zavod za javno zdravstvo · zavod za javno zdravstvo koprivničko-kriţevačke ţupanije -...

Click here to load reader

Post on 07-Nov-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zavod za javno zdravstvo

  Koprivničko-kriţevačke ţupanije - prošlost, sadašnjost i budućnost

  dr. sc. Draţenka Vadla, dr. med.

  24. godišnjica, 28. veljače 2018.

 • Osnivanje Zavoda i početne aktivnosti 28.2.1994. – 26.4.1996.

  28.2.1994. – odlukom Ţupanijskog poglavarstva, podjelom

  Medicinskog centra

  sjedište Zavoda u Koprivnici na Florijanskom trgu 4, s ispostava u

  Kriţevcima i Đurđevcu

 • Osnivanje Zavoda i početne aktivnosti 28.2.1994. – 26.4.1996.

  temeljne djelatnosti – higijensko-epidemiološka sluţba i

  mikrobiološki laboratorij; jedinica računovodstva

  po osnivanju Zavoda ukupno 34 zaposlenih

  ubrzo nakon osnivanja formira se sluţba za javno zdravstvo i

  socijalnu medicinu

  započinje se sa ispitivanjima osnovnih parametara zdravstvene

  ispravnosti vode za piće

  1989. časopis „Staze” - KLA

  temelje današnjeg Zavoda postavio je prvi

  ravnatelj mr. sc. Dragutin Toth, dr. med.,

  specijalist higijene

 • Razvoj Zavoda 27.4.1996. – 31.1.2006.

  1996. ponovno se pokreće izdavanje časopisa za promociju i

  unapređenje zdravlja –„Staze"

  1998. u Zavod dolaze 3 tima školske medicine – financirani od

  strane HZZO-a

  1999. otvara se laboratorij za kemijsku analizu hrane i predmeta

  opće upotrebe s novim modernim analitičkim tehnikama

 • Razvoj Zavoda 27.4.1996. – 31.1.2006.

  1999. u sklopu izgradnje novog Doma zdravlja u Kriţevcima Zavod

  dobiva nove prostore za rad epidemiološkog tima i tima školske

  medicine

  2001. godine započinje s radom Centar za prevenciju i

  izvanbolničko liječenje ovisnosti

  2004. „Nove Staze” – Koprivnica, Varaţdin i Bjelovar

  drugi ravnatelj Zavoda Mladen Brezovec, dr. med., specijalist

  epidemiologije sveobuhvatno je razvijao javnozdravstvenu

  djelatnost, a naročito je unaprijedio rad

  laboratorija zdravstvene ekologije

 • Daljnji razvoj Zavoda – I

  1.2.2006.– 28.2.2018.

  13.11.2006. mikrobiološki laboratorij preselio u nove i

  opremljene prostore u sklopu centralnog bolničkog

  laboratorija - pilot projekt reforme zdravstva

  suvremena dijagnostika humanih uzoraka radi otkrivanja

  bakterija, virusa, parazita i gljivica

  2014. uvedena je molekularna metoda za brzo otkrivanje

  mikroorganizama -

  PCR tehnikom

 • Daljnji razvoj Zavoda - II 1.2.2006.– 28.2.2018.

  početkom 2009. započinje rekonstrukcija i prenamjena prizemlja

  zgrade „stare interne“

  30.9.2009. laboratorij za zdravstvenu ekologiju preselio u

  prizemlje sadašnje zgrade Zavoda

  za rekonstrukciju i prenamjenu utrošeno 6 milijuna kuna

  26.8.2010. prva akreditacija Sluţbe za zdravstvenu ekologiju prema

  zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje

  odabranih fizikalno-kemijskih svojstava voda za piće i otpadnih voda

  2016. reakreditacija

  za ispitivanje voda,

  hrane i hrane za

  ţivotinje

 • Daljnji razvoj Zavoda - III

  1.2.2006.– 28.2.2018.

