zeland vadim - transerfing rzeczywisto

Download Zeland Vadim - Transerfing Rzeczywisto

Post on 03-Jul-2015

899 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tytu oryginau:

Tumaczenie: Marcin Pracki Projekt okadki: Rafa Golba, Rafa Winiarek Korekta polonistyczna: Halina Ostrowska Redakcja: Rafa Winiarek amanie: Krzysztof Sarapuk Prawa autorskie do oryginau:

Wydawnictwo Ves", 2006 Prawa autorskie do polskiego tumaczenia i wydania: Copyright 2009-Wydawnictwo Hartigrama Polskie wydanie opracowano na podstawie wydania rosyjskiego.

Druk: Wydawnictwo Hartigrama ul. Siennicka 19A, 04-394 Warszawa

ISBN 978-83-925236-9-7

www.AstralWeb.prv.pl

PrzedmowaDrogi Czytelniku! Na przestrzeni wiekw ludzie niejasno domylali si istnienia pewnych si rzdzcych losem czowieka. Peen czci strach przed nieznanym zawsze by bodcem do tworzenia przernych fantazji i mitw, poczwszy od staroytnych legend po modele wszechwiata, w ktrych czowiek stanowi zaledwie maleki trybik w monstrualnych rozmiarw strukturze. Kadego z nas nurtuje pytanie, w jakim stopniu jestemy zdolni kierowa swoim losem i jak to robi. Wanie dlatego magia i niewyjanione moliwoci psychiczne czowieka wywoyway i wci wywouj ywe zainteresowanie. Niniejsza ksika niewtpliwie zaspokoi Twoj ciekawo, poniewa nawietla t kwesti z absolutnie nieoczekiwanego punktu widzenia. Transerfing otwiera zaczarowane drzwi do wiata, w ktrym czeka Ci zderzenie z bardzo dziwnymi i niecodziennymi rzeczami. Dowiesz si, e mona kierowa rzeczywistoci. I celu si tu nie osiga, a urzeczywistnia si on przewanie sam. Brzmi to nieprawdopodobnie tylko w ramach powszechnego wiatopogldu. Wszyscy znajdujemy si w futerale faszywych ogranicze i stereotypw. Nasta czas ockn si ze snu. Mimo caej swojej fantastycznoci idee kierowania rzeczywistoci znalazy praktyczne potwierdzenie. Transerfing na dugo przed ukazaniem si tej ksiki cieszy si powodzeniem w szerokim krgu internautw [a potem wrd czytelnikw rosyjskich]. Otoczenie transerfera zmienia si w tajemniczy sposb dosownie na jego oczach. Kiedy codzienna rzeczywisto jawi si w nieznanej postaci, wyglda to wspaniale. Nie ma tu adnej mistyki-wszystko jest rzeczywiste. Pionierzy Transerfingu mieli mono przekona si o tym na wasnej skrze. Oto kilka opinii, ktre mwi same za siebie. Chocia to dziwne, Transerfing rzeczywicie dziaa/ To zadziwiajce! Pewnych rzeczy, ktre zaczy si ze mn dzia, nie mog nazwa inaczej ni cudami. Nigdy bym nie pomyla, e co takiego jest moliwe!" Masa wrae! Odczuwam jaki dziecicy zachwyt, zaczynam bowiem pojmowa rzeczy, ktrych istnienia wczeniej tylko si domylaem". Zobaczyam wok siebie szczcie i ono z kadym dniem ronie! To dziwne, lecz przecie ono zawsze mnie otaczao, a jago nie zauwaaam". Musz Panu powiedzie, e cae ycie brakowao mi takiej ksiki. Opisuje ona relacje mojej duszy / umysu". Najpierw pojawio si poczucie zmiany rzeczywistoci. Jakby mnie nie byo - znalazam si w potoku energii emitowanej przez... Sowa? Sens? Nie potrafi tego wyjani. Potem jakby jakie uderzenie wypchno mnie na powierzchni i przez pewien czas zupenie nie kojarzyam". Wszystkie moje yciowe kwestie zaczy si stopniowo rozwizywa, wszystko si ukada i porzdkuje. Super!" Brak mi sw, by opisa stan, w ktrym si teraz znajduj. To mniej wicej: cisza, spokj, szczcie...". To rzeczywicie dziaa. Caa reszta jest nieistotna".

