-zadania wykonanie

of 26 /26
Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice! W tym tygodniu będziemy realizować temat: WIELKANOC Zapraszamy Was do wykonana zadao zaplanowanych na ten tydzieo. Czekamy na fotki z wykonanych zadao. PLAN DALTOŃSKI-ZADANIA NA TEN TYDZIEŃ ZADANIE WYKONANIE: LICZENIE - "Pisankowa układanka" cel: rozwijanie znajomości cyfr i rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 TWORZENIE "Zajączek wielkanocny" cel: umiejętność tworzenia z wykorzystaniem różnorodnych materiałów PISANIE - "Pisanka" cel: przygotowanie do nauki pisania PRACA Z POMOCĄ "Układanka WIELKANOC" - przygotowanie do nauki czytania 1. LICZENIE - "PISANKOWA UKŁADANKA" Przygotuj taką kartkę (patrz załączniki w koszulce) i wytnij jajka. Potem porozcinaj je na pół wg linii. Dla wszystkich cyfry od 1 do 10, dla chętnych całośd.

Author: others

Post on 17-Nov-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zapraszamy Was do wykonana zadao zaplanowanych na ten
tydzieo. Czekamy na fotki z wykonanych zadao.
PLAN DALTOSKI-ZADANIA NA TEN TYDZIE
ZADANIE WYKONANIE:
przeliczania w zakresie 10
nauki pisania
1. LICZENIE - "PISANKOWA UKADANKA"
Przygotuj tak kartk (patrz zaczniki w koszulce) i wytnij jajka. Potem
porozcinaj je na pó wg linii. Dla wszystkich cyfry od 1 do 10, dla chtnych
caod.
Twoim zadaniem jest policzyd kraszanki i poczyd z odpowiedni cyfr. Gdy
skooczysz poka rodzicom do sprawdzenia lub moesz sprawdzid tutaj:
file:///C:/Users/darek/Desktop/STARSZAKI%20IV/Pisanki%20i%20cyfry.pdf
2. TWORZENIE- Zajczek wielkanocny z klamerek
Zrób swojego zajczka zgonie z rysunkiem.
(potrzebne materiay znajduj si w zacznikach, któr dzieci dostay z
przedszkola. Kto nie ma, moe wykorzysta klamerki do bielizny, które ma w
domu, wsy mona zrobi z weny, na gow wykorzystujemy kolorowy brystol,
nos z plasteliny). Nasz zajczek bdzie mia jeszcze zby.
klamerki to uszy zajczka
wsiki, to kolorowe wiciorki
4. PRACA Z POMOC - Ukadanka WIELKANOC
Twoim zadaniem jest porozcina literki i uoy napis WIELKANOC
(szukaj w zacznikach 2)
Zapoznanie z charakterystycznymi elementami zwizanymi ze witami
Wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajczek, kurczaczek, baranek.
Wywoanie radosnego nastroju oczekiwania na wita Wielkanocne.
Zapoznanie ze zwyczajem zdobienia jajek,
Na pocztek zabawa ruchowa wg. innowacji "Mae smyki dwicz w rytm
muzyki"
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
Zadanie 2. Rozwi zagadki:
1. Po podwórku zwykle chodzi, mae dziatki z sob wodzi. Czasem nók
co wygrzebie i dla dzieci i dla siebie.
2. Jak si nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc wietnie si nadaje?
3. Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na wita bia serwet przykryty?
4. Kura je zniosa, mama przyniosa, ugotowaa i dzieciom daa?
5. Dugie uszy, may ogon, bardzo jest niemiay i z ogonkiem jak
pomponik przez zielone pola goni?
6. Tward skorupk z wierzchu okryte, za to niadanie jest znakomite?
7. Sabo fruwa, cho to ptak. A jak piewa ko- ko- dak?
8. Przewanie jestem biay i na stole le. Kad na mnie sztuce, stawiaj
talerze?
