Žarko galetin, direktor produktne berze novi sad

Download Žarko Galetin, direktor Produktne berze Novi Sad

Post on 28-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OKRUGLI STO: KLJUNE EKONOMSKE I PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA USPENO FUNKCIONISANJE ROBNIH BERZI U SUSRET ZAKONU O PRODUKTNIM BERZAMA

  Produktna berza Novi Sad model organizovanja robnog berzanskog trita

  arko Galetin, direktor Produktne berze Novi Sad

 • PRODUKTNA BERZA NOVI SAD

  Istorijat 1959. godine u zgradidananje Matice srpske

  Danas berza koja to nije Motivi osnivanja zato ba u Novom

  Sadu? ( spontanost osnivanja) Organizacija

  1. Sektor trgovine2. Sektor finansija3. Opta sluba4. Info - sluba

  Kadrovska struktura Izvori finansiranja Listing Organizacija trgovine lanstvo

  Promet za period 1999-2010. sa intervencijama

  Godina Promet u t Broj ugovora

  1999. 47.900 757

  2000. 36.700 811

  2001. 34.800 884

  2002. 64.600 925

  2003. 78.000 1.000

  2004. 81.400 1.186

  2005. 85.600 884

  2006. 104.407 954

  2007. 129.165 1.384

  2008. 225.716 2.412

  2009. 321.013 3.364

  2010. 664.760 2.862

 • RAZVOJ SISTEMA TRGOVANJA NAPRODUKTNOJ BERZI

  Od nastanka do 2002. godine

  Karakteristike sistema:

  trgovina agencijskog tipa svakog radnog dana

  nepostojanje zvaninog listinga roba kojima se trguje

  usmeno ugovaranje kotacija sa potencijalnim kupcimaodnosno prodavcima

  nizak nivo standardizacije trgovine

  izdavanje zakljunica tek nakon komercijalne realizacijeugovorenih poslova

 • Od 2002. godine do danas

  Uoavanje nedostataka starog sistema: nizak stepen standardizacije ugroava sigurnost trgovanja usmeno davanje naloga (kotacija) ugroava sigurnost

  trgovanja rad brokera po kancelarijama nije transparentan obzirom da se zakljunice izdaju tek nakon okonanja

  komercijalnog dela posla (nakon isporuke robe), objavljenecene nisu aktuelne i realne u odnosu na trino stanje

  Uvaavanje prednosti starog sistema: relativno veliki broj uesnika u trgovini poverenje meu uesnicima i brokerima iskustvo brokera berze

 • Osnovne karakteristike novog sistema trgovanja nakon 2002. godine:

  1. Kontinuirana trgovina

  2. Posrednika uloga berze u transakcijama

  3. Promptna trgovina

  4. Listing proizvoda

  5. lanstvo

  6. Elektronsko uparivanje limit naloga

  7. Sistem internih brokera

 • Procedura prijema u kotaciju

  -limit nalozi

  -slanje naloga putem faxa

  -formalna provera naloga

  -sutinska provera naloga

  -odluka o eventualnom kliringu

  Elektronsko uparivanje naloga

  -originalan softver Berze

  -provera kriterijuma uparivanja

  -izdavanje Potvrde kupovine i prodaje

  -slanje Potvrda faxom

  -objavljivanje cene

  Kotacija primljenih naloga

  -unos u raunarski sistem

  -objavljivanje na monitorima

  -objavljivanje na sajtu

  Komercijalni deo realizacije berzanskog posla i arbitraa

  -arbitrana komisija

  -primena kaznenih odredbi

  ELEKTRONSKI SISTEM UPARIVANJA LIMIT NALOGA

 • PREDNOSTI POSTOJEDEGSISTEMA TRGOVANJA:

  Povedan stepen sigurnosti uesnika u berzanskoj trgovini

  Standardizacija u skladu sa okruenjem

  Efikasnost berzanske trgovine Transparentnost trgovine i

  cena Povedanje broja lanova i

  obima prometa

  NEDOSTACI POSTOJEDEG SISTEMA:

  OSNOVNI UZROK: Nepostojanje relevantne zakonske regulative i nizak stepen razvijenosti privrednog okruenja

  promet se ne odvija preko kliringa Berze nepostojanje sistemske zatite integriteta trita

  nije postignut dovoljan stepen standardizacije trgovanja

  nema organizovane terminske trgovine, koja predstavlja smisao organizovanja robno-berzanskog trita

 • INFORMATIVNI ASPEKT POSLOVANJA PRODUKTNE BERZE

  Skuplji kukuruz

 • INFORMACIJE PRODUKTNA BERZA

  VRSTE INFORMACIJA1. Informacije o visini zakljuenih cena robe listirane na berzi sa datumom i vremenom zakljuenja

  posla za prethodnu nedelju2. Informacija o nedeljnom obimu prometa3. Nedeljni pregled ponuene, a neprodate listirane robe4. Komentar trenda cena za najvanije robe5. Meseni pregled i struktura prometa za najfrekventnije robe6. Nedeljni pregled svetskih cena najvanijih roba

  ta je to to sa naeg trinog prostora izdvaja informaciju koja se dobija sa PRODUKTNE BERZE ?

  INFORMATIVNI MEDIJI1. Berzanski informator2. WEB stranica3. Dostavljanje pismenih informacija o istorijskim cenama na Zahtev4. Telefonske informacije od strane Info slube5. Pisani i elektronski mediji ukupan broj pojavljivanja u 2010. preko 1.400

 • NEOPHODNOST POBOLJANJA ZAKONSKE, INSTITUCIONALNE I TEHNIKE INFRASTRUKTURE

  1. Doneti Zakon o robnim berzama2. Implementacija Zakona o javnim skladitima 3. Dosledna primena antimonopolskog zakona4. Poboljati tehniku infrastrukturu skladinih kapaciteta5. Inovirati sistem zadrugarstva6. Primenljivost standarda