zlatko rogožar: danijel krakić: planovi ulaganja u ... · pdf filezapravo, tranzicija hŽ-a...

of 36/36
Zlatko Rogožar: Prvih 100 dana mandata Danijel Krakić: Aktivnom ulogom do unapređenja poslovanja Planovi ulaganja u prijevozne kapacitete: Ulaganja vrijedna 6,2 milijarde kuna Projekt HŽ-SAP: Pozitivni učinci /3 /4 /6 /9 LIST HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE HOLDINGA d.o.o. broj 784 / ožujak 2011.

Post on 06-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zlatko Rogoar:Prvih 100 dana mandata

  Danijel Kraki: Aktivnom ulogom do unapreenja poslovanja

  Planovi ulaganja u prijevozne kapacitete: Ulaganja vrijedna 6,2 milijarde kuna

  Projekt H-SAP: Pozitivni uinci

  /3 /4 /6 /9

  LIST H HRVATSKE ELJEZNICE HOLDINGA d.o.o.broj 784 / oujak 2011.

 • / Foto: Ante Kleina

 • 3/

  Prvih stotinu dana mandata

  predsjednik Uprave

  H Hrvatske eljeznice holdinga d.o.o.

  Zlatko Rogoar, dipl. ing.

  www.hznet.hr ELJEZNIAR

  / UVODNIK / UVODNIK

  ELJEZNIARlist H Hrvatske eljeznice holdinga d.o.o.

  Nakladnik: H Holding d.o.o.

  Za nakladnika: Zlatko Rogoar

  Novinari: Branimir Butkovi i Boris Udier

  Jezina urednica: Nataa Bunijevac

  Ovaj broj uredila: Vlatka kori

  Dizajn i grafiko oblikovanje: Oskar Pigac

  Fotografija na naslovnici: Ante Kleina

  Adresa urednitva:

  Zagreb, Mihanovieva 12

  telefoni: 01/4577-591, 3783-122, AT 855/4288

  telefaks: 01/4572-131

  e-mail: [email protected]

  www.hznet.hr

  Tisak: eljeznika tiskara d.o.o. Zagreb, Petrinjska 87

  /4 Danijel Kraki: Aktivnom ulogom do unapreenja poslovanja

  /6 Planovi ulaganja u prijevozne kapacitete: Ulaganja vrijedna 6,2 milijarde kuna

  /9 Projekt H-SAP: Pozitivni uinci

  /10 Ljudi za promjene: Nova Uprava H Putnikog prijevoza

  /11 RV akovec: Novi vagoni za prijevoz kontejnera

  /20 Europska banka za obnovu i razvoj: Formiran tim za promet

  /21 EMV za regionalni prijevoz Probna vonja prvog prototipa

  / IMPRESUM/ IMPRESUM

  / IZ SADRAJA/ IZ SADRAJA

  Predsjednik Uprave H HoldingaZlatko Rogoar, dipl. ing.

  Povijest eljeznikog novinarstva poela je 12. sijenja 1901. u Splitu, gdje je Dujam Mikai na tavanu Grline kue pored Kazalita svake druge subote izdavao list eljeznica. U 110 godina eljeznikog novinarstva izlazili su razliiti listovi razliitom dinamikom, a dananji eljezniar slijednik je istoimenog lista koji je poeo izlaziti 1966. godine, dakle kontinuirano izlazi ve 45 godina. U skladu s tim injenicama, eljezniar je jedan od najstarijih korporativnih listova u Hrvatskoj.Danas u rukama drite redizajnirani korporativni list eljezniar kojeg smo odluili osuvremeniti kroz novi dizajn, tisak u boji, ali i kroz teme koje su vane za cijeli sustav.

  Ove novine kao i pokretanje ciklusa investicija, sreivanje stanja u drutvu, postavljanje mladih i strunih ljudi na odgovorne funkcije te intenziviranje procesa restrukturiranja aktivnosti su koje su se poele provoditi u prvih 100 dana otkako sam stupio na dunost predsjednika Uprave H Holdinga d.o.o. U ta tri mjeseca potrudio sam se ispuniti ciljeve zbog kojih sam imenovan na to mjesto. Na poetku mandatnog razdoblja imenovali smo nove ljude na kljune rukovodee funkcije, a kadrovsku sliku zatvorit emo poto bude prihvaena nova organizacija ija je izrada u tijeku. U tijeku je i izbor novih lanova nadzornih odbora u etiri povezana drutva na temelju natjeaja objavljenog u Narodnim novinama i provedenog postupka izbora. Dana 4. oujka 2011. zavrila je posljednja, peta faza projekta H-SAP (produkcija i podrka), ime je zavreno 97 posto posla na uvoenju integriranoga informatikog sustava za upravljanje resursima ERP SAP u drutvima u sklopu H-ova holdinga. To znai da e informacije biti cjelovite i dostupne u realnome vremenu to omoguuje uinkovitije izvjetavanje i donoenje kvalitetnih odluka. U drugome tjednu oujka Uprava H Hrvatskih eljeznica holdinga donijela je odluku o prihvaanju plana ulaganja u prijevozne kapacitete drutava u sklopu H-ova holdinga od 2011. do 2018. koji e uskoro biti prezentiran Nadzornome odboru i Skuptini H Hrvatskih eljeznica holdinga, a potom e biti raspisani i natjeaji za njihovu nabavu. Drutva u sklopu H-ova holdinga planiraju nabaviti lokomotive, teretne vagone, putnike vagone i vlakove u ukupnoj vrijednosti od 6,2 milijarde kun do 2018. godine. Takoer, pokrenuli smo proces pregovara o novim kolektivnim ugovorima u pojedinim drutvima. U H Holdingu, H Vui vlakova i H Cargu kolektivni ugovori primjenjuju se do 31. oujka 2011. godine. Tijekom dosadanjeg pregovaranja u H Cargu usuglasili smo se s oko 80 posto sadraja, a oekujemo da emo se dogovoriti i oko ostalih dijelova KU-a, kako bi on bio potpisan te kako bi se zakljuila nova organizacija i sistematizacija.U H Infrastrukturi valjanost kolektivnog ugovora istjee 31. svibnja 2011. te su u tijeku pripreme za poetak pregovora oko sklapanja novoga kolektivnog ugovora. U H Putnikom prijevozu sadanji kolektivni ugovor vrijedi do 10. srpnja 2011. godine. U skladu s daljnjim restrukturiranjem, prilikom zakljuivanja novih kolektivnih ugovora oekujemo podrku i suglasnost socijalnih partnera jer u kolektivnim ugovorima elimo postaviti kriterije koji e odgovarati zahtjevima vremena u kojemu ivimo, a koji e ujedno potivati prava radnika. O nizu drugih dogaanja moete itati u nastavku, a novi projekti ekaju nas na proljee.

 • 4/ broj 784 / oujak 2011.

  Danijel Kraki, novi predsjednik Nadzornog odbora H Hrvatske eljeznice holdinga d.o.o. i ravnatelj Uprave za eljezniki promet pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, govori o sadanjem stanju na H-u, usklaivanju zakonodavstva RH s pravnom steevinom EU te o sadanjim i buduim projektima drutava u sklopu H Hrvatske eljeznice holdinga d.o.o.

  Kao ravnatelj Uprave za eljezniki promet, a odnedavno i predsjednik NO-a H Hrvatskih eljeznica holdinga d.o.o. imate pregled cjelovitog stanja na eljeznici. Kakvim procjenjujete sadanje stanje na H Hrvatskim eljeznicama? / Tijekom prolih godina dosta toga dogodilo se u sustavu H Hrvatskih eljeznica. Zapravo, tranzicija H-a poela je Zakonom o eljeznici iz 2003. godine, odnosno s poetkom harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s pravnom steevinom EU-a. Ukratko, od tog vremena proveden je niz strukturnih promjena, posebice u smislu jasnog razdvajanja funkcija u H-ovu sustavu, a sve s ciljem pripreme drutva za nadolazeu liberalizaciju trita eljeznikih usluga. Situaciju treba sagledavati i u okviru okruja u kojemu sadanji H-ov sustav posluje i pritom mislim na promjene prometnih tokova uzrokovane politikim i ekonomskim razlozima te na svjetsku krizu koja je zahvatila i Republiku Hrvatsku, to se ukupno negativno odrazilo na eljezniki promet. U odnosu na H-ov sustav, to znai smanjenje opsega prijevoza i prihoda.

  U takvome okruju elnitvo H-ovih tvrtki zauzelo je aktivnu ulogu traei naine za unapreenje poslovanja, tj. za poveanje prihoda i smanjenje trokova rada drutava. Takve mjere pokazuju odreene pozitivne rezultate, pa mislim da e u budunosti poslovanje drutava biti sve bolje. U kojoj mjeri hrvatsko zakonodavstvo i pravna regulativa vezana uz eljeznicu prate europske trendove? / Proces usklaivanja zakonodavstva poeo se provoditi 2003. godine, i to donoenjem Zakona o eljeznici. Tijekom vremena taj zakon doivio je odreene modifikacije da bi bio to usklaeniji s pravnom steevinom EU-a, ali ne samo u smislu direktiva koje se odnose na eljeznicu, ve i kroz druge propise koje donosi Republika Hrvatska. Nakon tog zakona doneseni su Zakon o podjeli trgovakog drutva H Hrvatske eljeznice d.o.o., Zakon o sigurnosti u eljeznikom prometu, Zakon o Agenciji za regulaciji trita eljeznikih usluga, Zakon o Agenciji za sigurnost eljeznikog prometa i itav niz podzakonskih akata. Dobar dio zakona i pravilnika donesen je tijekom pregovora o zatvaranju Poglavlja 14 - Prometna politika te ih je kao takve Europska komisija verificirala izravno ili kroz tzv. peer misije koje je Europska komisija provela da bi na licu mjesta dobila uvid u stanje, ali i u implementaciju donesenoga pravnog okvira u praksi.Mislim da je najbolja potvrda stanja usklaenosti privremeno zatvaranje Poglavlja 14.To naravno ne znai da je proces usklaivanja zavren. U sklopu priprema za lanstvo Republika Hrvatska e i dalje morati usklaivati svoje zakonodavstvo.Na primjer, jedan od iduih koraka bit e usklaivanje u dijelu koji se odnosi na interoperabilnost nacionalnih eljeznikih podsustava.

  Prema Zakonu o podjeli H-a nastala je nova organizacija eljeznice. Kako gledate na novu organizaciju i u kojoj su mjeri opravdani prigovori da vlasnitvo H Vue vlakova nad EMV-ovima i DMV-ovima nije najbolje rjeenje?

  / Nova organizacija bila je potrebna prije svega radi jasnog razdvajanja funkcije upravitelja infrastrukture i funkcije prijevoza. Mislim da je to i ostvareno. Takoer, taj zakon omoguio je transparentniji prikaz trokova i prihoda svakog od drutava. Po pitanju vlasnitva nad EMV-ovima i DMV-ovima mislim da je u ovome trenutku vei problem starosna struktura voznoga parka. Nastojanja H Infrastrukture usmjerena su na dobivanje sredstava iz EU-ovih fondova. Provedba nekih projekata je u tijeku (Vinkovci - Tovarnik, osiguranje GK), a provedba nekih je najavljena. to se u tome pogledu moe oekivati u sljedeemu razdoblju? / Kao to ste naveli u pitanju, u tijeku je provedba projekta Vinkovci - Tovarnik i njegov zavretak oekuje se tijekom ove godine. To je vrlo vaan projekt jer je kroz njega zapoet proces obnove eljeznike infrastrukture u Republici Hrvatskoj iz sredstava EU-ovih pretpristupnih fondova. Rije je o rehabilitaciji dvokolosijene eljeznike pruge Vinkovci - Tovarnik - dravna granica na X. koridoru. Ukupna vrijednost projekta je 60 milijun eur, od ega je projekt sufinanciran iz ISPA pretpristupnih instrumenata EU-a sa stopom od 48 posto.

  Aktivnom ulogom do unapreenja poslovanjaRazgovor s Danijelom Krakiem, predsjednikom Nadzornog odbora H Hrvatskih eljeznica holdinga d.o.o.

  / Pie: Branimir Butkovi/ Foto: Branimir Butkovi / IZDVAJAMO / IZDVAJAMO

  Danijel Kraki, dipl. ing.

 • www.hznet.hr ELJEZNIAR 5/