zakres „pogotowie ratunkowe” - .centrów medicover. wszystkie nagłe przypadki należy...

Download ZAKRES „POGOTOWIE RATUNKOWE” - .Centrów Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

wiadczenia objte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane s przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane s wycznie wymienione poniej usugi:

1. Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny

Na Obszarze Udzielania wiadcze Medicover zapewnia Osobie Uprawnionej dostp do usug: a) Pogotowie Ratunkowe w przypadkach nagych zachorowa

lub wypadkw; b) Transport Sanitarny zwizany z udzielaniem wiadczenia

medycznego w przypadku, gdy istniej przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym rodkiem transportu ni medyczny, a realizacja wiadczenia zdrowotnego w miejscu pobytu Osoby Uprawnionej jest niemoliwa, przy czym usuga ta odbywa si na podstawie zlecenia lekarza Centrum Medicover.

Wezwanie karetki pogotowia lub karetki transportowej odbywa si za porednictwem Hot Line Medicover, ktrego personel okreli na podstawie wiadomoci uzyskanych od zgaszajcej osoby, czy wysanie karetki jest konieczne i waciwe dla danego przypadku. W uzasadnionych przypadkach Medicover zastrzega sobie prawo odmowy wysania karetki pogotowia lub karetki transportowej.

ZAKRES OPIEKA PODSTAWOWA

wiadczenia objte zakresem Opieka Podstawowa udzielane s w Placwkach Medycznych Medicover. W ramach zakresu Opieka Podstawowa udzielane s wycznie wymienione poniej usugi:

1. Hot Line Medicover:

Medicover umoliwia Osobom Uprawnionym cigy dostp do uzyskania porady medycznej w nagych wypadkach za porednictwem Hot Line Medicover. 2. Konsultacje Lekarzy i Pielgniarek:

Konsultacja ginekologa

Konsultacja ginekologa dziecicego

Konsultacja internisty

Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej

Konsultacja lekarza pomocy doranej oglnej*

Konsultacja lekarza pomocy doranej pediatrycznej*

Konsultacja neonatologa

Konsultacja pediatry

Konsultacja pielgniarki zabiegowej

Konsultacja poonej

Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielgniarka)

Porada laktacyjna * usugi lekarzy pomocy doranej wiadczone s w przypadku nagego zachorowania oraz nieszczliwego wypadku, take poza godzinami pracy

Centrw Medicover. Wszystkie nage przypadki naley zgasza pod numer HotLine Medicover, ktrej dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji okrel, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doranym oraz wska miejsce jej wykonania.

Usugi wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placwki Medycznej Medicover: 3. Alergologia:

Gluten -F79

IgE cakowite

Mleko krowie -F2

Prba uczuleniowa na penicylin z uyciem Testarpenu

4. Badania Cytologiczne i Histopatologiczne:

Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawkw seryjnych powyej 2

Badanie histopatologiczne materiau diagnostycznego - maego

Cytologia szyjki macicy 5. Badania Moczu:

Mocz - badanie oglne

Mocz biako

Mocz - Biako Bence - Jonesa metod immunofiksacji

Mocz - ciar waciwy

Mocz cytologia

Mocz glukoza

Mocz - krwinki dysmorficzne

Mocz - liczba Addisa

Mocz mikroalbuminuria

Mocz dobowy biako

Mocz dobowy glukoza

Mocz dobowy-mikroalbuminuria 6. Badania Stolca:

Badanie w kierunku owsikw

Ka - badanie oglne

Ka - krew utajona

Ka Lamblie

Ka - Lamblie met. ELISA

Ka - Pasoyty (1 badanie)

Ka - nosicielstwo salmonella-shigella

Ka na stopie strawienia 7. Biochemia:

Aktywno reninowa osocza (ARO)

Albumina surowica

Alfa 1 antytrypsyna

Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)

Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)

Amoniak

Amylaza mocz

Amylaza surowica

Amylaza trzustkowa mocz

Amylaza trzustkowa surowica

Apolipoproteina AI ApoAl

Apolipoproteina B - Apo B

Beta-2-mikroglobulina (surowica)

