yaŞlanma ve metabolİzma...yaşlanmayı kontrol etmek için gençlik pınarı veya bir iksir...

of 72 /72
YAŞLANMA YAŞLANMA VE METABOLİZMA VE METABOLİZMA Tarih : 24 Mayıs 2003 Cumartesi / 20:00 Yer : Hilton Otel / MERSİN Dr.Yahya Laleli Dr.Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu Kurucusu ve Yöneticisi

Author: others

Post on 06-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • YAŞLANMA YAŞLANMA VE METABOLİZMAVE METABOLİZMA

  Tarih : 24 Mayıs 2003 Cumartesi / 20:00Yer : Hilton Otel / MERSİN

  Dr.Yahya LaleliDr.Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu

  Kurucusu ve Yöneticisi

 • Hadise zedeleyicidir, Hadise zedeleyicidir, kısıtlayıcıdır, ilerleyicidir, kısıtlayıcıdır, ilerleyicidir, hepimizin içinden gelir ve hepimizin içinden gelir ve

  üniversaldır.üniversaldır.

  Yaşlanma: Zamanla birikerek süregelen, hastalıklara hassasiyeti arttıran veya hastalığa sebep olan değişikliklerle giden ve ölümle neticelenen bir prosestir.

  Yaşlanma insanı geniş bir hastalık yelpazesine hassas kılar.

 • Yaşlanmayı kontrol Yaşlanmayı kontrol etmek için gençlik etmek için gençlik

  pınarı veya bir iksir pınarı veya bir iksir aramayalım.aramayalım.

  Mümkün olan mutlu Mümkün olan mutlu ve sağlıklı olarak ileri ve sağlıklı olarak ileri yaşlara ulaşmaktır. yaşlara ulaşmaktır.

  Bu bir şanstır.

 • Yaşlılık Karakteri:Yaşlılık Karakteri: Etkili ve etkin olmada sürekli azalma, O2 alma kapasitesinde azalma (metabolizma azalır) Organlar atrofiye olur, görme ve duyma kaybıyla

  beraber denge kaybı olur, İmmun sistem çöker, Vücut zedelenmelere açıktır, yaralar geç

  kapanır, Sifinkter kontrolleri azalır, Kötü huylu tümörlerin oluşum şansı artar.

 • Yaşlılığın sebep olduğu Yaşlılığın sebep olduğu hastalıklar nelerdir ? hastalıklar nelerdir ?

  Metabolik sendrom,Metabolik sendrom, Kardiyovasküler sistem hastalıkları,Kardiyovasküler sistem hastalıkları, Diyabet,Diyabet, Akciğer hastalıkları (Amfizem KOAH)Akciğer hastalıkları (Amfizem KOAH) Artrit/Adale-İskelet HastalıklarıArtrit/Adale-İskelet Hastalıkları Görme bozuklukları, depresyon ve Görme bozuklukları, depresyon ve

  kazalar.kazalar.

  Yaşlanma hiçbir hastalığa sebep olmaz.Yaşlanma hiçbir hastalığa sebep olmaz. Meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle bazı Meydana gelen fizyolojik değişiklikler nedeniyle bazı

  hastalıkların ihtimali artar.hastalıkların ihtimali artar.

 • 94-95 projeksiyonu 9.02.2001

  Kadın 72

  Erkek 67

 • FİZYOLOJİK YAŞLANMA FİZYOLOJİK YAŞLANMA FİZİKSEL FİZİKSEL YAŞYAŞ

  YAŞLANMA YAŞLANMA HASTALIKHASTALIK

 • Figure 1-2. Comparison of individuals living at various ages and periods of time with the “ideal” maximum life span (A) ideal, (B) 1980, (C) 1920, (D) 1900, (E) 3000 BC.

 • Yaşlılığı Belirlemede “Biomarker” Yaşlılığı Belirlemede “Biomarker” Belirleme Zorlukları:Belirleme Zorlukları:

  Fertler arası biyolojik farklılıklar, Yaşlanma ve hastalık proseslerinin örtüşmesi, Yaşa bağlı değişikliklerin hangilerinin benign,

  hangilerinin patolojik olduğunun ayrım zorluğu, Herhangi bir prosesin organ içi tahrip edici olma

  düzeyinin belirlenememsi, kritik ve kritik olmayan tahribat düzeyinin ayrımı.

