za crnu goru,27.2 · antropologija (dvodisciplinarni), grčki jezik, književnost i kultura...

Click here to load reader

Post on 06-Nov-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • za Crnu Goru,27.2.2018

 • Zašto baš Slovenija?

  BezbednaZelena

  VišejezičnaVisok životni standard

  I more i planineOdlična geografska pozicija

 • Briga za životni standard studenata

  Subvencionirana ishrana i transportMogućnost rada preko studentskog servisa

  Vannastavne aktivnostiCentar za razvoj karijere na svakom univerzitetu

  Podrška/tutorski sistem

 • Odlični uslovi za studiranjeOrganizovani kursevi slovenačkog jezika

  Bogat bibliotekarski fondVeliko mogućnosti za putovanja i druge aktivnosti

  Bogata i raznovrsna ishrana

 • Zašto studirati u Sloveniji?

  1.Kvalitetni studijski programi i priznane diplome2.Besplatno školovanje za državljane brojnih zemalja

  3. Stipendije/fondovi za studiranje čak za doktorske studije4.Studijski programi na engleskom jezku, posebno za master i doktorski studij

  5.Bez dodatnih troškova za plaćanje studija6.Mogućnosti za studensku razmenu i pohađanje letnjih škola

 • • Skraćeno – visokoškolsko obrazovanje (dvogodišnji

  programi)

  • Visoko obrazovanje(trogodišnje ili četvorogodišnje

  osnovne studije, jednogodišnje ili dvogodišnje master i

  trogodišnji doktorski studij)

  • Državni univerziteti

  • Privatni univerziteti

  • Druge visoko-obrazovne institucije

  Slovenački sistem visokog obrazovanja

 • I…kako da dođete kod nas?

  Većina konkursa za upis studenata za školsku 2018/2019 godinu je več objavljena, zajedno sa rokovima za prijavu,

  u nacionalnom online sistemu za konkurisanje– eVšInformacije o vizi za boravak u Sloveniji u času studiranja,

  zdravstvenom osiguranju, boravku,smeštaju i svemu drugom

  možete da pročitate na www.studyinslovenia.siili na internetnim stranama univerziteta i visoko-obrazovnih institicija

  (imamo 4 univerziteta i 50 visoko-obrazovnih institucija).

  https://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=enhttp://www.studyinslovenia.si/

