ya-s10 - home | casio geometric correction box ya-s10 geometric correction box ya-s10...

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Geometric Correction Box

  YA-S10 Geometric Correction Box

  YA-S10

  CkJEGFSISwRPoTrDPlFiCzNrChK

  セットアップガイド 日本語 � この説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。� 本書の最新版は下記ウェブサイトに公開されております。

  http://world.casio.com/manual/projector/

  Setup Guide English � Be sure to keep all user documentation handy for future reference.� To obtain the latest version of this manual visit the website at the URL

  below. http://world.casio.com/manual/projector/

  Setup-Anleitung Deutsch � Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

  � Für die neueste Ausgabe dieser Bedienungsanleitung besuchen Sie bitte unsere Website unter folgender URL.

  http://world.casio.com/manual/projector/

  Guide d’installation Français � Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

  � Pour obtenir la toute dernière version de ce manuel, consultez le site à l’adresse suivante.

  http://world.casio.com/manual/projector/

  Guía de configuración Español � Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

  � Para obtener la versión más reciente de este manual, visite nuestro sitio web en la siguiente URL.

  http://world.casio.com/manual/projector/

  Guida di setup Italiano � Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di mano per riferimenti futuri.

  � Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale, visitare il sito web all’URL riportato di seguito.

  http://world.casio.com/manual/projector/

  Installationshandbok Svenska � Förvara all användardokumentation nära till hands för framtida referens.� Den senaste versionen av detta instruktionshäfte kan hämtas från

  webbplatsen med följande URL-adress. http://world.casio.com/manual/projector/

  Guia de Configuração Português � Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.

  � Para obter a última versão deste manual, visite o site no endereço URL abaixo.

  http://world.casio.com/manual/projector/

  Instelgids Nederlands � Bewaar alle documentatie op een veilige plaats voor latere naslag.� Bezoek de website op de onderstaande URL voor de nieuwste versie

  van deze handleiding. http://world.casio.com/manual/projector/

  Asetusopas Suomi � Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.

  � Saat uusimman version tästä oppaasta seuraavasta Internet- osoitteesta:

  http://world.casio.com/manual/projector/

  Oppsettguide Norsk � Pass på å oppbevare all brukerdokumentasjon lett tilgjenglig for fremtidig bruk.

  � For å få den nyeste utgaven av denne bruksanvisningen, besøk nettsiden ved bruk av URL’en nedenfor.

  http://world.casio.com/manual/projector/

  この装置は、クラスB情 報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用す ることを目的としてい ますが、この装置がラジ オやテレビジョン受信 機に近接して使用され ると、受信障害を引き起 こすことがあります。取 扱説明書に従って正し い取り扱いをしてくだ さい。 VCCI-B

  この装置は、高調波電流 規格JIS C 61000-3-2 に適合しています。

 • Fi-1

  Turvaohjeet ................................................ Fi-3

  Käyttöä koskevia varotoimia.................... Fi-8

  YA-S10-ohjaimen yleiskatsaus .............. Fi-10 Pakkauksen avaaminen ..............................Fi-10

  Valmistelut................................................ Fi-11 Tuetut projektorit .........................................Fi-11 Projektorin asennus.....................................Fi-11 Liitännät.......................................................Fi-12 Kaukosäädinten valmistelu .........................Fi-13 Ohjaimeen liitettyjen projektorien

  (tai projektorin) perusasetusten määrittäminen ..........................................Fi-13

  Ohjaimen perusasetusten määrittäminen ...Fi-14 Projektori(e)n asennon säätäminen .............Fi-15 Kuvan muotoilu kuvapinnan mukaan ..........Fi-18

  Muotoilutoimintojen käyttäminen...........Fi-24 Muotoilutyyppi: Litteä ..................................Fi-24 Muotoilutyyppi: Lieriö 1 tai Lieriö 2 .............Fi-25 Muotoilutyyppi: Vapaa muoto .....................Fi-26 Tarkkojen korjausten tekeminen..................Fi-27

  Heijastetun kuvan kuvasuhteen säätäminen ............................................Fi-30

  Valmistelujen jälkeinen normaali käyttö .....................................Fi-31

  Tekniset tiedot..........................................Fi-32

  Termit ja käytännöt

  Tämän oppaan Projektorijärjestelmä-termillä viitataan seuraaviin järjestelmiin: XJ-SK600-kaksoisprojisointijärjestelmä XJ-SK650-kaksoisprojisointijärjestelmä projisointijärjestelmät, jotka koostuvat geometrisesta YA-S10-korjausohjaimesta, joka liitetään yhteen tai kahteen erikseen saatavaan CASIO-projektoriin.