 • Kardiyovasküler sistemde yaşlanmaya Kardiyovasküler sistemde yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişikliklerbağlı fizyolojik değişiklikler

  Arterlerde elastite azalır, sol ventrikül yükü artar, Sistolik basınç artar, Sol ventrikül büyür, Diastolde genişleme zamanı uzar, Arterlerdeki baro reseptör algılaması düşer kalp

  hızı azalır, Kalp adalesi fibrozisi aort bazında kalsifikasyon,

  his hüzmesinde zedelenme ve sağ fibroz tirigonda yırtılma,

  -adrenerjik reseptör sitimulasyonuna azalmış cevap,

  Baro ve kemoreseptörlerin azalmış cevabı ve katekolaminlerde artış,

  İzole sistolik hipertansiyon, diastolik disfonksiyon,

  Artri ventriküler iletişim bozukluğu Aort valve kalsifikasyon

 • Kardiyovasküler risk faktörleri kümesiKardiyovasküler risk faktörleri kümesi

  Hipertansiyon Obesite Hiperinsulinemi Diabet Hipertrigliseridemi Küçük, yoğun LDL Düşük HDL-C Hiperkoagulabilite

  İnsülinİnsülindirencidirenci

  Endothelial Endothelial disfonksiyondisfonksiyon

  AterosklerozisAterosklerozis

  Deedwania PC. Am J Med 1998:105(1A):1S-3S

 • Metabolik Sendromun Genel ÖzellikleriMetabolik Sendromun Genel Özellikleri

  Risk Faktörü Belirleyici/tanımlayıcı seviyeAbdominal obesite (bel çevresi)

  ErkeklerdeKadınlarda

  >102 cm (>40 in.)>88 cm (>35 in.)

  Yükseltilmiş trigliserid >150 mg/dLDüşük HDL kolesterol

  ErkeklerdeKadınlarda

  85 mm HgFasting glukoz >110 mg/dL

 • Metabolik SendromMetabolik Sendrom

  Kazanılmış nedenler– Fazla kilo ve obesite– Bedensel hareketsizlik– Bazı kişilerde yüksek karbonhidrat

  içeren diyetler (>%60 karbonhidrat kaynaklı)

  Genetik/moleküler nedenler– Cd 36 (FAT)– Daf2/unc 64 (Ins.Resp.)

 • Metabolik Sendrom Metabolik Sendrom Tedavisine Yönelik AmaçlarTedavisine Yönelik Amaçlar

  – Altında yatan nedenleri azaltmak Fazla kilo ve obesite Bedensel hareketsizlik

  – Lipid ve lipid olmayan risk faktörlerini beraberce tedavi etmek

  Hipertansiyon Tromboza meyil Atriojenik dislipidemi

 • Diabet Önleme Programı: Yaşam sitilinde yapılan değişiklikler Tip 2 Diyabet gelişim riskini azaltmaktadır.

  Source www.nih.gov, Ağustos 2001

  http://www.nih.gov/

 • Modifiye Edilebilir Parametrelerin Modifiye Edilebilir Parametrelerin KazançlarıKazançları

  Diabet kontrolüHbA1c %1 düşüş :

  Diabetten ölüm %21 azalmaM.I. Bağlı ölüm %14 azalmaDiabet komplikasyonu %37 azalma

  ACE inhibitörü (ramipril) kullanımı,55 yaş üzeri >4.5 yıl :

  Bütün nedenlere bağlı ölüm %25 azKardiyovasküler ölümler %37 az

  Tansiyon kontrolüSistolik basıncın 10 mm düşürülmesi:

  Ölüm nedenlerine %15 azalmaM.I. bağlı ölümde %11 azalmaMyokart komplikasyonunda %13 azalma

 • Peroxisome proliferator-activator receptor alpha

  TG , Apo CIII , Lipoprotein lipaz , Apo A1)

 • İnsülin direncinde , Ox.LDL resp. (Cd36)

 • BMI= ağırlık (kg) / boy (m2)