Biako cakowite surowica

Biako monoklonalne metod immunofiksacji

Biako ostrej fazy - CRP ilociowo

Biako ostrej fazy - CRP jakociowo

Bilirubina cakowita surowica

Bilirubina cakowita i frakcje surowica

Cakowita zdolno surowicy do wizania elaza TIBC

Chlorki - mocz dobowy

Chlorki surowica

Chlorki w pocie

Cholesterol cakowity

Cholesterol HDL

Cholesterol LDL metod bezporedni

Cu surowica

Dehydrogenaza mleczanowa LDH

Elektroforeza biaek mocz

Elektroforeza biaek surowica

Ferrytyna

Fosfataza alkaliczna ALP

Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B

Fosfataza kwana - cakowita AcP

Fosfataza kwana sterczowa - AcPP

Fosfor mocz

Fosfor - mocz dobowy

Fosfor surowica

Fruktozamina surowica

Galaktoza w moczu

Galaktoza w surowicy

Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP

Gazometria - krew ttnicza

Gazometria - krew woniczkowa

Glikemia przygodna

Glukoza - wyciek z nosa/ucha

ZAKRES OPIEKA PODSTAWOWA

Glukoza 1h po posiku

Glukoza 2h po posiku we krwi ylnej

Glukoza 30 min po posiku

Glukoza 90 minut po posiku

Glukoza na czczo we krwi ylnej

Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h

Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h

Glukoza po 75 gr po 4h

Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h

Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h

Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h

Haptoglobina

Hemoglobina glikowana

Homocysteina

hs CRP

Immunoelektroforeza

Immunoglobulina A IgA

Immunoglobulina G IgG

Immunoglobulina M IgM

Kinaza kreatynowa CK

Kinaza kreatynowa frakcja sercowa CKMB

Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS

Klirens kreatyniny (wyliczony)

Kreatynina mocz

Kreatynina - mocz dobowy

Kreatynina surowica

Krzywa wchaniania glukozy

Kwas foliowy

Kwas mlekowy (osocze)

Kwas moczowy mocz

Kwas moczowy - mocz dobowy

Kwas moczowy surowica

Kwasy ciowe (surowica)

Lipaza surowica

Lipidogram

Lipoproteina a (Lpa)

Lipoproteina x (Lpx)

Magnez mocz

Magnez - mocz dobowy

Magnez surowica

Mioglobina,

Mocznik - mocz dobowy

Mocznik surowica

Mocznik (mocz)

Osmolarno mocz

Osmolarno surowica

Osteokalcyna

Potas mocz

Potas - mocz dobowy

Potas surowica

Prokalcytonina

Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)

Saturacja transferyny (wyliczona)

Seromukoid

Sd - mocz dobowy

Sd surowica

Test tolerancji laktozy

Transferyna

Troponina I

Troponina T

Trjglicerydy TG

Wap mocz

Wap - mocz dobowy

Wap cakowity surowica

Wap zjonizowany krew

Witamina A+E

Witamina B12

Witamina D-1,25(OH)2D

Witamina D-25(OH)D

Wolna hemoglobina w surowicy

elazo na czczo surowica

elazo- surowica po 1 h

elazo- surowica po 2 h

elazo- surowica po 3 h

elazo- surowica po 5 h

elazo- surowica po 6 h

elazo x 5 - surowica - krzywa wchaniania elaza 8. Biopsje:

Biopsja aspiracyjna cienkoigowa piersi

Biopsja szyjki macicy 9. Diagnostyka Endoskopowa:

Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat

Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badanie hist-pat

Gastroduodenoskopia+test Hp

Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem

Rektoskopia

Rektoskopia ze znieczuleniem

Znieczulenie do bada endoskopowych

10. Diagnostyka Kardiologiczna:

EKG spoczynkowe

Holter EKG

Holter RR 11. Diagnostyka Laboratoryjna Infekcji:

Adenowirus antygen ka

Antygen Candida

ASO

ASO z wytrceniem frakcji lipidowej

Awidno CMV IgG

Bordetella pertussis metod PCR

Chlamydia pneumoniae metod PCR

Chlamydia trachomatis metod PCR

Clostridium difficile - toksyna A i B

Cytomegalovirus CMV metod PCR w surowicy - jakociowo

Cytomegalovirus CMV PCR w moczu,

EBV - wirus Epstein-Barr metod PCR

Grypa A IgA

Grypa A IgG

Grypa B IgA

Grypa B IgG

Grzybica - badanie serologiczne

HBe-antygen

HBs-antygen

Helicobacter - test oddechowy

Helicobacter pylori - antygen w kale

HPV -PCR (DNA)

Legionella pneumophila metod PCR

ZAKRES OPIEKA PODSTAWOWA

Leptospira sp.metod PCR

Listeria monocytogenes metod PCR

Mononukleoza (test przesiewowy)

Mycobacterium tuberculosis metod PCR

Mycoplasma pneumoniae metod PCR

Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram

Odczyn Widala

P.ciaa anty HCV RIBA

P.ciaa anty HIV1 / HIV2 metod Western Blott

P.ciaa przeciw - CMV IgG

P.ciaa przeciw - CMV IgM

P.ciaa przeciw - HAV cakowite

P.ciaa przeciw - HAV IgG

P.ciaa przeciw - HAV IgM

P.ciaa przeciw - HBc IgM

P.ciaa przeciw - HBc total

P.ciaa przeciw HBe

P.ciaa

Recommended

View more >