wydziaŁ zarzĄdzania informatyki i finansÓw · - finanse międzynarodowe ... prowadzę także od...

of 15 /15
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I FINANSÓW Studia III stopnia (doktoranckie) wybór opiekunów naukowych Dyscyplina: Finanse

Author: lamnhan

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

WYDZIA ZARZDZANIA INFORMATYKI I FINANSW

Studia III stopnia

(doktoranckie)

wybr opiekunw naukowych

Dyscyplina: Finanse

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga ____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze: Dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina finanse i dyscyplina ekonomia Dorobek: ponad 450 publikacji w jzyku polskim i angielskim oraz ponad 320 referatw na konferencjach krajowych i

zagranicznych, duo cytowa Czonkostwo Komitetw naukowych oraz rola keynote speakera na wielu konferencjach w tym midzynarodowych Zrealizowanych kilkanacie projektw badawczych, w tym grantw promotorskich Wypromowanych 40 doktorw, w tym kilku z zagranicy

____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Instrumenty finansowe zastosowania w inwestowaniu i zarzdzaniu ryzykiem Instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne analiza i wycena Globalny rynek finansowy Ryzyko finansowe rodzaje, pomiar Zarzadzanie ryzykiem w instytucji finansowej Zarzadzanie ryzykiem w przedsibiorstwie Zarzdzanie ryzykiem gospodarstwa domowego Inwestycje finansowe inwestor instytucjonalny Inwestycje finansowe inwestor indywidualny Metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne w analizie zjawisk gospodarczych Finanse behawioralne Finanse osobiste Nieruchomoci inwestowanie, finansowanie, wycena, zarzadzanie ryzykiem Zagadnienia etyczne w finansach Nowe technologie w ekonomii i finansach (Fintech, BigData itp.) Uwaga: Moliwo pisania rozprawy doktorskiej w jzyku angielskim ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Kreatywno Umiejtnoci analityczne Znajomo jzyka angielskiego na poziomie niezbdnym do analizy literatury Umiejtno dostrzegania praktycznych problemw Zdolno do krytycznej oceny, rwnie wasnych pomysw Umiejtno prowadzenia podstawowych analiz ilociowych Ch poszerzania wiedzy i dzielenia si ni z innymi Bardzo wstpna propozycja tematyki rozprawy lub obszaru rozprawy

Zdjcie

Kontakt: mailowy, po umwieniu si kontakt osobisty rozmowa w celu precyzowania programu badawczego

Email: [email protected]

Strona internetowa: http://fire.ue.wroc.pl/?page_id=432

Link do listy publikacji: Lista publikacji na powyszych stronach

Katedra: Inwestycji

Finansowych i

Zarzadzania Ryzykiem

Funkcje/Stanowisko:

profesor zwyczajny

http://fire.ue.wroc.pl/?page_id=432http://fire.ue.wroc.pl/?page_id=432http://fire.ue.wroc.pl/?page_id=432

dr hab. Katarzyna Kuziak, Prof. UE ____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina - Finanse: Metody statystyczne i ekonometryczne w modelowaniu procesw gospodarczych, wycena i

analiza instrumentw rynku pieninego, kapitaowego i terminowego, analiza i zarzdzanie portfelem papierw wartociowych, strategie inwestycyjne, funkcjonowanie instytucji rynku finansowego, zarzdzanie ryzykiem, ryzyko modelu, ryzyko systemowe.

Dorobek obejmuje okoo 50 publikacji w jzyku polskim i angielskim, 60 wystpie na konferencjach krajowych i zagranicznych; wspautorka 3 podrcznikw, 5 monografii i 1 skryptu

Realizowane projekty badawcze: badania w siedmiu projektach naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego (wczeniej Komitet Bada Naukowych) udzia w projekcie nt. ryzyka systemowego finansowanym przez NBP (2015-2016) udzia w opracowaniu raportu nt. polityki inwestycyjnej OFE w latach 2000-2002 udzia w przygotowaniu koncepcji systemu zarzdzania ryzykiem dla spki Skarbu Pastwa udzia w przygotowaniu ekspertyz dla sdu dot. opcji walutowych, wprowadzenia spki na gied

____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Obszar nauki - ekonomia, dyscyplina - finanse Metody statystyczne i ekonometryczne w analizie zjawisk finansowych

