zapisi i ulomci iz plemenitakog svijeta - ffzg.unizg.hr je staroj ku†i bio gospodar starac...

Download Zapisi i ulomci iz plemenitakog svijeta - ffzg.unizg.hr je staroj ku‡i bio gospodar starac Kornel Batori‡, umirovljeni veliki ¾upan ... mlijene magle, a sitni snijeg

Post on 18-Feb-2018

242 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Izdava Strijelac, Zagreb 2000. Grafika priprema Strijelac CIP Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina bibilioteka, Zagreb ANDOR GJALSI, Ksaver Pod mirnimi krovovi ; roman / Ksaver andor Gjalski. - Zagreb : Strijelac, 2000. 238 str. ; 29,7 cm (e-klasici) ISBN 953 210 017 2 Copyright 2000. Strijelac, Zagreb

 • Zapisi i ulomci iz plemenitakog svijeta

 • Ksaver andor Gjalski Pod starimi krovovi

  Hrvatska knjievnost 19. st. e-klasici Strijelac, 2000.1

  Uvod

  Bilo je sedamdesetih godina. Sabor kraljevine Hrvatske-Slavonije-Dalmacije

  sastao se u prvu sjednicu. Izaslana deputacija uvela je u sabornicu bana kano

  povjerenika Nj. c. i kr. apot. Velianstva; biljenik proitao je previnje runo pismo

  kojim kralj poziva "velemonoga bana" da u njegovo ime proglasi sabor "vazda

  vjernih kraljevina" otvorenim sabornicom zaori tri puta zanosno "ivio" kad se

  spomenu previnje posveeno ime; zatim prui Nj. Preuzvienost gosp. ban, odjeven u

  bogatu sveanu narodnu odoru, najbliemu biljeniku omano zapeaeno pismo koje

  se otvorilo naoi sviju sakupljenih, pa biljenik proita jasnim i zvunim glasom na

  kraju isprave rijei: "Dano u naem kraljevskom glavnom i prijestolnom gradu

  Budimu dana itd.", te kad opet proita previnje ime, sabornica se nanovo potrese od

  zanosnih usklika a Njegova Preuzvienost, primiv natrag previnji reskript, pokrije

  glavu kalpakom, sjedne na stolicu pod prijestolnim baldakinom i uzme neto drhtavim

  glasom pred frakovima i crnim kaputima sakupljenim u dvorani itati: "asni,

  potovani, poglaviti i velemoni, velemoni i ugledni, mudri i obzirni, uvijek ljubljeni

  vjerni nai!"

  U taj se tren otvore vrata saborske dvorane, i u sabornicu uniu tri starca sva

  trojica u sveanim narodnim odorama, doista neto iznoenim i poblijedjelim, zlatom

  izvezenim; sva su trojica imali goleme sablje demekinje, a u ruci im samur-kapa s

  dugim orlovim perom.

  Kao da su u ovaj skup novovjekih frakova zabasali glasnici davnog davnog

  nekog doba, no sveani i staroliki naziv sabora, kojim jo od davnih davnina

  pozdravljaju apotolski kraljevi skuptinu zakonoa svoje drevne kraljevine, kao da je

  tek u ovaj par naao pravi smisao i pravu svoju adresu kad su unila ova tri starca. Sva

  njihova prikaza: njihova bijela kosa, duge im sijede brade i jo dulji bijeli brkovi,

  njihova starinska odjea, njihovo sveano tek neto i frondersko vladanje, pak

  njihove duge sablje, objeene o iroke, zlatne i svilene pojase sve je to tako skladno

  pristajalo dugomu neobinomu naslovu. I bilo je zaas kao da nema vie tih kolskih

  klupa moderne sabornice, kao da nema u klupama naslaganih crnih kaputa i frakova, a

  mjesto toga zanjiu se pred oima prilike dalekoga, prologa doba, kada je i tomu

  nazivu i takovim starakim prikazama cvala prava pravcata sadanjost.

