YUTS-75/ Bilten br. 2-2012

Download YUTS-75/ Bilten br. 2-2012

Post on 22-Oct-2014

193 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilten br. 2 Tiplerskog Saveza YUTS-75 za godinu 2012

TRANSCRIPT

<p>Dana 10.03 2012 god u Pozarevcu je odrzan sastanak takmicarske komisije N.T.S.S JUTS 75. Sastanku prisustvuju predsednik takmicarske komisije Mitic Dalibor I clanovi takmicarske komisije Radman Ljubisa I Jovanovic Aleksandar.</p> <p>Dnevni red 1. Verifikovanje prijavljenih utakmica za predstojecu takmicarsku sezon 2. Razno</p> <p>Po prvoj tacki dnevnog reda takmicarska komisija N.T.S.S JUTS 75 je pregledala sve prijave po klubovima I sacinila raspored takmicenja.Isto tako je I prebrojala prijavljene utakmice I utvrdila da ukupno ima prijavljenih 291 utakmica. Po drugoj tacki dnevnog reda takmicarska komisija je donela odluku da ce svaki klub biti kaznjen zabranom takmicenja ukoliko se ne odazovu kontroli kada to od njih zahteva predsednik takmicarske komisije. Kontrolor koji dolazi u kontrolu duzan je da bude prisutan do kraja utakmice I da u takmicarski zapisnik upise vreme dolaska I odlaska od takmicara. Takodje svaki takmicar je duzan da obavesti predsednika takmicarske komisije N.T.S.S JUTS 75 da li mu je stigla kontrola u prva cetiri sata, u protivnom nece mu se priznati rezultat. Ovo su brojevi telefona predsednika takmicarske komisije N.T.S.S JUTS 75 Mitic Dalibor 0i12 564-271 I mob. Tel. 064 8071459. Predsednistvo N.T.S.S JUTS 75 I komisija koja je za to odredjena je prihvatila da se u nas savez prime posle roka za uplatu clanarine nasi stari clanovi I uspesni takmicari orevic Zivota iz TK Smederevo I Pantic Milos iz TK AS Pozarevac.</p> <p>1</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB:TK "AS" POAREVAC-POAREVAC SENIORSKA TAKMIENJA</p> <p>APRIL: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. DATUM 28.04. 28.04. 28.04. 29.04. 29.04. TAKMIAR Brki Slobodan Miti Dalibor ivkovi Predrag Filipovi Ljubia Panti Milo SUDIJA Stamenkovi Aleksandar Panti Milo Jovanovi Ljubia ivkovi Predrag Brki Slobodan</p> <p>MAJ: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 19.05. 19.05. 26.05. 26.05. 26.05. 26.05. TAKMIAR Miti Dalibor ivkovi Predrag Brki Slobodan Panti Milo Filipovi Ljubia Aleksi Gojko SUDIJA Brki Slobodan Panti Milo ivkovi Predrag Miti Dalibor Jovanovi Ljubia Cvetkovi Ljubomir</p> <p>2</p> <p>JUN:: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 02.06. 02.06. 03.06. 03.06. TAKMIAR ivkovi Predrag Miti Dalibor Brki Slobodan Panti Milo SUDIJA Brki Slobodan Panti Milo Stefanovi Miroslav Miti Danijel</p> <p>JUN: START 4,00-5,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. DATUM 16.06. 16.06. 16.06. 17.06. 17.06. TAKMIAR Brki Slobodan Miti Dalibor ivkovi Predrag Panti Milo Jovanovi Ljubia SUDIJA Maksimovi Vladan Panti Milo Jovanovi Ljubia Miti Danijel ivkovi Predrag</p> <p>MAJ: START 4,30-5,30 SATI KUP "STEVE MARIA" R.B. 1. 2. 3. DATUM 01.05. 01.05. 02.05. TAKMIAR Jovanovi Ljubia Brki Slobodan ivkovi Predrag SUDIJA ivkovi Predrag Cvetkovi Ljubomir Jovanovi Ljubia</p> <p>3</p> <p>MAJ: START 4,30-5,30 SATI KUP ''REPUBLIKE SRBIJE'' R.B. 1. 2. 3. 4 5. DATUM 12.05. 12.05. 12.05. 13.05. 13.05. TAKMIAR Jovanovi Ljubia Brki Slobodan Aleksi Gojko ivkovi Predrag Miti Dalibor SUDIJA ivkovi Predrag Srefanovi Miroslav Filipovi Ljubia Brki Slobodan Panti Milo</p> <p>JUNIORSKO TAKMIENJE</p> <p>JUN: START 4,15-5,30 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 09.06. 