____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Zdolno analitycznego mylenia Znajomo narzdzi statystycznych/ekonometrycznych Znajomo pakietw statystycznych ew. rodowiska R, matlab Dyspozycyjno i sumienno

Kontakt:

Email: [email protected]

Strona internetowa:

Link do listy publikacji:

Katedra: Inwestycji

Finansowych i

Zarzdzania Ryzykiem

Funkcje/Stanowisko: Prof.

nadzw.

dr hab. Pawe Kowalik, prof. UE

____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina: finanse i dyscyplina ekonomia Dorobek obejmuje ok. 100 publikacji w jzyku polskim i angielskim Zainteresowania badawcze: - pozioma i pionowa nierwnowaga finansowa - konwergencja nominalna i realna przystpienie Polski do strefy euro - finanse midzynarodowe - finanse publiczne ____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Ryzyko zmiany kursu walutowego Zabezpieczanie si przed niekorzystnymi zmianami cen Przedsibiorstwo na rynku midzynarodowym Finansowanie i zmiany systemu podatkowego sektora rolnego System podatkowy w Polsce analiza i zmiany w wybranych podatkach Finanse samorzdu terytorialnego Nadzr nad jednostkami samorzdu terytorialnego Zaduanie si jednostek samorzdu terytorialnego Wyrwnywanie dochodw jednostek samorzdu terytorialnego w Polsce Systemy wyrwnywania finansowego na wiecie (np. USA, Niemcy) Absorbcja funduszy unijnych Inne zwizane z finansami midzynarodowymi i publicznymi, w tym porwnania

midzynarodowe ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Umiejtno wsppracy w zespole Kreatywno, systematyczno i samodzielno Znajomo jzyka angielskiego lub niemieckiego na poziomie niezbdnym do analizy literatury Wstpna propozycja tematyki rozprawy lub obszaru badawczego.

Zdjcie

Kontakt:

Email: [email protected]

Strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/pawel_kowalik.html

Katedra: Finansw

Przedsibiorstw i

Finansw Publicznych

Stanowisko:

prof. nadzwyczajny UE we

Wrocawiu

Bartomiej NITA, dr hab. prof. UE

____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina FINANSE, obszar nauk ekonomicznych Dorobek obejmuje ponad 150 artykuw i 10 ksiek i monografii z zakresu rachunkowoci

i finansw Realizowane projekty badawcze dotycz wspomagania informacyjnego procesw podejmowania decyzji

w przedsibiorstwach i instytucjach, controllingu, finansw i rachunkowoci

____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Rachunkowo (finansowa, zarzdcza) Rachunek kosztw, systemy zarzdzania kosztami Sprawozdawczo finansowa Wycena w rachunkowoci Systemy raportowania i komunikowania informacji (m.in. zintegrowane raportowanie) Analiza finansowa przedsibiorstw i instytucji Controlling w rnych branach i obszarach funkcjonalnych Systemy budetowania Audyt wewntrzny i rewizja finansowa Koncepcje pomiaru wynikw (performance measurement, KPI) Metody zarzdzania finansami

____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Zaangaowanie w prac naukow Umiejtno wsppracy w zespole Dowiadczenie badawcze, zawodowe Zdolno analitycznego mylenia Dyspozycyjno i sumienno Pomys na program badawczy

Kontakt:

Email: [email protected]

Katedra Teorii

Rachunkowoci

i Analizy Finansowej

Funkcje/Stanowiska:

Kierownik Katedry

Prorektor ds. Finansw

i Rozwoju

mailto:[email protected]

Prof. dr hab. Edward Nowak

____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina, obszar Finanse, rachunkowo Dorobek obejmuje ok. 300 prac z zakresu rachunku kosztw, rachunkowoci zarzdczej,

controllingu, analizy finansowej Realizowane projekty badawcze Systemy i instrumenty rachunku kosztw, rachunkowoci

zarzdczej i controllingu

____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Obszar nauki, dyscyplina nauki ekonomiczne, finanse Problematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna Systemy rachunku kosztw,

Instrumenty rachunkowoci zarzdczej, Systemy i instrumenty controllingu, Analiza dziaalnoci przedsibiorstw i instytucji

