wykład 11 przykład z muszkami (krzyżówka wsteczna ccnn z ccnn)

Download Wykład 11 Przykład z muszkami (krzyżówka wsteczna CcNn z ccnn)

If you can't read please download the document

Post on 17-Mar-2016

60 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wykład 11 Przykład z muszkami (krzyżówka wsteczna CcNn z ccnn). Uzupełniamy tabelkę wartościami oczekiwanymi przy Ho. Czy w badanej populacji muszek kolor oczu i kształt skrzydła są zmiennymi niezależnymi ? p 1 = Pr( czerwone oczy | normalne skrzydła ), - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Wykad 11 Przykad z muszkami (krzywka wsteczna CcNn z ccnn)

 • Uzupeniamy tabelk wartociami oczekiwanymi przy Ho

  Kolor oczuSumaczerwonefioletoweKsztatskrzydanormalne39 ( )11 ( )50mniejsze18 ( )32 ( )50Suma5743100

 • Czy w badanej populacji muszek kolor oczu i ksztat skrzyda s zmiennymi niezalenymi ? p1 = Pr(czerwone oczy | normalne skrzyda), p2 = Pr(czerwone oczy | mniejsze skrzyda), H0: p1 = p2 ; kolor oczu i rozmiar skrzyda s niezaleneHA: p1 p2 ; kolor oczu i rozmiar skrzyda s zmiennymi zalenymiMona obliczy, e:

 • Zastosujemy test chi-kwadrat dla niezalenoci2s = (O-E)2/E ma przy H0 rozkad 21 .Testujemy na poziomie = 0.05; odrzucamy gdy 2s > 3.84 = 2krytyczne X2 =...Wniosek:...

 • Nie moemy jednak powiedzie, e czerwone oczy powoduj, e muszka ma normalne skrzyda. Prawidowy wniosek to obserwacja, e kolor oczu i ksztat skrzyda s zmiennymi zalenymi, albo e u muszek z normalnymi skrzydami czciej wystpuj czerwone oczy ni u muszek z mniejszymi skrzydami.Nie moemy formuowa wniosku przyczynowego, poniewa nie kontrolujemy analizowanych zmiennych, a jedynie je obserwujemy. [W tym wypadku zaleno wynika z faktu, e geny determinujce ksztat oczu i rozmiar skrzyda le na jednym chromosomie.]

 • Tablice wielodzielcze: rkr rzdw, k kolumn: rkAnaliza analogiczna do tablic 22.Przykad: 34 (r = 3 ; k = 4 )

 • Czy kolor oczu i wosw s zmiennymi zalenymi?H0: Kolor wosw i kolor oczu to zmienne niezaleneHA: Kolor oczu i kolor wosw to zmienne zaleneWykonujemy test niezalenoci chi-kwadrat 2 = (O-E)2/E ma przy H0 rozkad 26. df = (r-1)(k-1) = (2)(3) = 6

 • Testujemy na poziomie = .0005. Warto krytyczna 26 = ... 2s =...

  Wniosek...Tablica wartoci krytycznych z ksiki ``Introduction to the Practice of Statistics, D.S. Moore, G. P. McCabe

 • Estymator dla Pr(Oczy niebieskie) =...Estymator dla Pr(Oczy niebieskie| wosy brzowe) =...Estymator dla Pr(Oczy niebieskie | czarne wosy) =...Estymator dla Pr(Oczy niebieskie | jasne wosy) =...Estymator dla Pr(Oczy niebieskie | rude wosy) =...

 • Testowanie niezalenoci odpowiada testowaniu, e odpowiednie p-stwa warunkowe s te same w kadej klasie.Gdy testujemy niezaleno w duych tabelach, to na og nie zapisujemy H0 za pomoc prawdopodobiestw warunkowych.Przypomnienie zaoe:Prby losoweObserwacje niezalene"E" w kadej komrce musi by 5

 • Dokadny test FisheraStosujemy dla maych rozmiarw prbPrzykad : ECMO ECMO to ``nowa procedura suca ratowaniu noworodkw cierpicych na powane zaburzenia pracy ukadu oddechowego. CMT konwencjonalna terapia

 • H0: wynik nie zaley od zabieguZnajdziemy warunkowe prawdopodobiestwo zaobserwowanych wynikw przy ustalonych ``sumach w rzdach i kolumnach (przy H0 ).Przypomnijmy symbol Newtona -

  Na tyle sposobw mona wybra zbir k elementowy ze zbioru n elementowego

 • Na ile sposobw dokadnie 4 dzieci spord 5 z tych ktre miay umrze mogo przypadkowo zosta przyporzdkowanych do grupy CMT:...

  Na ile sposobw dokadnie 6 dzieci spord 34 z tych ktre miay przey mogo przypadkowo zosta przyporzdkowanych do grupy CMT:...

  Na ile sposobw 10 dzieci spord 39 mogo przypadkowo zosta przyporzdkowanych do grupy CMT:...

 • HA: ECMO jest lepsza ni CMTPrzypadki bardziej ekstremalne w kierunku alternatywy# liczba mierci = CMT:4, ECMO:1 CMT:5, ECMO:0

  P-warto =...Wniosek:...

 • Przedziay ufnoci dla rnicy midzy p-stwami warunkowymi

  W tabelach 2x2, wyraamy H0 jako p1 = p2 Przykad z lekarstwem p1 = Pr(poprawa | lekarstwo), p2 = Pr(poprawa | placebo).

 • Przybliony 95% PU dla p1-p2 wynosi

  W przykadzie z lekarstwami

 • PU dla p1-p2 wynosi:...

  Mamy 95% pewnoci, e prawdopodobiestwo poprawy po zayciu lekarstwa jest wiksze od prawdopodobiestwa poprawy po zayciu placebo o co najmniej ... i nie wicej ni o ...

  W oglnoci do konstrukcji przedziaw ufnoci na poziomie (1) stosujemy Z/2 (zamiast 1.96) .