woningbouwvereniging helpt elkander

Download Woningbouwvereniging Helpt Elkander

Post on 12-Mar-2016

232 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verhalen over wonen, samenwerken en leven in Nuenen en omgeving. Huurders en samenwerkingspartners van Helpt Elkander aan het woord, in vogelvlucht 1975-2013.

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2Helpt Elkander

 • 3

  in Nuenen

 • 4Voorwoord Typisch Helpt Elkander is het goed luisteren naar wat er speelt in de Nuenense gemeenschap en daarbij het bedenken van oplossingen die toekomstbestendig zijn. Door de jaren heen heeft Helpt Elkander steeds onderzocht welke woningen passen bij welke bewoners.

  Vervolgens werkt Helpt Elkander er hard aan om die woningen te bouwen die echt nodig zijn in Nuenen. Op deze wijze weet zij steeds weer projecten te realiseren die mensen verder helpen en die aansluiten op hun woonbehoeften.

  Het begon op 7 december 1919 in Nuenen met de oprichting van de Rooms Katholieke Bouwvereniging Helpt Elkander, voortgekomen uit een initiatief van de vakbeweging. In 1975 had de woningbouwvereniging 341 woningen in haar bezit. Nu is de woningvoorraad gegroeid naar 1.500 woningen waarin huurders van alle leeftijden en met verschillende woonbehoeften een plek hebben gekregen. Er is in bijna 100 jaar veel veranderd in de volkshuisvesting. Maar het bouwen en beheren van goede en betaalbare woningen is nog steeds de kern van het werk van Helpt Elkander. Het bijdragen aan maatschappelijke voorzieningen is de afgelopen jaren erbij gekomen. Nu is het ook belangrijk dat mensen niet alleen een kwalitatief goede en bereikbare woning hebben, maar dat ook de woonomgeving prettig is. Wonen is Helpt Elkander dus breder gaan zien. Het samenwerken met partners op het vlak van zorg, cultuur, welzijn en onderwijs hoort er ook bij.

 • 5De omgeving waarbinnen Helpt Elkander werkt is volop in beweging. Mensen worden ouder en willen langer thuis blijven wonen, met zorg aan huis. Sommige wijken kennen steeds minder jonge mensen, scholen sluiten en voor winkels moet je in het centrum zijn. Helpt Elkander wil graag blijven investeren in de leefbaarheid van wijken en in de dorpskernen rondom Nuenen.

  Huurders willen namelijk ook graag wonen in een omgeving met goede voorzieningen, waar ze andere wijkbewoners kunnen ontmoeten of waar ze gebruik kunnen maken van zorgvoorzieningen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Voor Helpt Elkander is dat de drijfveer om woningen en gebouwen te realiseren met een meerwaarde.

  Het bestuur dient zich te orinteren op een gewijzigde toekomst. De toekomst wordt bepaald door het landelijke politieke landschap en de door de politiek gemaakte keuzen. De landelijke politiek zorgt voor een ongewisse toekomst met risicos voor huurders en woningcorporaties. Een politiek die ook een steeds groter beslag legt op de financile mogelijkheden in de volkshuisvesting. Zo ook bij Helpt Elkander. Beperkte financile middelen dwingen Helpt Elkander te kiezen. Tussen nieuwe, innovatieve nieuwbouwprojecten, het verduurzamen van ons bezit om energielasten te verminderen of leefbare wijken met goede voorzieningen. Een uitdaging voor Helpt Elkander en de start van een nieuw tijdperk. Hoe ziet dat nieuwe tijdperk eruit en waar gaan we voor kiezen?

  Peter van Stipdonk voorzitter bestuur Helpt Elkander

 • 619751985

  Hard werkenaan wonen

 • 7Bouwen aan onze eigen woningbouwvereniging De woningvoorraad van de gemeentelijke woningbouwvereniging groeide in de periode van 1921-1975 uit tot 341 huurwoningen. De behoefte aan nieuwe huurwoningen was enorm. Er waren nauwelijks beschikbare huurwoningen voor starters en jonge gezinnen in het dorp. In 1972 kende Nuenen zon 12.000 woningen. De toenmalige wethouder had de ambitie om Nuenen te laten uitgroeien naar 50.000 inwoners. In de jaren 70 lag de nadruk dan ook op het bouwen van nieuwe woningen in Nuenen, met name in de wijken Nuenen-Oost (Langakker, Tomakker) en Nuenen-Zuid (Keizershof, Jacobushoek). Ook in het kerkdorp Gerwen werd door Helpt Elkander fors gebouwd.

 • 8Woningvoorraad verdubbelenNiet alleen groeide de Nuenense bevolking snel, ook de eisen die gesteld werden aan omvang en kwaliteit van de woningen werden hoger. Een groep huurders van de woningbouwvereniging wilde in de jaren zeventig meer inspraak in het functioneren van de gemeentelijke woningbouwvereniging. Deze groep wist in 1975 de woningbouwvereniging zelfstandig te maken en zo veranderde de Rooms Katholieke Bouwvereniging Helpt Elkander in woningbouwvereniging Helpt Elkander. Het bestuur ging vrijwillig aan de slag en zette zich volledig in voor de volkshuisvesting in Nuenen. Het draaide om bouwen, bouwen en nog meer bouwen.

  De vastberaden bestuursleden wisten met beperkte middelen en zonder veel volkshuisvestelijke en bestuurlijke ervaring de vereniging te laten voortbestaan. Door grote betrokkenheid lukte het in nauwelijks 10 jaar tijd de beschikbare woningvoorraad van Helpt Elkander tot 783 woningen te verdubbelen. De eerste betaalde administratieve medewerkers en onderhoudsmedewerkers kwamen begin jaren 80 in dienst en zo ontstond er een kleine werkorganisatie. Drie garageboxen werden omgebouwd tot werkruimten en in 1984 werd het kantoor van de woningbouwvereniging officieel geopend aan de Vinkenlaan.