____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Umiejtno wsppracy w zespole Dowiadczenie badawcze, zawodowe Zdolno analitycznego mylenia Dyspozycyjno i sumienno Przygotowany program badawczy

Kontakt tel:0/698-761-881

Email: [email protected]

Kierownik Katedry

Rachunku Kosztw,

Rachunkowoci

Zarzdczej i Controllingu

Funkcje/Stanowisko:

Profesor zwyczajny

dr hab. Marta Nowak, prof. UE

____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: Nauki ekonomiczne, dyscypliny finanse i zarzdzanie Zainteresowania naukowe: rachunkowo, controlling, pomiar dokona, w szczeglnoci rachunkowo

behawioralna, etyka rachunkowoci, controlling marketingu, controlling personalny, controlling logistyki, controlling bada i rozwoju, controlling midzynarodowy, etyka controllingu i pomiaru dokona, psychologia controllingu i pomiaru dokona

Dorobek obejmuje okoo 100 publikacji w jzyku polskim i angielskim, w tym autorstwo 3 monografii naukowych i wspautorstwo wielu ksiek z obszaru rachunkowoci, zarzdzania, controllingu.

Praca habilitacyjna w dyscyplinie zarzdzanie: Controlling w zarzdzaniu. Uwarunkowania psychologiczne Praca doktorska w dyscyplinie ekonomia: Controlling dziaalnoci marketingowej przedsibiorstwa ____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Nauki ekonomiczne, dyscypliny finanse i zarzadzanie Problematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna, w szczeglnoci: rachunkowo, controlling, pomiar dokona, controlling personalny, controlling marketingu, controlling logistyki, controlling bada, rozwoju i innowacji, controlling midzynarodowy, rachunkowo behawioralna, etyka rachunkowoci i controllingu

Istnieje moliwo pisania pracy w jzyku angielskim. Posiadam certyfikaty Certificate of Proficiency in English oraz Spoken English for Industry and Commerce. Prowadz take od ponad 10 lat wykady anglojzyczne dla studentw Erasmusa . Mam take liczny dorobek naukowy wystpienia konferencyjne i publikacje w jzyku angielskim. ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Kreatywno Samodzielno Zdolno analitycznego mylenia Sumienno Komunikatywno

Kontakt:

Email: [email protected]

Strony internetowe i listy publikacji:

RESEARCHGATE: HTTP://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROFILE/MARTA_NOWAK9

NAUKA-POLSKA: HTTP://NAUKA-POLSKA.PL/DHTML/RAPORTY/LUDZIENAUKI?RTYPE=OPIS&OBJECTID=202393&LANG=PL

SYSTEM WSPOMAGANIA DOBORU RECENZENTW: HTTPS://RECENZENCI.OPI.ORG.PL/SSSR-WEB/SITE/PEOPLE-

DETAILS?PERSONID=C1BA5BEF0817A6C9

INVENTORUM: HTTPS://INVENTORUM.OPI.ORG.PL/INVENTORUM-

WEB/PERSON/PROFILE?_TAB%3APERSONTABVIEW%3AINFOFORM%3AINFOTABVIEW=0&_TAB%3APERSONTABVIEW=0

AKADEMICKA STRONA INTERNETOWA: HTTP://WWW.UE.WROC.PL/PRACOWNICY/MARTA_NOWAK.HTML

Katedra Teorii

Rachunkowoci i Analizy

Finansowej

http://www.researchgate.net/profile/Marta_Nowak9http://www.researchgate.net/profile/Marta_Nowak9http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=plhttp://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=plhttp://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=plhttp://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=plhttp://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=202393&lang=plhttps://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=c1ba5bef0817a6c9https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0https://inventorum.opi.org.pl/inventorum-web/person/profile?_tab:personTabView:infoForm:infoTabView=0&_tab:personTabView=0http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marta_nowak.htmlhttp://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marta_nowak.htmlhttp://www.ue.wroc.pl/pracownicy/marta_nowak.html

dr hab. Radosaw Pietrzyk

____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse, habilitacja (2017) Pomiar ryzyka optymalnego planu finansowego uwzgldniajcego wiele

celw gospodarstwa domowego, doktorat (2007) Zastosowanie teorii wartoci ekstremalnych w analizie ryzyka rynku

finansowego, dorobek obejmuje: pomiar i weryfikacja modeli pomiaru ryzyka rynkowego, Value at Risk,

Expected Shortfall, zarzadzanie ryzykiem, analiza portfelowa, metody pomiaru efektywnoci inwestycyjnej, optymalizacja planw finansowych, zarzdzanie ryzykiem planu finansowego,

realizowane projekty badawcze: Zastosowanie teorii wartoci ekstremalnych w analizie ryzyka rynku finansowego (2004-

2006), Inteligentny Kokpit Menedera (2012-2014), Integrated Risk Model in Household Life Cycle (2013-2015).

