1 ariketa - web view zinema-areto bateko ilara kopurua eta ilara bakoitzeko eserleku kopurua...

Download 1 Ariketa - Web view Zinema-areto bateko ilara kopurua eta ilara bakoitzeko eserleku kopurua berdinak

Post on 30-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 Ariketa

Matematika DBH 4B - Indartze ariketak

EKUAZIOAK, INEKUAZIOAK ETA EKUAZIO-SISTEMAK

Matematika DBH 4B - Indartze ariketak

EKUAZIOAK, INEKUAZIOAK ETA EKUAZIO-SISTEMAK

1 Ariketa Ebatzi ondorengo lehenengo mailako ekuazioak:

4

1

4

3

8

4

2

+

=

+

+

x

x

x

x

(

)

x

3

12

3

x

5

3

x

2

1

x

2

3

x

1

+

-

-

=

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

-

-

-

(

)

(

)

4

x

2

7

4

x

1

x

2

4

3

2

x

3

+

×

-

+

=

-

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

5

2

,

0

3

6

x

x

x

+

-

=

+

x

x

.

1

,

0

5

)

300

.(

2

=

-

(

)

(

)

0

7

1

1

2

=

+

-

+

×

-

x

x

x

(

)

(

)

x

x

x

x

-

+

×

=

-

×

+

6

)

1

(

2

3

1

1

2

(

)

4

)

2

(

)

2

(

3

)

1

(

1

+

+

×

=

+

×

-

-

×

+

x

x

x

x

x

(

)

(

)

x

x

x

24

3

2

3

2

2

2

=

-

-

+

(

)

(

)

(

)

1

)

3

(

3

2

3

2

2

2

2

+

-

+

×

=

-

-

+

x

x

x

x

x

5

,

0

4

,

0

2

,

0

5

,

4

2

,

1

-

=

-

x

x

15

2

2

2

=

+

+

+

x

x

x

x

2

1

3

4

1

3

2

=

+

-

+

x

x

x

Ba al dago aurrekoen artean identitaterik?. Zein da identitatea? Zergatik?

Ba al dago soluziorik gabeko ekuaziorik? Zein da? Zergatik?

2 Ariketa Ebatzi ondorengo 2. mailako ekuazioak formula erabili gabe:

a)

(

)

(

)

0

4

2

1

=

-

×

-

x

x

b)

(

)

(

)

0

1

2

2

3

=

-

×

+

×

x

x

c)

(

)

(

)

0

4

2

5

3

5

=

+

×

-

×

x

x

d)

0

3

2

=

-

x

x

e)

x

x

4

2

=

f)

0

49

2

=

-

x

g)

25

2

=

x

h)

9

4

2

=

x

i)

4

2

-

=

x

j)

0

1

100

4

2

=

-

x

k)

9

7

2

=

-

x

l)

0

4

9

2

=

+

x

3 Ariketa Begiratu adibidea eta ebatzi modu berdinean:

a.

(

)

0

9

1

2

=

-

-

x

(

)

soluzioak

dira

x

x

x

x

x

x

x

Þ

ï

î

ï

í

ì

-

=

Þ

-

=

-

=

Þ

=

-

Þ

±

=

-

±

=

-

Þ

=

-

2

3

1

4

3

1

3

1

9

1

9

1

2

b.

(

)

0

4

1

2

=

-

+

x

c.

(

)

0

1

1

9

4

2

=

-

-

x

d.

(

)

1

1

2

-

=

+

x

e.

(

)

1

1

2

=

+

x

4 Ariketa Ebatzi ondorengo bigarren mailako ekuazioak eta konprobatu:

a)

0

20

19

3

2

=

+

-

x

x

b)

0

18

19

2

=

+

-

x

x

c)

0

1

2

=

+

+

x

x

d)

(

)

0

500

2

5

2

=

-

-

x

e)

1

4

)

3

(

1

-

=

-

-

x

x

x

f)

0

4

6

,

1

2

,

0

2

=

-

-

x

x

g)

0

12

1

2

3

2

2

=

+

-

x

x

h)

2

24

10

x

x

-

=

-

i)

1

2

16

4

32

3

2

2

+

-

=

+

+

x

x

x

x

j)

(

)

2

3

4

2

)

1

(

2

+

-

=

-

×

-

x

x

x

x

Balio absolutua zer den gogoratu behar duzu ondorengo ekuazioak ebazteko:

x= +a

|x|=a bada, bi aukera ditugu x-rentzako:

x= -a

5 Ariketa Ebatzi ondorengo ekuazioak adibideari jarraituz:

Ebatzi |x-2|=7 ekuazioa

Balio absolutuaren definizioa kontuan harturik:

7

7

7

7

7

2

5

7

7

7

7

7

2

9

7

2

x

5

x

7

2

x

9

x

7

2

x

7

2

x

.

konpr

=

®

=

-

®

=

-

-

=

®

=

®

=

-

=

-

î

í

ì

¾

¾

¾

®

¾

þ

ý

ü

-

=

®

-

=

-

=

®

+

=

-

=

-

Ebazpenak: x=9 eta x=-5

a)

6

3

x

=

+

b)

4

2

3

x

=

-

c)

3

1

x

2

=

-

d)

4

1

x

2

-

=

-

e)

5

2

1

x

2

=

-

f)

x

2

x

4

+

=

-

6 Ariketa Ekuazio binomikoak

0

=

-

a

x

n

adierazpenera laburtu daitezkeenak dira. Ebazpena lortzeko

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

=

ï

î

ï

í

ì

®

<

±

=

®

³

Þ

=

Þ

=

-

n

n

n

n

a

x

bada

bakoitia

n

errealik

soluzio

du

ez

bada

a

a

x

bada

a

bada

bikoitia

n

eta

a

x

a

x

0

0

0

Begiratu adibideak eta ebatzi modu berdinean:

î

í

ì

-

=

=

®

±

=

®

=

®

=

®

=

®

=

-

®

-

±

=

®

-

=

®

=

+

-

=

®

-

=

®

-

=

®

=

+

3

x

3

Recommended

View more >