  tijekom 2010. rekonstrukcija i prenamjena I. i II. kata, uređenje

  krovišta, fasade i okoliša zgrade Zavoda

  7.2.2011. sluţba za epidemiologiju, školsku medicinu, javno

  zdravstvo i socijalnu medicinu te zajedničke poslove preselile u

  prostore sadašnje zgrade Zavoda

  za rekonstrukciju i prenamjenu I i II kata te uređenje

  vanjskog dijela zgrade s okolišem utrošeno 4 milijuna kuna

 • Daljnji razvoj Zavoda - IV

  1.2.2006.– 28.2.2018.

  krajem 2011. završila rekonstrukcija i prenamjena III kata

  sadašnje zgrade Zavoda, čime je u potpunosti obnovljena

  nekadašnja zgrada „stare interne“ – 1,4 milijuna kuna

  ukupna vrijednost investicije iznosila je 11,4 milijuna kuna od

  čega je Ţupanija financirala s 8,4, a Zavod s 3 milijuna kuna iz

  vlastitih prihoda

  u proteklih 12 godina Zavod je kupio medicinsku opremu i

  namještaj u vrijednosti od 3,8 milijuna kuna iz vlastitih

  prihoda

 • Doprinos zajednici - I

  28.2.2012. potpisan ugovor o korištenju 197 m2 prostora III kata

  za smještaj 13 udruga čiji je rad vezan za zdravstvenu djelatnost

 • Doprinos zajednici - II

  1.3.2013. potpisan ugovor o najmu 275 m2 prostora III kata s

  Ministarstvom socijalne politike i mladih kojim se prostor

  dodjeljuje na korištenje Domu za djecu i mlađe punoljetne

  osobe „Svitanje“ iz Koprivnice za potrebe poludnevnog i

  povremenog boravaka djece

 • Razvoj i promocija javnozdravstvenih

  aktivnosti

  2008. predstavljen je vizualni identitet Zavoda – zaštitni znak i

  nova internet stranica

  2008. – predstavljanje javnozdravstvenih usluga na 11.

  Obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-kriţevačke

  ţupanije u Kriţevcima

 • HACCP – nova javnozdravstvena usluga

  2008. HACCP - Zavod i Udruţenje obrtnika Koprivnica odrţali su

  stručni skup pod nazivom „Samokontrola u objektima u poslovanju s

  hranom po načelima HACCP sustava”

  8.2.2012. potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između

  Obrtničke komore Koprivničko-kriţevačke ţupanije i Zavoda na

  području uvođenja samokontrole u sektoru trgovine i pekarstva

  po načelima HACCP sustava

 • Sluţba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu

  1.9.2009. tim javnog zdravstva - financiran od strane HZZO-a

  1.5.2010. tim za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti

  (MZ) - financiran od strane HZZO-a

  24.10.2013. Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju

  ovisnosti – financiran djelomično preko tima za MZ i projekta

  „Zajedno protiv ovisnosti”

 • Razvoj savjetovališta - I

  2.1.2009. Savjetovalište za mlade i odrasle s problemom

  prekomjernog pijenja alkohola

  svaki dan 048/655-160

 • Razvoj savjetovališta - II

  1.3.2015. Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata -

  srijedom od 16-18 sati, 048/655-143

 • Razvoj savjetovališta - III 1.3.2017. Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne teţine

  i debljine – utorkom, 11-15 sati, 048/655-151

 • Programi i projekti – „Otvoreni kišobran” 2001. program „Otvoreni kišobran” namijenjen je prevenciji

  ovisničkog ponašanja (pušenje cigareta, pijenje alkohola i

  eksperimentiranje s drogama) kod učenika 6. razreda osnovnih

  škola u KKŢ

 • Programi i projekti – „Support”

  2009. projekt „Support” - razvoj grupe za stručnu podršku radu

  KLA“ - pokrenut ispred Saveza za zaštitu duševnog zdravlja i

  suzbijanje ovisnosti uz partnersku podršku Zavoda za javno

  zdravstvo Koprivničko-kriţevačke ţupanije

 • Programi i projekti – „Zdrav za 5”

