WOZ en fiscale gevolgen

Download WOZ en fiscale gevolgen

Post on 29-Jan-2016

65 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

WOZ en fiscale gevolgen. Esther Weernink + Gerard de Bruin 16/4/2012 Acconavm Lochem 0573-299299. Onderwerpen. Taxatie WOZ + fiscale gevolgen Doorgaan / staking /verkoop Bijzondere waarderingsvoorschriften WOZ Voorbeeld gesplitste afschrijving - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>WOZ en fiscale gevolgenEsther Weernink + Gerard de Bruin 16/4/2012Acconavm Lochem 0573-299299</p></li><li><p>OnderwerpenTaxatie WOZ + fiscale gevolgenDoorgaan / staking /verkoopBijzondere waarderingsvoorschriften WOZVoorbeeld gesplitste afschrijving Wat is WOZ-werktuigenvrijstelling + voorwaardenVoorbeeld melkvee/varkens/overigVerschil WEV-taxatie &amp; WOZ-taxatieVoorbeeld fiscale gevolgen</p></li><li><p>Taxatie WOZ + fiscale gevolgenSinds 2007 afschrijving tot bodemwaardeBodemwaarde agro = 50% WOZOpstal + ondergrond is n bedrijfsmiddelStel WOZ (geb.+ond.) is 1 miljoen, dan af te schrijven tot 500.000 </p></li><li><p>Taxatie WOZ + fiscale gevolgenStel WOZ 1 miljoen en boekwaarde is 5 tonBij doorgaand bedrijf 5 ton minder afschrijving = 200.000 I.B.te betalenBij verkoop slechts 5 ton stakingswinst ipv 1 miljoen, bespaart 2 tonBij staking idem verkoop</p></li><li><p>Bijzondere waarderingsvoorschriften WOZBij WOZ buiten aanmerking gelaten:Bedrijfsmatig gexploiteerde cultuurgrondOpenbare bezinningsbijeenkomsten (kerken), natuurterreinen, NSWWerktuigen onder de werktuigenvrijstelling</p></li><li><p>Voorbeeld splitsing afschrijvingStl stal van 700.000 500.000 gebouw+electr.+water 200.000 melkstal/installaties</p><p>Dan afschrijving: 250.000 nml.tot 50% WOZ 180.000 installaties tot 10%rw 430.000 totale afschrijving</p></li><li><p>De WOZ-WerktuigenvrijstellingDeze zaken worden beschouwd als een afzonderlijk + afschrijfbaar bedrijfsmiddel</p><p>De 3 voorwaardes:Werktuig moet onroerend zijn en &gt;70% dienstbaar aan het produktieprocesMoet kunnen worden verwijderd zonder ernstige beschadiging aan het werktuigHet werktuig mag geen gebouwd eigendom zijn (zoals windmolen)</p></li><li><p>St.v.z. inzake WerktuigenproblematiekEind 2007 overleg VLBSinds 2008 is er een stroomschema- Begint met keuze roerend of onroerend roerend niet waarderen- Dan wel/niet hulpmiddel of instrument, etc.Daarna werktuigenlijst intrede in advies-wereld.Augustus 2010: belastingdienst akkoord, behalve m.n. hokinrichting</p></li><li><p>Voorbeelden vrijstelling varkensVarkensstal = gebouw = beperkingMengkeuken, wel in WOZ, geen beperkingMestkelder, NH3-reducerend systeem = gebouw = beperkingMestvergisting (geb.)+ mestsilo + mestvaalt, wl in WOZ, geen bep.Voerinstallatie, niet in WOZ + geen beperkingKraamhokken, biggenhokken, droogvoerbak = discussie!!</p></li><li><p>Voorbeelden vrijstelling melkveeLigboxenstal=gebouw=beperkingElectriciteit, armaturen, waterleiding, vaste mestschuif, wl in WOZ, wl beperkingMelkwinningapparatuur, melktank melkrobot, opdrijfhek, voerstation, niet in WOZ, gn beperking.Ligboxen (los) + voerhek (los), koematras, koeherkenning, niet in WOZ, gn beperking.</p></li><li><p>Let op:Er is verschil in:WEV-taxatie &lt; ---- &gt; WOZ-taxatie</p><p>Grofweg:WOZ-taxatie + werktuigenvrijstelling = WEV-taxatie</p></li><li><p>Fiscale gevolgen foute of te hoge WOZ-taxatieStl stal met 5 ton geb+2 ton install.En WOZ is 7 ton. Dan is afschrijving: 150.000 gebouw nml.tot 50% WOZ(500.000-350.000) 180.000 installaties tot 10%rw 330.000 totale afschrijving 430.000 afschrijfbaar (max.) 100.000 te weinig, stel 40% = 40.000 belasting</p></li><li><p>KORTOM:Het gaat om grote bedragen en fiscale gevolgenBeoordeel uw WOZ goedSchakel eventueel een goede expert in!!</p></li></ul>