 • Lipid ve Lipoproteinlerin Lipid ve Lipoproteinlerin Arterioskleroz Dışı Hastalık İlişkileriArterioskleroz Dışı Hastalık İlişkileri

  Apolipoprotein E4 variantı - Alzheimer hastalığına yatkınlık

  Cytokrom P-450 polimorfizmi - Alzheimer hastalığı ile ilişkili

  Nöron içi kolesterol düzeyi - Nöron içi plak teşekkülü

 • ABC Transport Protein Genetik Bozukluğunun Kolesterol Metabolizmasına Etkisi

  (The Fats of Life, 2003)

 • ABCA, Transport Sistemi

  (The Fats of Life, 2003)

 • Sitosterolemi (tendonlarda

  xantomlar hemolitik anemi ve arterit)

 • Yaşlanmanın izahı:Yaşlanmanın izahı: Stochastic Teori (Rasgele eskime ve dökülme) İmmünolojik, Neuroendokrin SERBEST RADİKALLER ve LİPİD

  PEROKSİDASYONU Artmış oksidasyon, glikozilasyon, Kalıtsal faktörler/ sporadik mutasyon Yaşam şekli

  hepsinin toplamı !.

 • Yaşlanma Hızını Artıran/Azaltan Etkenler:Yaşlanma Hızını Artıran/Azaltan Etkenler: Egzersiz noksanlığı, Sigara, uykusuzluk, alkol bağımlılığı, Vücut kitlesi ve yağ dağılımı, Genetik/Moleküler-Telemeraz geni, Kronik hastalıklar/diabet, hipertansiyon, endokrin

  sistem hastalıkları, Sosyo-ekonomik faktörler/eğitim, meslek, gelir durumu Kısıtlayıcı olmayacak tarzda yaşam beklentisi, Metabolizmanın yavaşlatılması, Kemik ve adale gücünün artırılması//Dengenin idamesi

  NEGATİF

  POZİTİF

 • Yaşlanmaya karşı yapabileceklerimiz:Yaşlanmaya karşı yapabileceklerimiz:

  Antioksidanlaro Vitaminlero Flavonoidilero Metaloproteinler

  Oksidan maddelerin az oluşturulması/alınması HMG-CoA Reductase intibitörleri (statinler)

  Reseptörlerden zengin beslenme

  Pozitif düşünce,

  Ulaşılacak hedef,

  Grup oluşturma,

  Ruhsal KondisyonRuhsal Kondisyon Denge ve adale gücünün

  korunması, Eklemlerin çalıştırılması, Kemiklere ağırlık veren

  egzersiz,

  Fiziksel KondisyonFiziksel Kondisyon

 • Yaşlanmayı takipte kullanılabilecek belirleyiciler

  Vücut Kitlesi (Body Mass Index) Vücut Kompozisyonu/Kemik Mineral

  Dansitesi GTT/PP Kan Şekeri HbA1C İnsülin/ILGF Kolesterol/HDL Homocystein Solunum Fonksiyonları Genomik, proteomic testler

 • İnanıyoruz ki “uzun yaşam tıbbi” sağlıklı yaşam sürecini

  uzatacak; sağlık desteği, hastalıkların önlenmesi, diyet,

  egzersiz, tütün kullanımının durdurulması ve bütün bunların yanısıra gelişmiş tıbbi bakım ve

  temel araştırmaların sonucu ortaya çıkan yeni keşifleri de kapsayacak

  bütün yöntemleri uygulayabilir.

  Journal of Anti-Aging Medicine

 • AGING IS STYLISH,ALL THE BEST

  PEOPLEARE DOING IT !

 • What are Flavonoids?

  • Family of polyphenolic compounds• Over 4-5,000 flavonoids in nature• Present in fruit, vegetables, seeds, nuts, flowers

  and bark.• Defend the plants against parasites, bacteria,

  and oxidation.• Some flavonoids are highly colored.

 • HYDROXYBENZOIC ACIDSHYDROXYBENZOIC ACIDS

  COOH

  R2 R1

  R3

  R4

  R1=R2=R4=H , R3=OH p-Hydroxybenzoic acid

  R2=R3=R4=H , R1=OH Salicylic acid

  R1=H, R2=R3=R4=OH Gallic acid

  R1=R4=H, R2=R3=OH Gentisic acid

 • ``Nutritional intervention with fruits and vegetables may play an important role in protecting against and possibly reversing thecognitive declines seen from aging,'' Joseph added in a statement released by the publisher of the journal, the Society forNeuroscience.

