xxix. proljetna ¥œkola ¥œkolskih knji¥¾ni¤†ara...

Download XXIX. Proljetna ¥Œkola ¥Œkolskih knji¥¾ni¤†ara Republike Hrvatske XXIX. Proljetna ¥Œkola ¥Œkolskih knji¥¾ni¤†ara

Post on 02-Jan-2020

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • XXIX. Proljetna škola školskih knjižničara Republike Hrvatske

  ISSN 1847-6074

  Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja

  - put prema kritičkom mišljenju, znanju i osobnom razvoju

 • 2

  Donje Svetice 38

  10 000 Zagreb

  www.azoo.hr

  NAKLADNIK

  Jadranka Žarković-Pečenković, prof.

  © Agencija za odgoj i obrazovanje, 2017.

  ZA IZDAVAČA

  Ana Saulačić, prof., dipl. knjiž., univ. spec. menadž. obrazovanja

  UREDNICA

  PRIPREMA ZBORNIKA

  Goranka Braim-Vlahović, Amadea Draguzet, Margareta Glavurtić, Adela Granić, Jadranka Groza, Sanja Nejašmić, Ivana Perić, Elda Pliško-Horvat, Ana Saulačić, Hajdi Škarica, Jadranka Tukša PROGRAMSKI ODBOR

  Goranka Braim Vlahović, prof. i dipl. knjiž. Adela Granić, prof. i dipl. knjiž. Jadranka Groza, prof. Ivana Perić, prof. i dipl. knjiž. Elda Pliško-Horvat, prof. i dipl. knjiž. Hajdi Škarica, prof. i dipl. knjiž. LEKTURA

  Lucija Dražić-Šegrt, Virgil Jureškin, Vanja Jurilj, Ana Saulačić, Ibrahim Smlatić, Katja Šćurla, Ivona Tabak ORGANIZACIJSKI ODBOR

  Tamara Kordić Mišković, prof. NASLOVNICA

  Goranka Braim Vlahović Ivana Perić GRAFIČKO UREĐENJE

  ISSN 1847-6074

  Računalni zapis

  Zbornik izlazi jedanput godišnje

  Objavljeno u Hrvatskoj 2017. i dostupno na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

  file:///C:/Users/goga/Desktop/www.azoo.hr

 • 3

  XXIX. Proljetna škola

  školskih knjižničara Republike Hrvatske

  Trogir 6. do 8. travnja 2017.

  TEMA

  Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja

  - put prema kritičkom mišljenju, znanju i osobnom razvoju

  ZBORNIK RADOVA

  Agencija za odgoj i obrazovanje

  Zagreb, 2017.

 • 4

  SADRŽAJ

  Zahvala 6

  UVODNA RIJEČ 7

  KURIKULUM KNJIŽNIČNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

  - put prema kritičkom mišljenju, znanju i osobnom razvoju 11

  Ishodi učenja u kurikulumu knjižnično-informacijske pismenosti 12

  Knjižnični kurikulum i dvojbe kritičke emancipacije 14

  Ivana Brlić-Mažuranić: Matematika Davnine 17

  Informacijska pismenost i razvoj kritičkog mišljenja 38

  SLOVENSKA ISKUSTVA 48

  Izvođenje KIZ-a u Školskom centru Celje 49

  Od smjernica IB (International Baccalaureate) filozofije do njihove realizacije u praksi 56

  66

  Od usmene predaje do e-knjige - Erasmus+ projekt P.L.A.C.E.S. 67

  Knjižnično-informacijska pismenost u osnovnoškolskoj praksi 74

  Referentna zbirka kao vlak znanja

  - učiti kako učiti na učenicima prihvatljiv način 83

  Rano informacijsko opismenjavanje učenika pomoću računala

  - izazov za školskog knjižničara i učenike četvrtih razreda 92

  Istraživanje razine razumijevanja jezika i sadržaja basne učenika romske nacionalne manjine 99

  Nastava fizike u osnovnooškolskoj knjižnici – osmi razred

  Informacijska pismenost – STEM područje 107

  Školska knjižnica u izgradnji kulturnog identiteta učenika 111

  Projekt Ono si što čitaš 120

  Poučavati o holokaustu

  - prijedlozi i primjer dobre prakse 127

  Javno zagovaranje školskih knjižnica u Karlovačkoj županiji 138

  Lekcije iz informacijske pismenosti u kurikulumumu živog nastavnog procesa 146

  Projekt Inf0.2.0manija

  – suradnja školske knjižničarke i informatičarke s ostalim učiteljima 159

  RADIONICE 171

  Ribar dr. Mirko Palunko i njegova dobra supruga Dobrijela 172

 • 5

  Kreativni i edukativni alati u radu s učenicima: QR kodovi, Plickers i Fotostory 176

  Istraživačko učenje - Glavno jelo, a ne desert 183

  Kizoa - online alat za razvoj informacijske pismenosti knjižničara 189

  STEM i razvoj kreativnog mišljenja 192

  Razvoj kritičkoga mišljenja učenika pri uporabi društvenih mreža kao alternativa zabrani 197