09.06. 09.06. 10.06. TAKMIAR Miti Dalibor Panti Milo Stamenkovi Aleksandar Maksimovi Vladan SUDIJA ivkovi Predrag Brki Slobodan Maksimovi Vladan Stamenkovi Aleksandar</p> <p>4</p> <p>JUL:START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DATUM 21.07. 21.07. 21.07. 22.07. 22.07. 22.07. 28.07. 29.07. TAKMIAR Jovanovi Ljubia Aleksi Gojko Maksimovi Vladan Miti Dalibor Panti Milo Stamenkovi Aleksandar Brki Slobodan Filipovi Ljubia SUDIJA ivkovi Predrag Brki Slobodan Stamenkovi Aleksandar Aleksi Gojko Jovanovi Ljubia Maksimovi Vladan Miti Dalibor Cvetkovi Ljubomir</p> <p>AVGUST:START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. DATUM 05.08. 12.08. 12.08. 18.08. 18.08. 25.08. 25.08. 25.08. 25.08. 25.08. 26.08. 26.08. 26.08. TAKMIAR ivkovi Goran Filipovi Radia Stefanovi Miroslav Filipovi Ljubia Miti Dalibor Panti Milo Aleksi Gojko Jovanovi Ljubia Brki Slobodan Stamenkovi Aleksandar Cvetkovi Ljubomir Dendi Rade Maksimovi Vladan SUDIJA uri Branislav ivkovi Predrag Stamenkovi Aleksandar Aleksi Gojko Panti Milo Miti Dalibor Filipovi Ljubia ivkovi Predrag Maksimovi Vladan Cvetkovi Ljubomir Stefanovi Miroslav Jovanovi Ljubia Brki Slobodan</p> <p>5</p> <p>SEPTEMBAR:START 5,30-6,30 R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. DATUM 02.09. 02.09. 02.09. 08.09. 08.09. 09.09. 09.09. 09.09. 15.09. 16.09. 16.09. TAKMIAR Panti Milo Stefanovi Miroslav Pavlovi Zoran Miti Dalibor Brki Slobodan Cvetkovi Ljubomir Stamenkovi Aleksandar ivkovi Goran Maksimovi Vladan Aleksi Gojko Dendi Rade SUDIJA Miti Dalibor Cvetkovi Ljubomir Brki Slobodan Panti Milo Maksimovi Vladan Dendi Rade Stefanovi Miroslav uri Branislav Stamenkovi Aleksandar Jovanovi Ljubia Cvetkovi Ljubomir</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI MEUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 23.06. 23.06. 23.06. 24.06. 24.06. 24.06. TAKMIAR Miti Dalibor Aleksi Gojko Maksimovi Vladan uri Branislava Stamenkovi Aleksandar Pavlovi Zoran SUDIJA Panti Milo ivkovi Predrag Stamenkovi Aleksandar Aleksai Gojko Maksimovi Vladan Brki Slobodan</p> <p>6</p> <p>JUL:START 4,15-5,15 SATI KUP ''EERLEMA'' R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 28.07. 28.07. 28.07. 29.07. 29.07. 29.07. TAKMIAR Miti Dalibor Aleksi Gojko uri Branislav Jovanovi Ljubia ivkovi Predrag Panti Milo SUDIJA Panti Milo Jovanovi Ljubia ivkovi Predrag Aleksi Gojko Brki Slobodan Miti Dalibor</p> <p>Godinja skuptina 2008.</p> <p>7</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB: TK ''BAKAR BOR'' Bor SENIORSKA TAKMIENJA</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 02.06. TAKMIAR Velikovski Slobodan SUDIJA Todorovi Jovan</p> <p>JUNIORSKA TAKMIENJA</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 09.06. 09.06. 10.06. TAKMIAR Velikovski Slobodan Veljkovi Duan Todorovi Jovan SUDIJA Todorovi Jovan Nikoli Novica Velikovski Slobodan</p> <p>JUN : START 4,15-5,15 SATI MEUNARODNO MLADI R.B. 1. DATUM 23.06. TAKMIAR Veljkovi Duan SUDIJA Todorovi Jovan</p> <p>8</p> <p>JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 07.07. 