½itna ku†a - karlovac

Download ½itna ku‡a - Karlovac

Post on 27-Dec-2016

229 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EH-CMapAdvanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage

  Konferencija o energetskoj uinkovitostiu zgradama kulturne batine

  Potencijal koritenja obnovljivih izvora energije u objektima kulturne batine - primjeri iz prakse

  Tomislav Kurevija

  Rudarsko Geoloko Naftni Fakultet Zagreb

 • PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE IENERGETSKOM CERTIFICIRANJU 153/13

  geotermalni sustavi najuinkovitiji za grijanje i hlaenje prostora(maksimalna uinkovitost pri sustavu podzemnih voda)

  pojam plitka geotermalna energija - nain energetskogiskoritavanja toplinske energije pomou dizalica topline

  modeliranje sustava polja buotinskih izmjenjivaa topline ikoritenje tla i podzemnih voda kao obnovljivog izvora energije ufunkcionalnoj je vezi s pet osnovnih varijabli koje je nunopoznavati pri razradi svakog projekta:

  1) geoloke i termodinamike znaajke tla i stijena termogeologija,2) hidrogeoloke karakteristike,3) geotermalni gradijenti i toplinski tok,4) klimatski uvjeti lokacije5) tehnoekonomski parametri (temperatura distribucije > COP, EER)

  Plitka geotermalna energija potencijal za objekte iz kulturnu batinu

 • Geotermalni izmjenjivai topline u sustavu s dizalicom topline

  (a) VERTIKALAN SUSTAV (cca 100 m)iskoritavanje plitkih geotermalnih potencijala

  Geotermalne dizalice toplineRezidencijalni objekti i manji poslovni objekti

  (b) POVRINSKI SUSTAV (1,5-10 m)solarna energija pohranjena u tlu

  Veinom manji rezidencijalni objekti

  (c) DVIJE BUOTINE (PROIZVODNA I UTISNA)veinom solarna energija+geotermalna energija

  ovisno o dubini vodonosnika i tipu izvora

  (d) SUSTAV S POVRINSKOM VODOM (more, rijeke, jezera) solarna i geotermalna energija

  pohranjena u povrinskim vodama

 • 4

  Preteno nekonsolidirani klastiti (pijesci, ljunak, gline)

  Pojava podzemnih voda, zasienost tla vodom!

  Preteno karbonatne stijene (vapnenci i dolomiti)

  Izraena sekundarna poroznost (kr)

  Geoloke karakteristike - RH

 • Hidrogeoloke karakteristike

 • Geotermalni gradijent

 • Hotel Palace - Zagreb

  Namjena: Hotel ****

  Godina izgradnje: 1891. (palaa Schlessinger, prvi hotel u Zagrebu od 1907.)

  Renoviran termotehniki sustav 2016. podzemne vode + dizalica topline uz zadravanje postojeeg sustava

  Smjetajni kapacitet: 122 sobe

 • Zadrani postojei temperaturni reimi rada sustava:- grijanje: 60/50C- hlaenje: 11/16 C- Dizalica topline kapacitet 420 kW (dogrijavanje postojeim sustavom na prirodni

  plin za vrijeme vrne potronje).

  Bilanca toplinske i rashladne energije

  Potroai GRIJANJE [kw] HLAENJE [kw]

  Klima komore 234,00 115,00

  Ventilokonvektori 239,00 235,00

  Radijatori 65,00 -Ukupno: 538,00 350,00

  Hotel Palace - Zagreb

 • Hotel Palace - Zagreb

  Za zahvat vode osiguran je jedan zdenac kapaciteta Q= 52 m3/h (T=5C) te jedanutisni zdenac.

  Dubina proizvodnog i utisnog zdenca = 20m.

  Promjer buenja 409mm uz ugradnju INOX cijevi promjera 244mm

 • Hotel Palace - Zagreb

  Izvoenje i ugradnja zdenaca 208.300,00 kn

  Instalacije kruga bunara 138.755,00 kn

  Demontaa strojarskih instalacija 45.000,00 kn

  Instalacije strojarnice i toplinsko - rashladne stanice 2.140.046,00 kn

  Automatska regulacija toplinsko - rashladnog sustava 392.526,00 kn

  Hidraulika regulacija terminalnih jedinica 259.770,00 kn

  Ukupno: 3.184.397,00 kn

 • Hotel Palace - Zagreb

 • Investitor: Lana Commerce d.o.o. 12/2011 dovrena replika

  Namjena: trgovaki centar

  Godina prve izgradnje: 1805 g. (palaa Josipa porera)

  Bruto povrina zgrade: 4.787 m2

  itna kua - Karlovac

 • itna kua - Karlovac

  Sustav - toplinsko optereenje(kW)

  Qgr,n (normni gubici) 215Ukupno: 215

  Sustav - rashladno optereenje(kW)

  Qhl,n (normni dobici) 255Ukupno: 255

  Usvojen je VRV sustav grijanja i hlaenjakoji kao toplinski izvor / ponor koristitoplinu podzemnih voda.Protok za vrno hlaenje 13 l/s.Protok za vrno grijanje 9 l/s

  SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO

  SEER > 7 (9/14C 20/15C)

  SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMACE

  SCOP > 6 (14/9C 40/35C)

 • itna kua - Karlovac

  Hidrogeoloki istrani radovi Step test i konstant test

  1 x proizvodni zdenac dubine 24m1 x utisni zdenac dubine 11m

  Cijevi INOX mostiavi filterBuenje 409mm;Zacjevljenje 219mm3 pijezometra tijekom istranihradova

 • itna kua - Karlovac

  REKAPITULACIJA TROKOVA INVESTICIJE:

  I.HIDROGEOLOKI RADOVI 308.000,00 kn

  II.TOPLINSKA PODSTANICA 1.303.500,00 kn

  III.VRV SUSTAV UNUTRANJA INSTALACIJA 906.000,00 kn

  IV.ZRANA ZAVJESA 285.000,00 kn

  V.ELEKTRINO PODNO GRIJANJE 54.400,00 kn

  VI. INSTALACIJE VENTILACIJE 2.390.400,00 kn

  VII. INSTALACIJE PLINA 75.000,00 kn

  VIII.AUTOMATSKA REGULACIJA 344.900,00 kn

  IX.STAN GRIJANJE, HLAENJE, VENTILACIJA SANITARIJA 155.000,00 kn

  UKUPNO: 5.822.200,00 kn

 • Dvorac Jankovi - Suhopolje

  Investitor: Opina Suhopolje u postupku

  Namjena: Hotel *****

  Godina prve izgradnje: 1750.-1775.

  Smjetajni kapacitet: 35 soba

  Bruto povrina zgrade: 2.890 m2

  Volumen zgrade: 13.620 m3

 • Nominiran za financiranje iz EU fondova nanatjeaje Europskog fonda za regionalnirazvoj na temu kulturne batine.

  Nositelj projekta je Virovitiko-podravskaupanija, a partneri na projektu VIDRA Agencija za regionalni razvoj VP,Turistika zajednica Virovitiko-podravskeupanije, Opina Suhopolje i Gradskimuzej Virovitica.

  Ukupna vrijednost projekta je 44,7 milijunakuna, a sufinanciranje Virovitiko-podravske upanije bilo bi oko 450.000kuna.

  Dvorac Jankovi - Suhopolje

 • Sustav - toplinsko optereenje(kW)

  Qgr,n (normni gubici) 185KK grijai (ventilacija) 65PTV 80BAZEN 50Ukupno: 380

  Sustav - rashladno optereenje(kW)

  Qhl,n (normni dobici) 117

  KK- hladnjaci 60Ukupno: 177

  Obzirom na faktor preklapanjatoplinskog optereenja (bazen, PTV) ioptimizaciju sustava, usvojen jemonovalentni sustav pripremeogrjevnog medija s geotermalnimdizalicama topline (Q = 3 x 105 kW).

  Geotermalni izvor Podzemne vode

  SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO

  SEER > 6,5 (9/14C 25/20C)

  SEASONAL COEFFICIENT OF PERFORMACE

  SCOP > 5,5 (12/7C 45/37C)

  Dvorac Jankovi - Suhopolje

 • Dvorac Jankovi - Suhopolje

 • Hidrogeoloki istrani radovi Step test i konstant test

  Dvorac Jankovi - Suhopolje

 • REKAPITULACIJA TROKOVA INVESTICIJE:

  I. IZVOENJE I UGRADNJA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA 148.610,00 knII. INSTALACIJE KRUGA BUNARA 200.692,00 kn

  III. INSTALACIJE TOPLINSKO - RASHLADNE STANICE 1.347.311,00 knIV.INSTALACIJE VENTILOKONVEKTORA 988.208,00 knV.INSTALACIJE PODNOG I RADIJATORSKOG GRIJANJA

  397.504,00 knVI. INSTALACIJE VENTILACIJE 1.521.406,00 kn

  VII. INSTALACIJE PLINA 74.171,00 knVIII.AUTOMATSKA REGULACIJA TOPLINSKO - RASHLADNOG

  SUSTAVA266.608,00 kn

  IX.AUTOMATSKA REGULACIJA KUHINJSKE KOMORE 31.418,00 kn

  UKUPNO: 4.975.930,00 kn

  Dvorac Jankovi - Suhopolje

 • Dvorac Miljana

  Investitor: privatni (obitelj Kamenski)

  Namjena: obiteljski posjed

  Godina prve izgradnje: 1600 g. (obiteljRatkaj do 1800.)Restauracija: 2014.

  Bruto povrina zgrade: 4.787 m2

  Geotermalno rjeenje u strojarskomprojektu 2015. u fazi razmatranjabuotinski koaksijalni izmjenjivai

  Odraena testna buotina za determiniranjetermogeolokih parametara tla iprojektiranje geotermalnog izmjenjivaa(TRT)80 COAX buotina po 50m(~1 mil HRK !)

 • Dvorac Miljana

  Sustav - toplinsko optereenje(kW)

  Qgr,n (normni gubici) 280

  Sustav - rashladno optereenje(kW)

  Qhl,n (normni dobici) 200

 • Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor, Lunica-Zprei

  Investitor: Sestre milosrdnice

  Namjena: Duhovno obrazovni centar

  Godina prve izgradnje: 1760-ih g.

  Restauracija termotehnikog sustava:2011.-2013.

  Bruto povrina zgrade: 1.890 m2 dvorac +2.700 m2 nova zagrada

  Geotermalno rjeenje: podzemne vode +dizalica topline + fotonaponski moduli 30kWna novoj zgradi (2013.)

  Solarni moduli (24m2) za grijanje PTV nanovoj zgradi

 • Sustav - rashladno optereenje(kW)

  Qhl,n (normni dobici) 200Ukupno: 200

  Sustav - toplinsko optereenje(kW)

  Qgr,n (normni gubici) 320Ukupno: 320

  Sustav 1 proizvodni zdenac i 1 utisni zdenac na dubini od 15m.

  Protok 14 l/s, problemi s manganom i eljezom na filter sekcijizdenaca

  Temperatura polaznog voda relativno visokih 50C

  Ukupna investicija 900.000 kn, od ega 300.000 sufinanciranood FZOEU

  Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor, Lunica-Zprei