zorgsituatie personen met een handicap in brussel. presentatie brog... · concrete acties....

14
Studiedag Kompas 27-01-2012 Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel Chris Blockerije (BROG – BWR)

Upload: ngodieu

Post on 04-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Studiedag Kompas 27-01-2012

Zorgsituatie personen met eenhandicap in Brussel

Chris Blockerije(BROG – BWR)

Page 2: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Zorgsituatie PMH - Brussel

Historische zorgachterstand: aanbod Vlaanderen 3 x hoger

Weinig zorgvragen geregistreerd op CRZ Toch veel zorgvragers Brusselse drempels, knelpunten Concrete acties

Page 3: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Historische achterstandVAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011

Zorgvorm Capaciteit

Semi-internaat schoolgaanden 83

Internaat schoolgaanden 112OBC 20

Totaal Minderjarigen 215

Page 4: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011

Zorgvorm Capaciteit

Dagcentrum 35

Begeleid wonen 108Beschermd wonen/DIO 38

Tehuis voor kortverblijf 7

Tehuis werkenden 6

Tehuis niet-werkenden (bezigheid) 55

Nursingtehuis (voorlopig Dilbeek) 20

Totaal meerderjarigen 269

TOTAAL 484

Page 5: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Vergelijking plaatsen per 100.000 inwoners Situatie 30 juni 2011

Page 6: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Aantal Brusselaars op CRZSituatie op 30 juni 2011

Zorgvorm AantalSemi-internaat 14

Internaat 26

OBC 15

Zelfstandig wonen 6

Thuisbegeleiding 14

Begeleid wonen 15

Beschermd wonen/DIO 13

Dagcentrum 13

Begeleid werken 3

Tehuis werkenden 11

Tehuis niet-werkenden (bezigheid) 31

Tehuis niet-werkenden (nursing) 15

Totaal 176

Page 7: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Vergelijking CRZ per 100.000 inwonersS i tua t i e 30 jun i 2011

Provincie Aantal Per 100.000 inwoners Antwerpen 6.801 390

Vlaams-Brabant & Brussel Brussel

2.563

126

183

42

Limburg 3.181 379 Oost-Vlaanderen 5.218 364 West-Vlaanderen 4.183 361 Wallonië/onbekend 109

Totaal 22.055

Page 8: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Veel zorgvragers (BROG-onderzoek mei 2008)

Situatie zorgvragers? 2/3 van cliënten opgenomen in een VAPH-

voorziening buiten Brussel (vooral in Halle– Vilvoorde)

Meer dan 600 pmh verblijven in een Brussels rusthuis

Meer dan 115 pmh verblijven in PVT Tot 30% populatie thuislozenzorg is pmh

Page 9: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Rusthuisbewoners <60 jaar Situatie 31 maart 2007

Page 10: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Aantal personen met een handicapin rusthuizen (2007)

Leeftijd Brussel Vlaanderen

Aantal Bedden- capaciteit

Aantal Bedden-

capaciteit

<60 510

14.595

546

62.008 60-64 83 396

Onbekend 29 -

Totaal 622 942

% beddencapaciteit 4,26% 1,52%

Page 11: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Brusselse drempels, knelpunten

Ontoereikend aanbod Verschillende toegangspoorten Inschrijvingsprocedure van het VAPH Financiële drempel Culturele drempel

Page 12: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Acties

Brussels AanmeldingsPunt – BrAP Verdere uitbouw (ontbrekende)

zorgaanbod; o.a. in samenwerking metwoonzorg

Intersectorale samenwerkingsprojecten

Page 13: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Acties – Intersectorale projecten

Samenwerkingsproject met rusthuizen –ZONAR (Zonnelied) >Studiedag 14 juni 2012

Samenwerkingsproject thuislozenzorg –Bruggenbouwer (Begeleid Wonen Brussel)>Studiedag 13 maart 2012 (De Markten)

Project interculturele openheid – De Lork

Page 14: Zorgsituatie personen met een handicap in Brussel. presentatie BROG... · Concrete acties. Historische achterstand VAPH-zorgaan bod Brussel - 30 juni 2011 Zorgvorm Capaciteit Semi-internaat

Contactgegevens

Chris Blockerije Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) Beleidsmedewerker Tel 02-413.01.47 [email protected]

De volledige publicatie kan u downloaden: www.bwr.be/publicaties/ situatieanalyse. pdf