1

www.AstralWeb.prv.pl

ROZDZIA I EnergiaABY uprawia Transerfing potrzeba dobrego zdrowia i dosy wysokiego poziomu energetyki. Otrzymasz proste i skuteczne zalecenia, jak podnie swj yciowy tonus i doprowadzi poziom energii do waciwej wartoci. W tym celu wcale nie trzeba wykacza si treningami, dietami i innymi metodami przemagania siebie. Nie walcz o zdrowie i nie gromad energii. Wpu je w siebie.

Nie walcz o zdrowie i nie gromad energii. Wpu je w siebie.

EnergetykaDo skutecznego uprawiania Transerfingu potrzeba dobrego zdrowia i do potnej energetyki. Przypumy, i uwaasz, e i tak posiadasz do dobre zdrowie. Lecz moliwe, e po prostu nie wiesz, jak czuje si naprawd zdrowy czowiek. Jeeli rano nie chce Ci si wstawa, nie masz ochoty i do pracy lub szkoy, jeeli po obiedzie opadasz z si, morzy Ci sen, jeeli wieczorem nie masz innych pragnie, poza tym, by usadowi si przed telewizorem, to znaczy, e nie masz adnego zdrowia. W takim wypadku energii starcza Ci tylko na to, by podtrzymywa spokojne istnienie. Zrzuciwszy z siebie ciar nadmiernych potencjaw i uwolniwszy si od wahade, otrzymae dosy dodatkowej energii, ktr wczeniej niepotrzebnie zuywae. Lecz energia nigdy nie jest zbdna. Dalej w tym rozdziale zostan przytoczone zalecenia, jak mona podnie swoj energetyk na jeszcze wyszy poziom. Pod sowem energetyka" bdziemy rozumie zdolno przyswajania i wykorzystywania energii. Mona umownie wyodrbni dwie formy energii w ludzkim organizmie: energi fizjologiczn i energi woln. Energi fizjologiczn otrzymujemy w rezultacie przyswajania poywienia. Energia wolna - to energia Kosmosu, przechodzca przez ciao czowieka. Oba typy energii razem tworz nasz powok energetyczn. Energia czowieka zuywana jest na podtrzymywanie funkcji fizycznych oraz jest wypromieniowywana do otoczenia. Energia Kosmosu znajduje si w otaczajcym wiecie w nieograniczonej iloci, jednak czowiek moe pobra tylko niewielk jej cz. Przechodzi ona przez ciao czowieka w dwch kierunkach. Pierwszy potok, biegncy z dou do gry, mieci si o jeden cal w przd od krgosupa u mczyzn i dwa cale u kobiet. Drugi potok biegnie z gry w d i mieci si niemal przy samym krgosupie. Ilo wolnej energii czowieka zaley od szerokoci centralnych kanaw energetycznych. Im szersze s te kanay, tym wiksza jest energetyka. Centralne potoki energetyczne ju dawno zostay odkryte przez czowieka. Nie bdziemy brn w uszczegawianie struktury energetycznej czowieka. Jeli Ci to interesuje, moesz przeczyta stosown literatur. Energia cyrkuluje w ciele czowieka w do skomplikowany sposb, lecz nie powinno Ci to niepokoi. Dla naszych celw wystarczy zatrzyma si na dwch potokach centralnych. Jeli normalny przepyw energii ulega zakceniu, pojawiaj si korki" lub dziurki", a wwczas powstaj rne choroby. I na odwrt-jeli organ wewntrzny ma skonnoci do chorb, obraz energetyczny wypacza si. Trudno wyranie rozgraniczy zakcenie krenia energii wywoane przez przyczyny fizjologiczne, na przykad zanieczyszczenie organizmu, od zakce fizjologicznych wywoanych przez zmian w obiegu energii. Akupunktura, akupresura i inne podobne metody mog przywrci waciwe krenie energii i wwczas choroby wywoane przez zakcenie cyrkulacji energii ustpuj. Lecz przyniesie to tylko tymczasowy efekt. By wszystko byo w normie, trzeba dba zarwno o ciao fizyczne, jak i subtelne. Energetyka czowieka jest cile zwizana ze stanem mini ciaa. Napite minie utrudniaj prawidowy ruch niewidzialnych potokw i wprowadzaj zakcenia w pole emitowane przez 2

