yedekleme ve kurtarma - h10032. · hp, bilgisayarınızı kurar kurmaz, bir kurtarma diski seti...

of 14/14
Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Post on 28-Feb-2019

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Yedekleme ve KurtarmaKullanc Klavuzu

Telif Hakk 2009 Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.

Windows, Microsoft Corporationkuruluunun ABD'de tescilli ticari markasdr.

Bu belgede yer alan bilgiler nceden haberverilmeksizin deitirilebilir. HP rnleri vehizmetlerine ilikin garantiler, bu rnler vehizmetlerle birlikte gelen ak garantibeyanlarnda belirtilmitir. Bu belgede yeralan hibir ey ek garanti oluturacakeklinde yorumlanmamaldr. HP, ibubelgede yer alan teknik hatalardan veyayazm hatalarndan ya da eksikliklerdensorumlu tutulamaz.

Birinci Basm: Austos 2009

Belge Para Numaras: 539894-141

rnle ilgili not

Bu kullanc klavuzunda birok modeldeortak olan zellikler aklanmtr. Bazzellikler bilgisayarnzda bulunmayabilir.

indekiler

1 Genel Bak

2 Kurtarma diskleri oluturma

3 Bilgilerinizi yedeklemeWindows Yedekleme ve Geri Ykleme'yi kullanma ............................................................................. 5Sistem geri ykleme noktalarn kullanma ............................................................................................ 6

Geri ykleme noktalar ne zaman oluturulmal ................................................................... 6Sistem geri ykleme noktas oluturma ............................................................................... 6nceki bir tarih ve saate geri ykleme ................................................................................. 6

4 Kurtarma ilemini uygulamaKurtarma disklerinden kurtarma ........................................................................................................... 7Kurtarma ilemini ayrlm kurtarma blmnden uygulama (yalnzca belirli modellerde) ................... 8

Dizin ..................................................................................................................................................................... 9

iii

iv

1 Genel Bak

Sistem hatasndan sonra kurtarma ilemi yapldnda sisteminiz mevcut en son yedeklemeniz kadartam olur. HP, yazlm kurulumundan hemen sonra kurtarma diskleri oluturmanz nerir. Yeni yazlmlarve veri dosyalar ekledike, srekli en yeni durumun yedeinin hazr olmas iin sisteminizi dzenli olarakyedeklemeye devam etmelisiniz.

letim sistemi ve HP Kurtarma Yneticisi yazlm tarafndan salanan aralar, sistem hatasdurumunda bilgilerinizi korumak ve geri yklemek zere aadaki grevlerde size yardmc olmak iintasarlanmtr.

Kurtarma diski seti oluturma (Kurtarma Yneticisi yazlm zellii). Kurtarma diskleri, sistemhatas veya kararszl durumunda bilgisayarnz balatmak (nykleme yapmak), iletim sistemive yazlm programlarn fabrika ayarlarna dndrmek iin kullanlr.

nemli sistem dosyalarnz korumak iin bilgilerinizi dzenli aralklarla yedekleme.

Sistem geri ykleme noktalar oluturma (iletim sistemi zellii). Sistem geri ykleme noktalar,bilgisayarn daha nceki durumunu geri ykleyerek bilgisayarnzdaki istenmeyen deiiklikleri gerievirmenizi salar.

Bir program veya srcy kurtarma (Kurtarma Yneticisi yazlm zellii). Bu zellikle tam sistemkurtarmas gerekletirmeden bir program veya srcy yeniden ykleyebilmenize yardmcolunur.

Tam sistem kurtarmas (Kurtarma Yneticisi yazlm zellii). Sistem hatas veya kararszldurumunda Kurtarma Yneticisi ile bilgisayarn fabrika grntsn tam olarak kurtarabilirsiniz.Kurtarma Yneticisi sabit srcdeki ayrlm kurtarma blmnden (yalnzca belirli modellerde)veya oluturduunuz kurtarma disklerinden alr.

NOT: Kat hal srcl (solid-state drive - SSD) bilgisayarlarda bir kurtarma blm olmayabilir.Kurtarma blm olmayan bilgisayarlar iin kurtarma diskleri eklenmitir. letim sisteminizi veyazlmnz kurtarmak iin bu diskleri kullann. Kurtarma blm olup olmadn kontrol etmek iin,Balat' sein, Bilgisayar' sa tklatn, Ynet'i tklatn, sonra da Disk Ynetimi'ni tklatn. Blmvarsa, pencerede bir HP Kurtarma srcs listelenir.

1

2 Kurtarma diskleri oluturma

HP, ciddi bir sistem hatas veya kararszl durumunda sisteminizi orijinal durumuna geri ykleyebilmekiin kurtarma diskleri oluturmanz nerir. Bilgisayar ilk kez kurduktan sonra bu diskleri oluturun.

Bu diskleri zenle kullann ve gvenli bir yerde saklayn. Yazlm, yalnzca bir kurtarma diski setioluturulmasna izin verir.

NOT: Bilgisayarnzda dahili optik src yoksa kurtarma diskleri oluturmak iin istee bal haricioptik src kullanabilir (ayr olarak satn alnr) veya HP Web sitesinden bilgisayarnz iin kurtarmadiskleri satn alabilirsiniz.

Kurtarma disklerini oluturmadan nce aadaki ynergelere dikkat edin:

Yksek kalitede DVD-R, DVD+R, BD-R (yazlabilir Blu-ray) veya CD-R diskler kullanmanz gerekir.Tm bu diskler ayrca satn alnr. CD'lere kyasla DVD'lerin ve BD'lerin depolama kapasitesi okdaha yksektir. CD kullanrsanz, 20 kadar gerekebilir, oysa sadece birka DVD veya BDyeterlidir.

NOT: CD-RW, DVDRW, ift katmanl DVDRW ve BD-RE (tekrar yazlabilir Blu-ray) diskleri gibiokunur-yazlr diskler Kurtarma Yneticisi ile uyumlu deildir.

Bu ilem srasnda bilgisayarn AC gcne bal olmas gerekir.

Her bilgisayar iin yalnzca bir kurtarma diski seti oluturulabilir.

Optik srcye yerletirmeden nce her diske bir numara verin.

Gerekirse, kurtarma disklerini oluturmay bitirmeden nce programdan kabilirsiniz. KurtarmaYneticisi'ni sonraki anzda disk oluturma ilemine devam etmeniz istenir.

Bir kurtarma diski seti oluturmak iin:

1. Balat > Tm Programlar > Kurtarma Yneticisi > Kurtarma Diski Oluturma'y sein.

2. Ekranda grntlenen ynergeleri izleyin.

2 Blm 2 Kurtarma diskleri oluturma

3 Bilgilerinizi yedekleme

Yeni yazlm ve veri dosyalar ekledike, makul gncellikte bir yedekleme bulundurmak iin sisteminizidzenli olarak yedeklemeniz gerekir. u zamanlarda sisteminizi yedekleyin:

Dzenli programlanm zamanlarla

NOT: Bilgilerinizi dzenli olarak yedeklemek iin anmsatclar ayarlayn.

Bilgisayar onarlmadan veya geri yklenmeden nce

Yazlm veya donanm eklemeden ya da bunlarda deiiklik yapmadan nce

Yedeklerken aadaki noktalara dikkat edin:

Windows Sistem Geri Ykleme zelliini kullanarak sistem geri ykleme noktalar oluturun vebunlar dzenli olarak diske kopyalayn.

Kiisel dosyalarnz Belgeler kitaplnda saklayn ve bu klasr dzenli olarak yedekleyin.

Programlarda saklanan ilgili ablonlar yedekleyin.

Ayarlarnzn ekran grntlerini alarak pencerelerdeki, ara veya men ubuklarndakizelletirilmi ayarlar kaydedin. Tercihlerinizi sfrlamanz gerektiinde ekran grnts sizezaman kazandrabilir.

Ekran kopyalayp kelime ilemci belgesine yaptrmak iin u admlar izleyin:

1. Ekran grntleyin.

2. Ekran kopyalayn:

Yalnzca etkin pencereyi kopyalamak iin alt+fn+prt sc tularna basn.

Tm ekran kopyalamak iin fn+prt sc tularna basn.

3. Szck ilemci belgesi an ve Dzen > Yaptr' sein.

4. Belgeyi kaydedin.

Bilgilerinizi istee bal bir harici srcye, a srcsne veya disklere yedekleyebilirsiniz.

Disklere yedeklerken aadaki disk trlerinden birini kullanabilirsiniz (ayrca satn alnr): CD-R,CD-RW, DVD+R, DVD-R veya DVDRW. Kullandnz diskler bilgisayarda ykl olan optik srctrne baldr.

3

NOT: DVD'ler CD'lerden daha fazla bilgi depolanabildiinden, yedekleme iin bunlarnkullanlmas, gerekli disk saysn azaltr.

Disklere yedekleme srasnda, her diski, bilgisayarn optik srcsne yerletirmeden ncenumaralayn.

4 Blm 3 Bilgilerinizi yedekleme

Windows Yedekleme ve Geri Ykleme'yi kullanmaWindows Yedekleme ve Geri Ykleme'yi kullanarak yedekleme oluturmak iin u admlar izleyin:

NOT: Yedeklemeye balamadan nce bilgisayarn AC gcne bal olduundan emin olun.

NOT: Bilgisayarnzn hzna ve dosya boyutuna bal olarak yedekleme ilemi bir saatten fazla zamanalabilir.

1. Balat > Tm Programlar > Bakm > Yedekleme ve Geri Ykleme'yi sein.

2. Yedeklemeyi ayarlamak ve oluturmak iin ekranda grlen ynergeleri uygulayn.

NOT: Windows, bilgisayarnzn gvenliini artrmak iin Kullanc Hesab Denetimi zelliiiermektedir. Yazlm ykleme, yardmc programlar altrma veya Windows ayarlarn deitirme gibigrevler iin izniniz veya parolanz istenebilir. Daha fazla bilgi iin bkz. Yardm ve Destek.

Windows Yedekleme ve Geri Ykleme'yi kullanma 5

Sistem geri ykleme noktalarn kullanmaSisteminizi yedeklediinizde, sistem kurtarma noktas oluturursunuz. Sistem geri ykleme noktas,sabit srcnzn belirli bir zamandaki anlk grntsn kaydedip adlandrmanza olanak salar.Daha sonra, sisteminizde sonradan yaptnz deiiklikleri eski haline dndrmek isterseniz o noktayageri ykleme yapabilirsiniz.

NOT: Daha nceki bir kurtarma noktasna dnmek, son kurtarma noktasndan sonra oluturulan e-postalar veya kaydedilen veri dosyalarn etkilemez.

Sistem dosyalarnza ve ayarlarnza daha fazla koruma salamak iin ek geri ykleme noktalar daoluturabilirsiniz.

Geri ykleme noktalar ne zaman oluturulmal Yazlm veya donanm eklemeden, kapsaml deiiklik yapmadan nce.

Sistem en iyi ekilde performans gsterirken dzenli aralklarla.

NOT: Kurtarma noktasna geri dndkten sonra fikir deitirirseniz sistemi kurtarma ncesi haline gerievirebilirsiniz.

Sistem geri ykleme noktas oluturma1. Balat > Denetim Masas > Sistem ve Gvenlik > Sistem'i sein.

2. Sol blmede, Sistem Koruma'y tklatn.

3. Sistem Koruma sekmesini tklatn.

4. Koruma Ayarlar altnda, geri ykleme noktas oluturmak istediiniz diski sein.

5. Olutur'u tklatn.

6. Ekranda grntlenen ynergeleri izleyin.

nceki bir tarih ve saate geri yklemeBilgisayarn en iyi alt bir zamana ait geri ykleme noktasna (nceki bir tarih ve saatte oluturulan)dnmek iin u admlar izleyin:

1. Balat > Denetim Masas > Sistem ve Gvenlik > Sistem'i sein.

2. Sol blmede, Sistem koruma seeneini tklatn.

3. Sistem Koruma sekmesini tklatn.

4. Sistem Geri Ykleme'yi tklatn.

5. Ekranda grntlenen ynergeleri izleyin.

6 Blm 3 Bilgilerinizi yedekleme

4 Kurtarma ilemini uygulama

NOT: Yalnzca daha nce yedeklediiniz dosyalar kurtarabilirsiniz. HP, bilgisayarnz kurar kurmaz,bir kurtarma diski seti oluturmak (srcnn tamamn yedeklemek) iin, HP Kurtarma Yneticisi'nikullanmanz nerir.

