zv›ren prezentace

Download Zv›ren prezentace

Post on 25-Dec-2014

472 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation reflect to my school project

TRANSCRIPT

 • 1. Nov formy vzdlvn ve veejn sprv VRBICK KATEINA
 • 2. Studijn pedmt
  • Studijn pedmt se vnuje teoretick pprav a praktickmu procviovn novch metod a forem uen a uen se.Zskan dovednosti mohuvyut pi realizacisvho vzdlvn.
  • Clem pedmtu je seznmit studenty s novmi metodami uen se pi praktickm pouvn rznch nstroj a informanch technologi.
  • vyzkouet si roli uitele a uit nkoho a uit se.
  • prce v tmu.
 • 3.
 • 4.
  • 1. Splnn kol v LMS Moodle jako k kurzu
  • kol 1
  • V rmci kolu 1 jsem nastudovala vechny pojmy a vytvoila jsem svou osobn strnku ke kadmu danho pojmu a zrove pispla na kolektivn strnku na Dig-I-Portu
 • 5.
  • kol 2
  Zaloila jsem na Wiki osobn profil Vrbick Kateina Osobn profil.
 • 6. kol 3 Zaloila jsem si na svm DigIportu st PLE
 • 7. kol 4 report: povinn webov nstroje vhodn ke studiu
 • 8. Doklad o splnn kolu 4
 • 9. kol 5 report: prostudovn a procvien webovch nstroj Prostudovala jsem vechny povinn webov nstroje a uvedla jsem monosti vyuit nstroje k uen a uen se, i osobn pklady vyuit.
 • 10. Doklad o splnn kolu 5
 • 11. kol 6 uen se v online kurzu EU Women Zpsob uen touto formou se m lb moc, protoe je asov velice flexibiln.
 • 12. Doklad o splnn kolu 6
  • Pispla jsem do fra kurzu EU WOMEN
 • 13. kol 7 sdlen dobr praxe: ICT Bridges
 • 14. Doloen splnn kolu 7
 • 15. Doloen splnn kolu 7
 • 16. kol 8 evidence prce uitele v online kurzu V online kurzu jsem zpracovala tyto nstroje: Teoretick tma : Metalearning Praktick tmata eKnihy, Slovnk
 • 17. Doklad o splnn kolu 8
  • Teoretick st: METALEARNING
  • Clem je zvit znalosti v oblasti metalearningu , pochopen pojm prostednictvm praktickch pklad. Poadovan znalosti a dovednosti: aktivn a tvr pouvn prostorovch informac, zskn dovednosti vyhledvat, tdit a analyzovat informace. U se nejen student, ale tak j jeho novmi postehy - sinergick efekt.
  Podrobn popis zpracovn tmat jsem tak vloila na http://digiport.vsb.cz/index.php/VRBICK%C3%81_Kate%C5%99ina_J%C3%A1_u%C4%8Ditelem_v_LMS_Moodl
 • 18. Metalearning teoretick st
 • 19. Praktick tma eKNIHY
  • Clem je zvit uvdomn o elektronickch knihch a zazen s nimi souvisejc. Aktivn vyuvn informac, zskn dovednost vyhledvat pomoc nstroje google knihy a tyto informace dle vyuvat v bnm ivot. Dle objevovat vzjemn a specifick vztahy tohoto nstroje ke svmu okol. Takto vybaven student by ml bt lpe pipraven na zpracovn a hledn informac o e-knihch.
  Podrobn popis zpracovn tmat jsem tak vloila na http:// digiport . vsb . cz /index. php /VRBICK%C3%81_Kate%C5%99ina_J%C3%A1_u%C4%8Ditelem_v_LMS_ Moodl
 • 20. Praktick tma eKNIHY
 • 21. Praktick tma eSlovnk
  • Clem bylo seznmit studenty s jinm typem slovnk ne s bn znmm.. Zven znalost a dovednost: Zmna uivatelskho prosted a orientace v neznmem prostorovm prosted. Dokzat najt a splnit specifick zadn kol, dret se zadn kolu, aktivn pouvn slovnk a kreativn pspvek do fra.
  Podrobn popis zpracovn tmat jsem tak vloila na http:// digiport . vsb . cz /index. php /VRBICK%C3%81_Kate%C5%99ina_J%C3%A1_u%C4%8Ditelem_v_LMS_ Moodl
 • 22. Praktick tma eSlovnk
 • 23. kol 9 J jako student v LMS Moodle "lovka nemete nic nauit, mete mu jen pomoci, aby to objevil sm v sob." Galileo Galilei
 • 24. J jako student v tmu ikovn dvata
  • Plnila jsem nsledujc koly tmu ikovn dvata:
  • Metalearning- Slovnk, Knihy - zahvac kol, kol, test, pspvek do fra, anketa mylenkov mapy, pspvek do fra digIport, dle koly k tmatu Blog - zahvac kol, kol, pspvek do fra, velice dobe zpracovan test wiki a test i-google.
 • 25.
 • 26. Google slovnk
 • 27.
  • Metalearning motivace k uen
 • 28. eKnihy, Blog
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
  • http://katerina-vrbicka.blog.cz/
 • 33.
  • Moc se mi lb provzanost Blog: have-a-nice-day s moodlem a dig I portem. V kurzu tmu 3 se mi velice lb grafick zpracovn blogu. koly byly pomrn snadn a celkov struktura je dobr a dalo s v n dobe orientovat. Mon bych prodlouila termny u test. Tak nevidm dvod lenit koly na zahvac kol a kol. Co se te knih: zpracovan velice dobe, nap.f-ce google knihy - super! koly rovn byly zajmav a bavili mne. Nechybly ani fra a ankety a testy.
 • 34.
 • 35. kol 10 zvren prezentace
 • 36.
  • 2. Splnn vech kol v PLE
  • M PLE m tyto sti:
  • Uiten odkazy
  • NFV
  • Veejn politika
  • Diplomov prce
  • Dig -I-Port
  • Prce v LMS Moodl:
  • VRBICK Kateina J uitelem v LMS Moodl
  • VRBICK Kateina J studentem v LMS Moodl
  • Nstroje k prostudovn
  • http://digiport.vsb.cz/index.php/VRBICK%C3%81_Kate%C5%99ina_PLE
 • 37