  Fruit and vegetables are key sources of antioxidants, nutrients that disarm harmful molecules called free radicals. Free radicals -- theundesirable byproducts of various metabolic functions -- damage cells. Over time, this damage, called oxidative damage or oxidativestress, is believed to play a leading role in certain diseases and age-related changes. Although the body also produces antioxidants, overtime, production declines.

  ``The brain may be particularly vulnerable to the damaging effects of free radicals because it is relatively deficient inantioxidants to begin with,'' Joseph said in the press statement. ``Free radical destruction is thought to be a contributing factorto the decline in memory and motor performance seen in aging.''

  To determine whether an increase in antioxidant rich fruit and vegetable consumption might offset these age-related declines inantioxidant production, and their consequences, Joseph and colleagues fed rats four different diets. For 6 months, rats were fed either astandard diet or a standard diet supplemented with one of three factors: vitamin E, a known antioxidant; strawberry extract; orspinach. Strawberries and spinach are high in antioxidants, and also contain an array of ''phytochemicals,'' or plant chemicals,that appear to have antioxidant properties.

  Various tests designed to measure the animals' brain and mental functioning showed that the rats fed diets supplemented with spinachsaw the fewest age-related declines, followed by those fed the strawberry extract. Vitamin E also helped slow mental declines over time,but not to the same extent, Joseph and colleagues report.

  It may be that foods containing a variety of phytochemicals, including phytochemicals with antioxidant properties, may offergreater protection than individual nutrients, the researchers suggest.

  ``Thus, phytochemicals present in antioxidant rich foods, such as spinach, may be beneficial in retarding functional age-related centralnervous system and cognitive behavioral deficits and, perhaps, may have some benefit in neurodegenerative disease,'' they conclude.

  In subsequent studies, the researchers plan to test other phytochemical- and antioxidant-rich foods, such as blueberries. They also plan toinvestigate whether these foods can protect against or reverse mental declines associated with age-related disorders, such as Alzheimer'sand Parkinson's disease. Oxidative stress may be key factor in both, recent findings suggest. Some research also suggests thatsupplemental doses of vitamin E, and ginkgo biloba, a source of phytochemicals, might lessen the effects of Alzheimer's.

  SOURCE: The Journal of Neuroscience 1998;18.Reut17:40 10-02-98 (02 Oct 1998 17:40 EDT)

 • SÖYLENEN BULUNAN

  Hafızayı güçlendirir

  Ümit verici bilgi var ama güven verici değil. Bazı yazarlar teid ediyor.

  Hafıza kaybı Alzheimer hastalarında ufak etki.

  Kulak çınlaması

  Ufak grup çalışmaları doğruluyor. Fakat jüri kabul etmiyor.

  Yürümede ayak tutukluğu İlaç (trendal) kadar iyi. Egzersiz daha etkili.

  SakıncaYan etkisi az ve çabuk kayboluyor. Tavsiye edilen doz (120-300 mg) üzerinde alınırsa havale, ciddi kanamalar görülebilir. ANTİOKAGÜLANLARLA KULLANILMAMALI.

  Ginkgo Biloba Ginkgo Biloba (Gümüş kayısı)Çin ilacı. Dünya’daki en eski ağaçlardandır.Meyvası ve çekirdeği kullanılıyor.

  (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

  http://www.fitzroygardens.com/largeimages/ginkgo%20leaves%20aut.jpg

 • Birçok etkisinden bahsediliyorsa da hafif

  antidepresan olarak kullanılabilir. Doz 900 mg/gün. Etki 2-3 hafta

  sonra görülür. Anti depresan ilaçlarla etkileşir. Doğum kontrolü ve kan

  pıhtılaşması önleyici ilaçlarla kullanılmamalı.

  St.John’s Wort St.John’s Wort (Hypericum (Hypericum Perforatum)Perforatum)

  (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

 • Ginseng (Panax Ginseng (Panax ginseng)ginseng)SÖYLENENSÖYLENEN BULUNANBULUNAN

  Enerji/fiziksel kondisyonu artırır.

