zorg 3.0: noorderbrug - op weg naar 'zorg dichterbij

14
Een goed begin is het halve werk Ina Diermanse, In voor zorg-coach & Martien Bron, projectleider De Noorderbrug

Upload: in-voor-zorg

Post on 22-Jun-2015

1.386 views

Category:

Health & Medicine


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Een goed begin is

het halve werk

Ina Diermanse, In voor zorg-coach

&

Martien Bron, projectleider De Noorderbrug

Page 2: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Zorg Dichterbij

Page 3: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

De Noorderbrug: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland

Page 4: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Visie en missie:

Eigen kracht, eigen regie en maatwerk staan hoog in het

vaandel bij De Noorderbrug. We gaan ervan uit dat

mensen met een handicap of een chronische ziekte een

zo gewoon mogelijk leven willen, samen met hun familie

en sociale netwerk. De Noorderbrug werkt vanuit

kleinschalige locaties. We kijken altijd naar de

mogelijkheden, of het nu gaat om wonen, werken,

gezondheid, welzijn of vrije tijd.

De missie van De Noorderbrug is: "Ontwikkeling van

persoonlijke kwaliteiten."

Page 5: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Zorg Dichterbij = Beeldschermcommunicatie

voor thuiswonende mensen met hersenletsel: de vraag van een cliënt als uitgangspunt

Page 6: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Waardoor ging het vuur branden?

Combinatie van factoren:

- Wens cliënt

- Decentralisatie WMO

- Scherpere tarieven

- Meer aandacht voor zorg op afstand

- Mogelijkheden uitbreiding dienstverlening

Page 7: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Er is een vraag en dan?

- Bezinning; stel dat we ingaan op de vraag, wat betekent

dit?

- Wat is beeldschermcommunicatie en willen we

begeleiding leveren via internet/ een “snoer”�

principevraag!

- Is er naast een klantvraag ook een €- kwestie?

- Regie van de klant vinden we belangrijk.

Kortom: we gaan er voor!

Page 8: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Beeldschermcommunicatie:

(bijna) iedereen kan het

met en zonder hersenletsel

Page 9: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

De Noorderbrug en In voor zorg!:

“De Noorderbrug wil dit jaar en volgend jaar beeldschermcommunicatie invoeren bij de begeleiding van thuiswonende cliënten met hersenletsel. De naam die we hiervoor hebben gekozen is “Zorg Dichterbij” om aan te geven dat Beeldschermcommunicatie de cliënt niet op afstand zet, maar dat er juist meer contactmogelijkheden komen”

Page 10: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Associatie

Page 11: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Welke werkwijze?

- Statement maken: onomkeerbaar!

- Traject in fase knippen: aan de slag, terugkoppeling,

plaats bepalen en weer door!

- 1e fase: 3 werkgroepen, breed door de organisatie

Interne oriëntatie

Externe oriëntatie

Financiën

- 2e fase: pilots gevolgd door uitrol

Page 12: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Hoe krijg je begeleiders mee?

Want:

- Houd ik mijn baan nog wel in de toekomst?

- Gaat mijn werk ingrijpend veranderen?

- Is het wel veilig?

Hoe-vraag!

Tips:Betrek begeleiders in elke fase

Luister naar vragen en bezwaren, bagatelliseer niet

Laat zien hoe het werkt in proefopstelling

Ga op bezoek bij andere instellingen

Deel deze ervaringen

Betrek de OR

Page 13: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

Twee pilots- Keuze regio’s

- Hoe te beginnen

- Wat willen we uit de pilots halen

- Meten en weten

-

Page 14: Zorg 3.0: Noorderbrug - op weg naar 'Zorg dichterbij

-

- Uitrol naar alle thuiswonende cliënten met NAH

- Samenwerken met anderen

- Nieuwe cliëntgroepen

- Uitbreiding dienstverlening