yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

13
13.4.2015 UUDISTUVAT YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 14.–15.4.2015, Helsinki Congress Paasitorni Yhteiset tutkinnon osat osana ammattitaitoa – työelämän näkökulma Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry

Upload: mtk-ry

Post on 18-Jul-2015

76 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

13.4.2015

UUDISTUVAT YHTEISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 14.–15.4.2015, Helsinki Congress Paasitorni

Yhteiset tutkinnon osat osana ammattitaitoa –työelämän näkökulma

Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry

Page 2: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Maaseutuyrittäjä, eläintenhoitaja, turkistarhaaja

Luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja,Ympäristönhoitaja,Poronhoitaja

Kalastaja,Kalanviljelijä,Kalanjalostaja,Kalastuksenohjaaja

Puutarhuri HevostenhoitajaRatsastuksenoh-jaaja

Page 3: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

3

RUOKAA TARVITAAN JOKA VUOSI LISÄÄ

• Vuonna 2030 maailmassa tarvitaan

• 50 prosenttia nykyistä enemmän ruokaa

• 45 prosenttia enemmän energiaa

• 30 prosenttia enemmän vettä

− 9 miljardin ihmisen ruokkimiseen tarvitaan vuonna 2050 70 % nykyistä enemmän tuotantoa

− Ruuantuotantoon tarvitaan tulevaisuudessa kaikki tuotantoon kelpaava maatalousmaa

Vain ennätyssato joka vuosi riittää tyydyttämään kasvavan kysynnän

Page 4: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Kotitalouksissa syntyvä ruokahävikki

• keskimäärin 23 kg per henkilö

• 5-henkisessä perheessa noin 115 kg vuodessa, arvoltaan noin 700 euroa

• kotitalouksissa syntyvät ruokahävikkimäärät vaihtelivat tutkimusaikana 0 – 23,4 kg/hlö ja muutettuna vuositasolle 0 – 160 kg/hlö/vuosi.

• Suurin osa poisheitetystä ruoasta oli nopeasti pilaantuvaa tuoreruokaa ja ruoanlaitosta sekä ruokailusta ylijäänyttä ruokaa.

• Eniten pois heitettiin vihanneksia 19 %, kotiruokaa 18%, maitotuotteita 17%, leipää 13% sekä hedelmiä ja marjoja 13%. Lihaa, kalaa ja kanamunia heitettiin pois yhteensä 7 % ja valmisruokia 6 %.

Page 5: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Megatrendit

Page 6: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Tulevaisuuden trendit - maatalous

• uusien teknologioiden ja viljelymenetelmien käyttöönotto

• vesistöjen fosforikuormituksen vähentäminen

• uusien energialähteiden ja –kasvien käyttöönotto

• eläinten hyvinvointikysymykset eettisen ruuan tuotannon perustana

• elintarvikkeiden laatu, turvallisuus, jatkojalostaminen ja lähiruuan tuottaminen

• hevosalan monipalvelut

• green care – hoiva maatalous

Page 7: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Agribusiness

Ruoka

Lähi-

tuo-

tanto

Uudet käyttökulttuuritGMO

Globaali maa-

talouspolitiikka

Luomu Vaskaaminen

Metsä Pelto

Biokausi/

fotosynteesi-

klusteri

Vuonna 2050 lähiporkkanat

tuodaan Pietarista ja

Suomen pelloilla kasvaa

kompostoituvaa

elektroniikkaa, lääkkeitä

ja biomateriaalia 3D

tulostukseen…

Kaupunki- ja

vertikaaliviljey

Turvallisuus,

Ympäristö,…

Monikult-

tuurisuus

Vesirakent

aminen

Maaperä/

kaivannaiset

Luonnonvaratalous

Arktinen

Uudetmateriaalit

VesiMeriteollisuus

Jätteet

IlmaTieto-

teknologiaLogistiikka

Ilmaston-

muutos

Niukentu-

minen

Saastuminen

ja eroosio

Avaruus

Vesiklusteri

Energia, teknologia, ruoka,

Matkailu ja

elämykset

Agribusiness

Non Food

Rakentaminen

Lääkkeet ja

hyvinvointi

Erotus-

teknologiat

Biomateriaalit

Energia

Kemikaalit

Ikäänty-minen

Hietanen 2015

Page 8: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Megatrendit -

Page 9: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Työelämätaidot, verkostoituminen, joustavuus, yrittäjyys, kulttuurien tuntemus, kokonaisuuksien luominen, eettisyys, vuorovaikutus, argumentointitaito, asiakaspalvelu, ongelmanratkaisutaidot

Page 10: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Maatalousyrittäjän osaamisvaatimukset

Lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen

ohjaus

Työympäristötsidosryhmät

Kulttuurinen kestävyys

Sosiaaliset taidot

Tieto luonnosta ja luonnonvaroista

Teknologian hyödyntäminen

omat arvot ja ammattietiikka

Työsuojelu ja -hyvinvointi

yhteistyö ja verkottuminen

henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpito

turvalliset työtavat ja välineet

asenne

suvaitsevaisuus, monikulttuurisuuden

kohtaaminen

työmenetelmät ja käsityötaidot

kasvien ja eläinten biologia

luonnonjärjestelmien toiminta

luonnon monimuotoisuus

maatalouspolitiikka

metsänhoito ja hyödyntäminen

ympäristötuet

eläintensuojelu

lupamenettelyt

työsuojelu

jokamiehen-oikeudet

maankäytön säätely

vesiensuojelu

ympäristönsuojelu (päästöt, jätteet, vaaralliset aineet, haju, melu ym.)

