yunus emre divan›

Download Yunus Emre Divan›

Post on 15-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Yunus Emre Divan

  Burhan Toprak

 • Yunus EmreDivan

  Burhan Toprak

  ESKfiEHR ODUNPAZARI BELEDYESFTELER CADDES, ESKfiEHR

  Tel: (0 222) 217 30 30opkultur@odunpazari.bld.tr

  Odunpazar Belediyesi Yaynlar: 3Kltr Dizisi: 3

  YapmYazevi letiflim Hizmetleri

  Dizi Editrsmail Kse

  Grafik TasarmHatice Kot

  KapakHarun Tan

  BaskPromat Basm Yayn San. ve Tic. A.fi.Adile Naflit Bulvar, 122. Sok. No: 8 Esenyurt

  Basld yer ve ylstanbul, Ekim 2006 (3. Bask)

  Yayn koduISBN 975-6881-02-x

 • Sunufl

  Nerdeyse 700 yldr Trk milleti tarafndan dilden dile

  aktarlmfl, trk ve ilahilere sz olmufl, yer yer atasz misali

  dilden dile dolaflmfl msralaryla Trk kltr ve

  medeniyetinin teflekklne byk katklar salamfl bir gnl

  adamnn, Yunus Emremizin Divan nnde durmak

  gerekten de heyecanlarn en by.

  Odunpazar Belediyesi olarak, kltr ve sanat adamlarnn

  yan sra fliire, edebiyata ve bir medeniyet tasavvuru olan tm

  hemflerilerimizin beenisine sunduumuz bu kymetli Yunus

  Emre Divan ile, hem yllar ncesine karfl omuzlarmzda

  hissettiimiz byk sorumluluu hafifletmifl, hem de yllar

  sonrasna bugnk duyarll iflaret eden nadide bir eser

  brakmfl oluyoruz.

  Hangi ylda doduu kesin olarak bilinmemekle beraber,

  Eskiflehir'e bal Sarky'n, Yunus'un memleketi olduu

  sansndan, Yunusun bir "Sakarya ocuu" inancndan yola

  karak, fliirlerinde ahlak, din, aflk, kardefllik gibi konular

  iflleyip gnmzn modern dnyasnda ihtiyacmz olan

  hikmetlere iflaret eden Yunus Emrenin, btn insanla

  hitap eden msralarndaki derin manalar kavrayabilme

  abamz bu eserle talandryoruz.

  Burhan Toprakn bu eseri,

  ilk defa 1933te Ahmet Halit Ktphanesi tarafndan

  Burhan mit imzasyla iki cilt halinde baslmfltr.

  Risale-i Nushiyye ile

  Niyazi-i Msrnin ve Bursal smail Hakknn incelemelerini

  iine alan nc cilt 1934te

  Burhan Toprak adyla

  Akflam Matbaas,

  ve 1960ta nkilp Kitabevi tarafndan

  baslmfltr.

 • Yunus'un yaflad yllarda Molla Kasm diye biri yaflar. Molla

  Kasm'a Yunus'un fliirlerini yazl olarak getirirler. Molla

  Kasm okuduu her fliiri yakmaya bafllar. Binlercesini

  yaktktan sonra kalanlar da suya atar. Derken;

  Yunus Emre bu sz eri br syleme

  Seni sigaya eken bir Molla Kasm gelir.

  msralaryla karfllaflr. Molla Kasm bunu grr grmez

  yakmad ve suya atmad fliirleri bir hazine gibi saklar.

  Sylenceye gre bu yzden, fliirlerinden binlercesini gklerde

  melekler, binlercesini denizlerdeki balklar, kalan binlercesini

  de insanlar sylermifl. Yunus'un Hak ve halk flairi olduunu

  anlatmak bakmndan tarihilerden daha bilimsel, daha ileri

  bir dflnflle ykldr bu kanaat.

  Taptukun kapsnn efliine serilip, "Bizim Yunus mu?"

  szleriyle cana gelen Yunus Emrenin, Burhan Toprak Bey

  tarafndan hazrlanan Yunus Emre Divann gndemine alan

  ve yaynlanmasn salayan Odunpazar Belediyesi Kltr

  Mdrl baflta olmak zere tm emei geenlere teflekkr

  ediyorum. Bizim Yunusun, "Bir baheye girmek gerek / Hofl

  teferrc klmak gerek / Bir gl yaylamak gerek / Hergiz ol gl

  solmaz ola" dedii gibi deyip sizleri bu byk insanlk aflnn

  iklimiyle baflbafla brakyorum.