9. Biae, zote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane?
10. Jak si nazywa pan w kurniku, co cigle woa ku-ku ryku?
11. Upleciony ze somy, z wikliny, chtnie nosi owoce jarzyny.
Podwieczorek te wemie czasem i grzyby przyniesie z lasu?
12. óciutkie kuleczki za kur si tocz. Kryj si pod skrzyda, gdy
wroga zobacz?
materiay, które masz dostpne w domu. Czekamy na Wasze fotki.
przykadowe propozycje:
Zapraszam do zabawy on-line.
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-liczb-ze-sluchu-1-10/
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-liczb-ze-sluchu-1-20/
Stary niedwied mocno pi i o wionie ni:
nia mu si pisaneczka ta co caa jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami-
kropki)
I óciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kóko, kóko, nóki, dzióbek)
Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (caymi doomi).
Zadanie 6. Propozycja bajki
Cel:
liczmanów,
doskonalenie sprawnoci fizycznej
Na pocztek zabawa ruchowa wg. innowacji "Mae smyki dwicz w rytm
muzyki"
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I
Zadanie 1. Obejrzyjcie film i posuchajcie, co to s pisanki a co to s kraszanki.
https://www.youtube.com/watch?v=GxyHrdgTxQs
roztopionym woskiem, nastpnie jajko
barwników. Podczas gotowania wosk si
wytapia, ale miejsca nim pokryte nie barwi si. Do pisania (nanoszenia
wzorów) uywano szpilek, somek i drewienek. Wspóczenie t nazw
okrelamy wszystkie jajka wielkanocne barwione i dekorowane.
Kraszanki
na farbowaniu na jednokolorowo bez
wzoru. Jaja barwiono w naturalnych
barwnikach rolinnych, upiny z cebuli w
daway odcienie óci, brzu i czerwieni,
sok z buraków kolor róowy, patki
nagietka kolor niebieski, natomiast wywar z
kory dbowej kolor czarny.
Zadanie 2.
Przygotuj kolorowy papier i wytnij 10 kraszanek w dowolnym kolorze i 10
pisanek w dowolne wzory.
10 sztuk 10 sztuk
A teraz porozcinaj kartoniki z cyframi ( zacznik - ksero), kto nie ma mona
atwo przygotowad samemu: rozcinamy kartk na mae kwadraty i piszemy
pisakiem cyfry i znaki matematyczne.
Teraz bdziemy rozwizywad zadania. Posuchaj uwanie a potem uó obrazki
z pisanek i kraszanek. Pod spodem uó dziaanie matematyczne z wycitych
kartoników.
Rodzic czyta tred zadania.
1. Tomek przygotowa 3 pisanki i 5 kraszanek. Ile razem ozdób wielkanocnych
przygotowa chopiec?
- uó 3 pisanki i 5 kraszanek
- uó pod spodem odpowiednie cyfry 3 i 5
- co musimy zrobid, eby dowiedzied sie ile byo razem wszystkich ozdób? (dodad)
- wstaw znak + pomidzy cyframi
- policz ile jest razem ozdób? (8) jaki znak matematyczny musimy teraz pooyd? (= 8)
- przeczytajmy: 3+5=8 (trzy dodad pid równa si osiem)
- jaka jest odpowied (Tomek przygotowa 8 ozdób wielkanocnych.)
2. Kasia woya do koszyczka 5 pianek i 5 kraszanek. Ile razem ozdób woya Kasia do koszyczka?
3. Zosia ma 4 pisanki a jej siostra Julka ma 6 kraszanek. Ile razem wielkanocnych jajek maja razem dziewczynki?
4. Piotrek zabarwi na czerwono 5 jajek i przygotowa kraszanki. Jednak jedno jajko mu si zbio. Ile teraz ma kraszanek?
zbit kraszank przekrelamy (moemy na liczmanie pooyd kredk po skosie lub kawaek
wycitego paska papieru), eby dziecko wyranie widziao ile kraszanek si zbio, NIE chowamy
tego liczmana !!!