 • UNIVERZITET U LJUBLJANI

 • LJUBLJANA

  Glavni grad Slovenije

  Površina: 275 km2

  Stanovništvo: 283,000

  Kongresni trg je jedan od

  centralnih trgova u Ljubljani, na

  kome se nalazi i sedište

  Univerziteta u Ljubljani

 • Studijske oblasti

  Umetnost, priroda i tehnika,

  jezici, društvene nauke,

  humanistika, zdravlje i sport

  ARWU: 401-500

  URAP: 314

  QS: 651 – 700

  Webometrics: 336

  23 fakulteta

  3 umetničke akademije

  UNIVERZITET U LJUBLJANI

  UNIVERZITET

  U LJUBLJANI

  među 3% najboljih

  univerziteta na svetu

  Osnovan 1919. godine

  sa 5 članica

 • 1. Academy of Fine Arts and Design

  2. Academy of Music

  3. Academy of Theatre, Radio, Film and Television

  4. Biotechnical Faculty

  5. Faculty of Administration

  6. Faculty of Architecture

  7. Faculty of Arts

  8. Faculty of Chemistry and Chemical Technology

  9. Faculty of Civil and Geodetic Engineering

  10. Faculty of Computer and Information Science

  11. Faculty of Economics

  12. Faculty of Education

  13. Faculty of Electrical Engineering

  ČLANICE UNIVERZITETA U LJUBLJANI

  1. Academy of Fine Arts and Design

  2. Academy of Music

  3. Academy of Theatre, Radio, Film and Television

  4. Biotechnical Faculty

  5. Faculty of Administration

  6. Faculty of Architecture

  7. Faculty of Arts

  8. Faculty of Chemistry and Chemical Technology

  9. Faculty of Civil and Geodetic Engineering

  10. Faculty of Computer and Information Science

  11. Faculty of Economics

  12. Faculty of Education

  13. Faculty of Electrical Engineering

  1. Akademija za muziku

  2. Akademija za pozorište, radio, film i televiziju

  3. Akademija za likovnu umetnost i dizajn

  4. Biotehnički fakultet

  5. Ekonomski fakultet

  6. Arhitektonski fakultet

  7. Fakultet društvenih nauka

  8. Elektrotehnički fakultet

  9. Farmaceutski fakultet

  10. Fakultet za građevinarstvo i geodeziju

  11. Fakultet za hemijo i kemijsku tehnologiju

  12. Fakultet za matematiku i fiziku

  13. Fakultet za pomorstvo i saobraćaj

  14. Fakultet za računarske nauke i informatiku

  15. Fakultet za socijalni rad

  16. Mašinski fakultet

  17. Fakultet za sport

  18. Fakultet za upravu

  19. Filozofski fakultet

  20. Medicinski fakultet

  21. Fakultet za prirodnjačke i tehničke nauke

  22. Pedagoški fakultet

  23. Pravni fakultet

  24. Teološki fakultet

  25. Veterinarski fakultet

  26. Zdravstveni fakultet

 • 38.762 studenata

  2.476 redovno upisanih stranih

  studenata (17 iz Crne Gore)

  2.026 stranih studenata na

  razmeni kod nas

  5.730 zaposlenih

  4.027 registrovanih

  istraživača

  412 mladih istraživača

  7 post-docs

  174 dugoročna

  istraživačkih programa

  480 istraživačkih

  projekta

  Prenos znanja u

  privredu

  Saradnja sa slovenačkim

  i stranim kompanijama

 • STUDIJSKI PROGRAMI 2018/2019

  DODIPLOMSKI I JEDINSTVENI MAGISTARSKI: 157

  (6 na ENG)

  MAGISTARSKI: 195

  (42 na ENG)

  DOKTORSKI: 21

  (shema sufinanciranja)

  STUDENTI IZ CRNE GORE

  NE PLAC ́AJU ŠKOLARINU

  osim ako imaju prethodno stečen

  ekvivalentan stepen obrazovanja,

  želijo studirati izuzetno ali na

  doktorskom studiju

  Struktura

  3 + 2 + 3

  4 + 1 + 3

  5 - 6 + 3

  INFORMATIVNI DANIInformativa: 26. i 27. januara 2018

  Informativni dani u članicama Univerziteta

  u Ljubljani, na akademijama/fakultetima:

  9. i 10. februara 2018

  Informativni dan u rektoratu

  Univerziteta u Ljubljani: 9. februara 2018

  On-line informativni dani

  Različiti datumi

  za magistarske i

  doktorske studije

 • DODIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM

  NA ENGLESKOM JEZIKU 2018/2019 (osnovne studije)

  Anglistika

  Anglistika – dvodisciplinarni

  Međujezičke studije(SLO-ENG-FRA/ NEM/ ITA)

  Filozofski fakultet

  Marketiranje i

  međunarodno poslovanje

  (na drugoj godini

  specijalizacije)

