year 1 block 2 week 1 - intro

Download Year 1 Block 2 Week 1 - Intro

Post on 02-Aug-2015

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Year 1 Block 2 Week 1 2013-2014 2. Year Block 2 Week 1 Block 2 Onderwerpen Syllabus Leren & maken: Studiewijzer Past Simple Start Project Intro Toetsen Block 1 Inzage 3. Year 1 Block 2: Onderwerpen Past Simple Present Perfect Verbindingswoorden Woordvolgorde Project 4. Syllabus: leerdoelen Leerdoelen kennen en kunnen Aantonen leerproces en/of niveaubeheersing: Verplichte oefeningen: oefenfase Toetsen Year 1 Block 2 5. Syllabus: verplicht lesmateriaal Lesmateriaal Boek: Can Do Leerwerkboek Engels MBO-breed, Deel A Can Do Online (+ FACE) FACE: Is onderdeel van Can Do Online; geleverd bij licentie Gn FACE? Neem contact op met docent Niet meer toegevoegd door uitgever zelf licentie FACE bestellen! 6. Syllabus: verplicht lesmateriaal Site: www.englishbol4.nl Syllabus Wordt n keer op papier verstrekt (in Block 1 Week 1) Planning: Studiewijzer Wordt n keer op papier verstrekt (in Block 1 Week 1) Aanvullend lesmateriaal: verplicht Printversie Verplichte oefeningen Oefenmateriaal Overige informatie Bijvoorbeeld toetsinformatie: soort opgaven, beoordeling etc. 7. Syllabus: verplicht lesmateriaal Hand out Project Wordt n keer op papier verstrekt (in Block 1 Week 2) 8. Syllabus: Lesrooster en toetsrooster Lesrooster: Wanneer welk onderwerp m.b.t. leerdoelen Toetsrooster: Wanneer welke toets m.b.t. leerdoelen Toetsdata staan vast: Ongeacht lesuitval Onverhoopt lesuitval op dag toets: toets in eerstvolgende les Ongeacht verzuim Ziek? Zelf afspraak maken voor inhalen Inhalen: altijd buiten lestijd 9. Syllabus: aanvullende informatie en resources: cijfers Cijfers: Wat telt voor een cijfer: SO: telt 1x mee PW: telt 2x mee Project: tel 3x mee Onderwerptoetsen + verplichte oefeningen: Eind week 9: Alle verplichte oefeningen zijn ingeleverd + alle verplichte onderwerptoetsen zijn gemaakt = cijfer (alleen van de onderwerptoetsen) Zo niet: 1 10. Syllabus: aanvullende informatie en resources: cijfers 11. Syllabus: aanvullende informatie en resources Aantonen Overige toetsinformatie Lesuitval/verzuim: gevolgen Inleveren Project: Samenwerkingscontract: gevolg niet naleven Te laat ingeleverd: gevolg 12. Leren & maken Vermeld in de Studiewijzer Year 1 Block 2 2013-2014 Wat in de les: volgorde zoals vermeld Wat je moet leren: wat, eventuele opmerking, waar, is altijd verplicht, einddatum Wat je kan/moet maken: wat, eventuele opmerking, waar, verplicht?, einddatum 13. Leren en maken Maken Wat er gemaakt moet worden staat altijd in deze volgorde vermeld: In de les Niet verplicht Wel verplicht: let op einddatum: inzenden is uiterlijk 18.00 uur op de avond vr de volgende les! 14. Vragen?