zorg. is een menselijke waarde verpleegkundige zorg is

80
zorg zorg

Upload: frieda-driessen

Post on 08-Jun-2015

237 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

zorgzorg

Page 2: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

is een menselijke waardeis een menselijke waarde

Page 3: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Verpleegkundige Verpleegkundige zorgzorg

isis

Page 4: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

zorgen dát ..zorgen dát ..èn zorgen voor ..èn zorgen voor ..

Page 5: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

op basis van op basis van vakmanschapvakmanschap

Page 6: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Het aangaan van Het aangaan van een een

vertrouwensrelatievertrouwensrelatie

Page 7: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 8: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

zorgvuldig zorgvuldig onderzoekend en onderzoekend en

afstemmendafstemmend

Page 9: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

op de wensen en op de wensen en behoeften behoeften

van de clivan de cliëntënt

Page 10: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 11: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

V O E LV O E L

Page 12: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

wat het met je wat het met je doet als je doet als je

zorgbehoevende zorgbehoevende ouders ouders

Page 13: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 14: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

meer dan 30 meer dan 30 verschillende verschillende

zorgverleners over zorgverleners over de vloer krijgende vloer krijgen

Page 15: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 16: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Hoe kan je Hoe kan je dementerende dementerende

vadervader

Page 17: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

vertrouwen vertrouwen stellen in al die stellen in al die mensen die hij mensen die hij

niet leert niet leert kennen?kennen?

Page 18: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Met wie kan je Met wie kan je chronisch zieke chronisch zieke moeder pratenmoeder praten

Page 19: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 20: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

over wat ze over wat ze allemaal aan haar allemaal aan haar

lichaam merktlichaam merkt

Page 21: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

als de zuster als de zuster alleen een alleen een

‘wasbeurtje’ komt ‘wasbeurtje’ komt gevengeven

Page 22: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Op wie kun je zelf Op wie kun je zelf bouwen als je bouwen als je

ernstig ziek benternstig ziek bent

Page 23: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 24: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

en alle houvast kwijt en alle houvast kwijt bentbent

Page 25: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Professionele Professionele verpleegkundigen en verpleegkundigen en

verzorgenden zijnverzorgenden zijn

Page 26: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

respectvolrespectvol

Page 27: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 28: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

betrokkenbetrokken

Page 29: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 30: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

betrouwbaarbetrouwbaar

Page 31: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 32: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

en zorgvuldigen zorgvuldig

Page 33: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Zij weten dat zij in Zij weten dat zij in de intimiteit van de intimiteit van

de clide cliënt verkerenënt verkeren

Page 34: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Als dat nodig is Als dat nodig is nemen zij de regie nemen zij de regie

over de zorg op over de zorg op zichzich

Page 35: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 36: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

en stemmen af en stemmen af met de met de

zorgverlening van zorgverlening van andere disciplinesandere disciplines

Page 37: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Samen met de Samen met de clicliëntënt

Page 38: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

zoeken zij naar zoeken zij naar passende passende

oplossingenoplossingen

Page 39: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

En geloof maar dat En geloof maar dat zij daarin creatief zij daarin creatief

zijn!zijn!

Page 40: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Zij bevorderenZij bevorderenhet vertrouwen het vertrouwen van de clivan de cliënt in ënt in eigen kunneneigen kunnen

Page 41: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 42: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

hulp waar het hulp waar het nodig isnodig is

Page 43: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 44: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

zelfzorg waar het zelfzorg waar het kankan

Page 45: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 46: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

De BUURTDe BUURT

Page 47: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

De plek waar je De plek waar je woont, woont,

waar je dagelijks waar je dagelijks leven isleven is

Page 48: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 49: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

biedt biedt mogelijkheden en mogelijkheden en

voorzieningenvoorzieningen

Page 50: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

mensen in wie je mensen in wie je vertrouwen hebtvertrouwen hebt

Page 51: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

Je kunt er Je kunt er oplossingen oplossingen vinden voor vinden voor problemenproblemen

Page 52: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

BUURTZORG BUURTZORG verbindtverbindt

Page 53: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

CLICLIËNTEN ËNTEN

Page 54: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 55: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

aan aan wijkverpleegkundiwijkverpleegkundi

gen en gen en ziekenverzorgendeziekenverzorgende

nn

Page 56: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 57: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

BUURTZORG BUURTZORG verbindtverbindt

Page 58: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

wijkverpleegkundiwijkverpleegkundigen en gen en

ziekenverzorgendeziekenverzorgenden n

Page 59: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 60: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

aan DE BUURT aan DE BUURT

Page 61: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 62: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

en aan en aan zorgverleners van zorgverleners van andere disciplinesandere disciplines

Page 63: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

BUURTZORG BUURTZORG verbindtverbindt

Page 64: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

oplossingen aan oplossingen aan gezondheidsproblegezondheidsproble

menmen

Page 65: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

en mensen aan en mensen aan elkaarelkaar

Page 66: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 67: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

door onderlinge door onderlinge zorg te zorg te

ondersteunen en ondersteunen en te stimulerente stimuleren

Page 68: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

BUURTZORGBUURTZORGverbindtverbindt

Page 69: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

zich aan de zich aan de maatschappelijke maatschappelijke

opgave opgave

Page 70: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

de BESTE ZORG te de BESTE ZORG te bieden aan bieden aan

mensen thuis mensen thuis

Page 71: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

BETERE ZORGBETERE ZORG

Page 72: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

MEER MEER WERKPLEZIERWERKPLEZIER

Page 73: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 74: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

LAGERE KOSTENLAGERE KOSTEN

Page 75: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

door efficidoor efficiëëncy en ncy en inzet van inzet van deskundig deskundig personeelpersoneel

Page 76: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 77: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

betrouwbare en betrouwbare en aanspreekbare aanspreekbare partner van de partner van de

huisartshuisarts

Page 78: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is
Page 79: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

BUURTZORGBUURTZORG

Page 80: Zorg. is een menselijke waarde Verpleegkundige zorg is

NOTHING NOTHING ELSE ELSE

MATTERSMATTERS