____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse, optymalizacja planw finansowych gospodarstw domowych, zarzdzanie ryzykiem w planowaniu finansowym, efektywno inwestycji, portfel inwestycyjny inwestora indywidualnego. ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: zdolno analitycznego mylenia, dyspozycyjno i sumienno, swobodne posugiwanie si metodami ekonometryczno-statystycznymi, znajomo lub ch poznania narzdzi informatycznych do analizy danych ilociowych (Matlab,

R, itp.), co najmniej bierna znajomo jzyka angielskiego pozwalajca na swobodne prowadzenie prac

literaturowych, umiejtno wsppracy w zespole.

Kontakt: +48 71 36 80 373

Email: [email protected]

Strona internetowa: www.ue.wroc.pl

Link do listy publikacji: http://www.fire.ue.wroc.pl/pracownicy/radoslaw_pietrzyk.html

Katedra Inwestycji

Finansowych i

Zarzdzania Ryzykiem

Adiunkt

Dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE

____________________________________________________________________ Zainteresowania: dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse, habilitacja (2015) Budowa i weryfikacja kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego, doktorat (2003) Modelowanie i prognozowanie zmiennoci instrumentw finansowych

(promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga), budowa i weryfikacja modeli ekonometrycznych dla danych z rynkw finansowych,

pomiar i weryfikacja modeli pomiaru ryzyka rynkowego, kwantylowe modele ryzyka rynkowego, Value-at-Risk, Expected Shortfall, wycena instrumentw finansowych i analiza strategii inwestycyjnych, analiza portfelowa, zarzdzanie ryzykiem, wykorzystanie narzdzi statystycznych i ekonometrycznych, prognozowanie zmiennoci i korelacji instrumentw finansowych, ryzyko modelu, badania symulacyjne.

____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: nauki ekonomiczne, dyscyplina finanse, analiza finansowych szeregw czasowych, analiza danych finansowych, metody ilociowe w finansach, ryzyko modelu, budowa i weryfikacja modeli ekonometrycznych dla danych z rynkw finansowych,

np. prognozowanie korelacji instrumentw finansowych, wycena egzotycznych instrumentw pochodnych metodami symulacyjnymi, budowa i weryfikacja strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem modeli matematycznych, symulacyjna analiza waciwoci narzdzi statystycznych, np. testw oceny modeli wartoci

zagroonej oraz oczekiwanego niedoboru, metody big data w analizie zagadnie finansowych. ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: przynajmniej bierna znajomo jzyka angielskiego umoliwiajca samodzielne badania

literaturowe, zdolno analitycznego mylenia, zainteresowanie metodami statystyczno-ekonometrycznymi, znajomo lub ch poznania narzdzi informat. do analizy danych ilociowych (Matlab, R, itp.), propozycja obszaru badawczego, wstpne sformuowanie celu i hipotez badawczych.

Kontakt: +48 71 36 80 401, +48 71 36 80 338 (sekretariat Katedry)

Email: [email protected]

Strona internetowa: http://www.fire.ue.wroc.pl/pracownicy/krzysztof_piontek.html

Link do listy publikacji: http://www.fire.ue.wroc.pl/pracownicy/krzysztof_piontek.html

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarzdzania Ryzykiem Profesor nadzw. UE

(Fot. Ministerstwo Szkolnictwa Wyszego i Nauki)

http://www.fire.ue.wroc.pl/pracownicy/krzysztof_piontek.htmlhttp://www.fire.ue.wroc.pl/pracownicy/krzysztof_piontek.html

dr hab. Pawe Rokita ____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina: finanse, obszary: analiza i zarzdzanie ryzykiem, instrumenty finansowe, planowanie finansowe

w finansach osobistych.

