změny marketingového plánu firmy „dr. nona” od 1.2.2013

12
Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Upload: mercury

Post on 12-Jan-2016

32 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013. Od 1. února 2013 vstupují v platnost změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Cílem této prezentace je objasnění některých změněných podmínek. Zásadní změna filozofie Marketingového plánu: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona”

Od 1.2.2013

Page 2: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Od 1. února 2013 vstupují v platnost změny Marketingového plánu Firmy

„Dr. Nona”

Cílem této prezentace je objasnění některých změněných podmínek.

Zásadní změna filozofie Marketingového plánu:1.Nejsou stanoveny žádné podmínky pro udržení své sítě, po dobu platnosti registrace je síť zachována svému Sponzorovi.2.Jsou stanoveny podmínky pro udržení dosaženého statusu, každoročně je třeba potvrzovat dosažený status.

Page 3: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Člen klubu – sleva 10%Od 1. února 2013 se ruší status Člen klubu a možnost takovéto registrace. Nové osoby se registrují vyplněním formuláře „REGISTRACE ZVÝHODNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA / DISTRIBUTORA“ se slevou 20%. Registrace je ve všech případech placená ve výši 200 Kč (7,5 EUR).

Současní Členové klubu mají možnost PŘEREGISTRACE (zachování ID a případné sítě) na pozici Zvýhodněného zákazníka / Distributora. Tato možnost trvá po dobu jednoho roku, tj. do 31.01.2014, a lze využít tyto možnosti:

•Doplatit 140 Kč,- a získat slevu 20% a Startovní set. •Provést jednorázový osobní nákup min. 50 bodů (již se slevou 20% ) a tím získat slevu 20%, avšak bez obdržení Startovního setu. •Provést jednorázový osobní nákup min. 100 bodů (již se slevou 20%) a tím získat slevu 20%, obdržet Startovní set a mít tak Otevřený Načítací Systém.

Page 4: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Konzultant – sleva 20%

Při osobním nákupu (netransferovaném od sponzora) min. 250 bodů provedeném při registraci obdrží distributor dárek - Dynamický krém!!!

A dále za každý jednorázový osobní nákup min. 300 bodů obdrží opět dárek - Dynamický krém!

Pokud v daném měsíci Společnost vyhlásí dodatkovou akci na dárek za jednorázový osobní nákup, má Konzultant právo výběru mezi těmito dárky.

Page 5: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Příjmy Konzultanta:1.20% - z nákupů svých Klientů - koncových spotřebitelů.2.10% - „Konzultantský bonus” z nákupů svých Konzultantů a Manažerů v první linii.

Tento bonus se vypočítává na konci měsíce za podmínky min. 100 osobních bodů – PVU a vyplácí se z osobních nákupů první linie, ve výši min 100 bodů.

Pozor! Ztráta registračního čísla!1.Pokud v průběhu 12ti měsíců od momentu registrace neprovede Konzultant ŽÁDNÝ osobní nákup (nikoliv transferem), je jeho registrace automaticky anulována! Je vyřazen z počítačové databáze „Dr. Nona”.

2.Pro již stávající Konzultanty je stanovená roční lhůta od 1.02.2013 - 31.01.2014 a stejně tak i v následujících letech.

Page 6: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Manažer – sleva 33%.Dva způsoby získání statusu:1.Načítáním bodů dosáhnout na svém kontě 1000 GVU. 2.Jednorázový osobní nákup min. 700 bodů, již se slevou 33%.K tomuto nákupu Manažer obdrží dárek – Tělové mléko Solaris! Dále obdrží od Firmy počátkem následujícího měsíce bezplatně 300 PVU!!! To znamená, že na kontě Manažera se při takovémto nákupu objeví min. 1000 PVU, což jej více přibližuje k dosažení následujícího statusu – Ředitele (tj. sleva 40%).

Po dosažení statusu „Manažer” je každý jednorázový osobní nákup za min. 300 bodů oceněn dárkem – Tělové mléko Solaris!

Pokud v daném měsíci Společnost vyhlásí dodatkovou akci na dárek za jednorázový osobní nákup, má Manažer právo výběru mezi těmito dárky.

Page 7: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

13+6,6%

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Příjem Manažera:1.33% z nákupů svých Klientů - koncových spotřebitelů.2.13% z nakupů všech svých Konzultantů bez ohledu na linii.3.6,6% - dodatečný „Konzultantský bonus” z objemu osobních nákupů své první linie (Konzultantů a Manažerů) za podmínky, že každý z nich provede v součtu min. 100 bodů a Manažer má na svém kontě min. 100 PVU.

Man. 33%100 PVU

Konz

250PVU

Konz

90 PVU

Konz

100 PVU

Konz

80 PVU

Konz

120 PVU

Konz

150 PVU

Man.