  Ernst’e göre yeterli destekleyici veri yok.

  Kanser Kore çalışması riski azalttığını söylüyor. İlave araştırma lazım.

  Diyabet Yemek sonrası artma, kan şekeri düzeyini indirir.

  Uyarı

  200-600 mg/gün dozu aşılmamalı. İyi kalite olmayan ürün alfatoxinlerle kontamine olabilir. Nadir fakat ciddi uykusuzluk, ishal, vaginal kanama, meme ağrısı. Şiddetli baş ağrısı, hatta şizofronik reaksiyonlara, tansiyon yükselmesine sebep olabilir.

  Aklınıza gelen her konu için denenmiş. Sıklıkla gerginlik, konsantrasyon Aklınıza gelen her konu için denenmiş. Sıklıkla gerginlik, konsantrasyon dikkat ve iyi hissetme gayesiyle kullanılıyor.dikkat ve iyi hissetme gayesiyle kullanılıyor.

  (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

  http://www.itmonline.org/image/ginseng.JPG

 • Saw PalmettoSaw PalmettoOlgun meyvaları sperm sayısını artırmak ve Olgun meyvaları sperm sayısını artırmak ve

  meme genişletmek için kullanılmış. meme genişletmek için kullanılmış. Bugün basit Bugün basit prostat hiperplazisinde kullanılabilir.prostat hiperplazisinde kullanılabilir.

  KavaKavaGüney pasifikte kullanılan hafif sedasyon Güney pasifikte kullanılan hafif sedasyon

  verici dolayısıyla verici dolayısıyla kısa sürelikısa süreli olarak olarak huzursuzluk durumlarında kullanılabilir. huzursuzluk durumlarında kullanılabilir.

  (Annals of Internal Medicine, Dec 31, 2001)

  http://images.google.com/imgres?imgurl=home.hawaii.rr.com/yee/hkc/keiki%2520kava%2520o%2520nursery.jpg&imgrefurl=http://home.hawaii.rr.com/yee/hkc/services.html&h=413&w=396&prev=/images%3Fq%3D%2522kava%2522%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26sa%3DGhttp://image.pathfinder.com/time/magazine/1998/dom/981123/serenoa.jpg

 • Vitaminler Nelerdir ?Vitaminler Nelerdir ?Vücudumuzun protein, karbonhidrat ve yağları kullanabilmesini sağlar. Normal sindirimi, zihin

  açıklığı, enfeksiyonlara direnç gibi fonksiyonları, lazım olduğu gibi vücudun kan

  hücresi, hormon, genetik materyal yapımı sinir sisteminin kimyasal madde yapması için

  gereklidir.

 • Folik AsitFolik Asit Fetus Neural Tüp Defekt sıklığını azaltır. Vit B6 ve VitB12 ile beraber;

  – Homocystein seviyesini düşürür. – KDH ve venöz damar hastalıklarını azaltır.– Kolon ve meme kanseri riskini azaltır.

  Noksanlığında– Urasilin DNA katılımı aksar,– Makrositer anemi gözlenir,– Serebrovasküler hastalık riski artar.

 • Vitamin BVitamin B66Yetersizliğinde; folik asitle beraber veya ayrı, koroner ve damar hastalıklarına rastlama sıklığı yüksektir.

  Kaynağı et ve baklagillerdir. Günlük doz 2 mg

  Vitamin BVitamin B1212•%15 yaşlıda mide, intrensek faktör noksanlığı veya

  absorpsiyon bozukluğu nedeniyle düşüktür.•Marjinal düşüklüğün ne yarattığı bilinmiyor.Kan düzeyi >258 pmol/L(Cristal formu mide asidi gerektirmez)

 • Vit DVit D- Gün ışığı yeteri Vit D yapımını sağlar. - Düşüklüğü osteoporoz ve kırık riskini artırır. Çok az gıda maddesi - süt, tereyağı- Vit D ihtiva eder. Günde 2000 IU kadar Vit D alınması sorun yaratmaz.

