wonen-zorg in regio rivierenland zelfredzaam... · – wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief...

19
1 www.ruimtevoorzorg.nl Wonen-zorg in regio Rivierenland Henk Nouws, Ruimte voor zorg 27-03-2016 Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod van wonen en zorg zich in de komende jaren, wat verandert er? Wat vraagt dit van de verschillende partijen? Toename van 85–plussers 2016-2046 en gevolg voor aantal ouderen met dementie Hoe ontwikkelt Beschermd Wonen zich de komende tijd? Aanzet voor het gesprek over vervolgacties voor de komende jaren

Upload: letruc

Post on 04-Feb-2018

220 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

1

www.ruimtevoorzorg.nl

Wonen-zorg in regio Rivierenland

Henk Nouws, Ruimte voor zorg27-03-2016

Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland

Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland

Doelen

• Hoe ontwikkelen vraag en aanbod van wonen en zorg zich in de komende jaren, wat verandert er?

• Wat vraagt dit van de verschillende partijen?

• Toename van 85–plussers 2016-2046 en gevolg voor aantal ouderen met dementie

• Hoe ontwikkelt Beschermd Wonen zich de komende tijd?

• Aanzet voor het gesprek over vervolgacties voor de komende jaren

Page 2: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

2

Publiek

• Bestuurders en beleidsmakers

• Gemeenten

– Wonen

– Sociaal domein

– Ruimtelijke ordening

• Woningcorporaties

• Zorgaanbieders

Bronnen

1. DemografieBevolkingsprognose wijk- buurtniveau 2046 (ABF)

2. Gebruik van zorgProductie Wlz (Menzis)

Productie Beschermd Wonen (Ede, Arnhem, Doetinchem)

3. AanbodSurvey (Ruimte voor zorg)

Page 3: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

3

“Wonen met zorg”

Wonen

Wonen met zorg

Tussenvorm

Woonzorg Wonen met Bescherming

Verblijf

ZIN PGB

Individueel wonen

Ruimte voor zorg

Zorgprofielen

Ouderenzorg V&V1 V&V2 V&V3 V&V4 V&V5 V&V6 V&V7 V&V8 V&V9 V&V10

Gehandicaptenzorg VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 Legenda:

LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 .. = Gehandhaafd

SGLVG1 .. = Afgeschaft

LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 .. =  Overgeheveld naar Wmo

GGZ GGZ‐B1 GGZ‐B2 GGZ‐B3 GGZ‐B4 GGZ‐B5 GGZ‐B6 GGZ‐B7

GGZ‐C1 GGZ‐C2 GGZ‐C3 GGZ‐C4 GGZ‐C5 GGZ‐C6 Overgeheveld naar Wmo

Page 4: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

4

Zorg met verblijf

• Uitvoerders– Zorgverzekeraar: Wlz: ouderen, gehandicapten, GGZ

– Gemeenten: WMO: Beschermd Wonen

• Verstrekkingsvorm– Zorg in Natura

• Integrale verstrekking

• Scheiden wonen-zorg

– Persoonsgebonden budget

• Altijd scheiden wonen-zorg

Ruimte voor zorg

Vier hoofdpunten

1. Van twee werelden naar één wereld

2. Het 85+ tijdperk (V&V)

3. Oudergestuurd (GHZ)

4. Nestverlaters (GGZ)

Page 5: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

5

Van twee werelden naar één wereld

www.ruimtevoorzorg.nl

Page 6: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

6

“Wonen met zorg is een gezamenlijke opdracht”

Het 85+ tijdperkOuderen

www.ruimtevoorzorg.nl

Page 7: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

7

Bevolking Rivierenland

Lichte groei

Ouderen Rivierenland

55-75 neemt af na 2031, sterke groei 75+

Page 8: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

8

Ruimte voor zorg

Prognose 85-plussers

Beroep op zorg85-plussers doen een hoger beroep op wonen met zorg dan je op basis van prevalentie zou verwachten

Page 9: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

9

Verblijf voor mensen met dementie

Ruimte voor zorg

Behoefte verpleeghuisplaatsen dementie Rivierenland

Ruimte voor zorg

852

1190

1778

2357

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2026 2036 2046

Vraag verpleeghuisplaatsen dementie

Rivierenland

Page 10: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

10

Vraag vs aanbod verpleeghuisplaatsen dementie 2021 Rivierenland

Ruimte voor zorg

Woonzorg plus

verblijf somatiek

Ruimte voor zorg

Page 11: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

11

Woonzorg

Definitie Woonzorg:• geclusterd wonen • met full-service zorg- en dienstverlening• bewoner betaalt huur • Bewoner betaalt kosten levensonderhoud