  Tek kada je kraljevski reskript spomenuo potrebu nekakve promjene u

  domaem zakonoslovlju i napomenuo previnju elju da se "vazda vjerne kraljevine"

 • Ksaver andor Gjalski Pod starimi krovovi

  Hrvatska knjievnost 19. st. e-klasici Strijelac, 2000.2

  izjednae u ovom pitanju sa naprednim principima zapadnoga svijeta onda je ar

  prestao, te su se frakovi doepali opet svoga prava. A starci zapreme skrajnja mjesta

  na skrajnjoj desnici.

  Koliko god je momenat bio svean, u sabornici se ipak pojave ironiki poklici

  prema starakoj skupini. A istom na galerijama! Simpatije su njihove eznule za

  skrajnjom ljevicom mladim je ljudima na galeriji br. III. bilo nerazumljivo da jo

  moe biti ljudi koji bi mogli sjesti na tako suprotivna mjesta. Zato nije bilo kraja ni

  konca ruganju i krupnim alama kojima su mladi ljudi obasuli trojicu staraca. Najblai

  nazivi bijahu: "pretpotopni ostaci" "verbecijanske mumije" "zagorski ljivari"!

  Najvie se isticala njih etvorica. Galerija se gotovo zaorila glasnim smijehom.

  Najposlije se ostavili ale te stali posve ozbiljno estokom strogom kritikom

  prekoravati tmine prologa koljena, a zavodila ih u taj as ona obina i tako smijena

  nepravednost s koje svako mlae doba, svaki mlai narataj, ivo vjeruje i misli da je

  prava prosvjeta zapoela istom u njihove dane, a sve to je otprije da je zlo i naopako,

  a valja samo dananje. A najposlije promisli li pravo sve je tek neprestani kota u

  kojem ljudska glupost, slabost i predsuda "vrtei se ne prestaje"; ona je jedina vjena,

  stalna i nepopravljiva; ona je od iskona i ostaje u proaja. Prema njoj slaba je i

  nemona lokomotiva, elektrina iskra i spektralna analiza.

  Moda je tako mislio ovjek sjedei blizu ove etvorice. On se svakim asom

  vie uznemirivao. Osobito nije na njemu bilo nita, izim to je u licu njegovu bio

  nekakav "historian" tip, te je svatko videi ga morao odmah pomisliti da je ovo lice

  ve vidio i gledao ma u kojoj ilustrovanoj historiji ili u kakovoj galeriji historikih

  portreta iz estnaestog ili sedamnaestog vijeka.

  Napokon se nije vie mogao svladati, te zametne razgovor s onom etvoricom.

  Zaas bilo je ivahne debate meu njima.

  Da da vama su tek bijedni, u svojim predsudama okamenjeni "ljivari"

  klikne ovaj peti nisu prouili onih folijanta knjiga koje imate vi u glavi, ne doseu

  visina vae moderne dananje uljuenosti tako mislite vi. Moebiti nemate krivo.

  Svakako nisu ono to smo mi. Ali dajte da vam tek neto kaem o njima. Gledajte:

  onaj tamo suhi stavio je neko zarad svoga uvjerenja na kocku i ivot svoj i svoju

  obitelj i svoju imovinu onaj drugi pokraj njega volio je neko da ga otac razbatini

  nego da prelomi vjeru svojoj vjerenici, siromanoj prostoj idovki djevojci a onaj

  trei kao podupan nije dao da se izvri naredba njegova bana, jer je ta naredba po

  njegovu mnijenju krnjila municipalna prava. On je naime mislio i sumavao

 • Ksaver andor Gjalski Pod starimi krovovi

  Hrvatska knjievnost 19. st. e-klasici Strijelac, 2000.3

  "verbecijanski" da je zakon najvei gospodar; dakako, on nije pojmio novih, modernih

  naela!

  Zar ih vi poznajete?

  Ne poznam ba ove, ali sam poznavao mnoge od njihovih vrnjaka. Pa da ih vi

  poznajete ovako, ne biste vie tako strogo osuivali ove prezrene ljivare. Ne poznate

  ih, ne poznate.

