zašto radimo ono što radimo - duhovna perspektiva

Download Zašto radimo ono što radimo - duhovna perspektiva

Post on 11-May-2015

1.555 views

Category:

Spiritual

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrZato radimo ono to radimo?Duhovna perspektivawww.SSRF.org/hr

2. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrOsvrt na prijanje prezentacije 3. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hr Odluke, odluke, odluke!!!??? 4. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hr Loe odluke!!! 5. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrUvid u proces donoenja odluka 6. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje 7. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje 8. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje 9. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje 10. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje Majo, hoese udati zamene? 11. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje 12. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje Svim srcem 13. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje 14. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hr to se dogaalo u Majinoj glavi?Majo, hoe se udati za mene? 15. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje Premotaj 16. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrKako donosimo odluke Majo, hoe se udati za mene? Zvuni valovi dopiru do Majinog uha 17. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrKako donosimo odlukeMajo, hoe se udati zamene?Impuls dolazi do Majinog mozga 18. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrKako donosimo odlukeImpuls dolazi do Majinog suptilnog organa sluha Majo, hoe se udati za mene? 19. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrKako donosimo odlukeSvjesni um Maja je sada svjesna da suizgovorene neke rijei. 20. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrKako donosimo odlukeSvjesni um Centar za identifikaciju i interpretaciju Ovdje se impuls identificira i interpretira kao rijei koje je izgovorio Ivan znae da eli da se udam za njega. 21. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrKako donosimo odlukeSvjesni um Centar za identifikaciju i interpretaciju(-ne) Centar volim / ne volim Maji se ne svia nain na koji se Ivanova majka ophodi s njom. 22. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrKako donosimo odlukeSvjesni um Centar za identifikaciju i interpretaciju(-ne) Centar volim / ne volim (+da)Centar za instinkte i eljeMajina snana elja da se udai ima djecu. 23. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrKako donosimo odlukeSvjesni um Centar za identifikaciju i interpretaciju(-ne) Centar volim / ne volim (+da) Centar za instinkte i elje(-ne)Centar za karakteristike temperamenta Maja se osjeala izloenompred svima. 24. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hr Kako donosimo odlukeSvjesni um Centar za identifikaciju i interpretaciju(-ne) Centar volim / ne volim (+da) Centar za instinkte i elje(-ne)Centar za karakteristike temperamenta (+da)Centar uzimanja i davanja Najvie rauna uzimanja i davanja sa Ivanom u ovom ivotu. 25. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hr Kako donosimo odlukeSvjesni um Centar za identifikaciju i interpretaciju(-ne) Centar volim / ne volim (+da) Centar za instinkte i elje(-ne)Centar za karakteristike temperamenta (+da)Centar uzimanja i davanja Intelekt 26. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hr Kako donosimo odlukeCentar za identifikaciju i interpretacijuNeCentar volim / ne volimNeCentar za instinkte i eljeNeCentar za karakteristike temperamentaNeCentar uzimanja i davanjaDaIntelekt NeKonana odluka= Da Centar uzimanja i davanja ima pravo vetanad svim ostalim centrima i intelektom 27. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hr Kako donosimo odlukeTo je ujedno i objanjenje zato se neki parovi vjenavaju usprkos tome to jenjihovoj okolini, a i njima samima oito da ne odgovaraju jedno drugome. 28. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrKako donosimo odluke Pet suptilnihMotorni imotornihhipotalamiki centri uIntelekt organa mozgu i svjesnom umu 29. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrPrimjer Ivana i Maje Svim srcem 30. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrKako donosimo odluke kada nema rauna uzimanja i davanjaSvjesni um Aktivan Centar za identifikaciju i interpretaciju Aktivan Centar volim / ne volimAktivan Centar za instinkte i eljeAktivanCentar za karakteristike temperamentaNeutralan Centar uzimanja i davanja 31. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hr Svi vani dogaaji u ivotu su sudbinski predodreeni Velike nesree Brak Centar uzimanja i davanja u umu utjee na sve vane dogaajeRoenjeSmrtPodsvjesni um 32. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrIzbjegavanje donoenja loih odluka zbog sudbineJedino uz duhovnu praksu 33. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijet www.SSRF.org/hrIzbjegavanje donoenja loih odluka zbog sudbineJedino uz duhovnu praksuSljedea prezentacija kako pojanje Bojeg imenakao duhovna praksa pomae u nadilaenju sudbine 34. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svijetwww.SSRF.org/hrZa vie informacija posetite nas nawww.SSRF.org/hr www.SSRF.org/hr