  Vit AVit AKanser riskini azaltması beklenirken, A vitamini alımı ve kan düzeyi ile kanser riski arası ilgi konulamamış.5000 IU/gün sorun yaratmıyor. Üzerindeki dozlarda kalça kırığı riski ve doğumda defekt şansı artıyor. B Caroten ile yoğun sigara kullananlarda akciğer kanseri, alkol kullananlarda prostat kanseri riskinde artma gözlenmiş.

 • Vit EVit ELDL oksidasyonunu azaltır. KH riskini azaltır. Bu bulgu geniş kapsamlı Heart Outcames Prevention Evaluation Trial (İtalya) çalışmasında tekrarlanamamış. Fakat KVH’dan ölüm oranı azalmış.

  Erkekte intima kalınlaşmasını önlüyor (düşüklüğü)Meme kanserinde belirli etki yok.Kolon kanseri bulguları karışık.Beta karotenle beraber prostat kanseri riskini azaltıyor. Diğer kanserlere etkisiyle ilgili veri yok.Bu çalışmada sigara içenlerde beyinde hemarojik stroke gözlenme şansı artmış.

 • Vit CVit Cİlave Vit C almanın faydasına ait fazla bilgi yok. Diyetle düşük Vit C mide kanseriyle ilgili bulunmuş ama ilave kullanımının etkisi araştırılmamış.Uzun süreli C Vitamini kullanımında meme kanseri risk oranında azalma yok. Günlük doz

 • Çoklu vitamin preparatları:A, C, B6, B12, D, K, E vitaminlerinin ve Thiamin (B1), Riboflavin(B2), Niacin, Folic asitin günlük ihtiyaç dozunu

  ihtiva eder.

  Bu preparatları kullananlarda, bilhassa alkol alanlarda, Koroner hastalığı, kolon ve meme kanseri riskinin azaldığı gösterilmiştir.

  (Çinli erkeklerde beyin damarı tıkanıklıklarını %50 azaltıyor)

  N.Eng.J.Med. December 20, 2001.

 • ÖZET OLARAKÖZET OLARAK(The Food and Nutrition Board of the Institude of Medicine)Antioxidan vitaminlerinin kronik hastalıklar üzerine pozitif etkileri olduğunda fikir birliğine sahip değildir. Buna rağmen bilhassa yetersiz ve tek yönlü beslenenlerde, ziyanından çok faydalı olabileceği ve fiyatıda ucuz olduğundan günlük dozları aşılmamak üzere kullanılabileceği belirtilmiştir.

  N.Eng.J.Med. December 20,2001.

 • HORMONLARHORMONLAR

 • Üreticiler yaşlanmayı yavaşlattığı, adale ve kemik gücünü arttırdığı, yağları yaktığı, idrar miktarını arttırdığı, immuniteye destek olduğunu söylemekteler. Fareler daha genç davranış sergilese de insanda böyle olduğuna dair delil yok. Ayrıca karaciğerde tahribat yapabilir, yüzde kıllanmaya sebep olur, kalp krizi ve kansere sebep olabilir.

  DHEA:DHEA: (Dehydroepiandresterone) (Dehydroepiandresterone)

 • Erkekte yaşlılıkta belirtilen şikayetlerin önemli bir grubundan sorumlu gözükür. Yaşlanmayı önleme gayretkeşleri testosteron düzeyini çok yükseklere çıkararak, şahsın kendini iyi hisset-mesi, vücut gücü ve seks arzusunu arttırmasının sağlanabilece-ğini söylemektedirler. Bu iddialar kanıtlanmamıştır.

  Yüksek doz testosteron prostat problemlerine, kolesterol yükselmesine sebep olabilir.

  TESTOSTERONTESTOSTERON

 • Uyku regülasyonu yapan hormon, uykusuzluk ve zaman farklarına ayarlanma için kullanılmış. Antioksidan gücüde olduğundan yaşlanmayı yavaşlatacağı, kanserle mücadeleyi arttıracağı, seksüaliteyi arttıracağı iddia edilmiş !

  Kanıt yok yanlış zamanda alınırsa uyku düzenini bozabilir.

  MELATONİNMELATONİN

 • Çocukta gelişmeden sorumlu.