  Ekonomski fakultet

  Geologija

  Inžinjering materijala

  Fakultet za prirodnjačke i

  tehničke nauke

 • MAGISTERSKI STUDIJSKI PROGRAMI NA ENGLESKOM

  ILI DRUGOM STRANOM JEZIKU 2018/2019

  Urbanizam

  Aritektonski

  fakultet

  Antičke studije i humanizam, Anglistika,

  Anglistika (dvodisciplinarni), Anglistika

  (dvopredmetni, pedagoški), Anglistika

  (pedagoški), Etnologija i kulturna

  antropologija, Etnologija i kulturna

  antropologija (dvodisciplinarni), Grčki jezik,

  književnost i kultura (dvodisciplinarni), Grčki

  jezik, književnost i kultura, (dvopredmetni,

  pedagoški), Tumačenje (Jezik A-C1-C2),

  Latinski jezik, književnost i kultura

  (dvodisciplinarni), Latinski jezik, književnost

  i kultura (dvopredmetni, pedagoški),

  Prevođenje

  Filozofski fakultet

  Računarstvo i informatika

  Fakultet za računarske

  nauke i informatiku

  Bankarski i finansijski

  menadžment,, Upravljanje i

  organizacija, Poslovna

  informatika, Ekonomija,

  Marketing, Međunarodno

  poslovanje, Novac i finansije,

  Javni sektor i ekonomika

  životne sredine, Kvantitativne

  finansije i aktuarstvo, Turizam

  Ekonomski fakultet

  Geologija, Metalurgija i

  materiali, Dizajn

  tekstilija i odeće

  Fakultet za

  prirodnjačke i tehničke

  nauke

  Evropske studije, Međunarodni

  odnosi, Politologija – analiza

  politika i javna uprava,

  Politologija – politična teorija,

  Informatika društvenih nauka,

  Sociologija - upravljanje

  organizacijama, ljudskim

  resursima i znanjem

  Fakultet društvenih nauka

 • ZAJEDNIČKI i INTERDISCIPLINARNI MAGISTARSKI

  STUDIJSKI PROGRAMI NA ENGLESKOM JEZIKU 2018/2019

  Tribologija površina i

  kontakata

  (TRIBOS)

  Mašinski fakultet

  (zajednički program)

  Multimedija

  Fakultet za računarske

  nauke i informatiku &

  Elektrotehnički fakultet

  (interdisciplinarni)

  Prevođenje

  (slovenački, engleski, francuski)

  Prevođenje

  (slovenački, engleski, nemački)

  Kulturna raznolikost i

  transnacionalni procesi

  (CREOLE)

  Filozofski fakultet

  (zajednički program)

  Pedagoško računarstvo i

  informatika

  Fakultet za računarske nauke i

  informatiku & Pedagoški

  fakultet

  (interdisciplinarni)

 • DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAMI 2018/2019

  Predavači i studenti

  dogovore jezik na

  kojem će se održavati

  predavanja

  Izabrani

  potencijalni mentor

  pre upisaIdejna zasnova

  istraživačkog dela

  pre upisa

  Arhitektura

  Biomedicina

  Bionauke

  Ekonomske i poslovne nauke

  Izgrađena životna sredina

  Hemijske nauke

  Računarstvo i informatika

  Elektrotehnika

  Zaštita životne sredine

  Upravljanje i ekonomika javnog

  sektora

  Humanistika i društvene nauke

  Nauka i inžinjering materiala

  Kineziologija

  Pravo

  Matematika i fizika

  Tekstil, grafika i tekstilni dizajn

  Obrazovanje učitelja i

  edukacione nauke

  Pomorstvo i saobraćaj

  Mašinstvo

  Statistika

  Teologija

 • PRIJAVA

  Test sposobnosti

  i veština

  Dokazi znanja

  slovenačkog jezika

  na nivou B2

  DOKTORSKI STUDIJSKI PROGRAMI

  Prijavni rokovi se razlikuju od studijskog programa do

  studijskog programa (od juna do septembra)

  MAGISTARSKI STUDIJSKI PROGRAMI

  Prijavni rokovi objavljeni su u konkursu za upis za svaki

  program ponaosob. U slučaju da ne postoji poseban

  datum, rok za predaju prijave je 10. septembar 2018

  DODIPLOMSKI I JEDINSTVENI MAGISTARSKI

  STUDIJSKI PROGRAMI

  Državljani EU

  Prvi prijavni rok Od 6. februara do 30. marta 2018

  Drugi prijavni rok Od 22. do 29. avgusta 2018

  Slovenci bez slovenačkog državljanstva i državljani država nečlanica EU

  Prvi prijavni rok Od 6. februara do 20. aprila 2018

  Drugi prijavni rok Od 12. do 14. septembra 2018

  Matura ili

  diploma

  nije uslov za prijavu

  JE uslov za upis

  Nacionalni online

  sistemza upis i priznavanje

  stranog obrazovanja

 • PRILIKE ZA STUDENTE

  Aktivnosti uz studije

  Povezivanje sa poslodavcima

  Dodatni kursevi

  Letnje škole

  Razmena

  LETO PLUS

  uključivanje u slovenačko

  okruženje i studije na

  Univerzitetu u Ljubljani

  Online učenje

  slovenačkog jezika

  (SLO)

