zvyšování bezpečnosti letecké dopravy

Download Zvyšování bezpečnosti letecké dopravy

Post on 04-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zvyovn bezpenosti leteck dopravy. Cena dkana fakulty dopravn, VUT Praha. Zvyovn bezpenosti leteck dopravy. Tom Volena. Leden 2010. Zvyovn bezpenosti leteck dopravy. Zkladn faktory vlivu na bezpenost leteck dopravy:. Technick stav letadel, pravideln drba. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • Zkladn faktory vlivu na bezpenost leteck dopravy: Technick stav leti stav povrchu RWY, drba Prevence terorismu - RTG, body scannery, oplocen Technick stav letadel, pravideln drba Vcvik a odbornost pslunho personlu Zabezpeovac leteck technika, svteln vybaven Handling sluby pro obsluhu letadla - palivo, odmrazovn zen letovho provozu - navigace Bezpen proveden letufze letu mezivzletem a pistnm

  • NAVIGAN SYSTMYLETOV POSTUPYVIZUALIZACE PROVOZN SITUACEANTIKOLIZN SYSTMY

  • Srovnvac navigace vs. radionavigaceRadionavigan zazen NDB traov vyuit

  • Radionavigan zazen VOR, DME traov vyuit

  • Radionavigan pibliovac systmy ILS (MLS)veden letadla dobodu dotykuILS/DME

  • LP: zen letovho provozu - pehled o provozn situaciPrimrnSekundrnPojezdovPehledovPesn pibliovacPRINCIP:VYUIT:

  • Provozn postupy ke zven bezpenosti pistn Vybaven letadlaOchrana LLZ + RWYNhradn zdroj el. energieSTOP pky POSTUPY LP:AUTOMATICK PISTN Zven rozestupy Vycvienost posdky

  • Vyhodnocen polohy letadla vybavenho odpovdaem SSR