Schemat postpowania:
- Ile kraszanek byo na pocztku ? (5)
- ile si zbio? (1) jeli si zbio to mamy doczynienia z ...odejmowaniem (-)
- Ile zostao? (4)
- odczytajmy dziaanie: 5 - 1 =4 (pid odjd jeden równa si 4)
- Jaka bdzie odpowied: Piotrek ma teraz 4 kraszanki.
5. Zuzia przygotowaa 8 pisanek. 2 pisanki spady jej ze stou i sie zbiy. Ile
pisanek ma teraz Zuzia?
6. Karol zrobi 9 pisanek. 3 pisanki da swojemu bratu Szymonowi. Ile pisanek
zostao Karolowi.
7. Dla chtnych dzieci: Uó tred zadania do dziaao i uó z kartoników
rozwizania:
Zadanie 4: ZABAWY RUCHOWE- wg. akcji "Zdrowo i sportowo"
OPIS ZABAW DO POWYSZEGO OBRAZKA
Wielkanoc
Cele zaj:
Ogólne: wiczenia wzmacniajce ogóln si i wytrzymao, skoczno i zwinno,
wzmocnienie mini ramion i obrczy barkowej oraz koordynacja oko-rka.
Operacyjne (szczegóowe). Dziecko:
- wzmacnia si mini;
- poprawia koordynacj oko-rka,
- rzuca do celu.
praktyczne.
Pomoce dydaktyczne: znaczniki/pachoki, piki, makaron piankowy, drabinka koordynacyjna,
balony. - wszystkie pomoce zastpujemy tym co mamy w domu
Czas trwania: 30 minut
Przypomnienie o zbliajcych si witach i symbolach z nimi zwizanych.
Rozgrzewka
Prowadzcy rzuca/odbija od podogi/cian balon – berek. Balon – jajo strusia próbuje „apa”
dzieci. Ten kto zostanie zapany wykonuje zadanie, np. przysiad, skon, podskok. W innej
wersji: kto zapany – odpada i czeka na nastpn rund.
Cz gówna
Przygotowujemy tor przeszkód. Kade dziecko niesie pisanki w koszyczku: na rakiecie
tenisowej/na paskim znaczniku/w maym pachoku. Staramy si utrzyma równowag ciaa i
jednoczenie nie zgubi naszych pisanek – piek. Ustawiamy tor przeszkód wykorzystujc:
drabink koordynacyjn, pachoki i/lub dysk równowany. Kade dziecko próbuje przej tor
przeszkód niosc pisanki ze sob.
Uwaga: w trudniejszej wersji zamiast piki moemy na rakiecie lub pachoku pooy balon.
3. „Rzut pisank do celu” (koordynacja oko-rka, zwinno, sia ramion)
Dzieci maj piki - pisanki i staraj si rzuca/turla piki do celu: do wyznaczonego obszaru/
za wyznaczona lini lub do kóka hula hop czy szarfy. Wane, aby pisanka doturlaa si jak
najbliej wyznaczonego celu.
Uwaga: w trudniejszej wersji dzieci próbuj rzuci pisank – pik do celu np. w pachoki.
4. „Gorca pisanka” (praca w grupie, refleks, zwinno, koordynacja ciaa)
Dzieci stoj w kole i podaj do siebie po obwodzie balon lub du pik, czyli pisank. Trzeba
jak najszybciej poda pisank do nastpnej osoby, gdy jest bardzo gorce. Kiedy pisanka
„przejdzie” drog dookoa gra si koczy. Pik mona podawa sobie na róne sposoby:
Gór nad gow
Doem – schylamy si
Za plecami itp.
Wersja trudniejsza zabawy „Gorce pisanki”.