  Kursevi

  slovenačkog jezika

  Istraživačke aktivnosti

  Laboratorije

  Inkubator Univerziteta

  u Ljubljani

  Biblioteke

  Prilike za posao

  Subvencionirana

  studentska ishrana

  & prijevoz

  Savetovanja

  preko Skype-a

  „Welcome“ dani

 • SMJEŠTAJ

  DOM POSTDIPLOMACA

  Zaposleni studenti doktorskih studija

  (status mladog istraživača)

  Doktorski studenti bez slovenačkog

  državljanstva i bez statusa mladog

  istraživača, koji primaju

  stipendiju u Republici Sloveniji

  STUDENTSKI DOMOVI

  LJUBLJANA

  Zavod Študentska svetovalnica www.mkvadrat.si

  www.nepremicnine.net

  www.airbnb.com

  www.housinganywhere.com

  www.visitljubljana.si

 • MEĐUNARODNA SARADNJA

  Razmena studenata i osoblja

  Zajednički istraživački projekti

  i aktivnosti

  Zajedničke konferencije, seminari,

  radionice, simpozijumi

  Zajednički programi,

  dvostruke diplome

 • KONTAKT

  Srdačno vas pozivamo

  na upis na Univerzitet u

  Ljubljani

  www.uni-lj.si/study

  [email protected]

 • UNIVERZITET U MARIBORU

 • NEKE ČINJENICE:• Drugi najveći univerzitet;• oko 13.500 studenata; • 17 fakulteta, 2 člana (studentski dom i biblioteka univerziteta);• 185 studijskih programa(1. stepen: 77, 2. stepen: 72, 3. stepen: 36)• 672 stranih studenta upisanih u 2017/2018• 1.722 zaposlena (1.048 predavača, 674 u administraciji i tehničkoj podršci)• najviše fakulteta u Mariboru, 5 se nalaze u drugim gradovima Slovenije

 • NAŠI FAKULTETI

  • Ekonomsko-poslovni fakultet• Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku• Fakultet za energetiku• Fakultet za građevinu, transportnog inženjerstva i arhitekture• Fakulet za hemiju i hemijsku tehnologiju• Fakultet za poljuprivredu i biosistemske nauke• Fakultet za logistiku• Fakultet za prirodne nauke i matematiku • Fakultet za organizacione nauke• Fakultet za mašinstvo• Fakultet za turizmologiju• Fakultet krivične pravde i bezbednost• Fakultet zdravstvenih nauka• Filozofski fakultet• Medicinski fakultet• Pedagoški fakultet• Pravni fakultet

 • NAŠI SKORAŠNJI USPESINAJBOLJI SLOVENAČKI UNIVERZITET U

  2016, 2017 I 2018 GODINI

  U 2017. godini, Mariborski univerzitet je rangiran međunajboljim univerzitetima u:

  MATEMATICIFIZICI & ASTRONOMIJI

  Nagrada studentskog portala za izvanredno zadovoljstvo međunarodnih studenata.

 • ZAŠTO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U MARIBORU?

  • Širok izbor raznih i zanimljivih diplomskih i postdiplomskih studija.• Velike mogućnosti za razmenu studenata, studentske prakse i stručne prakse u inostranstvu.• Podsticanje studenata aktivnom pristupu za razvoj karijere i traženje posla.• Efikasan sistem podučavanja.• Visoki nivo zadovoljstva diplomaca u pogledu studiranja i stečenog znanja.• Intenzivne veze sa gospodarstvom.

 • ZAŠTO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U MARIBORU?

  • Upotreba materijala elektronskih studija (takozvani Moodle okruženja elektronskih studija) i delimični učinciodređenih studija u vidu elektronskih studija.