  Videokonferencije – komunikacija i kolaboracija u oblacima 204

  Portofolio nastavnih jedinica knjižnično-informacijsko-medijske pismenosti

  u srednjoškolskoj knjižnici - ishodi nastavnih jedinica prema Bloomovoj taksonomiji 211

  Jačanje nacionalnog identiteta i kreiranje nacionalnog imidža

  - put k znanju i osobnom razvoju građanskih kompetencija 218

  Radionica zaštite i popravka knjiga 229

  OKRUGLI STOL Školsko knjižničarstvo danas 231

  NOVE KNJIGE 233

  Drugo izdanje IFLA-inih smjernica za školske knjižnice 234

  Prilagodba lektire za učenike s teškoćama u čitanju i disleksijom 238

  Promocija knjige Šenoinih Povjestica prilagođenih učenicima s poteškoćama 246

  Zbirka poezije školske knjižničarke Škafetin – moja prva zbirka poezije 250

  POSTERNA IZLAGANJA 254

  Smjernice za izradu mrežnih stranica osnovnoškolskih knjižnica 255

  Prijedlog provedbe knjižnično-informacijskoga i medijskoga odgoja i obrazovanja

  (KIMOO) u gimnazijama i strukovnim školama 262

  Knjižnica u javnozdravstvenom projektu 274

  STRUČNI IZLET 278

  Gradska knjižnica Trogir 279

  Muzej grada Trogira 282

  PRILOZI 285

  Program rada stručnog skupa 286

  Organizacijski odbor XXIX. PŠŠK 290

  Programski odbor i lektori XXIX. PŠŠK 292

  Popis sudionika radionica 298

  Izdanja zbornika Proljetnih škola školskih knjižničara Republike Hrvatske 313

  Pogovor 314

 • 6

  Zahvala

  Zahvaljujemo svima koji su pomogli u pripremi i ostvarenju 29. Proljetne škole školskih

  knjižničara.

  Posebno zahvaljujemo školama suorganizatorima:

  Srednjoj školi Ivana Lucića u Trogiru, ravnatelju mr. sc. Jakši Geiću i stručnoj suradnici

  knjižničarki pripravnici Luciji Dražić-Šegrt, kao i posebno talentiranim učenicima Emi Kekez

  i Marinu Jakusu iz 4. razreda na glazbenom umijeću

  Srednjoj strukovnoj školi Blaž Jurjev Trogiranin u Trogiru, ravnateljici Karmen Sinanović i

  stručnom suradniku knjižničaru Ibrahimu Smlatiću

  Osnovnoj školi Majstora Radovana u Trogiru, ravnatelju Vilku Stojanu, prof., te stručnom

  suradniku knjižničaru Virgilu Jureškinu

  Osnovnoj školi Petar Berislavić u Trogiru, ravnateljici Editi Bratinčević, prof., te stručnoj

  suradnici knjižničarki Katji Šćurli, kao i posebno talentiranim učenicima Dječje klape

  Romani Prižmić, kreatorima i manekenima projekta Krinoline

  Gradskoj knjižnici Trogir i ravnateljici Sandi Marlais-Buble

  Muzeju grada Trogira, ravnateljici dr. sc. Fani Celio-Cega te voditeljici knjižnice i muzejske

  dokumentacije Danieli Kontić-Strojan

  Osnovnoj školi Ivana Lovrića u Sinju, ravnatelju Hrvoju Markulinu te stručnoj suradnici

  knjižničarki Ivoni Tabak, voditeljici Županijskog stručnog vijeća osnovnoškolskih

  knjižničara Splitsko-dalmatinske županije

  i Hrvatskoj udruzi školskih knjižničara i predsjednici Udruge Vanji Jurilj.

 • 7

  UVODNA RIJEČ Kurikulum knjižničnog odgoja i obrazovanja – stručni suradnik knjižničar na putu prema kritičkom mišljenju, znanju i osobnom razvoju

  Republika Hrvatska ima zavidnu razinu školskog knjižničarstva u svijetu, čemu doprinosi

  postojeći zakonski okvir, koji je omogućio da oko 1200 stručnih suradnika knjižničara (od

  ukupnog broja od otprilike 1700 knjižničara iz svih vrsta knjižnica), svjedoči školskoknjižni-

  čarsku praksu, unaprjeđujući je stalnim stručnim usavršavanjem.

  Osnivači školskih knjižnica su gradovi i županije, koji pod okriljem Ministarstva znanosti i

  obrazovanja, podupiru i unaprjeđuju osnovnu školskoknjižničarska djelatnost, a to je odgojno-

  obrazovna djelatnost, kojoj je temeljna stručna knjižničarska kompetencija preduvjet

  (svojevrstan alat) za kvalitetno provođenje navedene odgojno-obrazovne djelatnosti.

  Navedene kompetencije stručno-savjetodavno podupiru Agencija za odgoj i obrazovanje u

  okviru odgojno-obrazovne djelatnosti, a matične službe u okviru stručne pomoć u školskom

  knjižničarstvu, a vezano za temeljnu knjižničarsku djelatnost - na temelju ugovora između

  dvaju ministarstava, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Ministarstva kulture RH. Ovako

  zamišljen sustav iznjedrio je niz kvalitativnih pomaka na temelju kojih knjižničarstvo u

  Hrvatskoj može biti primjer razvoja knjižničarst