Dorobek: artykuy i rozdziay w monografiach naukowych na temat pomiaru ryzyka rynkowego, analizy zalenoci midzy wartociami ekstremalnymi i jej zastosowa w zarzdzaniu ryzykiem, pomiaru ryzyka, optymalizacji dugoterminowego planu finansowego gospodarstwa domowego, a take zintegrowanego pomiaru ryzyka planu finansowego

Realizowane projekty badawcze:

o W latach 2013-2015 grant Zintegrowany model ryzyka w cyklu ycia gospodarstwa domowego; finansowane: NCN (nr umowy: UMO-2012/05/B/HS4/04081NCN); rola: gwny wykonawca

o W latach 2012-2014 grant Inteligentny Kokpit Menedera (InKoM) realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu we wsppracy z UNIT4 TETA BI Center oraz Credit Agricole Bank Polska S.A.; finansowanie: NCBiR (cieka In-Tech); rola: wykonawca

o Ekspertyzy i opinie sporzdzane z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego na potrzeby praktyki gospodarczej, w tym dla duych firm doradczych, bankw i instytucji pastwowych.

____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse

Problematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna:

o Analiza instrumentw finansowych

o Zarzdzanie ryzykiem

o Zintegrowany pomiar ryzyka

o Planowanie finansowe w finansach osobistych ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Umiejtno samodzielnego prowadzenia wasnych studiw literaturowych (pod kierunkiem opiekuna)

Umiejtno samodzielnego uczenia si (zarwno niezbdnej teorii jak rwnie metod i technik badawczych)

Umiejtno samodzielnego okrelania obszaru zainteresowa, stawiania celw i formuowania pyta bd hipotez badawczych, przed skonsultowaniem z opiekunem wasnych propozycji w tym zakresie

Umiejtno samodzielnego przygotowania programu bada, w tym ich metodyki, przed skonsultowaniem z opiekunem wasnej propozycji w tym zakresie

Kontakt:

Email:

Strona internetowa:

Link do listy publikacji:

Katedra Inwestycji

Finansowych i

Zarzdzania Ryzykiem

Funkcje/Stanowisko:

adiunkt

dr hab. Dariusz Wawrzyniak, prof. UE

_________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze:

Dyscyplina: Finanse. Tematyka: Bankowo, Bezpieczestwo systemu finansowego, Ryzyko informatyczne, Technologie informatyczne w finansach, Implementacja rozwiza SAP, Aplikacje mobilne

_________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw:

Bankowo,

Bezpieczestwo,

Technologie informatyczne w finansach.

_________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw:

Jasno sprecyzowany cel bada,

Bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego

Kontakt:

Email: [email protected]

Strona internetowa:

Link do listy publikacji:

Katedra Bankowoci

Funkcje/Stanowisko: prof.

UE

Prof. dr hab. in. Zbigniew Luty ____________________________________________________________________

Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina, obszar badawczy: ekonomia, finanse, rachunkowo, podatki,

Dorobek obejmuje: publikacje zwarte z rachunkowoci finansowe, pocze, podziaw, przeksztace spek, symulacji w systemie rachunkowoci, komentarze do ustawy o rachunkowoci, cykl artykuw w zakresie wirtualnej wartoci w rachunkowoci,

Realizowane projekty badawcze: normy rachunkowoci kapitay wasne ____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: Obszar nauki: dyscyplina: ekonomia, finanse,

Problematyka zwizana z prowadzonymi badaniami opiekuna:

o Standaryzacja rachunkowoci a system podatkowy

o Cyberbezpieczestwo informacji finansowych

o Symulacja pocze spek

o Symulacja podziaw i przeksztace spek

o Rachunkowo agresywna i przestpstwa w rachunkowoci i podatkach

o Procedury kontrolne w rachunkowoci i podatkach

o Inne tematy z zakresu finansw realizowane na potrzeby podmiotw gospodarczych ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Podstawowa wiedza w zakresie rachunkowoci i finansw,

Uznanie potrzeby podnoszenia kwalifikacji,

Umiejtnoci badawcze,

Zdolno analitycznego mylenia oraz wnioskowania,

Sumienno w pracy zawodowej,

Wizja problemu badawczego.