energia- ja ainevirrat

Taloudellinen kestävyys

elinkaariajattelu ja investoinnit

oma suhde luonnonvaroihin

laatu- ja ympäristö-järjestelmät

kokonaisuuksien hahmottaminen

oppimisen taidot

maaseudun elinvoimaisuus

oman työn arviointi ja kehittäminen

asiakaspalvelu

oman identiteetin kehittäminen

kriittinen ajattelu

muutosvalmius

luonnonvarojen käyttö

elintarvike-hygienia

työlainsäädäntö

ergonomia

sosiaalisen kestävyyden edistäminen

metsälainsäädäntö

sosiaali- ja verolainsäädäntö

yrittäjyys

ympäristö-viestintätaidot

tapojen vaaliminen

kulttuuriympäristön tuntemus

Am

ma

ttio

saa

mis

en n

äy

töt

käy

ttö

ön

lu

on

no

nv

ara

-all

aS

usa

nn

a T

au

ria

inen

neuvonta

järjestöt

tuotteistaminentietotekniikka

lähiruoka

markkinointi

tuotantoketjut ja -prosessit

viljelykasvien viljeleminen ja

viljelymenetelmien tunteminen

kotimaan ja ulkomaan kauppa

kuluttajat

maatilat ja maaseutuyritykset

hygienia

paikalliset erikoistuotteiden tuntemus

elintarviketeollisuus

esimiestaidotyrittäjyys

esiintymisen taidot

sähköinen markkinointi

kunnat

oppilaitokset

koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö- ja kunnossapito-osaaminen

biomateriaalien käyttö

some

maisema-psykologia

riskien arviointi ja hallinta

eläinten hyvinvointi

tietokoneteknologia

jäljitettävyys

tutkimus

hallinto

green care -hoivamaatalous

sosiaaliset suhteet

Page 11: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

Maatalousyrittäjän osaamisvaatimukset 2070

Lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen

ohjaus

Työympäristötsidosryhmät

Kulttuurinen kestävyys

Sosiaaliset taidot

Tieto luonnosta ja luonnonvaroista

Teknologian hyödyntäminen

omat arvot ja ammattietiikka

Työsuojelu ja -hyvinvointi

yhteistyö ja verkottuminen

henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpito

turvalliset työtavat ja välineet

asenne

suvaitsevaisuus, monikulttuurisuuden

kohtaaminen

työmenetelmät ja käsityötaidot

kasvien ja eläinten biologia

hiilen varastointi, kierto

ekosysteemipalvelut

keventynyt byrokratia

energia- ja ainevirrat

Taloudellinen kestävyys

elinkaariajattelu ja investoinnit

oma suhde luonnonvaroihin

laatu- ja ympäristö-järjestelmät

kokonaisuuksien hahmottaminen

oppimisen taidot

maaseudun elinvoimaisuus

oman työn arviointi ja kehittäminen

asiakaspalvelu

oman identiteetin kehittäminen

kriittinen ajattelu

muutosvalmius

luonnonvarojen käyttö

ergonomia

sosiaalisen kestävyyden edistäminen

yrittäjyys

ympäristö-viestintätaidot

tapojen vaaliminen

kulttuuriympäristön tuntemus

Am

ma

ttio

saa

mis

en n

äy

töt

käy

ttö

ön

lu

on

no

nv

ara

-all

aS

usa

nn

a T

au

ria

inen

neuvonta

järjestöt

tuotteistaminenrobotiikka

lähiruoka

markkinointi

tuotantoketjut ja -prosessit

viljelykasvien viljeleminen ja

täsmäviljelymenetelmät

kotimaan ja ulkomaan kauppa

kuluttajat

maatilat ja maaseutuyritykset

hygienia

paikalliset erikoistuotteiden tuntemus

elintarviketeollisuus

esimiestaidotyrittäjyys

esiintymisen taidot

sähköinen markkinointi

kunnat

oppilaitokset

Tuotantovälineiden toiminnan monitorointi

biomateriaalien tuottaminen

some

maisema-psykologia

riskien arviointi ja hallinta

eläinten hyvinvoinnin mittaaminen

tietokoneteknologia

jäljitettävyys

tutkimus

hallinto

green care -hoivamaatalous

sosiaaliset suhteet

mikrosirut, biotunnisteteknologia

sosiaali- ja terveyspalvelut

elintarvikkeiden raaka-aineiden ravintotietous

droonit

osuuskunnat ja ruokapiirit

big data

argumentointi-taito

avoin järjestelmäjäljitettävyys

hallintoyhteistyö

yhden luukun periaate

Page 12: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Page 13: Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa

MTK koulutus

• http://luonnonvara.blogspot.fi/ Tiedottaminen

• https://twitter.com/MTKkoulutus Tiedottaminen

• http://www.facebook.com/luonnonvara (MTK koulutus) Tiedottaminen

• http://www.slideshare.net/susannatauriainen Esitykset/dokumentit

• https://picasaweb.google.com/114847480112929178912 Valokuvat

• https://www.dreambroker.com/channel/wsvl47nd/ Videot

• http://www.mtk.fi/Koulutus/ Verkkosivut

13.4.2015