  • Karijerski centar Mariborskog univerziteta.• Razne vannastavne aktivnosti u polju sporta, kulture...• -Mogućnosti da se bude deo studentskih takmičarskih timova koji redovno dostignu najbolje rezultate u

  raznim međunarodnim studentskim takmičenjima (Demola, Imagine Cup, Formula Student, TechCrunchDisrupt, Reimagine Imagination, etc.)

 • PRIJAVA NA STUDIJ

  Osnovne studijeDo 20-og aprila 2018 (prvi rok za prijavu), od 12-og do 14-og septembra 2018 (drugi rok za prijavu).

  Postdiplomske studijeDo 31-og maja 2018 (prvi rok za prijavu), od 9-og jula do 10-og septembra 2018 (drugi rok za prijavu).

 • DODATNE INFORMACIJE

  www.um.si

  Pitanja u vezi osnovnih studija i upisa: [email protected] u vezi postdiplomskih studija i upisa: [email protected]

  www.facebook.com/UniversityOfMaribor

  http://www.um.si/mailto:[email protected]:[email protected]://www.facebook.com/UniversityOfMaribor

 • UNIVERZITET PRIMORSKA

 • Univerzitet Primorska se nalazi u srcu slovenačke Istre u Kopru. Osnovan je 29. januara 2003. godine kao treći slovenačkidržavni univerzitet.

  Nalazi se na tromeđi između Italije i Hrvatske i nedaleko od Austrije. Za dvadeset minuta se dolazi do Trsta ili Poreča a za nekoliko sati do Venecije i skijališta u austrijskim alpama.

  Mediteranska klima, izuzetan geografski položaj, miks kultura i jezika čini Koparzanimljivim gradom za studiranje, boravak i život.

 • Univerzitet čini 6 fakulteta:oFakultet za humanističke studijeo Fakultet za menadžmento Fakultet za matematiku, prirodne nauke i informacijske tehnologije oPedagoški fakulteto Fakultet za turističke studijeo Fakultet za nauke o zdravlju

  2 pridružene članice:oFakultet za dizajnoOrtopedska bolnica Valdoltra

  Istraživački institut:o Institut Andrej Marušič

 • Lokacije fakulteta

  Fakulteti Univerziteta Primorska su locirani po celoj slovenačkoj obali, nalazese u Kopru, Izoli i Portorožu. Imajuprostrane i svetle učionice koje gledajuna bisere mediteranske arhitekture i morsku pučinu. Univerzitetski kampus u Izoli ima brojnebogato opremljene laboratorije i učionice.

 • O studiju…

  Broj studijskih programa koji se izvode u školskoj 2017/18godini:- 30 osnovnih studijskih programa, prvi stepen,- 34 master studijskih programa, drugi stepen,- 14 doktorskih studijskih programa, treći stepen.

  Broj studenata u školskoj2016/17 godini – 5.103:- dodiplomskih : 3.750- poslediplomskih: 1.353

 • SLO i EU izvan EU

  Prvi upisni rok 6.2.2018 – 30.3.2018 6.2. 2018 – 25.5.2018

  Drugi upisni rok 22.8.2018 – 29.8.2018 28.5.2018 – 20.7.2018

  Treći upisni rok - 13.8.2018 – 14.9.2018

  Služba za upis

  Univerzitet Primorska

  Titov trg 4, 6000 Koper

  E-mail: [email protected]

  www.vpis.upr.si

  http://www.vpis.upr.si/

 • Izdavačka kuća Univerziteta Primorska

  http://www.hippocampus.si/

  http://www.hippocampus.si/

 • UNIVERZITET U NOVOJ GORICI

  Mađarska

  Austrija

  Italija

  Hrvatska

 • • Submediteranska regija u zapadnoj Sloveniji na granici sa Italijom• Bogata istorija i kultura, prirodne ljepote

