C D7 G Papuri sa Diyos sa kaitaasan

 • 4. ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL PSALM 23 | FR. D. ISIDRO, SJ

  INTRO: C G/B Am Am/G F F/E Dm Dm/C G7

  REFRAIN:

  C G/B Am Am/G

  Ang Panginoon ang aking pastol

  F F/E Dm Dm/C G7

  Pinagiginhawa akong, lubos

  C Em F G7

  Handog niyang himlayay sariwang pastulan

  C Em Dm G

  Ang pahingaan koy payapang batisan,

  F G Em Am

  Hatid sa kalulwa ay kaginhawahan,

  Dm G7

  Sa tumpak na landas, Siya ang patnubay. ( refrain )

  C Em F G7

  Madilim na lambak man ang tatahakin ko,

  C Em Dm G

  Wala aking sindak, Siyay kasama ko.

  F G Em Am

  Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko.

  Dm G7

  Tangan niyang pamalo, siglat tanggulan ko. ( refrain )

  Dm Dm/C G7 C

  akong lubo-os

  Intro: CEFGABCBCG / ECAAABCF / ED

 • 5. ALELUYA, WIKAIN MO INTRO: E G#m7 A B7

  E G#m7 A B7 C#m F#m/C# B7 B/A

  Aleluya, Aleluya, Wikain Mo, Poon nakikinig ako

  G#m7 C#m7 F#m7 B B/A G#m7 C#m7 F#m7 B7 E C7

  Sa Iyong mga Salita, Aleluya, Alelu Alelu yaaa

  F Am7 Bb C7 Dm G C7

  Aleluya, Aleluya, Wikain Mo, Poon nakikinig ako

  Am7 Dm7 Gm7 C C/Bb Am7 Dm7 Gm7 C7 F Am7 Bb C7 F

  Sa Iyong mga Salita, Aleluya, Alelu Alelu yaaa

 • 6. TAKE AND RECEIVE Manuel V. Francisco, SJ Intro: (CAPO-2) Am7-FM7-DM7-G-C C CM7 FM7 Take and receive, O Lord, my liberty. Em7 Am Em7 Em/D Take all my will, my mind, my memory, FM7 G/F Em7 A7 All things I hold, and all I own are Thine Dm7 G6 C Gm7 Thine was the gift, to Thee I all resign. C7 FM7 G/F Em7 A7 Do Thou direct and govern all and sway. Dm7 G C Gm7 Do what Thou wilt command and I obey. C7 FM7 Fm Em7 A7 Only Thy grace, Thy love on me bestow. FM7 FM7/E Dm7 G C These make me rich, all else will I forego. 6. PAGHAHANDOG NG SARILI Manuel V. Francisco, SJ Intro: G C/G D/F# Em Em/D CM7 D4 D7 G C/G G C/G D/F# Em Em/D CM7 Kunin Mo,O D'yos at tanggapin Mo; D/C Bm7 Em Em/D CM7 ang aking kalayaan, ang aking kalooban, D/C Bm7 B7 Em Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, Em/D CM7 D4 D7 G C/G G Ang loob ko ay aking alay sa 'Yo. C/G D/F# Em Em/D CM7 Nagmula sa'Yo ang lahat ng ito. D/C Bm7 Em Muli kong handog sa'Yo patnubayan Mo't Em/D CM7 D/C Bm7 B7 EM Paghariang lahat ayon sa kalooban Mo. Em/D CM7 D4 D7 G C/G D/F# Mag-utos Ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako, Em Em/D CM7 D/C Bm7-B7 Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo, Em Em/D Am7 D7 G-C/G D7 G C/G-G At lahat ay tatalikdan ko, tatalikdan ko.

 • 7. SANTO, SANTO Intro: Am D/F# - G C/E F D/F# - G G7 C G/B F/A G/B C G/B Am D/F# G Santo, santo, san to, Dyos makapang ya rihan, F C/E Dm C Puspos ng lwalhati ang langit at lupa. Am - D/F# G - C/E F D/F# G G7 Osana, osana sa kai ta asan! C G/B F/A G/B C G/B Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Am - D/F# G - C/E F D/F# G E Osana, osana sa kai ta asan! Am - D/F# G - C/E F G G7 C Osana, osana sa kai ta a - san!

  7. SANTO Em D G Santo! Santo! Santo! Em D G EM D G A Panginoong Diyos! napupuno ang langit at lupa C AM B ng kadakilaan Mo! Am D G Em Am F#7 B Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! AM D G Em Am B Em Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Em D Em Pinagpala ang naparirito Am C B sa ngalan ng Panginoon Am D G Em Am F#7 B Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Am D G Em Am B Em Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!

 • 8. SI KRISTO AY GUNITAIN INTRO: G A D

  D G D G D E7 A

  Si Kristo ay gunitain, Sarili ay inihain

  Em A F#m Bm7 Em A7sus A7

  Bilang pagkait inu-----min Pinagsasaluhan natin

  G A F#m Bm7 Em A D G-A-D

  Hanggang sa Siyay dumating. Hanggang sa Siyay dumating.

  8. SA KRUS MO Em D Em Sa krus Mo at pagkabuhay C Am B kami'y tinubos Mong tunay Am D G Em Poong Hesus naming mahal

View more >