zorka levačić-vidović biblijski leksikon i rodoslovlja leksikon gospođe zorke levačić –...

Click here to load reader

Post on 12-Jun-2018

265 views

Category:

Documents

24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zorka Levai-Vidovi

  Biblijski leksikon i rodoslovlja

 • Zorka Levai-Vidovi

  Biblijski leksikon

  i

  rodoslovlja

 • IMPRESSUM

  autorica: Zorka Levai-Vidovigrafiko-tehniki urednik: Tomislav Vidovitehnika priprema: Zlatko Madarizrada karata: Danko ganec, Tomislav Vidovilektura: Elohim-lektura: Zorka Levai-Vidovikorektura: Dragica Baksa, Dunja estaknakladnik: Elohim-lekturarecenzenti: dr. Aleksandar Birviprof. eljko Tomiimr. Danijel Ogrizoviprof. Aleksandar Roa

  Biblijski leksikon i rodoslovlja /Danko danec, Tomislav Vidovi - akovec, Elohim-lektura, 2006. ISBN 953-95087-1-1 1. Biblija - Leksikon II. Biblijske linosti - Rodoslovlje 300907145 Prvo izdanje 2006. godine

  CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 709496ISBN 978-953-95087-3-7

 • Rije Autorice

  itati Bibliju a ne znati na koje se razdoblje u povijesti ovjeanstva ili Bojega naroda odnosi tekst, ne stvara potpunu sliku. Isto tako, itati o nekoj biblijskoj osobi, a ne znati poblie tko je ta osoba te kada i gdje je ona ivjela, ostavlja prazninu, ili zbunjuje. I jo gore: stvara veu mogunost donoenja krivih zakljuaka.

  To su bili moji osnovni pokretai hvatanja u kotac sa zahtjevnom graom Biblije - Knjige nad knjigama.

  Proitala sam sijaset odredbi i knjiga o trojedinome Bogu, o ovjeku, o spasenju, uskr-snuu, ivotu, vjenom ivotu, smrti, o Drugome Kristovom dolasku,.... i dola do za-kljuka kako ima mnogo odredaba koje su mi preteke za razumijevanje zbog tekoga i/ili sloenoga naina objanjavanja. Nemalo puta, objanjenja su obavijena mistikom. Ili pak se temelje na dogmama, a ne na Rijei. Meni je to bilo i jeste neprihvatljivo, jer mi Biblija ili Boja Rije govori drukije: jednostavnije, jasnije. I ono to je najvanije, Bog mi je osobno objavljivao Svoju Rije, postupno, korak po korak, kroz itanje, sluanje propovijedi, kroz razgovore s onima koji ive ono to ispovijedaju.

  Zbunjivale su me osobe istoga imena. Mnogo je, primjerice, imuna, Zaharija, imeja, u ponekima ili pak ak u svima dvanaesterim izraelskim plemenima... Ima i starih i novih naziva mjesta, ili pak su osobama dana neka druga imena, kao primjerice Danielu, ili Ma-taniji.

  Sve mi je to stvaralo pomutnju.Uz to, htjela sam poblie znati gdje se odreeni kraj ili mjesto nalazilo. Jesu li pronaeni

  ostaci zidina, ili pak neki predmeti koji su pripadali njihovim iteljima.I na kraju, eljela sam to vie saznati o stvaranju Bojega naroda, o tome kako Gospo-

  din Bog stvara Svoju Crkvu, te o Bojem kraljevstvu.Uvijek me iznova zapanjuje velianstvena Boja mo, Njegova dosljednost, te spoznaja

  da je samo Bog - Otac, Sin Isus Krist i Duh Sveti, poetak i kraj, da je On suvereni Vladar i Gospodar sviju i svega.