  Goriška regija

  Foto: David Štulc Zornik, LTO Bovec; TIC Brda

 • • Mlad i moderan grad • Mali, savremeni, naučno-istraživački usmjeren univerzitet,

  osnovan 1995• Usmjeren na međunarodnu saradnju• 2017/18: 45 % stranih studenata

  Foto: Hanna Budasheva

  Nova Gorica i Univerzitet u Novoj Gorici

 • Lokacije – “jedan univerzitet, dvije zemlje”

  Foto: Miha Godec, Arhiv UNG

  Nova Gorica, Slovenija (1)

  Vipava, Slovenija (2)

  Ajdovščina, Slovenija (3)

  Gorica/Gorizia, Italija (4)

  Venecija, Italija (5)

 • Univerzitet u Novoj Gorici: studijski programi (1)

  • Poslovno-tehnički fakultet

  Inžinjering i menadžment (osnovne i master studije)

  • Fakultet za životnu sredinu

  Životna sredina (osnovne i master studije)

  Mogućnost dvojne master diplome sa Univerzitetom Ca’ Foscari u Veneciji

  • Fakultet za prirodne nauke

  Fizika i astrofizika (osnovne i master studije)

  Jedinstvena mogućnost studiranja na području astrofizike u Sloveniji

  Nauka o materijalima (master studije)

  • Visoka škola za vinogradarstvo i vinarstvo

  Vinogradarstvo i vinarstvo (osnovne studije)

  Jedinstven specijalizovani studijski program u Sloveniji na ovom području

 • Univerzitet u Novoj Gorici: Studijski programi (2)

  • Akademija umjetnosti

  Digitalne umjetnosti i prakse (osnovne studije)

  (Moduli: Animacija, Videofilm, Fotografija, Novi mediji)

  Medijske umjetnosti i prakse (master studije)

  (Moduli: Animacija, Fotografija, Film, Novi mediji, Savremene umjetničke

  prakse, Scenografski prostori)

  • Fakultet za humanističke studije

  Istorija kulture (osnovne studije)

  Slovenačke studije (osnovne i master studije)

  Digitalna humanistika (master studije; jedinstveni program u Sloveniji)

  Migracije i međukulturni odnosi (Erasmus Mundus)

 • Univerzitet u Novoj Gorici: studijski programi (3)

  • Fakultet za postdiplomske studije (doktorski programi)Nauka o životni sredini

  Fizika

  Molekularna genetika i biotehnologija

  Nauka o krasu

  Humanistika

  Kognitivna nauka jezika

  Ekonomija i tehnike konzervacije arhitektonske i pejzažne baštine

  (mogućnost dvojne doktorske diplome s Univerzitetom IUAV iz Venecije, Italija)

  Foto: arhiv Tanje Pipan

 • Prednosti studiranja na UNG (1)

  • Aktuelni i interdisciplinarni programi• Praktično orijentisane studije

  • Visok stepen zaposlenja nakon diplomiranja

  (93 % godinu dana nakon diplomiranja – podatak Karijernog centra UNG iz januara

  2018)

  • Praksa, studentski projekti, saradnja sa firmama i kompanijama

  Foto: Danjel Cotič – praksa u firmi Mahle, arhiv Visoke škole za vinogradarstvo i vinarstvo UNG

 • Prednosti studiranja na UNG (2)

  • Individualni pristup, male studentske grupe • Ekstremno povoljan odnos broja profesora i studenata – 1 : 3

  • Uključivanje studenata u naučno-istraživačke projekte već

  tokom studija

  • Podsticaj studenata na međunarodne razmjene

  Foto: Miha Godec

 • • Mogućnosti E-studija: virtualne učionice, online predavanja,konsultacije na daljinu itd.)