Zamiast jednej piki, kade dziecko ma swoj, ma pieczk. Stojc przekada pik z rki do
rki, a nastpnie do kolejnego dziecka, równoczenie biorc pik od dziecka
poprzedzajcego. Mona równie wykona zabaw na siedzco, przekadajc swoje piki do
nastpnego uczestnika. Na sygna koczymy i sprawdzamy kto zosta z najwiksz iloci
gorcych pisanek.
Skok w dal! Z wyznaczonego miejsca dzieci skacz jak najdalej:
Z miejsca
Z rozbiegu
6. „Wielkanocny hokej” (ogólna sprawno i sia, koncentracja, orientacja w przestrzeni,
koordynacja oko-rka)
Dzieci maj pik i tzw. „makaron” z gbki (znany z zaj na basenie). Kady po kolei
próbuje obroni bramk i wybi pik – jajo z bramki uywajc do tego „makaronów”. Jeli
dzieci jest wicej mona zadanie wykonywa parami. Jedno dziecko strzela gola, drugie jest
bramkarzem.
mona zagra „Wielkanocny mecz hokeja”.
7. Zakoczenie – wiczenia rozcigajce
Dzieci trzymaj jedn pisank – ma pik. Wykonujemy rone wiczenia gimnastyczne,
rozcigajce i wyciszajce cay czas trzymajc w rku pik i próbujc j nie zgubi.
Podnosimy pik do góry – malujemy na niebiesko jak niebo, schylamy si i dotykamy pik
do podogi – malujemy na zielono jak trawa. Siadamy i wycigamy rk z pik jak najdalej
do przodu i kilka razy dotykamy podogi – malujemy kolorowe kropki
RODA
osuchanie z piosnk,
utrwalenie litery K,k
Na pocztek zabawa ruchowa wg. innowacji "Mae smyki dwicz w rytm
muzyki"
Zadanie 1. Obejrzyj film o tym powinien zawierad Koszyczek Wielkanocny :
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
Co wkadamy do koszyczka wielkanocnego? Wymieo produkty i podziel nazwy
na sylaby. Jaka gosk syszysz na pocztku i na koocu kadego wyrazu? Które z
wyrazów potrafisz przegosowad?
https://drive.google.com/file/d/1DKIT6cVtzsublkhPwZnTf8kRq6LKB8tE/view
Wska obrazki z nazwami zaczynajcymi si na gosk K
A teraz wyklej plastelin lub kulkami z bibuy literk K i k (patrz zacznik)
Zadanie 4. Posuchaj piosenki i spróbuj potem nauczyd si jej na pamid.
"Pisanki, kraszanki"
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wdzonka,
Oto wielkanocna witeczna wiconka.
Uwietniy nasze wielkanocne wita.
Która najpikniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Piknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, cae w ornamentach,
Uwietniy nasze wielkanocne wita.
Wielkanocni gocie czasu nie tracili
potukli pisanki jajkiem si dzielili.
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Piknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, cae w ornamentach,
Uwietniy nasze wielkanocne wita.
Gra memory
https://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/pro
_liberis_wycinanki_09.pdf
CZWARTEK
Zadanie 1: Zumba na dobry pocztek dnia.
https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o
Rodzic czyta wiersz, demonstruje dziecku ruchy (zginanie kolejnych palców),
wszyscy wspólnie przeliczaj palce, ustalaj wynik odejmowania.
Pid zajczków maych kica na polanie.
Gdy si jeden schowa, ile tu zostanie?
Pid zajczków maych kica na polanie.
Gdy si dwa schowaj, ile tu zostanie?
Pid zajczków maych kica na polanie.
Gdy si trzy schowaj, ile tu zostanie?
Pid zajczków maych kica na polanie.
Gdy odejd cztery, ile tu zostanie?
Pid zajczków maych kica na polanie.
Kiedy pid si schowa, ile tu zostanie?
Pid zajczków maych ju do mamy kica.
Kocha je ogromnie mama zajczyca.