  Burhan Sakall

  Odunpazar Belediye Baflkan

  Yunus Emrenin sadece lkemiz snrlar iinde deil, btn

  bir "Trk ve Trke Corafyas"nda da tannp sevildii ve

  tamam hikmetli fliirlerinin ok genifl kitleler tarafndan

  okunduu bir gerektir.

  Trkiye'nin pek ok yerinde Yunus Emre'nin mezarnn bulun-

  duu iddiasyla oluflturulan trbeler de Trk halknn Yunusa

  verdii deerin bir iflaretidir. Anadolu'da kargaflann egemen

  olduu bir dnemde birlik dflncesini iflleyen, sylediklerini

  herkesin en kolay anlayabilecei halkn kulland szckler,

  deyimler, kavramlarla zenginlefltiren ve ar duru bir Trke ile

  halkna seslenen Yunusun benimsenmesinde bu z ve biim

  zelliklerinin de nemi inkar edilemez.

  Hemen hepimizin bildii hikayeye gre: Yunus yllar yl

  tekkeye azsz-dilsiz hizmet eder. Gnlerden bir gn

  Taptuk'un sofrasnda bir gzel muhabbet olur. Taptuk sevinli

  ve de coflkuludur. O gn Yunus- Guyende adnda bir ozana;

  bize bir fleyler syle der. O ozann dili tutulur o gn, hi bir

  fley bulup syleyemez. Bunun zerine Taptuk oduncu Yunus'a

  dnp; Haydi sen syle der. Ve Yunus birden bafllar iinde

  birikenleri sylemeye, esip savurmaya, incileri dkmeye...

  Burhan Toprak Beyin deyimiyle ''Yunus Emre'nin bu altn

  destan bize kendisi kadar, Anadolu halknn da yreini ve

  zlemini anlatr."

  ok bildiimiz bir baflka sylence de Yunusun fliirlerini

  beenmeyip yok eden Molla Kasmla ilgilidir:

 • rama kastedenin / 76

  Dnyaya ok gelip gittim / 77

  Kapda kald fleriat / 78

  Gayri yze nice bakar / 80

  Yetmifl iki millete / 81

  ncil ile Kur'an / 82

  Kaan suna Azrail el / 83

  Deilim kal--kylde / 84

  Ol sahib-i Kur'an benem / 86

  Yusuf bulunur Ken'an bulunmaz / 87

  Sensin bize bizden yakn / 88

  Cana kyan gelsin / 89

  Can yamaya verdik / 90

  Hakikatin kfiri / 91

  Huri ile GIlman / 92

  Suumu rter hrkam / 93

  Gz ap yummufl gibi / 94

  Aflkn ile mest olal / 95

  Dertliler bulucaz / 96

  Bu deirmeil bana / 97

  Bir ile bir ol / 98

  Dolap / 99

  Allah / 101

  flk kifli / 102

  Ne oldu / 103

  Sen dervifl olamazsn / 104

  fiyle sanrlar beni / 106

  Bu baktn rak nedir / 107

  Bildiklerim unutmuflum / 108

  Bafltan ayaa yreyim / 109

  Vay ana kim / 111

  indekiler

  Sunufl / 5

  Yirmi yl sonra / 12

  Bafllang / 15

  Yunus Emre'nin altn destan / 46

  Kara topran altnda / 51

  Hey benim mrm kuflu / 52

  Acep nola benim halim / 53

  Bir dem gelir / 54

  Ne sylerler ne bir haber verirler / 55

  Aflma zehri katil katmflam ben / 56

  Ayruk geri gelmeyesin / 57

  Eliften beyi bilmiyen / 58

  Gndzleri olmufl gece / 59

  Gelen geer, konar ger / 60

  Bencileyin glmedik bafl / 61

  Brak ikilii / 62

  Senin kokun duydu canm / 63

  Sorarlar bir eyyam gelir / 64

  fiol kahr ile kazandn / 65

  Ger tafl isen eriyesin / 66

  Kabre vardm gece / 67

  Yz bin peygamber / 68

  Evliyalar alan dnyasn / 70

  Geer bu eyyamlar / 71

  Beni irflat eden / 72

  Dalar ile tafllar ile / 73

  Son ucu / 74

  Bir skiden itim flarap / 75

 • Korktuumla yr oldum / 147

  Nideyim gnlm / 148

  Canlar cann buldum / 149

  Ben gelmedim dva iin / 150

  Anlamadan eyledik / 151

  Her dem yeni dirliktedir / 152

  fiol gz ki Seni grd / 154

  Cenneten dahi ileri / 155

  flk can lmeye / 156

  fiekeri ayrua sunup / 157

  Andan ayr buuk saat / 158

  fiol benim fleyhimi / 159

  Bir ben vardr bende / 160

  Eer yarlamazsan / 161

  Acep bu benim halim / 162

  Aflkna Muhammedin / 163

  Krdr mnkirin gz / 164

  Dost elinden lrsem / 166

  Gerek erin halini / 167

  Sen viran olmaynca / 168

  Ne verirsen elin ile / 169

  Yalvar / 170

  fiol Cennetin rmaklar / 171

  Gzel Kbetullah / 173

  ktm erik dalna / 174

  Bir gez gnl yktn ise / 176

  Aflk bezirgn / 177

  Bu ne acayip ur / 179

  Muhammed / 180

  fierh-i gazel-i Yunus Emre / 181

  Szlk / 195

  Ecel ere lem bir gn / 112

  lminde gark olal / 113

  Bana Seni gerek Seni / 114

  Seni Haktan yan / 115

  Canlar feda / 116

  Etein at edinip / 117

  Medet / 118

  Kani armaann / 119

  Gzm Seni grmek iin / 120

  Beklerim bu nazik teni / 121

  Hi gnlne gele mi / 122

  flidirim szn / 123

  Ne glmen glmektir / 124

  Kan yafl aktr aktan karadan / 125

  Grdm Seni sanayn / 126

  Bunca varlk var iken / 127

  Bir gn / 128

  Aflk gelicek cmle eksikler biter / 129

  Gelmez ise / 130

  Bir flaraptan imek gerek / 131

  Bana bu ten gerekmez / 133

  Bafltan ayaa yreyim / 134

  zinin tozuna srsem yzm / 135

  Her kaan anarsam Seni / 136

  fiyle garip bencileyin / 137

  Allah Sana sundum elim / 139

  Grd gzm / 141

  Elhamd-lillh / 143

  Sakngl / 144

  Syler isem Sensin szm / 145

  Aflkna dflen kifli / 146

 • Habs iinde lmeyeyin deyu a

  Msml-u murdar yedm bir iki ka

  Nesne eksilttm m milkinden senin

  Rzkn alp seni muhtac m kodum

  Ya ynn yiyp a m kodum

  lh...

  Bu safsatann mahiyetini anlamak iin derin bir sanat bilgisine l -

  zum yoktur. Lkin hepimiz buna benzer hatalara dfltk. Baflta nl

  bilgin Bursal smail Hakk olduu halde...

  Niyazi-i Msr:

  ktm erik dalna anda yedim zm

  diye bafllayan fliire yazd tenkidi flyle bitirir:

  "Bu kasidenin bir misali buna benzer ki, buzann burnuna kirpi

  derisinden burunsalk balarlar. T ki anas depsin; emzirmesin de-

  yu... mdi; nmahrem olanlar, her beytin sdn emmek istedike,

  her beyit hakik sdn vermez, reddeder. Bu kaside flafllacak bir

  fleydir. Misli gelmediinden ancak Yunus Emre'ye mahsustur. Allah

  srrn takdis etsin."

  flte bu kasidenin taklidini, kalpn Bursali smail Hakk gibi 105 eser

  yazan, slm leminde meflhur bir mellif, doru sanacak kadar al -

  danmfl, oturup tefsir etmifltir. Taklidin metnini veriyorum:

  ktm badam dalna anda yedm zm

  Ol dem ki zm yedm varmadan seyran ettm

  Bostanc bana eydr ne ok yoldun kozumu

  Ol bana uru dedi ben ana bhtan ettm

  13

  Yirmi Yl Sonra

  YUNUS EMRE divann, nc bask dolaysiyle yeniden gzden ge -

  irdim. Son eyrek yzyldan beri, flahsiyeti etrafnda byk ilgi

  uyandran sanatnn, daha kusursuz bir divann hazrlamay ok

  isterdim. Fakat bildiklerimizden baflka

Recommended

View more >