  • Studije mogu biti prilagođene potrebama profesionalnih sportista

  Foto: Primož Brecelj

  Prednosti studiranja na UNG (3)

 • Opšte prednosti studiranja na UNG

  • Studije bez školarina (osnovne i master studije) za većinustudija na UNG za državljane EU, Crne Gore, Bosne i Hercegovine*,

  Srbije, Makedonije, Kosova, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Švajcarske

  *sporazum s BiH važi do kraja sept. 2018, proces produženja u toku

  • Povoljne cijene studentskog smještaja

  • Subvencionirana studentska prehrana

  • Bezplatni lokalni javni prevoz u Novoj Gorici i okolini,

  subvencije za javni prevoz u cijeloj Sloveniji

 • Rokovi za apliciranje za 2018/19

  Osnovne studije

  Državljani EU: Državljani ostalih država:

  1. poziv: 2. februar – 30. mart 20182. poziv: 22. – 29. avgust 20183. poziv: 26 – 27 septembar 2018 (do 12.00 CET)

  1. poziv: 2. februar – 30. mart 20182. poziv: 1. maj – 1. jul 20183. poziv: 1. avgust – 1. septembar 20184. poziv: 26. – 27. septembar 2018 (do 12.00 CET)

  Master i doktorske studije*

  Državljani EU i državljani ostalih država:

  1. poziv: 6. februar – 30. mart 20182. poziv: 1. maj – 1. Jul 20183. poziv: 1. avgust – 1. septembar 20184. poziv: 26. – 27. septembar 2018 (do 12.00 CET)

  *Rokovi za apliciranje za master program Migracije i međukulturni odnosi: www.emmir.org

  http://www.emmir.org/

 • • Nastavni jezik: Osnovne i master studije: u principu slovenački, ali prilagođavanja

  moguća u specifičnim situacijama, ako ima dovoljno kandidata paralelni

  programi i na engleskom jeziku; svi doktorski programi: u principu na

  engleskom jeziku

  • Nema prijemnih ispita, osim na Akademiji umjetnosti (portfolio, intervju,motivaciono pismo)

  • Cjenovnik za 2018/19: www.ung.si

  Foto: Hanna Budasheva

  http://www.ung.si/

 • Univerzitet u Novoj Gorici – međunarodne

  evalvacije

  “We have found a small, young, active and enthusiastic university with happy and satisfied students.”

  International EUA (=European University Association) Evaluation 2015

  RUR – Round University Ranking 2017: UNG 186. mjesto na svijetu

  Odlični rezultati UNG u sistemu međunarodnog rangiranja univerziteta U-Multirank www.umultirank.org

 • Univerzitet u Novoj Gorici – kontakti

  Web stranica: www.ung.si

  Upis: Studentska kancelarija [email protected]

  Online kontakt za informacije: [email protected]

  http://www.ung.si/mailto:[email protected]:[email protected]

 • Posetite nas na:

  EDUFAIR Belgrade 9.3. – 10.3. 2018.

  EAIE, Geneva 12.-14.9.2018.

  Higher Education Fair Rijeka (18. 10.2018.)

  Higher Education Fair Zagreb (SMOTRA, november 2018.)

  FICCI International Summit India (New Delhi) 9.-11.11. 2018.

  Higher Education Fair Tuzla (datum nije određen)

 • KONTAKT

  StudyinSlovenia [email protected] FB, Instagram i Youtube Channel

  University of Ljubljana website

  i e-mail [email protected]

  University of Ljubljana FB

  University of Nova Goricawebsite i mail [email protected] of Nova GoricaFB

  University of Primorskawebsite i e-mail [email protected] of Primorska FB, University of PrimorskaPress

  University of Maribor website i e-mails: [email protected],[email protected] of Maribor FB

  http://www.studyinslovenia.si/mailto:[email protected]://www.facebook.com/StudyinSlovenia/https://www.instagram.com/studyinslovenia/https://www.youtube.com/channel/UCnf8kVB_h8ZWSqs-vBv5Uiwhttp://www.uni-lj.si/studymailto:[email protected]://www.facebook.com/unilj/http://www.ung.si/mailto:[email protected]://www.facebook.com/univerza.v.novi.gorici/?rf=112743382072754http://www.vpis.upr.si/mailto:[email protected]://www.facebook.com/UniversityUP/http://www.hippocampus.si/http://www.um.si/mailto:[email protected]:[email protected]://www.facebook.com/UniversityOfMaribor

 • Hvala vam, srećno i dobrodošli….