1 aa 2 a aa a bb b bb b - york...

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4

  Trace and copy.1

  Aa

  Cc

  Dd

  AAAA AAAA AAAA •1

  3

  2

  Bb

  a aaa aaaa aaaa•1 2

  ddddd ddddd ddddd•1 32

  2B BBB BBBB BBBB • 31

  4

  C CCCC CCCCC CCCCC•

  c ccc cccc cccc•

  D DD DDD DDD •1

  2

  Aa Bb Cc Dd

  b bbbb bbbbb bbbbb •1

  2

 • 5

  Trace and match.

  Look, trace and write.

  2

  3

  aaaapplepp elpplepple bbbbbatatatat ccccatatatat dddddogogogog

  pplepp elpplepple atatatat atatatat ogogogog

  aaaa

  ddddd

  bbbbb

  cccc CCCCCDDDBBBB

  AAAA

 • 6

  Trace and copy.1

  Ee

  Gg

  Hh

  EEEE EEEE EEEE •12

  4

  3

  Ff

  e eee eeee eeee•

  h hhh hhhh hhhh •1

  2

  ffff ffff ffff• 1

  2

  FFFF FFFF FFFF •1

  2

  3

  G GGGG GGGGG GGGGG12 •

  HHHH HHHH HHHH •1

  3

  2

  g ggg gggg gggg1• 2

  Ee Ff Gg Hh

 • 7

  Trace and match.

  Write, then draw.

  2

  3

  eeee hhhh fffff

  gggg GGGGGHHHHEEEE

  FFFF

  oatoatoatoat

  orseo seorseorse

  rogogrogrog

  gggggggg

 • 8

  Trace and copy.1

  Ii

  Kk

  Ll

  IIII IIII IIII •

  1

  3

  2

  Jj

  KKKK KKKK KKKK 1

  3

  2

  l lll llll llll •

  LLLL LLLL LLLL •1

  2

  Ii Jj Kk Ll

  i ii iii iii•

  JJJJJ JJJJJ JJJJJ •

  1

  2

  j jjj jjjj jjjj•

  k kkk kkkk kkkk 1

  3 2

 • 9

  Trace and match.

  Write and colour.

  2

  3

  iii llll

  jjjj

  kkkk LLLLKKKKJJJJJ

  IIII

  iteteiteite

  ionoionion

  nknknknk

  igsawgsawigsawigsaw

 • 10

  1 one two three four five

  2 3 4 5

  Trace and draw.1

  1111 11111 one

  2 two

  3 three

  4 four

  5 five

  4444 4444

  5555 5555

  2222 2222

  33333 33333

 • 11

  Trace and match.

  Look, count and write.

  2

  3

  1111 2222 333334444

  5555 four five

  one two

  three

View more