Ruimte voor zorg

Zorg en vastgoed

• Zorgvastgoed breed inzetbaar– Lichte indicaties: ZZP1-ZZP3

– Scheiden wonen en zorg - Woonzorg

– Verzorgingshuisbewoners: ZZP4 bestaat nog

– Zorg met behandeling: ZZP6, ZZP8

• Gecontracteerde zorg niet plaatsgebonden– In verpleeghuizen

– In verzorgingshuizen

– In aanleunwoningen

Ruimte voor zorg

Page 12: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

12

Vraag versus aanbod woonzorg + verblijf somatiek 2021 Rivierenland

Ruimte voor zorg

993 

1.095 

528 

 ‐

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

Rivierenland

Vraag versus aanbod 2021

Vraag

Zorggebouwen

Aanleunwoningen

Gevolgen voor woningmarkt

• Verhuizen 85-plussers wel naar “Woonzorg”• Moet je wel insteken op verhuizen?• Of moet je insteken op woningaanpassingen?• Moet je insteken op grote kernen?• Of blijven de ouderen in de kleine kernen wonen?• Overvloed oude verzorgingshuizen• Enorme groei mensen met dementie• Daarom: behoudt bestaande zorglocaties

Ruimte voor zorg

Page 13: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

13

OudergestuurdGehandicaptenzorg

www.ruimtevoorzorg.nl

Ontwikkeling vraag naar wonen met zorg gehandicapten Rivierenland

Ruimte voor zorg

1331 13091236 1236

0

500

1000

1500

2016 2026 2036 2046

Vraag wonen‐zorg gehandicapten

Rivierenland

Page 14: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

14

Gehandicaptenzorg en de woningmarkt

• Grote groep• Vraag naar projecten in buitengebied• Kleinschalige initiatieven vanuit ouders• Levensduur van projecten < levensduur vastgoed• Grote instellingen blijven deconcentreren

Ruimte voor zorg

NestverlatersGgz

www.ruimtevoorzorg.nl

Page 15: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

15

Nestverlaters in de GgzVooral jongeren maken gebruik van Beschermd Wonen, en daarbinnen van het PGB

Ruimte voor zorg

Ontwikkeling 15-30-jarigen 2016-2046 Rivierenland

Ruimte voor zorg

Page 16: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

16

Prognose vraag Beschermd Wonen Rivierenland

• Op basis van demografische ontwikkelingen zal de vraag in Rivierenland afnemen• Er zal ook nieuwe instroom zijn uit Wlz en Zvw

Ruimte voor zorg

555  549 519  527 

 ‐

 200

 400

 600

2016 2026 2036 2046

Vraag wonen‐zorg gehandicapten

Rivierenland

Nestverlaters in de GgzHet aantal mensen dat zorg ontvangt is aanzienlijk groterdan de capaciteit Beschermd Wonen

Gelderland 2015/2016:• Vraag (2015) 4.935 plaatsen• Aanbod

– Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg)

– Individuele begeleiding 1.574 (2016)

Ruimte voor zorg

Page 17: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

17

Nestverlaters in de Ggz

• Risico is dat jongeren te lang blijven hangen in Beschermd Wonen

• Help hen zelfstandig te worden

• Bevorder doorstroming

• Bied tussenvormen op maat

• Bied zelfstandige woonvormen

• “Transformatie opgave Beschermd Wonen”

Ruimte voor zorg

Transformatieopgave Beschermd Wonen

Beschermd Wonen• Groep• Intramuraal• Inclusief wonen• Inclusief

huishouden

Ruimte voor zorg

Wonen met bescherming• Groep• Scheiden wozo• Woningcorporatie• Woonkamer• Begeleiding WMO• Zelf huren• Zelf huishouden

Individueel wonen met bescherming• Zelfstandige huur• Woningcorporatie• Koppelcontract• Woonruimte-

verdeling• Begeleiding WMO• Zelf huren• Zelf huishouden

BWBW

Beschermd Wonen

WmBWmB

Wonen met Bescherming

IWmBIWmB

Individueel Wonen met Bescherming

Page 18: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

18

Transformatiemodel Beschermd Wonen Rivierenland

Ruimte voor zorg

171 

200  207 

 ‐

 100

 200

 300

 Rivierenland

Transformatiemodel Beschermd Wonen 2021 (fast)

Beschermd Wonen

Wonen met Bescherming

Individueel wonen met Bescherming

Gevolgen voor woningmarkt

• Deel intramurale capaciteit RIBW’s omzetten in scheiden wonen-zorg (“Wonen met Bescherming”)

• Deel cliënten zelfstandig leren wonen (“Individueel Wonen met Bescherming”)

• Behoefte aan kleine, goedkope woningen• Behoefte aan tussenvormen• Werk voor corporaties• Vraagstukken: hoe regel je de toewijzing en de

huurbescherming?

Ruimte voor zorg

Page 19: Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) – Individuele begeleiding 1.574 (2016) Ruimte voor zorg. 17

19

Ruimte voor zorg

https://wonenenruimte.gelderland.nl/Inspiratie+nieuw/monitor+wonen-zorg+2016/factsheets/default.aspx