xoán paulo ii

47
Definición de Definición de esquecemento: esquecemento: 1. Cese da memoria que se tiña. 1. Cese da memoria que se tiña. 2. Cese do afecto que se tiña. 2. Cese do afecto que se tiña. 3. Descoido por algo que se 3. Descoido por algo que se debía ter presente debía ter presente

Upload: nuria-m-nunez-elissetche

Post on 15-Apr-2017

681 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Xoán paulo ii

Definición de Definición de esquecemento:esquecemento:

1. Cese da memoria que se tiña.1. Cese da memoria que se tiña.2. Cese do afecto que se tiña.2. Cese do afecto que se tiña.

3. Descoido por algo que se debía ter 3. Descoido por algo que se debía ter presentepresente

Page 2: Xoán paulo ii

Agora vou facerche unha Agora vou facerche unha pregunta:pregunta:

Ti, xa me Ti, xa me esqueciches?esqueciches?

Page 3: Xoán paulo ii

Se o fixeches, Se o fixeches, vou vou

recordarche recordarche quen fun.quen fun.

Page 4: Xoán paulo ii

Ola, sou Lolek! Ola, sou Lolek! E esta é a miña E esta é a miña

historia.historia.Nacin o 18 de maio

en Wadowice, Polonia.

Page 5: Xoán paulo ii

Ela é miña mamá. Ela é miña mamá. Chamábase Emilia, Chamábase Emilia,

e foi para Deus, e foi para Deus, pero deume a pero deume a

mellor prenda, mellor prenda,

a vida.a vida.

Page 6: Xoán paulo ii

Os meus pais deixáronme moi axiña e tiven que avanzar soíño. Ben, iso

pensaba eu, mais...

Page 7: Xoán paulo ii

Coñecín o meu Coñecín o meu mellor mellor

Amigo aos 8 anos.Amigo aos 8 anos.E sabes…?E sabes…?

……Nunca me Nunca me abandonou!abandonou!

Page 8: Xoán paulo ii

Era un mozo alegre, Era un mozo alegre, gustábame o fútbol, gustábame o fútbol, a natación e era moi a natación e era moi

bo estudante.bo estudante.

Page 9: Xoán paulo ii

Cando medrei, Cando medrei, gustábame gustábame

moito o teatro, moito o teatro, pero o meu pero o meu

amigo insistía amigo insistía moito en que o moito en que o

seguise e, seguise e, sabes?, sabes?,

convenceume!convenceume!

Page 10: Xoán paulo ii

Tiven que vivir os Tiven que vivir os horrores da segunda horrores da segunda guerra mundial, eu guerra mundial, eu

non podía ir á escola non podía ir á escola porque os nazis non porque os nazis non nos deixaban e tiven nos deixaban e tiven

que facelo ás que facelo ás agachadas.agachadas.

Page 11: Xoán paulo ii

Entreguei toda a Entreguei toda a miña vida ao miña vida ao

meu Amigo, e El meu Amigo, e El cada vez quería cada vez quería

máis…máis…

Page 12: Xoán paulo ii

Un día nomeoume encargado da súa Un día nomeoume encargado da súa empresa e entón a miña vida mudou, empresa e entón a miña vida mudou,

e talvez a túa tamén.e talvez a túa tamén.

Page 13: Xoán paulo ii

Tiña que Tiña que traballar moito.traballar moito.

E sabía que contaba co apoio

de todos.Tiña que utilizar

todas as ferramentasao meu alcance.

Page 14: Xoán paulo ii

Había persoas Había persoas que pensabam que pensabam que eu non era que eu non era

unha persoa unha persoa normal e normal e

equivocábanse.equivocábanse.

Page 15: Xoán paulo ii

Fixen algúns Fixen algúns amigos…amigos…

Page 16: Xoán paulo ii

……Apenas uns poucos…Apenas uns poucos…

Page 17: Xoán paulo ii

Unha vez caín..Unha vez caín..