08.07. TAKMIAR Veljkovi Duan Todorovi Jovan SUDIJA Velikovski Slobodan Veljkovi Duan</p> <p>AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. DATUM 04.08. TAKMIAR Veljkovi Duan SUDIJA Todorovi Jovan</p> <p>SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. DATUM 01.09. TAKMIAR Veljkovi Duan SUDIJA Todorovi Jovan</p> <p>Godinja skuptina 2008.9</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB: TK ''IRIKOVAC'' irikovac SENIORSKA TAKMIENJAAPRIL:START 5,00-6,00 SATI R.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DATUM 14.04 15.04 22.04 28.04 29.04 29.04 29.04 TAKMICAR Gojkovi ivica Panti Neboja Mitrovi Radia Milutinovi Novica Markovi Dobrica Markovic Vladica Ognjanovi Nenad SUDIJA Markovic Vladica Markovi Dobrica Ognjanovi Nenad Jankovic Miodrag Milutinovi Jovica Gojkovi ivica Milutinovi Novica</p> <p>MAJ:START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DATUM 19.05 19.05 20.05 20.05 26.05 26.05 27.05 27.05 TAKMIAR G0jkovi ivica Milutinovi Novica Panti Neboja Mitrovi Radia Jankovi Miodrag Ognjanovi Nenad Markovi Dobrica Markovi Vladica SUDIJA Pantic Neboja Markovi Vladica Milutinovi Jovica Markovi Dobrica Milutinovi Novica Mitrovi Radia Ognjanovi Nenad Milutinovi Novica</p> <p>10</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 02.06 02.06 03.06 03.06 03.06 03.06 TAKMICAR Pantic Nebojsa Gojkovi ivica Markovi Vladica Markovi Dobrica Ognjanovi Nenad Milutinovi Novica SUDIJA Mitrovi Radia Milutinovi Novica Milutinovi Jovica Mitrovi Radia Panti Neboja Jankovi Miodrag</p> <p>JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUI DAN R.B. 1. 2. DATUM 16.06 17.06 TAKMICAR Markovi Vladica Milutinovi Novica SUDIJA Ognjanovi Nenad Panti Neboja</p> <p>MAJ: START 4,30-5,30 SATI ''KUP STEVE MARIA'' R.B. 1. DATUM 01.05 TAKMICAR Mitrovi Radisa SUDIJA Milutinovi Novica</p> <p>MAJ: START 4,30-5,30 SATI KUP''REPUBLIKE SRBIJE'' R.B. 1. 2. 3. DATUM 12.05. 12.05. 13.05. TAKMICAR Markovi Vladica Panti Neboja Milutinovi Novica SUDIJA Gojkovi ivica Ognjanovi Nenead Jankovi Miodrag</p> <p>11</p> <p>JUNIORSKA TAKMIENJAJUN: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 09.06 09.06. 10.06. 10.06. TAKMICAR Milutinovi Novica Ognjanovi Nenad Panti Neboja Markovi Dobrica SUDIJA Markovi Vladica Jankovi Miodrag Milutinovi Novica Milutinovi Jovica</p> <p>JUL: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. DATUM 07.07. 14.07. 15.07. 15.07. 28.07. 29.07. TAKMICAR Milutinovi Novica Gojkovi ivica Panti Neboja Ognjanovi Nenad Mitrovi Radia Markovi Dobrica SUDIJA Panti Neboja Milutinovi Novica Gojkovi ivica Markovi Dobrica Milutinovi Novica Milutinovi Jovica</p> <p>AVGUST : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 12.08. 18.08. 18.08. TAKMICAR Milutinovi Novica Gojkovi ivica Jankovi Miodrag SUDIJA Markovi Vladica Markovi Vladica Milutinivi Novica</p> <p>12</p> <p>4. 5. 6. 7. 8.</p> <p>19.08. 19.08. 25.08. 26.08. 26.08.</p> <p>Mitrovi Radia Markovi Dobrica Ognjanovi Nenad Markovi Vladica Panti Neboja</p> <p>Panti Neboja Ognjanovi Nenad Jankovi Miodrag Milutinovi Novica Milutinovi Jovica</p> <p>AVGUST : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DATUM 01.09. 02.09. 08.09. 08.09. 09.09. 09.09. 16.09. TAKMICAR Panti Neboja Ognjanovi Nenad Jankovi Miodrag Markovi Vladica Milutinovi Novica Markovi Dobrica Mitrovi Radia SUDIJA Milutinovi Novica Markovi Dobrica Milutinivi Novica Milutinovi Jovica Panti Neboja Ognjanovi Nenad Milutinovi Novica</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI MEUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. DATUM 24.06. 