www.AstralWeb.prv.pl czowieka. Czowiek wewntrznie spity moe pojawi si w towarzystwie i nie wypowiedziawszy ani sowa, zmieni oglny nastrj: napicie niejako zawisa w powietrzu. Ludzie z otoczenia przejmuj negatywn energi, nie zdajc sobie z tego sprawy. Napicie stwarza niejednorodno w oglnym polu i rodzi siy rwnowace. Rwnowaga moe zosta przywrcona poprzez doprowadzenie energii do wsplnego mianownika albo przez stumienie powstaego potencjau przez energi o przeciwnym znaku. Na przykad towarzystwo zacznie artowa sobie ze zbyt skrpowanego czowieka. Nastrj i yciowy tonus wi si bezporednio z energetyk. Stan przygnbienia, stres, poczucie pustki, zmczenie i apatia wiadcz o braku energii. Samej tylko energii fizjologicznej nie starczy do zachowania wysokiego tonusu yciowego. Czowiek moe by zmczony fizycznie, lecz zadowolony i rzeki. I na odwrt- syty i wypoczty czowiek moe czu si przygnbiony i apatyczny. Gwn rol w aktywnej postawie yciowej czowieka odgrywa wanie wolna energia. Jeli ten niczego nie pragnie, oznacza to, e zaistnia deficyt wolnej energii. Przy jej deficycie mona zmusi si do wykonywania rutynowych czynnoci, lecz tworzy i aktywnie dziaa bdzie trudno. Za kadym aktywnym dziaaniem czowieka stoi zamiar. Jeli brak swobodnej energii, to nie ma rwnie zamiaru. Energia fizjologiczna zuywana jest wanie na wykonywanie czynnoci. Nas bdzie interesowa przede wszystkim pierwszy rodzaj, przy pomocy ktrego ksztatuje si zamiar. To wanie jest energia zamiaru. Wanie dziki niej pojawia si u nas zdecydowanie, by mie i dziaa.

Stres i relaksacjaStan napicia lub przygnbienia wywouje blokad centralnych potokw. Centralne kanay zwaj si i cyrkulacja swobodnej energii zwalnia lub cakiem ustaje. W takim stanie zamiar traci rdo swojej energii. W stanie stresu czowiek jest niezdolny do skutecznego dziaania, poniewa zamiar jest zablokowany. Stres moe oddziaywa na kanay energetyczne jeszcze w przeciwny sposb. Kanay mog si nagle poszerzy i wwczas czowiek dokonuje zadziwiajcych czynw, do ktrych w zwykym stanie nie jest zdolny. Przykady tego s znane, lecz zdarza si to rzadko. W wikszoci wypadkw zdolnoci i moliwoci czowieka w stanie stresu raptownie si obniaj. W cigu dnia czowiek przechodzi przez mnstwo stresujcych sytuacji. Sytuacje te rni si pod wzgldem siy oddziaywania - od cakiem sabych, o ktrych zazwyczaj od razu si zapomina, do silnych, na dugo wytrcajcych z rwnowagi. Naturalna reakcja organizmu na stres polega na napiciu tych lub innych grup mini. Napicie to ju tak gboko weszo w nawyk, e nawet go nie zauwaamy. Na przykad teraz, czytajc te sowa, napinasz poszczeglne minie twarzy. Lecz wystarczyo zwrci Ci na to uwag, a natychmiast si rozluniy. Za kilka minut zapomnisz o swojej twarzy i znw zastygnie ona w masce odzwierciedlajcej Twj stan emocjonalny. Istnieje faszywy stereotyp, jakoby mona byo pozby si stresu dziki rozlunieniu. Naprawd jednak odprajc si, usiujesz walczy ze skutkiem, nie usuwajc przyczyny. Przyczyn fizycznego napicia jest napicie psychiczne. Stan przygnbienia, niepokoju, rozdranienia, strachu powoduje spazmatyczne napicie mini. Oczywicie, wiadome rozlunienie mini przynosi niewielki tymczasowy efekt w postaci ulgi. Ale napicie psychiczne przywrci stan poprzedni. Aby usun napicie psychiczne, konieczne i wystarczajce jest obnienie wanoci. Znajdujesz si w stanie napicia tylko dz