yeter ki derdiniz elektromekanik olsun» · 2019-02-05 · yeter ki derdiniz elektromekanik...

65
www. yde.com.tr « Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun...»

Upload: others

Post on 20-Jan-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr

« Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun...»

Page 2: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr

Page 3: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr

« Yeter ki Derdiniz Elektromekanik

olsun...»

Page 4: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

« Y

eter

ki D

erdi

niz E

lekt

romek

anik

olsun

...»

www.yde.com.tr 02

Page 5: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda 04

Misyonumuz/Vizyonumuz 05

Kalite Politikamız 06

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 07

Bilgi Güvenliği Politikamız 08

İştirakimiz 10

Faaliyet Alanlarımız 13

Elektrik–Mekanik Taahhüt Projeleri 15

Referans Listesi 60

www.yde.com.tr 03

Page 6: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

HAKKIMIZDA

www.yde.com.tr 04

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

YDE Elektromekanik İnş. San. ve Tic. LTD. ŞTİ. adı altında

2012 yılında kurulan şirketimiz kurulduğu tarihten günümüze

kadar; konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile üstlendiği

taahhütleri zamanında ve sorunsuz bir şekilde tamamlamış

olup, yaptığı bütün işleri yüksek özveri ve kalite bilinci ile

gerçekleştirmektedir. Tamamlamış olduğumuz projeler

incelendiğinde aynı firmalar tarafından defalarca talep

görmekte oluşumuz müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin

bir ispatı niteliğindedir.

Ayrıca, taahhütlerinde kullanacağı malzeme ve ekipmanların

satış ve pazarlamasını da yapan YDE Elektromekanik İnş. San.

ve Tic. LTD. ŞTİ. müşterilerinin elektrik, mekanik ve inşaat

ihtiyaçlarını, üst düzey hizmet bilinciyle yerine getirmektedir.

Firmamız, pek çok şirketin eş zamanlı olarak sunamadığı

elektrik- mekanik taahhüt işlerini tek bir kalemde yapabilecek

anahtar teslim projeler sunabilmesinin yanı sıra, YDE

Otomasyon Elektrik San. ve Tic. LTD. ŞTİ. ile de çağın

gerektirdiği en güncel teknolojileri de yakından takip etmekte

olup, akıllı ev ve bina otomasyon sistemlerini de siz değerli

müşterilerimize sağlayabilecek bir alt yapıya sahiptir.

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun…

Page 7: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

VİZYONUMUZ

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

MİSYONUMUZ

Elektrik -Mekanik

taahhüt hizmetlerini bir

arada sunarak,

müşterilerimizin

isteklerini en iyi şekilde

anlamak, karşılamak ve

yarattığımız güveni

sürdürülebilir kalite ile

geliştirerek marka

değerimizi yükseltmek.

Taahhüt sektöründe

hayatı kolaylaştıran,

kalite ve güven telkin

eden bir marka olmak.

www.yde.com.tr 05

Page 8: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere kayıtsız şartsız uymak,

Ticari ahlak ve toplumsal değerleri işten ön planda tutmak,

Şirketi bütün çalışanları ve bütün yönetim kadrosuyla takım yapmak,

Teknolojik gelişmelere süratle ayak uydurmak,

Dayanıklı malzeme ve kalıcı işçiliğin düşük maliyetle alınamayacağını

unutmamak,

Personeli uygulamalı eğitmek ve yetişen personelin sürekliliğini

sağlamak,

Şirketin menfaatlerinin, müşterinin memnuniyetinin sonucu olduğunun

bilincinde olmak,

Müşteri odaklı kalite yönetim sistemimizden ödün vermemek ve

iyileştirilmesini sağlamak,

Hedeflerimize ulaşmamızı etkileyen iç ve dış konuları analiz ederek

sistemsel risklere proaktif yaklaşmak ve fırsatları değerlendirmek,

Uluslararası standartları takip etmek ve yapılan işlerde standartlardan

hiçbir koşulda ödün vermemek,

Değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına duyarlı, önerilere açık, hızlı ve

hatasız olmak,

İş hacmini büyüterek Türkiye’de edinilmiş tecrübe ve birikimlerle,

yurtdışı işler yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamak,

Sosyal sorumluluk bilincinde, ihtiyaç sahiplerine imkan yaratmak,

Faaliyetlerimiz sırasında ilgili tarafların şartlarını gerçekleştirirken

beklentilerini de değerlendirerek memnuniyeti en üst düzeyde

sağlamaktır.

www.yde.com.tr 06

Page 9: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, idari

düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun

teknolojiler kullanmak,

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için

eğitim faaliyetleri düzenlemek ve mevcut sistemin sürekli iyileşmesini

sağlamak,

Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranlarını düzenli olarak

değerlendirerek etkin risk değerlendirmeleri ile iş kazası ve meslek

hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek,

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına

organizasyonun her kademesinin ve paydaşının katılımını sağlamak ,

İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve

hizmet aldığımız tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere,

stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmek,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli

önlemleri almak suretiyle verimliliği artırmak,

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

ve diğer gerekliliklere uymak.

www.yde.com.tr 07

Page 10: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bilgi güvenliği ile ilgili T.C. yasalarına ve ilgili mevzuatlara ve idari

düzenlemelere uymak,

Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi

alışverişlerinde tüm tarafların bilgilerinin gizliliğini korumak,

Tüm çalışanlara bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla

eğitimler verilmesini sağlamak,

Bilgi kritiklik seviyesine uygun güvenilir yedekleme yapmak,

Bilgi güvenliğindeki tehlike, ihlal ve açıkları raporlamak ve tekrarlarını

engelleyici önlemler almak,

Kurum içi bilgi kaynaklarının yetkisiz kişiler ile paylaşılmamasını

sağlamak,

Kurum bilişim kaynaklarının T.C. yasalarına ve bunlara bağlı

yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacı ile kullanılmamasını sağlamak,

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan gizlilik, bütünlük

ve erişilebilirliği risk yönetimi çerçevesinde ele alarak değerlendirmek

ve iş sürekliliği ile bilgi güvenliği amaçlarına ulaşmada çerçeve

oluşturmasını sağlamak ve sistemi sürekli iyileştirmektir.

www.yde.com.tr 08

Page 11: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

www.yde.com.tr 09

Page 12: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

İŞTİRAKİMİZ

YDE Otomasyon Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

YDE Otomasyon Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., YDE Elektromekanik’in iştirakinin güçlü yapılarından biri olarak, saygın kimliği ile Türkiye’de Bina Otomasyon Sistemleri, Akıllı Ev Sistemleri, Enerji ve Yönetim Sistemleri, Zayıf Akım Sistemleri, Kişi ve Kurumlara Özel Çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.

www.yde.com.tr 10

Page 13: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

www.yde.com.tr 11

Page 14: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

www.yde.com.tr 12

Page 15: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

FAALİYET ALANLARIMIZ

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisat

Alçak Gerilim ve Orta Gerilim

Yüksek Gerilim Dağıtım Şebekeleri ve Şalt Sahaları

Trafo ve Jeneratör İşleri

Orta Gerilim Hücreleri

Alçak Gerilim Panoları

BusBar Enerji Dağıtım Sistemleri

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Sistemleri

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma

1. Elektrik Taahhüt Hizmetleri

Alışveriş Merkezleri, Kongre merkezleri, Hastaneler, Oteller, İş

Kuleleri/Plazalar, Konutlar, Kuruluşlara ait Genel Müdürlük Binaları,

Metro Hatları & İstasyonları, Konferans Salonları ve Organize Sanayi

Bölgelerine ait;

Elektrik Zayıf Akım Tesisat

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

CO Gaz Algılama Sistemleri

Acil Anons Sistemleri

CCTV (Kapalı Devre Televizyon) Görüntü İzleme ve

Kayıt Sistemleri

Televizyon – Uydu Yayın ve Dağıtım Sistemleri

SMARTV ve IPTV Sistemleri

Acces Control Güvenlik Sistemleri (Kartlı Geçiş) Data

ve Telefon Sistemleri

Dahili ve Harici Aydınlatma Tesisatları

Scada ve Otomasyon İşleri

Mekanik Otomasyon İşleri

Dimmer ve Aydınlatma Otomasyon İşleri

Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesislerinin tüm Elektrik ve Otomasyon

Sistemleri

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri

Enerji Scada Sistemleri

Şehir Şebekeleri Yüksek Gerilim- Orta Gerilim- Alçak Gerilim Dağıtım

Sistemleri

Enerji Nakil Hatları Kurulum İşleri

Veri (data) ve Ağ (network) Sistemleri

www.yde.com.tr 13

Page 16: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

FAALİYET ALANLARIMIZ

Sıhhi Tesisat

Temiz- Pis Su Tesisatları

Yağmur Suyu Tesisatları

Mutfak ve Çamaşırhane Mekanik Tesisatları

Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri

Sulama Sistemleri

1. Mekanik Taahhüt Hizmetleri

Alışveriş Merkezleri, Kongre merkezleri, Hastaneler, Oteller, İş

Kuleleri/Plazalar, Konutlar, Kuruluşlara ait Genel Müdürlük Binaları,

Konferans Salonları ve Organize Sanayi Bölgelerine ait;

Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Sıcak Sulu Sistemler

Kızgın Sulu Sistemler

Buhar Tesisleri

Konfor Uygulamaları

Proses Borulaması

Basınçlı Hava Tesisatları, Otomatik Kontrol Sistemleri,

Soğuk Oda Uygulamaları,

Asansör ve Yürüyen Merdiven Tesisatları

Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Kalorifer ve Isıtma Tesisatları

Yerden Isıtma Tesisatları

Havalandırma Sistemleri

Domestik Konfor Uygulamaları

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri

İklimlendirme Sistemleri

Yangın Tesisatı

Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Kuru Kimyasal Söndürme Sistemleri

www.yde.com.tr 14

Page 17: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun...

ELEKTRİK- MEKANİK TAAHHÜT PROJELERİ

www.yde.com.tr 15

Page 18: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

Ankara/TÜRKİYE

2015

2016

T.C. Cumhurbaşkanlığı

Rönesans REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elin A.Ş.

300.000 m2

www.yde.com.tr 16

Page 19: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolama

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

Acil Anons Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Güvenlik Sistemleri (Kartlı Geçiş)

www.yde.com.tr 17

Page 20: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

İNCEK LOFT KONUTLARI

Ankara/TÜRKİYE

2014

2016

Akfen İnşaat A.Ş.

Dost İnşaat A.Ş.

Elin A.Ş.

288.000 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 18

Page 21: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Busbar Tesisatı

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

Acil Anons Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Çevre Aydınlatma Sistemi

www.yde.com.tr 19

Page 22: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

MEVLANA CAMİİ

Ankara/TÜRKİYE

2017

Devam Ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı

Söğüt İnşaat Ltd. Şti.

YDE Elektromekanik İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

18.450m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 20

Page 23: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri

Jeneratör Tesisatı

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Çevre Aydınlatma Sistemi

Profesyonel Ses ve Işık Sistemi

www.yde.com.tr 21

Page 24: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

MEKANİK TAAHHÜT İŞLERİ

Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Buhar, Kızgın Su, Sıcak Su Borulaması

Sıhhi Tesisatlar, Temiz-Pis Su Tesisatları

Yağmur Suyu Tesisatları

Kalorifer ve Isıtma Tesisatları

Havalandırma, İklimlendirme Sistemleri

Mutfak ve Çamaşırhane Mekanik Tesisatları

Yangın Söndürme Sistemleri

Sulama Sistemleri

www.yde.com.tr 22

Page 25: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr 21

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Page 26: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ASELSAN ELEKTRONİK A.Ş.

Ankara/TÜRKİYE

2012

2017

Aselsan Elektronik A.Ş.

Aselsan Elektronik A.Ş.

YDE Elektromekanik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

www.yde.com.tr 24

Page 27: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Aselsan, TVC Sistemi Yapım İşi Elektrik İşleri - 2012

MEAG - ARI3 Teknokent Ofis Alanı Tadilatı Elektrik İşleri - 2012

İmralı Adası Gözetleme Sistemi Altyapı Kurulumu Elektrik İşleri – 2012

Jemus5 Kara Harp Okulu Eğitim Dershaneleri Elektrik İşleri – 2012

Kırklareli Site Kompanzasyon Panosu Montajı Elektrik İşleri -2013

İmralı Adası Paratoner ve Uçak İkaz Elektrik İşleri – 2013

Çevre Koşulları Laboratuarı Tadilatı Elektrik İşleri – 2013

Gölbek ATS Kompozit Kule Ek İnşaatı Yapım İşi – 2013

Reis Yerleşkesi Kartlı Geçiş Sistemi Montaj İşleri – 2014

Gölbaşı Rehis Tesisi Geçici Çevre Aydınlatma Elektrik İşleri – 2014

Macunköy Tesisleri BYD Sunucu Odaları Elektrik İşleri – 2014

Sakarya Geyve Site Kompanzasyon Panosu Montajı Elektrik İşleri – 2014

Macunköy Yerleşkesi Galeri ve Diğer Elektrik İşleri – 2014

www.yde.com.tr 25

Page 28: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

12 No’lu Bina Kübik Altyapısı ve İnternet Kablolama İşleri – 2014

Macunköy 27 No’lu Bina Tadilatı Elektrik İşleri – 2015

Konya\Karapınar Atışlı Test Alanı Hareketli Hedef Sistemi Altyapı İşleri – 2015

Gölbaşı Yerleşkesi Mescit Alanı Yapım İşi Elektrik İşleri – 2015

Ankara UKOM Tadilat İşi Elektrik İşleri – 2016

Güvercinlik MEBS Komutanlığı Tadilat İşleri Elektrik İşleri – 2016

Macunköy 58 no’lu Bina Tuvalet Tadilat İşleri – 2016

Akyurt A Blok Eski Geçici Kabul Alanı Tadilat İşleri – 2016

Akyurt 5 Eksen Hareket Simülatörü Altyapı İşleri Yapımı Elektrik İşleri – 2016

Gölbaşı Yerleşkesi ÇAFRAD Elektrik Üst Yapı İşleri– 2017

Gölbaşı Yerleşkesi Yağmurlama Test Sistemi Altyapısı Yapım Elektrik ve Mekanik

İşleri – 2017

www.yde.com.tr 26

Page 29: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr 23

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Page 30: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

MAN OTOBÜS KAMYON TÜRKİYE A.Ş.

Ankara/TÜRKİYE

2012

2018

Man Otobüs Kamyon Türkiye A.Ş.

Bgs İnşaat A.Ş.

Yde Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

www.yde.com.tr 28

Page 31: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Kablo Çekim İşi - 2012

Laboratuvarlar Tadilat Elektrik İşleri – 2012

Hangar Binası Kablo Tavası İşi – 2012

Çevre Aydınlatma Direkleri Kablolama, Dış Saha Kablolama ve Pano Montajı

İşleri – 2012

Nizamiye Turnike Yanı Konteyner Elektrik İşleri – 2012

Ofis Alanları Tadilat İşleri – 2013

Sosyal Tesis Mutfak ve Spor Salonu Elektrik İşleri – 2013

Montaj Podest Alanı ve Konferans Salonu Elektrik İşleri – 2014

Satış Binası Tadilatı Elektrik İşleri – 2014

Boyahane Çukuru Topraklama Elektrik İşleri -2014

Yağmur Altı Armatürü ve Montajı -2014

MANHEM, Araç Teslim Tadilatı Elektrik İşleri-2014

Customer Center Binası Yeni Kamyon Showroom Binası ve Mevcut Yeni Kamyon

Showroom Binası ve Mevcut Yapıların Renovasyonu İşi Elektrik İşleri – 2015

Ü1 Binası Ambar İçi Ofis İnşaatı Elektrik İşleri -2015

Muhtelif Topraklama İşleri - 2015

www.yde.com.tr 29

Page 32: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Servis Binası Tadilatı Elektrik İşleri -2015

Muhtelif WC’ler Elektrik İşleri- 2015

Bayan Abdesthane ve Mescit ve Arşiv Tadilatı Elektrik İşleri - 2015

Eğitim Akademisi Girişi Ve Tesellüm Ambarı WC Tadilatı Elektrik İşleri – 2015

Ü3 Binası Islak Hacim Ve Mescit Yapılması İnşaatı Elektrik İşleri -2015

OBEA Ofisi Elektrik İşleri -2015

Yeni Laboratuvar Binası İnşaatı Elektrik İşleri -2016

Ar-Ge Ek Ofis Binası İnşaat Elektrik İşleri – 2016

Boru Satışı ve Muhtelif Tadilat İşleri – 2016

Kalite Ofis Renovasyon İşi Elektrik İşleri - 2016

Depo Çadırı Temel Topraklama İşleri – 2017

WC Tadilatları Elektrik İşleri – 2017

Muhtelif Elektrik İşleri – 2017

Starbucks Masa Elektrik İşleri- 2018

Boyahane ve 3x5 mt2 Ofis Yapımı Elektromekanik İşleri -2018

Cam Montaj Binası İlave İnşaatı İşi Elektrik İşleri - 2018

www.yde.com.tr 30

Page 33: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr 25

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

Page 34: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

SO ÇAYYOLU KONUTLARI

Ankara/TÜRKİYE

2017

Devam Ediyor

SO Grup Yapı A.Ş.

SO Grup Yapı A.Ş.

YDE Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

www.yde.com.tr 32

Page 35: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ELEKTRİK – TAAHHÜT İŞLERİ

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları

Dahili Aydınlatma Tesisatı

Harici Aydınlatma Tesisatı

Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesislerinin Elektrik ve Otomasyon Sistemleri

Telefon Sistemi

Veri(data) ve Ağ(network) Sistemleri

Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

Televizyon-Uydu Yayın ve Dağıtım Sistemleri

Güvenlik Sistemleri

www.yde.com.tr 33

Page 36: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

MEKANİK TAAHHÜT İŞLERİ

Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Buhar, Kızgın Su, Sıcak Su Borulaması

Sıhhi Tesisatlar, Temiz-Pis Su Tesisatları

Yağmur Suyu Tesisatları

Kalorifer ve Isıtma Tesisatları

Havalandırma, İklimlendirme Sistemleri

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Otomatik Sulama Sistemleri

www.yde.com.tr 34

Page 37: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr

Page 38: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

BORUSAN OTOMOTİV ESENBOĞA SHOWROOM

Ankara/TÜRKİYE

2015

2016

Borusan Otomotiv A.Ş.

Bgs İnşaat A.Ş.

YDE Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

www.yde.com.tr 36

Page 39: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Borusan Oto Esenboğa Showroom Renovasyon İşi Elektrik İşleri

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

Acil Anons Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Güvenlik Sistemleri (Kartlı Geçiş ve Turnike)

www.yde.com.tr 37

Page 40: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL HAREKAT

DAİRE BAŞKANLIĞI

Ankara/TÜRKİYE

2013

2014

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Mensan İnşaat Savunma Sanayi ve Tic. A.Ş.

YDE Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

www.yde.com.tr 38

Page 41: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı Emniyet Spor

Tesisleri Elektrik İşleri

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

Data ve Network Sistemi

Çevre Aydınlatma Sistemi

www.yde.com.tr 39

Page 42: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÖĞÜTÖZÜ YERLEŞKESİ

Ankara/TÜRKİYE

2016

2017

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Saygınlar İnşaat Ltd. Şti.

YDE Elektromekanik A.Ş.

24.900 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 40

Page 43: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Alçak Gerilim Dağıtım Merkezleri

Dahili ve Harici Aydınlatma Tesisatları

Dimmer ve Aydınlatma Otomasyon Sistemleri

Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesislerinin elektrik ve otomasyon sistemleri

Telefon Sistemleri, Veri(data) ve Ağ(network) Sistemleri

Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatları

Kapalı Devre Televizyon Sistemleri (CCTV)

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Televizyon-Uydu Yayın ve Dağıtım Sistemleri

Güvenlik Sistemleri

Asansör ve Yürüyen Merdiven Tesisatları

www.yde.com.tr 41

Page 44: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

MEKANİK TAAHHÜT İŞLERİ

Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Proses Borulaması

Buhar, Kızgın Su, Sıcak Su Borulaması

Sıhhi Tesisatlar, Temiz-Pis Su Tesisatları

Yağmur Suyu Tesisatları

Kalorifer ve Isıtma Tesisatları

Havalandırma, İklimlendirme Sistemleri

Mutfak ve Çamaşırhane Mekanik Tesisatları

Yangın Söndürme Sistemleri

Sulama Sistemleri

Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri

www.yde.com.tr 42

Page 45: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr 43

Page 46: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ANKARA AKYURT İTFAİYE BİNASI

Ankara/TÜRKİYE

2013

2014

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Apsis İnşaat Ltd. Şti.

YDE Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

17.300 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 44

Page 47: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri (630 kVA)

Jeneratör Tesisatı (630 kVA)

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Çevre Aydınlatma Sistemi

Otomatik Egzoz Emiş Sistemi

www.yde.com.tr 45

Page 48: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

88 BÖLGE İÇİN PARK BAHÇE BAKIM, ONARIM

VE ALT YAPI İŞLERİ

Ankara/TÜRKİYE

2017

2017

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Anfa Ankara Altınpark A.Ş.

YDE Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

www.yde.com.tr 46

Page 49: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri

Jeneratör Tesisatı

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Güvenlik Sistemleri (Kartlı Geçiş ve Turnike)

Çevre Aydınlatma Sistemi

www.yde.com.tr 47

Page 50: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TEPE BETOPAN TEMELLİ FABRİKASI

Ankara/TÜRKİYE

2014

2015

Tepe İnşaat (Bilbak İnşaat A.Ş.)

Elin Elektrik A.Ş.

YDE Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

64.282 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 48

Page 51: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TÜRKİYE CUMHURİYET CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri (3x1.600 kVA Kuru Tip)

Jeneratör Tesisatı (2x700 kVA)

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Busbar Tesisatı

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Çevre Aydınlatma Sistemi

www.yde.com.tr 49

Page 52: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

RÖNESANS TOWER ATAŞEHİR

İstanbul/TÜRKİYE

2014

2015

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Holding

Elin Elektrik A.Ş.

YDE Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

85.100 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 50

Page 53: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri

Jeneratör Tesisatı

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Güvenlik Sistemleri (Kartlı Geçiş ve Turnike)

Çevre Aydınlatma Sistemi

www.yde.com.tr 51

Page 54: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TERRACE PLUS ZEKERİYAKÖY

İstanbul/TÜRKİYE

2015

2016

İnanlar Otomotiv A.Ş.

İnanlar Otomotiv A.Ş.

Yde Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

32.000 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 52

Page 55: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri

Jeneratör Tesisatı

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Akıllı Ev Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

Acil Anons Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Güvenlik Sistemleri (Kartlı Geçiş ve Turnike)

Çevre Aydınlatma Sistemi

www.yde.com.tr 53

Page 56: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

TERRACE VADİ ZEKERİYAKÖY

İstanbul/TÜRKİYE

2015

2016

İnanlar Otomotiv A.Ş.

İnanlar Otomotiv A.Ş.

Yde Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

49.000 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 54

Page 57: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri

Jeneratör Tesisatı

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Sac Kablo Kanalı Tesisatı

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Proses ve Otomasyon Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

TV Sistemi

Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Güvenlik Sistemleri (Kartlı Geçiş ve Turnike)

Çevre Aydınlatma Sistemi

www.yde.com.tr 55

Page 58: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

SÜTAŞ AKSARAY FABRİKASI

Aksaray/TÜRKİYE

2015

2015

Sütaş A.Ş.

Etin Elektrik A.Ş.

Yde Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

www.yde.com.tr 56

Page 59: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Kabloları

Aydınlatma Tesisatı

UPS-Priz Tesisatı

Ex-Proof Aydınlatma ve Priz Tesisatları

Çevre Aydınlatma Sistemi

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Tesisatı

Metan ve CO2 Algılama ve İhbar Sistemi Tesisatı

www.yde.com.tr 57

Page 60: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

JUMERIAH BILGAH BEACH HOTEL

Bakü/AZERBEYCAN

2010

2012

AZİNKO Holding

Sahil AZKO MMC.

Yde Elektromekanik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

11.000 m2

42.000 m2

Yer

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Yatırımcı

İşveren

Yüklenici

Açık Alan

Kapalı Alan

www.yde.com.tr 58

Page 61: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

Orta Gerilim Transformatörleri ve Hücreleri (2x1600 kVA)

Jeneratör Tesisatı (3x 630 kVA Senkron)

Alçak Gerilim Dağıtım Panoları ve Dağıtım Kablolaması

Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Tesisatları

Aydınlatma Tesisatı

Priz Tesisatı

UPS Tesisatı

Yangın Algılama ve İhbar Sistemi

CCTV Sistemi

IPTV ve SMATV Sistemi

IP Telefon Sistemi

Data ve Network Sistemi

Otel Odaları Otomasyon Sistemi

MCC, DDC Panoları ve Tesisatları

Çevre ve Cephe Aydınlatma Sistemi

14 adet Villa Elektrik Tesisatları

Aquapark Elektrik Tesisatları

İskele ve Sahil Bar-Restoran Tesisatları

www.yde.com.tr 59

Page 62: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

REFERANSLAR

www.yde.com.tr 60

Page 63: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

İLETİŞİM

Page 64: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr

Page 65: Yeter ki Derdiniz Elektromekanik Olsun» · 2019-02-05 · Yeter ki Derdiniz Elektromekanik olsun... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ Yürürlükte bulunan iş sağlığı

www.yde.com.tr