24.06. TAKMICAR Markovi Dobrica Ognjanovi Nenad SUDIJA Gojkovi ivica Panti Neboja</p> <p>13</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB: TK ''GRDELICA'' Grdelica SENIORSKA TAKMIENJA</p> <p>APRIL : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. DATUM 28.04. TAKMIAR Stefanovi Dragoljub SUDIJA Paunovi Dejan</p> <p>MAJ : START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 05.05. 26.05. TAKMIAR Paunovi Dejan Stefanovi Dragoljub SUDIJA Stefanovi Dragoljub Paunovi Dejan</p> <p>MAJ : START 4,30-5,15 SATI KUP "STEVE MARIA" R.B. 1. DATUM 01.05. TAKMIAR Paunovi Dejan SUDIJA Stefanovi Dragoljub</p> <p>MAJ : START 4,30-5,15 SATI KUP "REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. 2. DATUM 12.05. 13.05. TAKMIAR Stefanovi Dragoljub Paunovi Dejan SUDIJA Paunovi Dejan Stefanovi Dragoljub</p> <p>14</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 03.06. TAKMIAR Stefanovi Dragoljub SUDIJA Paunovi Dejan</p> <p>JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIAR Stefanovi Dragoljub SUDIJA Paunovi Dejan</p> <p>JUNIORSKA TAKMIENJASEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. DATUM 16.09. TAKMIAR Stefanovi Dragoljub SUDIJA Paunovi Dejan</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB: TK ''KRALJEVO'' Kraljevo SENIORSKA TAKMIENJA</p> <p>MAJ: ,START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 20.05. TAKMIAR Stevanovi Goran SUDIJA Ljubisavljevi Nenad</p> <p>15</p> <p>MAJ : START 4,30-5,15 SATI "KUP REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. DATUM 13.05. TAKMIAR Stevanovi Goran SUDIJA Tomi Dragan</p> <p>JUN : START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 03.06. TAKMIAR Stevovi Goran SUDIJA Tomi Dragan</p> <p>JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUI DAN R.B. 1. 2. DATUM 16.06. 17.06. TAKMIAR Tomi Dragan Stevovi Goran SUDIJA Stevovi Gojko Aleksi Predrag</p> <p>JUNIORSKA TAKMIENJAJUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 10.06. 10.06. TAKMIAR Stevovi Gojko Aleksi predrag SUDIJA Tomi Dragan Stevovi Goran</p> <p>16</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI MEUNARODNO MLADI R.B. 1. 2. 3. DATUM 23.06. 24.06. 24.06. TAKMIAR Stevovi Gojko Stevovi Goran Aleksi Predrag SUDIJA Tomi Dragan Ljubisavljevi Nenad Stevovi Gojko</p> <p>JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 15.07. TAKMIAR Aleksi Predrag SUDIJA Stevovi Gojko</p> <p>JUL: START 4,15-5,15 SATI KUP "EERLEME" R.B. 1. 2. DATUM 28.07. 29.07. TAKMIAR Stevovi Gojko Aleksi Predrag SUDIJA Ljubisavljevi Nenad Stevovi Goran</p> <p>AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 19.08. 26.08. TAKMIAR Aleksi Predrag Stevovi Gojko SUDIJA Stevovi Goran Aleksi Predrag</p> <p>17</p> <p>SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. DATUM 01.09. 01.09. 02.09. 09.09. TAKMIAR Tomi Dragan Ljubisavljevi Nenad Srevovi Gojko Aleksi Predrag SUDIJA Stevovi Gojko Aleksi Predrag Ljubisavljevi Nenad Stevovi Gojko</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB: TK ''KRUPANJ'' Krupanj SENIORSKA TAKMIENJA</p> <p>APRIL: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. DATUM 28.04. TAKMIAR Alii Nazif SUDIJA Migi Rusto</p> <p>MAJ: START 4,30-5,15 SATI KUP "STEVE MARIA" R.B. 1. DATUM 02.05. TAKMIAR Alii Uska SUDIJA Magi Rusto</p> <p>18</p> <p>MAJ: START 4,30-5,15 SATI KUP "REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. 