Zadanie 3: „Wycig zajczków” – zabawa ruchowa z elementem skoku.
Teraz si poruszamy. Prosz rodziców, aby wyznaczyli lini mety i startu w
dwóch rónych koocach pokoju. Dziecko ustawione jest na linii startu. Na
sygna rodzica, dziecko skacze obunó do linii mety.
Zadanie 4: „Kurka znosi jajka” – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
Do tej zabawy potrzebna jest kostka do gry. Dziecko – kura rzuca kostk do gry,
mówic Kura zniosa jajka. Ile ich zniosa? Dziecko z pomoc rodzica liczy ilod
wyrzuconych oczek, pokazuje na palcach t sam liczb, a potem tyle razy
mówi „ko”.
Przygotujcie materiay z koszulki, któr dostalicie z przedszkola:
wafel ryowy (kto nie ma moe wykorzystad kilka patków kosmetycznych lub
wycid koo z folii bbelkowej i pomalowad na biao lub zrobid kulki z waty),
czarn karteczk z narysowana gówka baranka, któr naley wycid, dwa
paseczki czarne - nogi, oczka 2szt)
Wykonaj teraz baranka jak na obrazku lub podobnie. Nie musi byd
identycznie. Moesz wymyled barankowi jaki ogonek i doczepid.
Powodzenia. Czekamy na fotki :)
OPIS ZABAW DO POWYSZEGO OBRAZKA
Wielkanoc
Cele zaj:
Ogólne: wiczenia wzmacniajce ogóln si i wytrzymao, skoczno i zwinno,
wzmocnienie mini ramion i obrczy barkowej oraz koordynacja oko-rka.
Operacyjne (szczegóowe). Dziecko:
- wzmacnia si mini;
- poprawia koordynacj oko-rka,
- rzuca do celu.
praktyczne.
Pomoce dydaktyczne: znaczniki/pachoki, piki, makaron piankowy, drabinka koordynacyjna,
balony. - wszystkie pomoce zastpujemy tym co mamy w domu
Czas trwania: 30 minut
Przypomnienie o zbliajcych si witach i symbolach z nimi zwizanych.
Rozgrzewka
Prowadzcy rzuca/odbija od podogi/cian balon – berek. Balon – jajo strusia próbuje „apa”
dzieci. Ten kto zostanie zapany wykonuje zadanie, np. przysiad, skon, podskok. W innej
wersji: kto zapany – odpada i czeka na nastpn rund.
Cz gówna
Przygotowujemy tor przeszkód. Kade dziecko niesie pisanki w koszyczku: na rakiecie
tenisowej/na paskim znaczniku/w maym pachoku. Staramy si utrzyma równowag ciaa i
jednoczenie nie zgubi naszych pisanek – piek. Ustawiamy tor przeszkód wykorzystujc:
drabink koordynacyjn, pachoki i/lub dysk równowany. Kade dziecko próbuje przej tor
przeszkód niosc pisanki ze sob.
Uwaga: w trudniejszej wersji zamiast piki moemy na rakiecie lub pachoku pooy balon.
3. „Rzut pisank do celu” (koordynacja oko-rka, zwinno, sia ramion)
Dzieci maj piki - pisanki i staraj si rzuca/turla piki do celu: do wyznaczonego obszaru/
za wyznaczona lini lub do kóka hula hop czy szarfy. Wane, aby pisanka doturlaa si jak
najbliej wyznaczonego celu.
Uwaga: w trudniejszej wersji dzieci próbuj rzuci pisank – pik do celu np. w pachoki.
4. „Gorca pisanka” (praca w grupie, refleks, zwinno, koordynacja ciaa)
Dzieci stoj w kole i podaj do siebie po obwodzie balon lub du pik, czyli pisank. Trzeba
jak najszybciej poda pisank do nastpnej osoby, gdy jest bardzo gorce. Kiedy pisanka
„przejdzie” drog dookoa gra si koczy. Pik mona podawa sobie na róne sposoby:
Gór nad gow
Doem – schylamy si
Za plecami itp.
