yazicilar hold°ng anon°m ‍°rket° - .yazicilar hold°ng anon°m...

Download YAZICILAR HOLD°NG ANON°M ‍°RKET° - .YAZICILAR HOLD°NG ANON°M ‍°RKET° 30 EYLœL 2017 VE

Post on 08-Feb-2019

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET

1 OCAK - 30 EYLL 2017 ARA HESAP DNEMNE AT

ZET KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR

YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET

30 Eyll 2017 Tarihi tibaryla Ara Dnem zet Konsolide Finansal Tablolar

NDEKLER

Sayfa

Ara Dnem zet Konsolide Finansal Durum Tablolar ........................................................................... 1-2

Ara Dnem zet Konsolide Kar veya Zarar Tablolar ................................................................................. 3

Ara Dnem zet Konsolide Dier Kapsaml Gelir Tablolar ....................................................................... 4

Ara Dnem zet Konsolide zkaynaklar Deiim Tablolar ...................................................................... 5

Ara Dnem zet Konsolide Nakit Ak Tablolar ......................................................................................... 6

Ara Dnem zet Konsolide Finansal Tablolara likin Dipnotlar......................................................... 7-54

Not 1 Grupun Organizasyonu ve Faaliyet Konusu ........................................................................... 7-9

Not 2 zet Konsolide Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar ............................................. 9-13

Not 3 letme Birlemeleri ................................................................................................................... 13

Not 4 Ortaklklar ....................................................................................................................... 14-17

Not 5 Blmlere Gre Raporlama ................................................................................................. 18-23

Not 6 Nakit ve Nakit Benzerleri .......................................................................................................... 23

Not 7 Borlanmalar ........................................................................................................................ 24-25

Not 8 zkaynak Yntemi ile Deerlenen Yatrmlar ..................................................................... 26-28

Not 9 Maddi Duran Varlklar ......................................................................................................... 29-30

Not 10 Maddi Olmayan Duran Varlklar ............................................................................................... 31

Not 11 Dier Varlklar ve Ykmllkler ....................................................................................... 32-33

Not 12 Ertelenmi Gelirler ..................................................................................................................... 34

Not 13 Karlklar, Koullu Varlk ve Ykmllkler ........................................................................... 34

Not 14 Taahhtler ............................................................................................................................ 35-36

Not 15 zkaynaklar ......................................................................................................................... 36-38

Not 16 Faaliyet Giderleri ....................................................................................................................... 38

Not 17 Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler/Giderler ............................................................................... 39

Not 18 Yatrm Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler .......................................................................... 39-40

Not 19 Finansman Gelirleri ................................................................................................................... 40

Not 20 Finansman Giderleri ................................................................................................................... 40

Not 21 Sat Amal Elde Tutulan Duran Varlklar ve Durdurulan Faaliyetler ..................................... 41

Not 22 Vergi Varlk ve Ykmllkleri .......................................................................................... 42-44

Not 23 likili Taraf Aklamalar . .................................................................. 45-48

Not 24 Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi ......................................... 48-52

Not 25 Raporlama Dneminden Sonraki Olaylar ............................................................................ 53-54

YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET

30 EYLL 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARHLER TBARIYLA

ZET KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

(1)