 • 9Het dubbeltje in het logo van Helpt Elkander kent een belangrijke betekenis voor de vereniging. Door het dubbeltje dat elk lid wekelijks als contributie betaalde kon Helpt Elkander zelfstandig worden. Bestuurslid Theo Schepers

 • 10

  Wat waren we blij met de woningWe kregen een tip van een kennis dat er iets vrij zou komen in de Parkstraat, vertelt Cor van der Maat. Mijn vrouw en ik woonden in 1965 nog met ons eerste kind in n kamer, dus we zaten dringend verlegen om een grotere woning. Dat was me een andere tijd. Alles verliep gemoedelijker dan nu. We vonden het ook heel normaal om ons in te zetten voor een ander. Ik had in het actiecomit gezeten en daarna hoorde ik ook bij het bestuur van de woningbouwvereniging. In mijn vrije tijd zette ik me volledig in voor Helpt Elkander net als de andere bestuursleden. Dat heb ik altijd met plezier gedaan. We vergaderden veel bij de bestuursleden thuis en ik maakte de notulen. Er was nog geen werkorganisatie die alles deed. Ik heb me toch veel mensenkennis opgedaan in de spreekuren die we toen organiseerden!

  Al in de jaren zeventig kreeg ik de mogelijkheid om deze woning te kopen. Het is de oudste woning van Helpt Elkander uit 1921. Dat heb ik toen meteen gedaan. Ik ben wel altijd lid gebleven van de woningbouwvereniging. Nu alweer zon 45 jaar. Trouw blijf ik naar de jaarvergaderingen gaan en volg ik al het nieuws rond Helpt Elkander. Ik heb het ook altijd over de woningbouwvereniging.

  Nu is het voor ons huis gruwelijk druk. Vanaf vroeg in de ochtend raast het verkeer voorbij en de hele dag wordt er heen en weer geparkeerd voor ons huis. Dat geeft best overlast. Toch wil ik niet weg. Achter in onze tuin is het een oase van rust en genieten we met volle teugen. Mijn vrouw heeft met hart en ziel aan de tuin gewerkt en ik heb zelf het huis van binnen volledig verbouwd. Er is niets meer hetzelfde in de woning. Alleen de buitenkant met het plakkaat van Helpt Elkander heeft de tand der tijd overleefd.

  Het was normaal om een ander te helpen in die tijd Cor van der Maat

 • 11

 • 12

  Nederwetten

 • 13

 • 14

  19851995

  Een passende woning voor elkander

 • Bewust bouwen voor ouderen en jongerenHelpt Elkander onderzocht bij haar huurders en woningzoekenden welke behoeften en woonwensen er waren. Al snel bleek dat met name jongeren en senioren het lastig hadden op de woningmarkt in Nuenen. In de jaren ervoor waren vooral ruime eengezinswoningen gebouwd, terwijl er toenemende behoefte was aan appartementen. Voor Helpt Elkander was dit het signaal om een inhaalslag te maken in het bouwen voor jongeren en ouderen.

 • 16

  In 1989, toen de vereniging 70 jaar bestond, werd de 1.000ste woning opgeleverd. Het ging om het jongerencomplex in de voormalige Aloysiusschool. Helpt Elkander bereikte deze mijlpaal door het bouwen van 27 jongerenappartementen aan de Van der Schoorhof. De karakteristieke voorgevel van het markante gebouw bleef overeind, daarachter waren de moderne tweekamerappartementen verscholen. Helpt Elkander vond het belangrijk dat ook jongeren in het dorp konden blijven wonen en niet hoefden uit te wijken naar Eindhoven voor het vinden van een zelfstandige woning.

  Als eerste woningcorporatie in Brabant realiseert Helpt Elkander in 1995 een complex met seniorenappartementen voorzien van een seniorenlabel. Dat was nieuw voor die tijd. Uitgangspunt voor Helpt Elkander was dat investeren in kwaliteit loont, zowel voor de huurder als voor Helpt Elkander. De appartementen in de Hugo Brouwershof werden zo ingericht dat alle appartementen rolstoeltoegankelijk zijn, ook al heeft de bewoner het nog niet direct nodig. Door tijdens de bouw rekening te houden met een aantal extra toevoegingen, zijn de appartementen goed afgestemd op mogelijke veranderingen in de leefsituatie van de huurder. Door standaard al deuren van 90 cm breed te gebruiken, wordt hak en breekwerk voorkomen als woningen in een later stadium rolstoeltoegankelijk moeten worden gemaakt.

  Helpt Elkander vond het belangrijk dat huurders zo goed en zelfstandig mogelijk konden wonen. De bouw van het Steunpunt voor ouderen aan de Goudvinkhof paste dus in de visie van Helpt Elkander. Het ging er immers om dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunnen wonen. Door geschikte appartementen voor senioren te bouwen kon Helpt Elkander ook de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. De vrijkomende eengezinswoningen konden immers weer toebedeeld worden aan jonge gezinnen.

 • 17

  Eerst zat ik zelf in de problemen, nu help ik anderenRoland van den Nieuwenhuijzen was een van de eerste bewoners van het Aloysiushof. Mijn moeder raadde me op mijn achttiende aan me in te schrijven bij Helpt Elkander. In mei kreeg ik de brief dat ik in een nieuw appartement van het Aloysiushof terec