  Budui je Sveto pismo, Biblija ili Boja Rije nadahnuto ili izdahnuto Svetim Duhom, ili pak jednostavnije reeno, pisao ju je Sveti Duh preko ljudi od Boga unaprijed odreenih, svaka osoba i svako mjesto zasluuje svoje mjesto i u ovome Leksikonu, kolikogod nam se ini kako je nabrajanje svih tih ljudi dosadno ili nepotrebno. Njihova imena imaju svoje to-no odreeno znaenje, njihovi postupci svoju odreenu svrhu. Bog je djelovao preko njih, ostvarivao Svoje naume, uio Svoj narod. I onda, u starozavjetno vrijeme, i sada u ovima naim vremenima koja e se brzo ugasiti, ili zavriti. Zato jer je Bog tako rekao. A kad On kae, onda je to tako.

  vi

 • Mi moemo raspravljati, pisati knjige, sporiti se, biti razliitih miljenja, moemo stva-rati i, naalost, stvaramo neke svoje istine. Sve je to bezvrijedno. Sve, ama ba sve to nije temeljeno iskljuivo na Bojoj Rijei, na Njegovu nauku, sve je tlapnja i ispraznost.

  Ne priznati Boga kao Stvoritelja svega koji je po Svom Sinu stvorio sve i sve stvorio za Njega, ne priznati Isusa Krista Bogom, Gospodinom i apsolutnim Gospodarom kome je Bog Otac dao svu vlast na nebu i na zemlji, svu vlast nad ivotom i smru, te ne priznati Njega kao osobnoga Spasitelja, isto je kao ne priznati da od vatre dobivamo toplinu a ne hladnou, ili pak od arulja svjetlost a ne mrak. Piemo li ili govorimo o Bogu drugo ili drukije od onoga to je On sam za Sebe rekao, a Bog uvijek govori jasno i odreeno te ne ostavlja mjesta naem nadopunjavanju Njega, isto je kao kad bismo mudrovali kako je voda sastavljena od atoma eljeza, bakra, zlata, ili srebra. Ne! Voda u sebi sadri dva atoma vodi-ka i jedan atom kisika. To i samo to je voda. Toka. Nema dalje.

  Uistinu, nije mi bila namjera uputati se u teoloke raspre, ve podastrijeti jasno i jedno-stavno, na jednome mjestu, ono vano to nam je Bog ostavio elei da mi to znamo.

  Duboko vjerujem kako e ovaj Biblijski leksikon i rodoslovlja biti od pomoi svakome koji eli znati neto poblie o pravednome i svetome Bogu, o nekoj osobi ili mjestu zapisa-nome u Bibliji, ili pak o nekome biblijskom pojmu.

  Zorka Levai-Vidovi

  vii

 • ZAHVALA

  Od srca zahvaljujem fotokopiraoni Sever u akovcu koji su mi kroz nekoliko godina pomagali svojim uslugama besplatnoga fotokopiranja mnogih listova ovoga Leksikona koje sam slala na pregled recenzentima. Zahvaljujem i listu Meimurje na jednokratnoj nov-anoj pomoi od 2.000 kn.

  Od srca zahvaljujem i Gradu Osijeku, posebice dr. Zlatku Kramariu, na jednokratnoj novanoj pomoi od 1.000 kn.

  Svakako elim zahvaliti svima svojim suradnicima koji su predanim radom doprinijeli da ovo djelo ugleda svjetlost dana.

  Zahvaljujem posebice recenzentima koji su dali svoja struna miljenja.Neizmjerno mi je ao to nije iva moja majka Olga koja je sve te godine kad sam pisala

  ovaj Leksikon, kad sam satima, danima i godinama traila, itala, mijenjala i nadopunjava-la, bila uz mene, hrabrila me.

  Zahvaljujem i onima koji su svojim miljenjima i omalovaavanjima eljeli osporiti sva-ku vrijednost ovih stranica, pozivajui se na to kako ja nisam teolog, a drznula sam se sama uhvatiti se u kotac s tako zahtjevnim radom. Postigli su suprotno: moj polet bio je jo vei. Zato im zahvaljujem.

  Najvie zahvaljujem Bogu koji me potaknuo na taj rad i otvorio mi mnoga vrata kako bih mogla raditi.