Kontakt:

Email: [email protected]

Strona internetowa:

Link do listy publikacji:

Katedra Rachunkowoci

Finansowej i Kontroli

Funkcje/Stanowisko:

Kierownik Katedry,

Dyrektor Instytutu

Rachunkowoci

dr hab. in. Edward Wiszniowski

____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina: finanse Dorobek: dwie monografie (rachunkowo bankowa i nielegalny obrt pieniny), autor

ponad 110 opracowa, w tym artykuw opublikowanych w czasopismach z listy JCR i ERIH Plus, rachunkowoci, bankowoci i wyceny przedsibiorstw oraz ekspertyz sporzdzonych na zlecenie organw wadzy publicznej.

Zainteresowania badawcze: - rachunkowo finansowa, rachunkowo bankowa, nadzorczy pomiar ryzyka w

rachunkowoci bankw (kredytowe, pynnoci, stopy procentowej w ksidze banku, operacyjne, a zwaszcza ryzyko pochodzce od zabezpiecze), adekwatno kapitaowa bankw, przeciwdziaanie praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu, rachunkowo kreatywna, przestpstwa przeciwko normom prawnym rachunkowoci.

Wsppraca midzynarodowa: - (-) Realizowane projekty badawcze: - (-) ____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: 1. Wpyw stosowanych modeli wyceny zabezpiecze kredytw na ekonomiczny obraz

bankw. 2. Upado ekonomiczna a ogoszenie upadoci. 3. Pomiar wartoci we wspczesnej rachunkowoci. ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: znajomo rachunkowoci, sowno, komunikatywno i pracowito.

Kontakt:

Email: [email protected]

Katedra Rachunkowoci

Finansowej i Kontroli

Stanowisko:

profesor nadzwyczajny

Dr hab. in. Roman Kotapski

____________________________________________________________________ Zainteresowania i projekty badawcze: Dyscyplina: dr hab. dyscyplina: finanse, dr nauk ekonomicznych Autor ponad 200 artykuw publikowanych w pracach naukowych krajowych i zagranicznych oraz

prasie specjalistycznej. W pracy naukowej i wsppracy z przedsibiorstwami specjalizuje si w rachunku kosztw,

rachunkowoci zarzdczej, budetowaniu, controllingu, rachunkowoci oraz analizie finansowej. Opracowaem i wdroyem systemy rachunkowoci zarzdczej, zakadowe plany kont oraz zasady kalkulacji kosztw, a take nadzorowaem wdroenia systemw BI w m.in. przedsibiorstwach budowlano-montaowych, handlowych, komunalnych, wodocigowo-kanalizacyjnych, szpitalach, stacjach radiowych.

Wydawca pisma Controlling i Zarzdzanie.

Zainteresowania badawcze: Rachunkowo, rachunek kosztw, rachunkowo zarzdcza, budetowanie, controlling,

projektowanie i wdraanie systemw informatycznych wspierajcych rachunkowo zarzdcz. ____________________________________________________________________ Proponowana tematyka doktoratw: 1. Wdroenie systemw rachunkowoci zarzdczej w przedsibiorstwach i instytucjach publicznych 2. Wykorzystanie narzdzi rachunkowoci zarzdczej w przedsibiorstwach i sektorze publicznym 3. Systemy raportowania w zarzdzaniu przedsibiorstwem 4. Projektowanie systemw budetowania, controllingu w przedsibiorstwach i sektorze publicznym 5. Rachunek kosztw przedsibiorstwa 5. Wykorzystanie rachunkowoci w zarzdzaniu przedsibiorstwem 6. Rachunek kosztw instytucji kultury oraz mediw (prasa, radio, telewizja, wydawnictwa, portale) ____________________________________________________________________ Oczekiwania wobec kandydatw: Wskazana praktyka gospodarcza Zaangaowanie w prac Samodyscyplina sumienny w realizacji zada

Zdjcie

Kontakt: Email: [email protected] Strona internetowa:

Katedra: Rachunku kosztw, Rachunkowoci zarzdczej i Controllingu Stanowisko: adiunkt

Zapraszamy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu

ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocaw

tel.: 71 368 01 00 fax: 71 367 27 78 e-mail: [email protected] www.ue.wroc.pl/wydzial_zif

Studia doktoranckie na Wydziale ZIF to szansa na rozwj!

WYDZIA ZARZDZANIA, INFORMATYKI I FINANSW

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_zif