Dipnot

Referans

Snrl Denetimden

Gememi

Bamsz Denetimden

Gemi

VARLIKLAR 30 Eyll 2017 31 Aralk 2016

DNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 386.962 413.363

Finansal Yatrmlar 17.004 9.451

Ticari Alacaklar 620.676 338.933

- likili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.1 33.880 28.772

- likili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 586.796 310.161

Dier Alacaklar 4.822 14.879

- likili Olmayan Taraflardan Dier Alacaklar 4.822 14.879

Trev Aralar 49.412 40.747

Stoklar 457.980 221.130

Pein denmi Giderler 59.203 34.646

Cari Dnem Vergisiyle lgili Varlklar 22.1 3.740 12.777

Dier Dnen Varlklar 11.1 626.776 511.831

TOPLAM DNEN VARLIKLAR 2.226.575 1.597.757

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatrmlar 327 327

Ticari Alacaklar 7.911 9.957

- likili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.911 9.957

Dier Alacaklar 3.173 2.937

- likili Olmayan Taraflardan Dier Alacaklar 3.173 2.937

Trev Aralar 23.982 20.567

Stoklar 29.807 62.025

zkaynak Yntemiyle Deerlenen Yatrmlar 8 5.419.687 5.011.551

Yatrm Amal Gayrimenkuller 246.680 251.934

Maddi Duran Varlklar 9 771.374 752.513

Maddi Olmayan Duran Varlklar 10 28.067 27.231

Pein denmi Giderler 15.724 17.985

Ertelenmi Vergi Varl 22.2 147.760 100.688

Dier Duran Varlklar 11.2 1.691.735 1.492.594

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 8.386.227 7.750.309

TOPLAM VARLIKLAR 10.612.802 9.348.066

Ekte yer alan notlar, ara dnem zet konsolide finansal tablolarn ayrlmaz bir parasn tekil eder.

YAZICILAR HOLDNG ANONM RKET

30 EYLL 2017 VE 31 ARALIK 2016 TARHLER TBARIYLA

ZET KONSOLDE FNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

(2)

Dipnot

Referans

Snrl Denetimden

Gememi

Bamsz Denetimden

Gemi

KAYNAKLAR 30 Eyll 2017 31 Aralk 2016

KISA VADEL YKMLLKLER

Ksa Vadeli Borlanmalar 7 1.293.595 610.678

Uzun Vadeli Borlanmalarn Ksa Vadeli Ksmlar 7 1.064.024 922.746

Ticari Borlar 226.108 307.119

- likili Taraflara Ticari Borlar 23.2 340 393

- likili Olmayan Taraflara Ticari Borlar 225.768 306.726

Dier Borlar 89.314 40.645

- likili Taraflara Dier Borlar 23.3 50.000 -

- likili Olmayan Taraflara Dier Borlar 39.314 40.645

Ertelenmi Gelirler 12.1 372.612 42.035

Dnem Kar Vergi Ykmll 22.1 5.116 2.648

Ksa Vadeli Karlklar 37.280 26.964

- alanlara Salanan Faydalara likin Ksa Vadeli Karlklar 13.1 30.557 12.010

- Dier Ksa Vadeli Karlklar 13.2 6.723 14.954

Dier Ksa Vadeli Ykmllkler 11.3 518 512.111

TOPLAM KISA VADEL YKMLLKLER 3.088.567 2.464.946

UZUN VADEL YKMLLKLER

Uzun Vadeli Borlanmalar 7 2.696.692 2.147.252

Dier Borlar 1.451 1.463

- likili Olmayan Taraflara Dier Borlar 1.451 1.463

Ertelenmi Gelirler 12.2 50.493 215.638

Uzun Vadeli Karlklar 24.001 25.199

- alanlara Salanan Faydalara likin Uzun Vadeli Karlklar 13.1 24.001 25.199

Ertelenmi Vergi Ykmll 22.2 24.744 23.036

TOPLAM UZUN VADEL YKMLLKLER 2.797.381 2.412.588

TOPLAM YKMLLKLER 5.885.948 4.877.534

ZKAYNAKLAR

Ana Ortakla Ait zkaynaklar 3.909.788 3.755.171

denmi Sermaye 15 160.000 160.000

Paylara likin Primler (skontolar) 9.474 9.474

Kontrol Gc Olmayan Paylara likin Sat Opsiyon Deerleme Fonu 5.403 5.512

Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlmayacak Birikmi Dier Kapsaml

Gelirler (Giderler) (11.202) (8.407)

- Yeniden Deerleme ve lm Kazanlar (Kayplar) (11.202) (8.407)

- Tanmlanm Fayda Planlar Yeniden lm Kazanlar (Kayplar) (11.202) (8.407)

Kar veya Zararda Yeniden Snflandrlacak Birikmi Dier Kapsaml

Gelirler (Giderler) 558.999 509.341

- Yabanc Para evrim Farklar 552.857 493.207

- Riskten Korunma Kazanlar (Kayplar) 6.142 16.134

Kardan Ayrlan Kstlanm Yedekler 15 32.000 32.000

Dier Yedekler (65.213) (65.213)

Gemi Yllar Karlar veya Zararlar 15 3.017.115 3.368.005

Recommended

View more >