  Yetişkinde yağ kitlesini yakar, adale geliştirir, enerji yeniler. Bazı araştırmalar bazı pozitif etkilerden bahsetmektedir.

  Genelde bu çalışmalar bilgi edinmek için yetersiz bulunmaktadır. Tansiyon arttırabilir, mafsal ağrısına sebep olabilir, su tutturur.

  HGH HGH (HUMAN GROWTH HORMONE)(HUMAN GROWTH HORMONE)

 • Estrogen idame çalışmasının osteoporoz kontrolü için kullanımı kabul görmüştür. Kemikleri güçlendirir. Derinin elastikiyetini arttırır. Vajeni yumuşatır. Mental açıklığı korur. Meme kanseri ve kan pıhtılaşmasını artırabileceğinden kontrollü kullanılmalı-dır. Bazı çalışmalar kalp riskini azalttığı yönündedir.

  E2 E2 (ESTROGEN)(ESTROGEN)::

 • Kim alacağı bir iki kapsül veya süreceği kremle genç görünmeyi ve hissetmeyi

  istemez ?

  Öyle bir iksir veya kozmetiklerle yaşlılıkla gelen değişiklikler

  önlenemez.

  Ama, belirli uygulamalarla mutlu bir süreç haline süreç haline

  getirilebilmesi mümkündür.getirilebilmesi mümkündür.

 • Akdeniz tipi beslenme:Akdeniz tipi beslenme: Kronik Kronik hastalıkların riski düşük, yaşam beklentisi hastalıkların riski düşük, yaşam beklentisi uzundur.uzundur.

  • Enerji kaynağının %30 MUFA (Zeytinyağı)Enerji kaynağının %30 MUFA (Zeytinyağı)• Sebze, balık ve kuruyemiş önemli,Sebze, balık ve kuruyemiş önemli,• Kendine iyi bakan toplumKendine iyi bakan toplum

  Zeytinyağ Zeytinyağ LDL sentezini inhibe ediyor.LDL sentezini inhibe ediyor.HDL geri dönüşünü artırıyor, viskozitesini HDL geri dönüşünü artırıyor, viskozitesini

  azaltıyor.azaltıyor.

  Oksidasyona PUFA’den çok dayanıklıOksidasyona PUFA’den çok dayanıklı

  (Prof.Assman, Rockfeller University. NY 4 Oct 2001)

 • 1.İçindeki aktif madde stratum corneuma işler mi? Aktif madde hedefe etkinin olabilecek sürece aktif kalabilir mi?

  2.Belirtilen aktif madde hedef hücrelerde veya insan derisinde istenen biyokimyasal etkiyi yapar mı?

  3.Söylenenin doğru olduğunu belirleyen, çift körlü, etkisiz madde kontrollü, istatistiki olarak önemli klinik çalışma raporu var mı?

  Cosmetic/CosmeticalCosmetic/Cosmetical

 • Zihin egzersizi yapın Bedensel egzersiz yapın Sağlıklı diyet uygulayın Sağlıklı kilonuzu devam ettirin. Kendinize iyi bakın Hasta olduğunuzda veya yaralandığınızda en uygun tedaviyi

  uygulamaya karar verin Aşırı güneşten sakının veya önleyici krem kullanın. Sigara içmeyin, Alkol kullanımını ağız lezzetiyle uyumlu seviyede tutun.

  BazBazıı belirli uygulamalar belirli uygulamalar yaşlanma yaşlanma prosesinin hprosesinin hızını yavaşlatabilir.ızını yavaşlatabilir.

 • AGING IS STYLISH,ALL THE BEST

  PEOPLEARE DOING IT !

  Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23Slide 24Slide 25Slide 26Slide 27Slide 28Slide 29Slide 30Slide 31Slide 32Slide 33Slide 34Slide 35Slide 36Slide 37Slide 38Slide 39Slide 40Slide 41Slide 42Slide 43Slide 44Slide 45Slide 46Slide 47Slide 48Slide 49Slide 50Slide 51Slide 52Slide 53Slide 54Slide 55Slide 56Slide 57Slide 58Slide 59Slide 60Slide 61Slide 62Slide 63Slide 64Slide 65Slide 66Slide 67Slide 68Slide 69Slide 70Slide 71Slide 72