2. 3. DATUM 12.05. 13.05. 13.05. TAKMIAR Alii Nazif Radi Milovan Alii Uska SUDIJA Radi Milovan Prokopi Dragoslav Magi Rusto</p> <p>JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIAR Alii Nazif SUDIJA Prokopi Dragoslav</p> <p>JUNIORSKA TAKMIENJA</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 10.06. TAKMIAR Alii Uska SUDIJA Radi Milovan</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI MEUNARODNO MLADI R.B. 1. DATUM 24.06. TAKMIAR Alii Uska SUDIJA Migi Rusto</p> <p>19</p> <p>JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. DATUM 08.07. TAKMIAR Alii Uska SUDIJA Migi Rusto</p> <p>AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 12.08. 26.08. TAKMIAR Alii Uska Migi Rusto SUDIJA Radi Milovan Alii Nazif</p> <p>SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. 2. DATUM 02.09. 16.09. TAKMIAR Alii Uska Migi Rusto SUDIJA Prokopi Dragoslav Alii Nazif</p> <p>20</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB: TK ''KRUEVAC'' Kruevac SENIORSKA TAKMIENJA</p> <p>APRIL: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 24.04. 28.04. 29.04. TAKMIAR Jovanovi Milo Proki Aleksandar Nikoli Bojan SUDIJA Nikoli Bojan Pei Ljubia Petrovi Ivan</p> <p>MAJ: START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. 3. DATUM 19.05. 19.05. 20.05. TAKMIAR Jovanovi Milo Nikoli Bojan Proki Aleksandar SUDIJA Pei Ljubia Petrovi Radmilo Jovanovi Milo</p> <p>JUN : START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 03.06. 03.06. TAKMIAR Jovanovi Milo Nikoli Bojan SUDIJA Nikoli Goran Milojevi Predrag</p> <p>21</p> <p>MAJ: START 4,30-5,30 KUP REPUBLIKE SRBIJE R.B. 1. DATUM 12.05. TAKMIAR Jovanovi Milo SUDIJA Proki Aleksandar</p> <p>JUN: START 4,00-5,00 NAJDUI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIAR Jovanovi Milo SUDIJA Milojevi Predrag</p> <p>JUNIORSKA TAKMIENJA</p> <p>JUN: START 4,15-5,15 SATI MEUNARODNO MLADI R.B. 1. DATUM 24.06. TAKMIAR Petrovi Ivan SUDIJA Nikoli Bojan</p> <p>JUL: START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 22.07. 29.07. TAKMIAR Nikoli Bojan Nikoli Goran SUDIJA Jovanovi Milo Milojevi Predrag</p> <p>22</p> <p>AVGUST: START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 18.08. 26.08. TAKMIAR Milojevi predrag Nikoli Goran SUDIJA Nikoli Goran Milojevi Predrag</p> <p>SEPTEMBAR: START 5,30-6,30 SATI R.B. 1. 2. 3. 4. 5. DATUM 02.09. 08.09. 09.09. 09.09. 15.09. TAKMIAR Petrovi Radmilo Pei Ljubia Milojevi Predrag Petrovi Ivan Nikoli Goran SUDIJA Pei Ljubia Jovanovi Milo Nikoli Goran Nikoli Bojan Milojevi Predrag</p> <p>RASPORED TAKMIENJA KLUB: TK ''ABAC'' abac SENIORSKA TAKMIENJAAPRIL : START 5,00-6,00 SATI R.B. 1. 2. DATUM 28.04. 29.04. TAKMIAR Kovaevi Zoran Kujundi Mileta SUDIJA Poprai Miroljub Novakovi Petar</p> <p>23</p> <p>MAJ : START 4,30-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 26.05. 26.05. TAKMIAR Kujundi Mileta Kovaevi Zoran SUDIJA Kovaevi Zoran Jovanovi Ratko</p> <p>JUN : START 4,15-5,15 SATI R.B. 1. 2. DATUM 02.06. 03.06. TAKMIAR Kujundi Mileta Kovaevi Zoran SUDIJA Poprai Miroljub Kujundi Mileta</p> <p>MAJ : START 4,30-5,15 SATI KUP "REPUBLIKE SRBIJE" R.B. 1. DATUM 12.05. TAKMIAR Kujundi Mileta SUDIJA Novkovi Petar</p> <p>JUN: START 4,00-5,00 SATI NAJDUI DAN R.B. 1. DATUM 16.06. TAKMIAR Kujundi Mileta SUDIJA Kovaevi Zoran</p> <p>24</p> <p>JUNIORSKA TAKMIENJA</p>...