  2012. „Zdrav za 5“ - nacionalni projekt prevencije ovisnosti čiji su

  nositelji Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva i

  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

  prevencija ovisnosti te podizanje razine javnozdravstvene svijesti

  kod učenika 8. razreda osnovnih škola, 1. i 2. razreda srednjih

  škola - ovisnosti o alkoholu, opojnim drogama, kockanju i igrama

  na sreću

 • Programi i projekti - PEPPO

  2012. PEPPO - Program edukacije profesora iz prevencije

  ovisnosti u srednjim školama

  program se sastoji s od 3 seminara prema modulima - alkohol i

  cigarete, psihoaktivne tvari te kockanje i klađenje

 • Programi i projekti – „Zajedno protiv

  ovisnosti”

  2013. projekt „Zajedno protiv ovisnosti” – u suradnji sa

  Savezom za zaštitu duševnog zdravlja i KLA „Centar”

  prijavljujemo na natječaj i financira ga Ministarstvo zdravstva

 • Programi i projekti – alergeni u zraku

  2014. projekt „Praćenja vrste i koncentracije peludnih alergena u

  zraku na području KKŢ”

 • Programi i projekti – monitoring komaraca

  2016. program Nacionalni sustav praćenja invazivnih vrsta

  komaraca

 • Programi i projekti - „Ţivjeti zdravo“ - I

  23.10.2017. započelo provođenje Nacionalnog programa i

  projekta „Ţivjeti zdravo” u KKŢ

  25.10.2017. odrţana 13. konferencija „Ţivjeti zdravo“

 • Programi i projekti - „Ţivjeti zdravo“ - II

  „Hodajmo do zdravlja“ i „Volonteri u parku“

 • Nacionalni programi ranog otkrivanja raka

  2006. – rak dojke

  2008. – rak debelog crijeva

  2012. – rak vrata maternice

 • Konferencija o Nacionalnim preventivnim

  programima

  2015. odrţana promocija NPP ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice

 • Posjet predstavnika Europskog centra za kontrolu

  zaraznih bolesti - ECDC 24.4.2012.

 • Izdavačka djelatnost Zavoda

  2013. Promocija zdravlja pisanom riječju

  Zdravstveni časopis – „Staze,” „Nove staze”

  Znanstveno-statističke publikacije

  Stručne publikacije, brošure i letci

 • Stručno-znanstveni sastanak Hrvatskog

  epidemiološkog društva

  2013. godine odrţan je 74. stručno-znanstveni sastanak Hrvatskog

  epidemiološkog društva.

 • 50. godišnjica mikrobiološke djelatnosti na

  području Koprivnice / KKŢ

  16.6.2015. Sluţba za mikrobiologiju ZZJZ KKŢ obiljeţila je 50 godina kontinuiranog rada

  pregled rada i razvoja Sluţbe prikazale su prim. Lea Globan Femec

  ujedno i prvi specijalist medicinske mikrobiologije na našem

  području i voditeljica mikrobiološkog laboratorija od 1963. do

  1993. i rukovoditeljica Sluţbe Vlatka Janeš Poje, dr. med. koja vodi

  mikrobiološki laboratorij od 1994.

 • Suradnja s drugim ustanovama - I

  posjeta dječjeg vrtića "Tratinčica" iz Koprivnice laboratoriju

  zdravstvene ekologije

 • Suradnja s drugim ustanovama - II

  Centar za pruţanje usluga u zajednici „Svitanje”

 • Suradnja s drugim ustanovama - III

  posjet učenika Obrtničke škole Koprivnica laboratorijima Zavoda odrţana predavanja na temu