  Sjednica se svrila, ali ova petorica nisu svrili svoje zabave. Poslije su jo dugo

  hodali po Markovu trgu, a onaj im je peti morao pripovijedati o svojim starim

  znancima. Najvie je i najee spominjao nekoga svoga susjeda Batoria i stari mu

  dom Brezovicu.

  Novovjeka etvorica sluala ga rado, te im je morao jednako pripovijedati.

  Najposlije prestane sam: Ne da se to tako ukratko iskazati, a najzad sam rad da se i

  vi upoznate s ovim dijelom naega Hrvatstva: dopustite dakle da vam do zgode

  proitam svoje biljeke i uspomene to sam ih ne od obijesti nego od nutarnje

  potrebe napisao o svom starom prijatelju Batoriu, o njegovoj Brezovici i o naem

  drugovanju. Tek je neto ta tko bi sve! Moe biti te ete iza toga koje u emu suditi

  drugaije!

  Za nekoliko dana sjedilo je svih pet u starodrevnom zidanom dvoru onoga

  petoga koji im je itao svoje zapiske.

  Evo ih redom.

 • Ksaver andor Gjalski Pod starimi krovovi

  Hrvatska knjievnost 19. st. e-klasici Strijelac, 2000.4

  Illustrissimus Battorych

  Nedaleko od mog doma bio star da tako reknem iznemogao dvor: onakav

  drveni u kakovim su prei nai tako divnom ustrajnou ivjeli za svoju od sviju

  strana muenu Hrvatsku i ekali svaki as smrt: "Pro Deo et patria".

  Odnekada jo djetetom volio sam zalaziti u taj zabitni kut, pod stari taj krov

  ili kako ga gizdavo nazivahu stoljetna pisma curia nobilitaris Brezovytza. A i

  bijae u svem neto neobino.

  Kao sakrita od svijeta, u uzahnu jarku, meu dosta visokim bregovima, stajala je

  crna drvena kua, a tamnoj joj prilici toliko je pristajala gusta dubrava dugovjenih

  dubova, to se je odmah za njom irila u bregove, podavajui joj u jedan mah i neto

  od idile i neto od onih davnih pria koje smo za mladih dana tako rado sluali. Tik do

  samoga dvorca bila je drvena, niska crkvica, posveena sv. Kriu, a umah neto dalje

  sterao se vrt, onakav veliki vrt naih baba s uskim puteljcima, ogromnim lipama,

  visokim vokama, a u sredini s gustim grabarjem, prirezanim prema ukusu

  osamnaestoga vijeka; zatim nepregledno dvorite s mnogim dugim zgradama, slamom

  pokritima, koje su sve na okupu neuredno stajale i bile odijeljene od kuice za

  kuhinju, jedine od sviju zidane. Sve je to podavalo vjernu sliku nekadanjega ivota;

  sve je to ostalo iz davnih vremena. Kad se jo spomenem onih tmurnih, crvotonih

  stijena stare kurije, sivoga joj drvenoga krova, tamnih soba s neravnim, istroenim

  podom; crnih svinutih ve tramova, pa k tomu jo pocrnjelih od starosti portreta

  nepameno dugo ve pokojnih ljudi, naslikanih u odorama pradavna, neobina kroja

  tad shvaam onu zamamnu otajstvenost kojom bi me uvijek savladala starodrevna

  Brezovica. Usred svega toga gdje mi se svagdje javljala prolost i sve odisalo

  njenim tajanstvenim dahom, a treptjele sjene ivota, ve i na groblju zaboravljena

  bilo mi je svaki put kao da sam zaao u kakav daleki bajni svijet, i kao da sam

  pristupio ne vie k djedovima, ve pradjedovima, pak mi je stoga na srcu bilo uvijek

  nekako udnovato, nesigurno, nejasno, dapae i tjeskobno, ali i neiskazano ugodno.

  Toj je staroj kui bio gospodar starac Kornel Batori, umirovljeni veliki upan

  ...ke upanije, mu preko sedamdeset godina, ali vrste vanjtine i malone lijep

  starina. Lice sasvim obrijano bilo je puno i rumeno, dok mu je glavu

View more