zorg 3.0: zorggroep meander - zorg op afstand als veranderinstrument

21
Workshop Zorggroep Meander Zorg op Afstand als veranderinstrument

Upload: in-voor-zorg

Post on 06-Jul-2015

1.539 views

Category:

Health & Medicine


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Workshop Zorggroep Meander

Zorg op Afstand als veranderinstrument

Page 2: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Wij zijn wij?

Geranda Afman, projectleider bij

Zorggroep Meander

Henry Mulder, In voor Zorg! Coach

Page 3: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Doelstelling workshop

• Aan het eind van de bijeenkomst heeft u

een methode in handen om Zorg op

Afstand te gebruiken als strategisch

instrument.

Page 4: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Programma

• Praktijkvoorbeeld Zorggroep Meander

(15 minuten)

• Zelf oefenen met casus (20 minuten)

• Plenaire terugkoppeling (10 minuten)

Page 5: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Praktijkvoorbeeld

• Zorggroep Meander is een VVT

organisatie met kinderopvang

• Ca. 2000 medewerkers

• Onderdeel Espria

• Speerpunten: dementie en revalidatie

Page 6: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument
Page 7: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Veranderingen

• Demografische ontwikkelingen: Toekomstbestendig maken langdurende zorg gezien krimp, vergrijzing en ontgroening

• VWS beleid: nieuwe ontwikkelingen geriatrische revalidatiezorg

Overheveling ZZP9a van AWBZ naar ZVW

• Innovaties in revalidatietechnologie

Page 8: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Doel IvZ-traject

• Toekomstbestendig maken van de revalidatiezorg d.m.v. zorgarrangementen over het gehele zorgpad van de revalidant heen en waar mogelijk ondersteund met zorgtechologie

• Therapeutisch klimaat

• Intensievere revalidatie: – De cliënt is eerder zelfredzaam

– De cliënt kan eerder naar huis

Page 9: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

meer eigen regie

zelfstandig uitvoeren oefeningen

zo snel mogelijk naar huis

Page 10: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Wat doen we?

• Zorgpad beschrijven samen met Refajaziekenhuis

• Proces in kaart brengen

• Met elkaar bepalen waar gebruik gemaakt kan worden van zorgtechnologische toepassingen

• Invoeren van een kwaliteitsmeting van de stappen conform de behandeldoelen en externe prestatie-indicatoren

• Het op afstand instrueren en controleren van cliënten in oefentherapie

Page 11: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Hoe doen we het?

• Invulling geven aan therapeutisch klimaat voor alle betrokken medewerkers

• Directe participatie van MPD en V&V

• Medewerkers kansen geven om zich te ontwikkelen en voortrekkersrol in te nemen

• Inrichten testmogelijkheden

• Ontwikkelen passend leeraanbod, mogelijk d.m.v. e-learning

Page 12: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Concept

Evaluatie

Opzetten van

Behandelplan

Patiënt Proces

ondersteuning

Bevindingen

Oefeningen kiezen

training

Page 13: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Waar staan we nu?

• Met het Refajaziekenhuis is een gezamenlijk zorgpad ontwikkeld voor electieve orthopedie

• Het nieuwe zorgprogramma met werkinstructies is beschreven

• Alle zorgmedewerkers zijn getraind

• Oefencoaches zijn ingezet

• Zorgtechnologie is aangeschaft, namelijk Bioval en iPad

Page 14: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Bioval

• Klinische meetinstrument

Page 15: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

“SpinnyPad”

• Zelfstandig oefenen onder supervisie

Page 16: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

En nu?