  „Higijena hrane“ i „Higijena ruku“

 • Suradnja s drugim ustanovama - IV

  posjet učenika srednje medicinske škole u okviru obavljanja

  prakse u mikrobiološkom laboratoriju

 • Suradnja s drugim ustanovama - V

  Dom za stare i nemoćne u Koprivnici

  Udruga umirovljenika u

  Koprivnici i Peterancu

 • Obiljeţavanje Dana plavih irisa – svibanj

  humanitarna akcija namijenjena prevenciji i ranom otkrivanju

  raka debelog crijeva pod nazivom „Ruka nade za plavu vrpcu“ -

  Udruga ILCO

 • Obiljeţavanje svjetskog Dana nepušenja –

  31. svibanj

  "Zajedno protiv pušenja" odrţana debata učenika srednjih

  škola s ciljem prevencije pušenja

  „Nepušenjem do zdravlja” – predavanje umirovljenicima

 • Obiljeţavanje Dana srca i Međunarodnog dana

  starijih osoba – 29. rujan i 1. listopad

 • Obiljeţavanje Mjeseca borbe protiv

  ovisnosti -15. studeni -15. prosinca

  stručni skup „Utjecaj alkohola i droga na vozače”

  akcija „Zajedno protiv ovisnosti”

 • Ljudski resursi

  1.2016. – 66 zaposlenika; 2.2018. – 61 zaposlenik

  od siječnja 2006. iz Zavoda otišlo 25 osoba

  19 mirovina, 6 druge ustanove ili u druga zanimanja

  8 VSS - 4 liječnika, 6 VŠS, 10 SSS, 1 NKV

  do veljače 2018. u Zavodu zaposleno i sada s nama

  20 osoba

  10 VSS - 8 liječnika, 7 VŠS, 3 SSS

  do sada za specijalizacije uloţili - 3.175.000 kn ◦ 2 školska medicina

  ◦ 2 epidemiologija

  ◦ 1 psihijatrija

 • Što nas očekuje?

  prostor – odrţavanje u KC, KŢ i Đ

  ljudski resursi – dinamični proces, planiranje i trajna edukacija u skladu s potrebama, profesionalan i kvalitetan rad te razvijanje odgovornosti prema radu

  ◦ u narednih 5 godina u specijalizacije ćemo uloţiti 2.650.000 kn

  - 1 školska, 2 klinička mikrobiologija

  oprema – nabava u skladu s poslovnim potrebama

  aktivnosti – u skladu sa zakonom i potrebama zajednice te financijskim mogućnostima ustanove

  financiranje – HZZO i ostvarivanje vlastitih prihoda pruţanjem usluga od interesa za zajednicu i pojedince te iz potencijalnih projekata financiranih sredstvima iz europskih fondova

 • Što nam donosi zakonska regulativa i ugovaranje

  s HZZO-om?

  posljedice Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o

  zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 130/17):

  smanjenje obuhvata i učestalosti zdravstvenih pregleda i

  zdravstvenog odgoja rezultirati će smanjenjem prihoda u odnosu

  na 2017.

  ◦ procjena za 2018. – 1 milijun kuna

  ◦ procjena za 2019., 2020. i 2021.– 1,5 milijun kuna godišnje

  ◦ procjena za 2022. – 2 milijuna kuna

  ugovaranje preventivne zdravstvene zaštite djece i mladeţi s

  HZZO-om

  ◦ smanjenje prihoda od 182.000 kn godišnje zbog smanjenog broja učenika u osnovnim i srednjim školama te studenata

 • Financijsku stabilnost i samostalnost Zavoda

  temeljimo na …

  dosadašnjem uspješnom radu i pozitivnom kumulativnom financijskom

  rezultatu

  otvaranju i uvođenju novih javnozdravstvenih usluga prema našoj

  zajednici u djelokrugu rada naših sluţbi

  daljnjem racionalnom, ekonomičnom i učinkovitom poslovanju

  daljnjoj podršci naše ţupanije i lokalne zajednice u pruţanju i financiranju

  usluga te pojedinih projekata od interesa za zajednicu

  podršci od strane HZZO-a - ugovaranjem tima za provođenje

  javnozdravstvenih aktivnosti zdravstvene ekologije te izjednačavanjem

  glavarina naših timova s drugim timovima zaduţenim za pruţanje

  primarne zdravstvene zaštite

 • …i na kraju…

  Sretna Vam 24. godišnjica rada Zavoda!

  Hvala na pažnji!

  NASTAVIMO ZAJEDNO U DOBROM SMJERU!