Sistem hatas veya kararszl durumunda Kurtarma Yneticisi yazlm sistemi onarmanza veya geriykleminize olanak salar. Kurtarma Yneticisi, kurtarma disklerinden veya sabit srcdeki ayrlmkurtarma blmnden (yalnzca sekin modellerde) alr. Ancak bilgisayarnzda elektronik src(SSD) varsa bir kurtarma blmnz olmayabilir. Bu durumlar iin, bilgisayarla birlikte kurtarma diskleriverilmitir. letim sisteminizi ve yazlmnz kurtarmak iin bu diskleri kullann.

NOT: Windows iletim sisteminde, Sistem Geri Ykleme gibi yerleik onarm zellikleri vardr. Buzellikleri halen denemediyseniz Kurtarma Yneticisi'ni kullanmadan nce bunlar deneyin.

NOT: Kurtarma Yneticisi, yalnzca fabrikada nceden yklenmi yazlmlar kurtarr. Bu bilgisayarlabirlikte verilmeyen yazlmn reticinin Web sitesinden indirilerek veya reticinin salad disklerdenyeniden yklenmesi gerekir.

Kurtarma disklerinden kurtarmaSistemi kurtarma disklerinden geri yklemek iin:

1. Tm kiisel dosyalar yedekleyin.

2. Birinci kurtarma diskini bilgisayarn optik srcsne yerletirin ve bilgisayar yeniden balatn.

3. Ekranda grntlenen ynergeleri izleyin.

Kurtarma disklerinden kurtarma 7

Kurtarma ilemini ayrlm kurtarma blmndenuygulama (yalnzca belirli modellerde)

NOT: SSD'li bilgisayarlarda bir kurtarma blm olmayabilir. Bilgisayarda bir kurtarma blm yoksa,bu yordam kullanarak kurtarma yapamazsnz. Kurtarma blm olmayan bilgisayarlar iin kurtarmadiskleri eklenmitir. letim sisteminizi ve yazlmnz kurtarmak iin bu diskleri kullann.

Baz modellerde, Balat dmesi veya f11 tuuna baslarak eriilen sabit srcdeki blmden birkurtarma gerekletirebilirsiniz. Bu, bilgisayar varsaylan durumuna geri ykler.

Sistemi blmden geri yklemek iin u admlar izleyin:

1. Kurtarma Yneticisi u yollardan birini kullanarak eriin:

Balat > Tm Programlar > Kurtarma Yneticisi > Kurtarma Yneticisi'ni sein.

veya

Bilgisayar an veya yeniden balatn ve ekrann altnda Press the ESC key for StartupMenu (Balang Mens iin ESC tuuna basn) mesaj grntlendiinde esc tuunabasn. Ardndan, ekranda Press for recovery (Kurtarma iin f11 tuuna basn) mesajgrntlenirken f11 tuuna basn.

2. Kurtarma Yneticisi penceresindeki Sistem Kurtarma'y tklatn.

3. Ekranda grntlenen ynergeleri izleyin.

8 Blm 4 Kurtarma ilemini uygulama

Dizin

Bbilgileri koruma 1

Ddesteklenen diskler 2

Eelektronik src (SSD) 7

Ff11 8

Ggeri ykleme noktalar 6

Kkat hal src (SDD) 1, 8kurtarma 7kurtarma blm 1kurtarma diskleri 1, 2kurtarma disklerinden kurtarma 7kurtarma ilemini ayrlm kurtarma

blmnden uygulama 8kurtarma ilemini uygulama 7Kurtarma Yneticisi 1, 7kurtarma, sistem 1, 7

Pprogram veya srcy

kurtarma 1

Ssistem geri ykleme noktalar 1,

6sistem geri yklemeyi kullanma 6sistem hatas veya kararszl 1sistem kurtarma 1, 7

Ttam sistem kurtarma 1

Yyedekleme

kiisel dosyalar 3zelletirilmi pencere, ara

ubuu ve men ubuuayarlar 3

ablonlar 3

Dizin 9

Genel BakKurtarma diskleri oluturmaBilgilerinizi yedeklemeWindows Yedekleme ve Geri Ykleme'yi kullanmaSistem geri ykleme noktalarn kullanmaGeri ykleme noktalar ne zaman oluturulmalSistem geri ykleme noktas oluturmanceki bir tarih ve saate geri ykleme

Kurtarma ilemini uygulamaKurtarma disklerinden kurtarmaKurtarma ilemini ayrlm kurtarma blmnden uygulama (yalnzca belirli modellerde)

Dizin

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 150 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects true /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False

/Description >>> setdistillerparams> setpagedevice