• Methodische analyse van alle aspecten

• Methoden zoals:

– 7S-Model

– Balanced Score Card

– Geïntegreerd VeranderManagement

– of zie www.managementmodellensite.nl

• deze workshop gebruikt Innovation Frame

Page 17: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Innovatie fasen

Org

an

isa

tie

asp

ecte

n

Context

Strategie

Proces

Structuur

Mens

Technologie

Analyse Transformatie Operatie

,

Missie en visie

Doelstellingen

Diensten

Gewoonten en cultuur

Kennis & ervaring

Arbeidsvoorwaarden

Gegevens

Applicaties

Infrastructuur

Primair proces

Besturing

Secundaire proces

Verantwoordelijkheden

Bevoegdheden

Functiegebouw

Relaties & belangengroepen

Overheid en regelgeving

Marktvraag

De verbanden

Innovation Frame, van Henk Duinkerken.

Page 18: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Innovatie fasen

Org

an

isa

tie

asp

ecte

n

Context

(mogen)

Strategie

(willen)

Proces

(kunnen)

Structuur

(kunnen)

Mens

(kunnen)

Technologie

(mogelijk?)

Analyse Transformatie Operatie

(Impact) (Project) (Resultaat)

Arrangement EO

Proactief en

samenwerken,

Deskundigheid

iPad en BioVal

“Oefenen op

de afdeling”

Gedocumenteerd,

Leren,

Therapeutisch

klimaat.,

Oefencoaches

Gezamenlijk zorgpad

DBC GR

Missie en visie

Doelstellingen

Diensten

Gewoonten en cultuur

Kennis & ervaring

Arbeidsvoorwaarden

Gegevens

Applicaties

Infrastructuur

Primair proces

Besturing

Secundaire proces

Verantwoordelijkheden

Bevoegdheden

Functiegebouw

Relaties & belangengroepen

Overheid en regelgeving

Marktvraag

Aspecten genoemd in de casus

Revalidate

als speerpunt

Overheveling GR

Democratisch

Innoveren, training

Kartrekkers (MPD)

Electieve Orthopedie

Optimaliseren

Page 19: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Innovatie fasen

Org

an

isa

tie

asp

ecte

n

Context

(mogen)

Strategie

(willen)

Proces

(kunnen)

Structuur

(kunnen)

Mens

(kunnen)

Technologie

(mogelijk?)

Electieve Orthopedie

Democratisch

Innoveren, training

Bewezen stand alone

toepassingen

Optimaliseren

Time boxing,

Iteratief ontwikkelen

Eigenaar

Kartrekkers (MPD)

Refaja in project

Implementeren

Proeftuinen GR

Revalidate

als speerpunt

CVA nazorg gewenst

Top down, reactief

“Eerst zien dan

geloven”

via Citrix

Weinig bandbreedte

Operationeel (geen

projectenorganisatie)

Project

eigenaarschap

NPCF, Refaja

Nza / IvZ

Overheveling GR

Analyse Transformatie Operatie

(Impact) (Project) (Resultaat)

Plan 2015

Arrangement EO

Proactief en

samenwerken,

Deskundigheid

iPad en BioVal

“Oefenen op

de afdeling”

Gedocumenteerd,

Leren en IT Beheer,

Therapeutisch

klimaat.,

Oefencoaches

Gezamenlijk zorgpad

DBC GR

Missie en visie

Doelstellingen

Diensten

Gewoonten en cultuur

Kennis & ervaring

Arbeidsvoorwaarden

Gegevens

Applicaties

Infrastructuur

Primair proces

Besturing

Secundaire proces

Verantwoordelijkheden

Bevoegdheden

Functiegebouw

Relaties & belangengroepen

Overheid en regelgeving

Marktvraag

Wat er aan vooaf ging

Page 20: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Zelf oefenen

• Groep indeling

• Rapporteur

• 20 min. om casus uit te werken

– Eigen casus mag ook

– Wat zijn de verbanden tussen de

aspecten?

– Wat is het verband met de strategie?

• Plenair de bevindingen bespreken

Page 21: Zorg 3.0: Zorggroep Meander - zorg op afstand als veranderinstrument

Tot slot:

1. Zorg voor een goede analyse

2. Kies een aanpak die past bij je

organisatie

3. Zorg voor goede borging