  HUOMAUTUS

  Jotkin tässä oppaassa mainitut mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa.

  Käyttöohjeet

  Tässä oppaassa kerrotaan, miten projektori (tai projektorit) liitetään geometriseen YA-S10-korjausohjaimeen (josta tässä oppaassa käytetään nimeä ohjain) ja miten projisoituja kuvia voidaan muotoilla ja mukauttaa erityyppisille kuvapinnoille muotoilutoiminnoilla. Tässä oppaassa käsitellään tehtävät, jotka on suoritettava projektorin/projektoreiden ohjaamiseksi ohjaimella.

  Projektorijärjestelmän käyttämisestä sen asennuksen jälkeen on YA-S10-ohjaimen käyttäjän oppaassa, joka on ladattavissa seuraavassa osoitteessa: http://world.casio.com/manual/projector/

  Sisältö

 • Fi-2

  HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Crestron on yhdysvaltalaisen Crestron Electronics, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki. Muut yhtiö- ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

  Tämän Käyttäjän oppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Tämän oppaan kopiointi joko osittain tai kokonaisuudessaan on kielletty. Tämä opas on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi. Muu käyttö on kiellettyä ilman CASIO COMPUTER CO., LTD:n lupaa. CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa menetyksistä tai kolmansien osapuolien esittämistä korvausvaatimuksista, joita aiheutuu tämän tuotteen tai oppaan käytöstä. CASIO COMPUTER CO., LTD. ei vastaa laitteen toimintavioista tai huoltamisesta tai mistään muista syistä aiheutuvista tietojen tai tuottojen menetyksistä. Tässä oppaassa esitetyt esimerkkinäytöt ovat havainnollistavia. Ne saattavat poiketa jonkin verran tuotteen todellisista näytöistä.

 • Fi-3

  Turvaohjeet

  ■ Huomio: XJ-SK600/XJ-SK650-projektorijärjestelmät

  XJ-SK600/XJ-SK650- projektorijärjestelmä myydään sillä oletuksella, että asennuksen suorittaa asiantuntija, jolla on riittävä tekninen kokemus ja tuntemus. Projektorin saa asentaa vain asiantuntija. Seurauksena saattaa muutoin olla tapaturmavaara ja muita ongelmia. Älä nojaa projektorijärjestelmään tai kiipeä sen päälle. Se saattaa kaatua aiheuttaen tulipalon, sähköiskun ja tapaturman. Tarkasta säännöllisesti kotelo, ohjain ja projektorit epävakaisuuden ja löystyneiden ruuvien varalta. Jos projektorijärjestelmää käytetään sen ollessa epävakaa tai ruuvien löysennyttyä, kotelo tai osat saattavat kaatua aiheuttaen tulipalon, sähköiskun ja tapaturman.

  Älä koskaan löysennä projektorijärjestelmän pultteja, ruuveja tai muttereita järjestelmän asennuksen jälkeen. Seurauksena saattaa muutoin olla tapaturmavaara ja muita ongelmia.

  Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen valitsemisesta. Muista lukea nämä Turvaohjeet ennen laitteen käyttämistä. Luettuasi Käyttäjän oppaan säilytä sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

  Tietoja varoitusmerkinnöistä Tässä Käyttäjän oppaassa ja itse laitteessa on käytetty erilaisia merkintöjä. Ne auttavat tuotteen turvallisessa käytössä ja suojaavat sinua ja muita ihmisiä loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen varalta. Symbolien merkitykset selitetään alla.

  Esimerkkejä kuvakkeista

  *Vaara Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä soveltaminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. *Varoitus Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä soveltaminen saattaa mahdollisesti aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. *Huomautus Tällä symbolilla viitataan tietoihin, joiden noudattamatta jättäminen tai väärä soveltaminen saattaa mahdollisesti aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

  ’ Kolmio merkitsee tilannetta, jossa on toimittava varoen. Tässä esimerkissä se varoittaa sähköiskun vaarasta.

  ! Ympyrä, jonka poikki kulkee viiva, merkitsee kieltoa. Kyseessä oleva tehtävä on kuvattu ympyrän sisällä. Tämä esimerkki kertoo, että purkaminen on kielletty.

  $ Musta ympyrä kertoo tehtävästä, joka on suoritettava. Kyseessä oleva tehtävä on kuvattu ympyrän sisällä. Tässä esimerkissä kerrotaan, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta.

  Varoitus*

  -