  Uistinu, sva hvala i slava pripada Njemu.

  viii

 • PROSUDBENO MILJENJE O KNJIZI BIBLIJSKI LEKSIKON(Autor i izdava: Zorka Levai Vidovi, akovec: Elohim-

  lektura, 2006)

  Sveto pismo je prva struka roda ljudskoga. Ono je prouavano, biva prouavano i bit e prouavano u danima dolazeim, sve do ponovnog javljanja Kristovog. Razumljivo. To je Rije ivog Boga: ona ivi, po njoj se ivi, s njom se ivi i za nju se ivi. Rije Boja, Biblija, otkriva Boga koji nije proizvod logikih i znanstvenih argumenata, nego jedini daje smisao ljudskom ivotu. Biblijski leksikon gospoe Zorke Levai Vidovi predstavlja znaajno pomo-no sredstvo za prouavanje Svetog pisma. Pisan je poticajnim stilom. Tko ovaj Leksikon koristi, zaeljet e ga i dalje koristiti i to je najvanije neprestano itati Bibliju, svetu Rije Gospodnju. Knjiga je raena nepristrano. U njoj ima i takvih leksikih jedinica koje bi mogle biti (i jesu) prijeporne, uglavnom zbog krivih, proizvoljnih i zlonamjernih interpretiranja povijesti, zemljopisa i gospodarskih okolnosti. Zasluuje pohvalu injenica da su mnoge nedoumice izbjegnute, te je knjiga valjani putokaz. Bolji putokazi manje lutanja. Biblij-skih prirunika nikad nee biti dovoljno. Leksikon budi i novu ljubav prema starome svijetu. Za njegove korisnike Egipat, Babilon, Bliski Istok i drugi pojmovi nee biti samo zemljopisno-povijesna graa, nego e se pretvoriti u stvarnost, u dio sagledivog svakodnevnog ivota. Lijepo je ivjeti s dobrim knjigama. Blago narodu u kom se one dosljedno koriste.

  Povodom drugog izdanja Leksikona vrlo drago mi je to ima potpuno novih stvari, u prethodnom izdanju ne spomenutih. Ali isto tako, jo vie mi je drago to se autorica uhvatila u kotac i s ve obraenim stvarima u prvom izdanju. To samo govori koliko je Leksikon sada mnogo vrjedniji i sadrajniji. Oita je temeljitost, jasnoa, konkretnost i praktinost odnosno funkcionalnost Leksikona.

  Jo su dva imbenika bitna ovdje spomenuti. Biblijskiprefiksleksikona.Tojenormalnojerjebiblijskileksikon.Alijedinstve-nost je u autoriinom uvjerenju o cjelovitosti Biblije. Leksikon stavlja ovjeku u ruke Bi-bliju kao cjelinu, s jedinstvenim sadrajem i jedinstvenom porukom a ne fragmentiranu na 66 ili vie dijelova, autora, razdoblja. Uz ovakav Leksikon s ovim nadopunama ovjeku se otvaraju oi u pogledu osobnog stava prema Bibliji a jo vie prema biblijskim istina-ma. UzovakvuobradbusovimnadopunamaLeksikonmoesvakomzainteresiranomposluiti kao osnovni materijal, prirunik uz Bibliju koji moe posluiti kao dobar uvod u Bibliju.

  Iz ovoga drugog izdanja Leksikona prepoznaje se rast i sazrijevanje same autorice. Dakle, iz dopuna i izmjena se vidi koliko je isti rad posluio i na izgradnju njezine osobnosti.

  ix

 • Ovo spominjem zbog toga, jer je vrijedno spomena da se s Leksikonom ne dobiva kan-celarijska obradba. Svaki zainteresirani u rukama ima praktino djelo to osobni ivot i poslovanje svakog ovjeka ini vrjednijim, sadrajnijim i uinkovitijim.

  Zbog svega toga svestrano predlaem da ide u izdavanje kako bi ljudi imali to prije pri-liku imati ga u svojim rukama.

  dr. Aleksandar Birvi

  x

 • RECENZIJA

  BIBLIJSKOG LEKSIKONA I RODOSLOVLJA

  ZORKE LEVAI VIDOVI

  Osobni ivot i poslovanje je sustav. Iskljuivi nain na koji se mogu razumjeti za-konitosti ivota i svijeta jeste sagledavanje cjeline, a ne pojedinog sistema. Svaki drugi put krivo usmjerava nain razmiljanja i nuno dovodi do fragmentacije.

  Jedan od razloga za fragmentaciju u naem nainu potjee iz jezika kojim komuni-ciramo. Jezik oblikuje percepciju. Ono to vidimo ovisi o tome to smo pripremljeni vidje-ti.

  Ako elimo vidjeti unutarnje odnose rasprostranjene po cijelom sustavu, potreban nam je jezik unutarnjih odnosa. Bez t