Wersja trudniejsza zabawy „Gorce pisanki”.
Zamiast jednej piki, kade dziecko ma swoj, ma pieczk. Stojc przekada pik z rki do
rki, a nastpnie do kolejnego dziecka, równoczenie biorc pik od dziecka
poprzedzajcego. Mona równie wykona zabaw na siedzco, przekadajc swoje piki do
nastpnego uczestnika. Na sygna koczymy i sprawdzamy kto zosta z najwiksz iloci
gorcych pisanek.
Skok w dal! Z wyznaczonego miejsca dzieci skacz jak najdalej:
Z miejsca
Z rozbiegu
6. „Wielkanocny hokej” (ogólna sprawno i sia, koncentracja, orientacja w przestrzeni,
koordynacja oko-rka)
Dzieci maj pik i tzw. „makaron” z gbki (znany z zaj na basenie). Kady po kolei
próbuje obroni bramk i wybi pik – jajo z bramki uywajc do tego „makaronów”. Jeli
dzieci jest wicej mona zadanie wykonywa parami. Jedno dziecko strzela gola, drugie jest
bramkarzem.
mona zagra „Wielkanocny mecz hokeja”.
7. Zakoczenie – wiczenia rozcigajce
Dzieci trzymaj jedn pisank – ma pik. Wykonujemy rone wiczenia gimnastyczne,
rozcigajce i wyciszajce cay czas trzymajc w rku pik i próbujc j nie zgubi.
Podnosimy pik do góry – malujemy na niebiesko jak niebo, schylamy si i dotykamy pik
do podogi – malujemy na zielono jak trawa. Siadamy i wycigamy rk z pik jak najdalej
do przodu i kilka razy dotykamy podogi – malujemy kolorowe kropki.
Zadanie 7: Kodowanie - Kolorowe pisanki w genially
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-
content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
Na pocztek dnia zapraszamy do zabawy ruchowej:
Improwizowana zabawa taneczno-ruchowa „Taniec kurczt w skorupkach”
Posuchaj muzyki i zamieo si w kurczaczka lub naladuj dzieci z filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw
https://vod.tvp.pl/video/budzik,lany-poniedzialek,497727
„Mokre zabawy” – zabawa badawcza. Rodzic gromadzi pojemniki do wody
rónego ksztatu, np. wsk, wysok butelk, szerok waz, soik litrowy,
szklanki, wod, lejek, misk, kamienie, papier, korek, wstki, muszelki, kawaki
drewno, klocki. Dziecko napenia szklanki wod tak, by w kadej szklance byo
tyle samo. Nastpnie nalewa wod ze szklanek do naczyo o rónym ksztacie (1
szklanka do 1 naczynia). Przyglda si poziomom wody i opowiada o ty, co widzi
(wnioskuje).
Nastpnie wod przelewa do miski, do której wrzucaj róne przedmioty.
Jednoczenie dziecko obserwuje, które z nich tonie, a które nie. Swobodnie
wypowiada si na temat obserwacji.
Zadanie 3. Zapiewaj piosenk "Pisanki, kraszanki"
Wyklaszcz refren
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://view.genial.ly/605a0d51d7fa4e0d736d196b/interactive-content-
cwiczymy-spostrzegawczosc-z-pisankamiby-anna-
pokój. Pomó rodzicom w witecznych przygotowaniach.
REFLEKSJA ZADAO DALTOOSKICH:
Jak si dzi czujesz? Udao ci si wykonad zadanie daltooskie w tym
tygodniu?
Dzi pitek, dzieo refleksji. Zaznacz jak oceniasz siebie w tym tygodniu.
Drogie Dzieci, dzikujemy Wam za cay tydzieo nauki
zdalnej. Bylicie super! A z okazji wit Wielkanocnych
przymnijcie yczenia: