zklady analytick chemie - sos- univerzita jana evangelisty purkyn fakulta ¾ivotnho prosted...

Download Zklady analytick chemie - SoS- Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta ¾ivotnho prosted Zklady analytick chemie Ing. Sylvie K¾eneck 2007

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyn

  Fakulta ivotnho prosted

  Zklady analytick chemie

  Ing. Sylvie Keneck

  2007

 • 2

  Obsah: ANALYTICK CHEMIE - VOD..................................................................................................................... 6 ROZDLEN ANALYTICKCH METOD....................................................................................................... 7 DLEIT POJMY V KVALITATIVN A KVANTITATIVN ANALZE................................................ 8 ODBR A PRAVA VZORK .......................................................................................................................... 9

  ODBR ................................................................................................................................................................ 9 VZORKOVN OVZDU ..................................................................................................................................... 11

  Vzorkovn vnjho ovzdu........................................................................................................................ 11 ODBR KAPALNCH VZORK ............................................................................................................................ 12

  Vzorkovn povrchovch vod....................................................................................................................... 13 Vzorkovn odpadnch vod .......................................................................................................................... 14

  VZORKOVN ODPAD ...................................................................................................................................... 14 UCHOVVN ODEBRANCH VZORK............................................................................................................... 15

  PRAVA VZORK ........................................................................................................................................... 15 PEVDN ANORGANICKCH LTEK DO ROZTOKU .......................................................................................... 16

  Rozpoutn v nereaktivnch rozpoutdlech ............................................................................................... 16 Rozpoutn v reaktivnch rozpoutdlech................................................................................................... 16 Jin zpsoby rozkladu.................................................................................................................................. 19

  KVALITATIVN ANORGANICK ANALZA............................................................................................ 20 SKUPINOV REAKCE KATIONT......................................................................................................................... 20

  Reakce s kyselinou chlorovodkovou ........................................................................................................... 20 Reakce s kyselinou srovou .......................................................................................................................... 21 Reakce se sirovodkem v kyselm prosted................................................................................................. 21 Reakce se sulfidem amonnm ...................................................................................................................... 21 Reakce s hydroxidy alkalickch kov .......................................................................................................... 22 Reakce s vodnm roztokem amoniaku ......................................................................................................... 22 Reakce s jodidem draselnm........................................................................................................................ 23 Reakce s uhliitany alkalickch kov .......................................................................................................... 23 Reakce s alkalickm fosforenanem ............................................................................................................ 24

  VYBRAN REAKCE ANIONT ............................................................................................................................. 24 ANALZA ORGANICKCH LTEK............................................................................................................ 26 ELEMENTRN ANALZA............................................................................................................................ 26

  STANOVEN UHLKU, VODKU, DUSKU, SRY A HALOGEN ............................................................................... 26 IDENTIFIKACE JEDNOTLIVCH SKUPIN ORGANICKCH LTEK................................................. 27

  NASYCEN ALIFATICK UHLOVODKY .............................................................................................................. 27 NENASYCEN UHLOVODKY.............................................................................................................................. 27 DKAZ HYDROXYLOV SKUPINY ...................................................................................................................... 28

  Dkaz alkohol ............................................................................................................................................ 28 Dkaz fenol ................................................................................................................................................ 28

  DKAZ KARBOXYLOV SKUPINY ...................................................................................................................... 28 DKAZ AMIN .................................................................................................................................................. 28

  VKOV ANALZA - GRAVIMETRIE..................................................................................................... 29 SOUIN ROZPUSTNOSTI ..................................................................................................................................... 29 OBECN POSTUP VKOV ANALZY ............................................................................................................... 30 PKLADY STANOVEN NKTERCH PRVK A SKUPIN ....................................................................................... 31

  PROTOLYTICK ROVNOVHY................................................................................................................... 32 ROVNOVN KONSTANTY PROTOLYTICKCH REAKC..................................................................................... 33

  ODMRN ANALZA (TITRACE) ............................................................................................................... 35 VIZULN INDIKACE KONCE TITRACE ................................................................................................................ 35

 • 3

  Bezindiktorov zpsoby ............................................................................................................................. 35 Za pouit chemickch indiktor ................................................................................................................ 36

  INSTRUMENTLN INDIKACE ............................................................................................................................. 37 Potenciometrick titrace.............................................................................................................................. 37 Konduktometrick titrace ............................................................................................................................ 37 Amperometrick titrace ............................................................................................................................... 37 Fotometrick titrace .................................................................................................................................... 38

  TITRAN KIVKA ............................................................................................................................................. 38 Titran kivky acidobazickch titrac ......................................................................................................... 39 Pklady acidobazickch titranch kivek................................................................................................... 40 Acidobazick titrace vcesytn kyseliny....................................................................................................... 42

  NEUTRALIZAN TITRACE................................................................................................................................. 42 Acidimetrie .................................................................................................................................................. 42 Alkalimetrie ................................................................................................................................................. 43

  CHELATOMETRIE .............................................................................................................................................. 43 ARGENTOMETRIE .............................................................................................................................................. 44 OXIDAN-REDUKN TITRACE......................................................................................................................... 44

  Manganometrie............................................................................................................................................ 44 Dichromatometrie......................................................

Recommended

View more >