300PVU

Konz

150 PVU

13%

6,6%

Page 8: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Manažer – 33%Pozor! 1.„Konzultantský bonus” je načítán z nákupů DO MOMENTU změny statusu na Ředitel. Získáním statusu Ředitel v průběhu měsíce se nárok na vyplacení bonusu neztrácí.2.Pro udržení slevy 33% a statusu Manažer, je potřebné v průběhu 12ti měsíců od data jeho dosažení, realizovat osobní nákup min. 100 bodů (nikoliv transferem od Sponzora). Tyto body musí být provedeny v jednom libovolném měsíci z daného roku. Pokud tato podmínka není splněna, v následujícím (13tém) měsíci se vrací na status Konzultant se slevou 20% a na jeho kontě je pouze 100 PVU (otevřený načítací systém).3.Obnovit status Manažer je možné opětovným nahromaděním min.1000 GVU na svém kontě do 12ti měsíců od ztráty statusu nebo jednorázovým nákupem min. 700 GVU (manažerský vstup).

Pro stávající Manažery je stanovena roční lhůta od 1.02.2013 - 31.01.2014 a stejně tak i v následujících letech.

Page 9: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Ředitel – sleva 40%Nadále zůstávají dva způsoby získání statusu:1.Dosáhnout načítáním bodů hranice 4500 GVU.2.Jednorázový osobní nákup min. 3000 PVU, již se slevou 40%. K tomuto nákupu Ředitel obdrží dárek – Tělové mléko Solaris a Dynamický hydratační krém!

Příjem Ředitele:1.40% z nákupů svých Klientů - koncových spotřebitelů.2.7% - ze součtu měsíčních obratů Manažerů a jejich Konzultantů.3.20% z nakupů Konzultantů.4.Bonusy z obratu Ředitelských větví své sítě až do 10. linie v návaznosti na dosažený vyšší status v karierním plánu.

POZOR! Zúžení sítě neplatí pro plnění měsíční normy!Podmínkou pro obdržení bonusů z Ředitelských větví je v konkrétním měsíci dosažení skupinového objemu min.1500 GVU a min. 100 PVU výlučně se svou vlastní skupinou rozvoje!

Page 10: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Ředitel – sleva 40% Pozor! 1.Pro zachování slevy 40% musí Ředitel v průběhu jednoho z 12ti měsíců, a to od data získání statusu Ředitel, provést osobní nákup v hodnotě min. 100 bodů PVU a zároveň za období tohoto roku nahromadit na svém kontě skupinové body min. 300 GVU (se započtením PVU). Při nesplnění podmínek se vrací na status Manažer se slevou 33% a na jeho kontě zůstane jen 1000 PVU (objem nutný pro status Manažer).2. Obnovit status Ředitel je možné opětovným nahromaděním min. 4500 GVU na svém kontě do 12ti měsíců od ztráty statusu nebo jednorázovým nákupem min. 3000 GVU (ředitelský vstup). Pro stávající Ředitele běží roční lhůta od 1.02.2013 - 31.01.2014 a stejně tak i v následujících letech.

Page 11: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Vyšší ředitelské statusy a výpočet bonusů :

Status Počet prac.Řed.

Min. GVR

Linie pro výpočet bonusů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ředitel - - 8% 6% 4% 2%

Skupinový 2 5.000 8% 6% 4% 2% 2%

VEDOUCÍ 3 15.000 8% 6% 4% 2% 2% 0,5%

Mistr 4 25.000 8% 6% 4% 2% 2% 1%

JANTAROVÝ 5 35.000 8% 6% 4% 2% 2% 1% 0,5 %

Stříbrný 6 50.000 8% 6% 4% 2% 2% 1% 1%

RUBÍNOVÝ 7 75.000 8% 6% 4% 2% 2% 1% 1% 0,5 %

Zlatý 8 100.000

8% 6% 4% 2% 2% 1% 1% 1%

SAFÍROVÝ 8/1M 250.000

8% 6% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 0,5 %

Platinový 9/2M 400.000

8% 6% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

Briliantový 10/4M 750.000

8% 6% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0,5%

Prezident 12/6M 1.000.000

8% 6% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0,5%

Prezident Ředitel dále obdrží prémii 0.5% z celosvětového ročního obratu bodů Firmy.

Page 12: Změny Marketingového plánu Firmy „Dr. Nona” Od 1.2.2013

Změny Marketingového plánu k 1.2.2013

Rok 2014 20. výročí Firmy „Dr. Nona”

a jubilejní rok Dr. Nony Kuchiny!

V souvislosti s tímto výročím Firma vyhlašuje dodatečnou nominaci na

dovolenou v Izraeli a účast na oslavách v roce 2014 !

Dodatková nominace se týká osob ve statusu„Skupinový Ředitel”!

Potvrdit svou účast na této vyjímečné události můžete získáním statusu Skupinový Ředitel

minimálně 10 krát za rok 2013

a zároveň v tomto roce provést objem 30.000 GVU.