Page 18: Xoán paulo ii

Mais, por amor, erguinmeMais, por amor, erguinme

E perdoei.E perdoei.

Page 19: Xoán paulo ii

Decateime de que Decateime de que non estaba só. non estaba só. Que había xente que

compartía o meu amor polo pobo.

Page 20: Xoán paulo ii

E o meu amor E o meu amor polos nenos,polos nenos,

Page 21: Xoán paulo ii

polos mozos, que tantas veces polos mozos, que tantas veces procurei e, no final, eles procurei e, no final, eles

viñeron procurarme.viñeron procurarme.

Page 22: Xoán paulo ii

Viaxei e Viaxei e coñecinte.coñecinte.

Page 23: Xoán paulo ii

Estivemos xuntos moitas Estivemos xuntos moitas veces.veces.

Page 24: Xoán paulo ii

Deime Deime conta que conta que

era era MexicanoMexicano

!!

Page 25: Xoán paulo ii

Gustaba tanto de estar Gustaba tanto de estar contigo.contigo.

Page 26: Xoán paulo ii

Mais o tempo terminou…Mais o tempo terminou…

Page 27: Xoán paulo ii

Con gusto continuaría contigo, Con gusto continuaría contigo, pero chegou o tempo de ver o pero chegou o tempo de ver o

meu Amigomeu Amigo

e dicirlle: MISIÓN CUMPRIDA!

Page 28: Xoán paulo ii

Vinvos chorar por Vinvos chorar por min…min…

Page 29: Xoán paulo ii

Vinvos quedar tristes…Vinvos quedar tristes…

Page 30: Xoán paulo ii

Vinvos sufrir por min.Vinvos sufrir por min.

Page 31: Xoán paulo ii

Non pensedes que Non pensedes que camiñades sós.camiñades sós.

Page 32: Xoán paulo ii

Non Non sufrades! sufrades!

Page 33: Xoán paulo ii

Non sintades angustia. Non sintades angustia.

Page 34: Xoán paulo ii

Achegádevos a Deus.Achegádevos a Deus.

Page 35: Xoán paulo ii

TOMÁDEO FORTEMENTE! TOMÁDEO FORTEMENTE!

Page 36: Xoán paulo ii

OLLADE A SÚA GRANDEZA, OLLADE A SÚA GRANDEZA, comparada coa pequenez dos comparada coa pequenez dos

problemas.problemas.

Page 37: Xoán paulo ii

E, Graciñas por estar E, Graciñas por estar comigo!comigo!

Page 38: Xoán paulo ii

Grazas por demostrarme Grazas por demostrarme canto me amades!canto me amades!

Page 39: Xoán paulo ii

Porque eu tamém vos Porque eu tamém vos amo! amo!

Page 40: Xoán paulo ii

Eu estareivos Eu estareivos observando.observando.

Page 41: Xoán paulo ii

Nunca vos deixarei Nunca vos deixarei sós. sós.

Page 42: Xoán paulo ii

Recordádeme sorrindo!Recordádeme sorrindo!

Page 43: Xoán paulo ii

Axudade ao meu amigo, Axudade ao meu amigo, que continuará co traballo que continuará co traballo

de Cristo.de Cristo.

Page 44: Xoán paulo ii

E que non vos E que non vos esquezades de nada.esquezades de nada.

Page 45: Xoán paulo ii

Que me vou, mais Que me vou, mais non me vou;non me vou;

que me vou, pero que me vou, pero quedo convosco ata quedo convosco ata o fin dos tempos!o fin dos tempos!

Page 46: Xoán paulo ii

Xoán Paulo IIXoán Paulo II3º aniversario de 3º aniversario de

que cheguei a que cheguei a DeusDeus

Page 47: Xoán paulo ii

Por favor, este Por favor, este correo, se o correo, se o

pasares, pasares, demostras que demostras que tamém es o seu tamém es o seu

amigo.amigo.